PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief 9 Mei Zondagsbrief 9 Mei
Goedemorgen gemeente,
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Elsinga
Ouderling van dienst: Henk Oosterveld
Organist: Jan Willem Timmerman, zang Janny, Emmy en Erik

Koster: Jacob Dogger

Vanavond om 19.00 uur : Leerdienst Nicolette van de Beld, zang: Erna, Lydia, Jan, Bonne en Erik

Donderdag Hemelvaartsdag 10.00 ds. Wassenaar

Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: Ds. Lammers uit Beekbergen
Om 19.00 uur: open dienst ds. Elsinga

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: KIA, Libanon/Jordanië t.b.v. Syrische vluchtelingen
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand.
Meeleven
We bidden voor de zieken thuis en in het ziekenhuis. We noemen Symon Taal, Herman Jansen en Daniël Kosters.

Wie gaan er naar de kerk? L-Z
Ieder kan 1 keer in de veertien dagen naar de kerk. Gelukkig zijn er steeds meer mensen die een vaccinatie hebben gehad. Zij lopen minder risico op besmetting. Toch blijven we in de kerk de regels zorgvuldig naleven.
  • Achternamen A tot en met K. Mogelijkheid om naar de kerk te gaan op 13 mei (hemelvaart), 16 mei, 30 mei; enzovoort
  • Achternamen L tot en met Z. Mogelijkheid om naar de kerk te gaan op 9 mei, 13 mei (hemelvaart), 23 mei, 6 juni; enzovoort.
Degenen die niet in de kerk zijn kunnen thuis aan de dienst deelnemen. Via www.kerkdienstgemist.nl, ; en met beeld via https://www.twitch.tv/jvtwitch68

Meedoen aan de collecte van de kerk?
Dat kan via het banknummer van de Protestantse Gemeente Almelo: NL38 RABO 0157 9521 34. De vermelding kan dan zijn: Wijkkas De Ontmoeting, aantal zondagen (bijvoorbeeld 4 zondagen) en de verdeling.

Sport- en speldagen - Help je mee?
Op 22,23 en 24 juli hoopt het team van de Turkse pioniersplek sport- en speldagen te organiseren voor Nederlandse en Turkse kinderen. ’s Middags vanaf 13.30 uur – 16.00 uur.
Zo bieden we ontspanning en plezier bieden tijdens de vakantie. Gezellig, met eten en drinken, sport en spel. Iedere dag luisteren we naar een verhaal uit de Bijbel.
Zo dienen we de wijk en kunnen we contacten leggen met kinderen en hun ouders.
Maar: HET LUKT NIET ZONDER UW OF JOUW HULP! Vandaar de oproep om mee te helpen. Er zijn diverse taken (zie het opgaveformulier). Vele handen
maken licht werk. Op de opgavelijst kun je zien bij welke taken je kunt helpen.
Geef maar aan waar u of jij goed in bent!
De lijst is als bijlage bij deze nieuwsbrief gevoegd. Hij hangt ook in de hal van
de kerk.

Opgave bij mij: cbelsinga@solcon.nl

Het team van Yaşam Sözu, Turkse pioniersplek

De jarigen van de maand mei

De volgende broeders en zusters hopen in mei hun verjaardag te vieren

mw. Steenhagen / J. 6-5
Bij - de Swart / Sj. van der 9-5
Rutgers - Bosch / H. 11-5
Hamar de la Brethonière - Klaster / I. 13-5
Kok / F.J.L. 17-5
Stegeman - Bokdam / J. 17-5
Brinks - Slots / A. 19-5
Stulen - Fidder / H. 20-5
Oosterhof / H. 21-5
Keuken / J.M. van de 23-5
Hindriksen / J.H. 24-5
Valk / A. van der 25-5
Bos - Knol / E. van den 25-5
Bos - Poelakker / L.H.A. 27-5
Meijerink / G.J. 31-5
Bolscher / H.J. ten 31-5

Er zijn enkele kroonjarigen
Jong / K. de 14 mei 1936 85
Vries / P.J.M. de 27 mei 1946 75

We wensen de jarigen een blijde dag toe en een gezegend nieuw levensjaar!

Catherinus Elsinga

Benadering gemeenteleden
Inmiddels is de eerste groep gemeenteleden benaderd in verband met de vorming van een gemeente van bijzondere aard. De kerkenraad hoopt vanaf 17 mei de andere helft van de gemeente te benaderen. Zoals eerder vermeld is de vorming van een gemeente van bijzondere aard nodig om als gemeente te blijven bestaan. Voor de praktijk van het gemeente-zijn maakt het weinig verschil. Een gemeente BA is een zelfstandige protestantse gemeente met een eigen identiteit voor geheel Almelo. De samenwerking met de andere protestantse (wijk)gemeente(n) loopt dan niet meer via een Algemene Kerkenraad (AK), maar via een overlegorgaan.
Vanzelfsprekend hopen we dat ieder lid blijft van gemeente De Ontmoeting. Sommigen maken wellicht een andere keuze. Zij blijven vanzelfsprekend - voluit en van harte - lid tot het moment dat de Ontmoeting een gemeente van Bijzondere Aard wordt.

Beroep bij het GCBG
De kerkenraad is in beroep gegaan tegen de uitspraak van een classicaal college (CCBG) dat het bezwaar van De Ontmoeting ‘niet ontvankelijk’ zou zijn. Het classicale college voerde aan dat het besluit van de AK een ‘voorlopig besluit’ is, waartegen geen bezwaar mogelijk is. De wijkkerkenraad meent dat het voorlopige besluit in februari 2020 is genomen. In oktober 2020 heeft de AK besloten dat besluit uit te voeren. Daarmee handelt de AK alsof er een definitief besluit
genomen is. Tegen zo’n ‘handeling’ is volgens de kerkorde wel bezwaar mogelijk. (Ord. 12.3.4). Bovendien heeft de AK al twee jaar lang geen overleg willen voeren met de wijkkerkenraad, ondanks herhaaldelijk aandringen daartoe van de wijkkerkenraad. Doordat de AK enerzijds het voorlopige besluit uitvoert (en beleid vaststelt, ook voor De Ontmoeting) en anderzijds overleg uit de weg gaat, wordt de wijkkerkenraad ‘klem’ gezet.
Daarom zijn we in beroep gegaan bij het Generale College dat bezwaren behandelt. Op 11 mei om 14.00 uur is er een hoorzitting in Utrecht. Twee wijkkerkenraadsleden en twee AK-leden zijn daarvoor uitgenodigd. We vragen uw voorbede daarvoor.
Dinant Kramer

Bidstond
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond in de kerk, op de even weken voor de zieken en op de oneven weken voor de zieken, gemeente en de wereld.
U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden.
Gebedspunten zondagsbrief 9 mei 2021
  • De hoorzitting die op 11 mei om 14.00 uur gehouden wordt in Utrecht
  • Dank voor de mogelijkheid om de kerkdiensten fysiek bij te wonen en ook digitaal
  • te kunnen volgen
  • Goede vieringen met Hemelvaart en Pinksteren
  • Allen die ernstig of langdurig ziek of beperkt zijn, en onderzoek en behandelingen ondergaan
  • Groeigroepen
  • Bestrijding van de corona-pandemie door het naleven van de maatregelen en door de
  • vaccinatie. Betere wereldwijde verdeling van de beschikbare vaccins
Collecte
KIA, Libanon/Jordanië t.b.v. Syrische vluchtelingen
Van de miljoenen Syriërs die door de oorlog hun land zijn ontvlucht, zijn de meeste terechtgekomen in Libanon, Jordanië en Turkije. Zij hebben alles achter moeten laten en leven in grote armoede. Via een netwerk van kerken in deze regio ondersteunt Kerk in Actie vluchtelingen op verschillende manieren, onder andere met een opleiding of het opzetten van een eigen bedrijfje. Daardoor zijn ze minder afhankelijk van hulp en dat maakt hen sterker.
De opbrengst van de zendingsbus van de Ontmoeting van de periode 20 dec 2020 – 4 apr 2021 is 43,75. Dit bedrag zal gelijk verdeeld worden over GZB en IZB.

Een schoenendoos voor Eliza...
Eind april 2020 ontvingen wij een mail van onze vrienden uit Roemenië, waarin ze schreven dat ze de slechtste dag in hun leven hadden beleefd. Wat bleek? Hun enige kind, Eliza had kanker ( sarcoom van Ewing).
Ziek worden in Roemenië is erger dan in Nederland, omdat de medische zorg daar lang niet zo goed geregeld is als hier. Ook kwam daar de strenge lockdown vanwege de corona nog bij. In eerste instantie wilde een arts niet eens helpen omdat hij bezig was met een patiëntje van 13 jaar. “Mijn dochter is 12 en heeft dringend hulp nodig”, zei onze vriendin. Ze kreeg hulp. Inmiddels zijn we ruim een jaar verder. Een jaar met chemo's, bestralingen, operaties en leven tussen hoop en vrees.
Om bij haar dochter te kunnen zijn, heeft mijn vriendin een jaar lang onbetaald verlof genomen om in het ziekenhuis bij haar dochter te kunnen zijn.
Nú blijkt dat niet alle kwaadaardige weefsel weg is en er is een stamceltransplantatie nodig. Die willen ze graag in het buitenland, omdat Roemenië, niet het beste land is voor zo'n behandeling...
Ze hebben aanvragen lopen in verschillende landen.
Afgelopen weekend berichtte ze me, dat ze 17 mei afreizen naar Wenen, om Eliza daar te laten onderzoeken door een professor en om te kijken wat er mogelijk is.
In Roemenië zelf is er al een bedrag van € 60.000, - bij elkaar verzameld door de Hervormde kerk in Transsilvanïe en de muziekschool die een benefietconcert voor Eliza heeft gehouden.
De stamceltransplantie en het gemis aan inkomen maakt dat dit gezin financiële hulp nodig heeft. Vandaar dat ik steun gevraagd heb aan de diaconie.
De diaconie heeft besloten om een bijdrage te willen leveren in de vorm van een 'aktie schoenendoos'. Deze schoenendoos zal een paar maanden in de kerk staan. Het zou enorm fijn zijn als u een bijdrage zou willen leveren voor/aan dit gezin.
Namens de ouders Nelu en Sarolta en Eliza Goga alvast hartelijk bedankt!
Emmy Sinjorgo

Gebruik parkeerplaats
De komende weken, tot en met week 27, is het kerkplein op werkdagen ter beschikking gesteld als parkeerplaats voor een aannemer die werkzaamheden gaat uit voeren in de Goudenregenstraat, om parkeeroverlast daar voor de bewoners en werknemers te beperken. Het leek ons als noaber een goed idee om hieraan mee te werken.

Kidzzcorner

2 Koningen 2:1-18

Linda heeft haar vader en moeder heel goed geholpen Ze is natuurlijk moe en wordt verwend. Lekker warm bij haar ouders zitten, wat langer opblijven en een leuk spelletje doen en natuurlijk iets heel lekkers erbij.
Vandaag horen we over een knecht van God, Elia. Hij heeft al heel lang Gods boodschappen doorgegeven aan het volk Israël. Dat was niet makkelijk. Want de Israëlieten wilden niet altijd luisteren en waren soms heel boos op hem. Toch is Elia blijven zeggen en doen wat God van hem vroeg. Hij heeft geweldig zijn best gedaan. Nu is hij klaar. En God geeft Elia iets bijzonders om hem te bedanken. Hij wordt opgehaald met een vurige wagen en mag in de hemel komen. Daar mag hij uitrusten en genieten van alles dat God hem geeft.

Lied: Ik moet weggaan
Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
De Ontmoeting en de PGA
Consequenties van de vorming van een gemeente B.A. / Afzonderlijke gemeente
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.