PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief 9 Januari Zondagsbrief 9 Januari
Goedemorgen gemeente,
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Elsinga
Ouderling van dienst: Emmy Sinjorgo
Organist: Jan Willem Timmerman, zang Betsie, Henny en Erik
Nevendienst: Diny & Risanne
Oppas: Tanya

Koster: Ben Hemstede

Vanavond om 19.00 uur Geen dienst!
Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: Ds. Plette uit Vriezenveen
Om 19.00 uur: GEEN dienst

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: Diaconie, vakanties bijzondere doelgroepen
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand.
Meeleven
We leven mee met de zieken en eenzamen. Lykele de Leeuw moet nog een operatie ondergaan. We hopen dat hij herstel mag ontvangen.

Nieuwe site www.deontmoetingalmelo.nl
We hopen dat binnen afzienbare tijd het finale besluit tot de vorming van een gemeente van bijzondere aard genomen wordt. Voor de protestantse gemeente De Ontmoeting is een nieuwe site ontwikkeld. De oude site wordt na verloop van tijd afgesloten.
Het adres van de nieuwe site is: www.deontmoetingalmelo.nl De site is nog niet helemaal af, maar neem gerust een kijkje!

Actie kerkbalans in twee keer
Omdat De Ontmoeting een zelfstandige protestantse gemeente wordt, houden we de actie kerkbalans in twee perioden gehouden.
De leden die binnen de Protestantse Gemeente Almelo blijven worden zoals gebruikelijk in de maand januari benaderd voor de actie kerkbalans. Hun toezeggingen komen ten goede aan de PGA. Voor de leden die bij De Ontmoeting blijven is de Aktie Kerkbalans enige tijd uitgesteld,
waarschijnlijk tot maart.
We gaan ervan uit dat De Ontmoeting dan eigen banknummers heeft. De toezeggingen die deze leden doen komen uiteraard ten goede aan De Ontmoeting.

Flyer met informatie
Naar verwachting zal De Ontmoeting met ingang van 1 maart of 1 april een zelfstandige gemeente worden.
Daardoor kunnen we in de toekomst op dezelfde wijze vorm geven aan ons gemeente-zijn als in de afgelopen jaren.
Om de gemeenteleden van de toekomstige gemeente De Ontmoeting te informeren is een flyer gemaakt met informatie. In de afgelopen week is de flyer bezorgd.

Thuis meevieren
Vanwege de corona niet ’s avonds in de kerk, maar vanaf 19.30 uur thuis te volgen www.kerkdienstgemist.nl en met beeld via  https://www.twitch.tv/jvtwitch68

Zondag 9 januari L-Z; ouders met kinderen altijd welkom!
Vanwege de corona hanteren we de komende weken weer het ‘lettersysteem’.
A-K: Op 16 januari; 30 januari; 13 februari
L-Z: 9 januari; 23 januari; 6 februari
Ouders met kinderen tot en met 12 jaar zijn altijd welkom. Zo kunnen kindernevendienst en oppasdienst gewoon doorgaan!

De collecte
U kunt meedoen aan de collecte via het banknummer van de Protestantse Gemeente Almelo: NL38 RABO 0157 9521 34. De vermelding kan dan zijn: Wijkkas De Ontmoeting, aantal zondagen (bijvoorbeeld 4 zondagen) en de verdeling (diaconie/kerk).

Nationaal gebed 15 januari
Aan de vooravond van de Week van gebed voor eenheid vindt op zaterdag 15 januari een Nationaal Gebed plaats. De initiatiefnemers zijn getroffen door de verdeeldheid door de aanhoudende coronacrisis. In het gebed wordt God gevraagd om vrede, verbinding, mildheid en eenheid.
Er is een programma van 20.00 – 21.30 uur met gebeden en persoonlijke verhalen. Live te volgen via www.nationaalgebed.nl. Thuis kunt u meedoen, persoonlijk of in een klein groep.
Catherinus Elsinga

Collecte
College van Diakenen, vakanties bijzondere doelgroepen
Jaarlijks worden er vakantieweken georganiseerd voor niet mobiele ouderen en gehandicapten vakantieweken georganiseerd in het PKN vakantieverblijf Nieuw Hydepark. Voor degenen die de kosten niet (geheel) kunnen dragen, springt de CvD bij. Wie een dergelijke vakantieweek heeft meegemaakt, kan hier dankzij de inzet van vele vrijwilligers geruime tijd op teren! Maar ook Almelose gezinnen, die zich geen vakantie kunnen veroorloven kunnen via het Vakantiebureau in aanmerking komen voor een weekje uit in Nederland, waarbij de kosten door het Vakantiebureau en CvD worden gedragen.

Bidstond
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond in de kerk, op de even weken voor de zieken en op de oneven weken voor de zieken, gemeente en de wereld.  U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden.
Gebedspunten
• Het taalcafé van de Turkse pioniersplek; dat het op 18 januari weer van start kan gaan.
• Een goede afronding van de vorming van De Ontmoeting als een (protestantse) gemeente van bijzondere aard.
• Een zegen over de week van gebed. Dat onder leiding van de Geest van de Heer gebeden zal worden wat naar de wil van de Heer is.
• Laten we bidden dat de belemmeringen om samen te komen worden weg genomen.
• We bidden voor het werk onder kinderen en jongeren. De oppasdienst, de kindernevendienst en de jongerenclub.
• Dat de avonddiensten weer doorgang krijgen.
• Danken voor de steun die we als broeders en zusters aan elkaar geven.

Week van gebed 16 t/m 23 januari

Licht in het duister is het thema

Mattheüs 2 vers 1-12
Wij hebben zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om hem te aanbidden.

Hiervoor komen wij zo mogelijk bij elkaar om samen te bidden in diverse kerken in Almelo.

Zondag 16 januari Gereformeerd Vrijgemaakte Kerk.
Maandag 17 januari Gereformeerd Vrijgemaakte Kerk.
Dinsdag 18 januari Christelijk Gereformeerde Kerk.
Woensdag 19 januari De Levensbron in gebouw De Ontmoeting.
Donderdag 20 januari De Bron.
Vrijdag 21 januari De Ontmoeting.
Zaterdag 22 januari Zevende Dag Adventisten.
Zondag 23 Januari De Ontmoeting.
De aanvangstijd is om 19.00 uur.

Iedereen is van harte welkom om mee te bidden aan de hand van het boekje met stukje bijbel lezen en gebedspunten. Opgeven is niet nodig.

Vragen? Jacob Dogger of Theo Ettema.

Zaterdagavond om 20.00 uur is er een online gebed mee te bidden. Kijk op “week van gebed” En log in.

KIdzzcorner

Genesis 37

Jozef moet verdwijnen


Is het eerlijk dat Jozef het lievelingetje van zijn vader is en alleen hij zo’n prachtig bovenkleed krijgt? Waarom wordt hij voorgetrokken? En waarom klikt Jozef en vertelt hij over zijn dromen? Hij kan toch ook voor zichzelf houden, dat zijn broers voor hem zullen buigen?
Je kunt hun boosheid wel een beetje begrijpen, maar het is natuurlijk geen reden Jozef te willen doden. Ze denken er niet bij na dat de droom een boodschap van God kan zijn. Ze laten zich meeslepen door hun jaloersheid. Gelukkig vermoorden ze Jozef niet, maar verkopen hem als slaaf, omdat er toevallig slavenhandelaars voorbijkomen.

Ben jij wel eens jaloers? Geef er niet aan toe. Gun die ander z’n geluk en wees tevreden met wat jij hebt.

Lied: Jozef zoekt zijn grote broers (Hemelhoog 57)
Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
De Ontmoeting en de PGA
Consequenties van de vorming van een gemeente B.A. / Afzonderlijke gemeente
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.