PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Actie Kerkbalans 2016: Mijn kerk inspireert Actie Kerkbalans 2016: Mijn kerk inspireert

Van 17 tot en met 31 januari heeft de actie Kerkbalans plaatsgevonden. De kerkrentmeesters hebben hun best gedaan op de begroting; er zijn brieven en folders klaar gemaakt om de gemeente te informeren en te inspireren. En gemeenteleden hebben de papieren bij de (meer dan 500!) adressen in onze wijk aangeboden en weer opgehaald.
Wist u dat de actie Kerkbalans de grootste inzamelingsactie van het land is?
Voor de voortgang van het werk in onze wijkgemeente is uw financiële bijdrage van wezenlijk belang. 

Een mooie tekst in dit verband is 2 Korinthiërs 9:7,8 “Laat ieder zoveel geven als hij zelf besloten heeft, zonder tegenzin of dwang, want god heeft lief wie blijmoedig geeft. God heeft de macht u te overstelpen met al zijn gaven, zodat u altijd in alle opzichten voldoende hebt voor uzelf hebt en ook nog ruimschoots kunt bijdragen aan allerlei goed werk”. Moge de Heer ons in het hart geven zoveel bij te dragen, dat onze wijkgemeente ook in financieel opzicht met goede moed verder kan trekken.

Op 6 februari is de voorlopige uitslag vastgesteld. Kijk voor meer informatie op de Kerkbalans pagina op de centrale website van de Protestantse Gemeente Almelo 

 
Welkom op onze site!

Welkom op onze site!

Fijn, dat u onze website bezoekt. De Ontmoeting is een wijkgemeente waar gasten zich welkom mogen weten, ook op de site!

In Jezus Christus wil God ons ontmoeten. En de Heer geeft ons aan elkaar. Hij maakt ons tot Zijn ‘lichaam’. Hij verlangt dat we elkaar ontmoeten, dienen en lief hebben. Wij zijn nog niet ‘af’; we zijn een wijkgemeente in opbouw.
 
We hebben een heldere missie: ons doel is het Goede Nieuws van Jezus Christus te delen met degenen die Hem niet kennen of die van Hem vervreemd zijn.
 
Een film van circa 5 minuten geeft een indruk van gemeente De Ontmoeting:
 


De Ontmoeting is een wijkgemeente:
  • Die God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, eert en dient;
  • Die het evangelie leert, God aanbidt en de eredienst viert;
  • Die het omzien naar elkaar beoefent;
  • Die visie heeft voor het uitdragen van het evangelie;
  • Die voor de buurt en de wijk van betekenis wil zijn.
Deze website is bedoeld om u te helpen onze wijkgemeente  enigszins te leren kennen.

Voelt u zich vooral vrij om contact op te nemen als u vragen hebt. (zie: contact).
 
Natuurlijk bent u/jij van harte welkom bij onze diensten op de zondag.
Het adres van het kerkgebouw is Hoornbladstraat 29A.
De diensten beginnen om 10.00 uur en 19.00 uur.

 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten

  meer
 
Nieuw op de site
meer
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat:  Marco Haakmeester
Koster:          Petra Kamp
Website:        Cris Koster
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.