PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief 9 December 2018 Zondagsbrief 9 December 2018
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Plette uit Vriezenveen
Ouderling van dienst: Corien Stigter
Organist: Jan Willem Timmerman en vanavond: Jan Noordijk
Koster: Ben Hemstede en vanavond: Ben Hemstede

Vanavond om 19.00 uur is er een open dienst waarin voor gaat: Ds, Elsinga
Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Klein Kranenburg uit Epe
Om 19.00 uur: Kerstzangdienst

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: Pastoraat
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Denkt u ook aan de zending bus? Opbrengst is voor IZB en GZB!

Leiding Kindernevendienst: Bastianne en Ilse
Oppasdienst: Jeannette en Chantal
Koffieschenken volgende week: Fam. Haakmeester
Meeleven
We leven mee met de zieken thuis. We noemen Henk Oosterveld, die gelukkig herstellende is en zuster Mensink

De tweede dienst
Vanavond is er een Open dienst; 16 december: kerstzangdienst; 23 en 30 december: geen dienst
vanwege de feestdagen. 6 januari – gebed- en getuigenisdienst; 13 januari – open dienst; 20 januari –

Vanavond Open dienst: Jozef en Nelson Mandela
Het thema van de Open dienst van vanavond is: Jozef en Nelson Mandela. Beiden maken eerst moeilijke jaren door en belanden in de gevangenis. Daarna krijgen ze grote verantwoordelijkheid voor het land. Ze zijn niet verbitterd, maar mild geworden door de verdrukking heen.

Jubileum
Jan en Hennie Eshuis, Drakensteyn, hopen op 12 december 50 jaar getrouwd te zijn. Zij zijn de Here dankbaar voor de liefde en trouw die ze elkaar mochten betonen. Ze zijn ook dankbaar voor Gods bescherming en nabijheid in moeilijke perioden. Op hun verzoek zullen we daar zondag 23 december samen met hen voor danken. De 12e december al vast een blijde dag toegewenst!

Kwartier 2
Afgelopen zondag kon Henk Oosterveld vanwege ziekte nog niet bevestigd worden als ouderling. Gelukkig gaat het goed met hem, maar hij moet nog wel rustig aandoen. Leden uit kwartier 2 (het Nijrees) kunnen als dat nodig is contact opnemen met de scriba of met ds. Elsinga leerdienst (begin week van gebed); 27 januari – afsluiting week van gebed.

LINKT: Pleisterplaats en Bijeenkomst
De activiteiten zijn aan de Touwbaan 58.
  • LINKT-pleisterplaats: 12 december 17.30 – 19.30 uur. Met aansluitend de derde bijeenkomst van de Oriëntatiecursus Christelijk geloof. Daar kun je aan meedoen zonder de eerste bijeenkomsten te hebben meegemaakt! De derde avond van de Oriëntatiecursus gaat over Jezus Christus. De essentie van het christelijk geloof is niet het onderschrijven van een leer, maar het kennen van de levende Heer. Wie is Hij?
  • LINKT – bijeenkomsten. Iedere derde zondag van de maand 13.30 – 15.00 uur. Rond de tafel met een open Bijbel. Schuif aan! 16 december 2019. Het is de bedoeling om na te denken over het thema ‘verwachting’. Wachten is op zichzelf geen aangename bezigheid. Als je weet dat je geduld beloond wordt, krijgt wachten het karakter van ‘verwachting’. Wat ‘verwacht’ jij...?
Zie ook: www.linkt.life

Catherinus Elsinga

Collecte Pastoraat nieuwe stijl
In steeds meer plattelandsgemeenten is de afgelopen jaren het aantal predikanten teruggebracht. Gemeenteleden zijn in toenemende mate voor het onderling pastoraat op elkaar aangewezen. De Protestantse Kerk werkt met plaatselijke gemeenten samen aan laagdrempelige vormen voor onderlinge zorg en pastoraat. Ervaringen worden gebundeld en beschikbaar gesteld voor andere gemeenten. Daarnaast worden hiervoor trainingen georganiseerd, zoals ‘Nieuwe wegen in het pastoraat’. Ook voor beginners in een pastorale taak en voor degenen die zich in een bepaald aspect
van pastoraat verder willen verdiepen zijn er trainingen. Nieuwe kennis en vaardigheden maken het mogelijk om bij te blijven in een veranderende samenleving en kerk.

Kerstzangavond 16 december
Op 16 december om 19.00 uur willen we een kerstzangavond houden in het kerkgebouw van de
Ontmoeting aan de Hoornbladstraat. We willen daar een mooi bijeenkomst houden om met elkaar mooie kerstliederen te zingen en te luisteren naar kerstmuziek.
Deze avond zal begeleid worden door de band van de Ontmoeting “Testify” door Janelle de Vries en
door orgelspel. We hopen zo een ouderwetse kerstzangavond te hebben met elkaar en ons zo voor te bereiden op de
komende kerst.
Wij hopen dat u met velen zult komen, de entree is uiteraard gratis.
Voor informatie Marco Haakmeester M: 06-513143335

Oliebollenactie
Denkt u nog aan het bestellen van de heerlijke oliebollen voor de stichting de Ontmoeting? U vindt de bestelformulieren in de kerk en u kunt ze in de gouden doos weer inleveren. Afhalen kunt u de bestelling tussen 09.00 en 12.00 uur op 29 december.

Oud papier
Op dezelfde datum, 29 december kunt u weer uw oud papier inleveren,
De locatie aan de Bornerbroeksestraat is iets gewijzigd, de container staat nu op het terrein van de
firma Scherpers van 09.00-12.00 uur. De aanhanger staat van 09.00-11.30 uur op de parkeerplaats van de kerk.
Mochten er gemeenteleden zijn die wel papier willen verzamelen maar niet in de gelegenheid zijn om het zelf weg te brengen kunnen contact opnemen met de oud papier coördinator Henk Podt. Let wel, het is uiteraard alleen bedoeld voor diegene die echt niet zelf in staat zijn het te brengen.

Bidstond.
Komende week is er op donderdagavond weer een bidstond voor de gemeente en de zieken in de kerk, voor ons land en de wereld om 19.00 uur. Iedereen is van harte welkom om mee te bidden ook als je nog niet durft mee te bidden.

Kidzzcorner

Thema Het is goed, God houdt van mij lees Lucas 1 :26-38

Stel je voor dat er een grote verrassing aan jou wordt beloofd (moet je vrij van school, krijg je misschien nieuwe kleren, heb je vervoer nodig ). Je bent blij, maar hebt ook vragen. Vertrouw je erop dat die worden opgelost door degene die jou de verrassing belooft? Het bericht dat Maria krijgt van de engel is overrompelend; zij wordt moeder van Gods Zoon. Maar hoe zit het met Jozef en wat zullen de mensen ervan zeggen, als ze een kindje krijgt terwijl ze niet met Jozef is getrouwd? Toch vertrouwt Maria erop, dat het goed komt. God houdt van haar en dus is haar antwoord: ‘Laat er met mij gebeuren, wat U hebt gezegd’. Ze heeft vertrouwen in Hem.

Extra bijbelgedeelte: Mattheus 6: 25-34
(We krijgen het goede uit Gods hand, als we vertrouwen op Gods liefde, op Gods koninkrijk God geeft ons wat wij nodig hebben en nog veel meer)

Kinderlied

Dragers van Gods licht te zijn,
wat was dat bijzonder,
zij getuigden, groot en klein,
van een lichtend wonder.
Had Maria ’t goed gehoord:
zij een zoontje naar Gods Woord,
die de Redder heet,
Koning en Profeet?
God is trouw, zij vertrouwt:
wat mij wordt gegeven,
ik zal voor Hem leven
 
Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
De Ontmoeting en de PGA
Consequenties van de vorming van een gemeente B.A. / Afzonderlijke gemeente
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.