PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief 9 Augustus Zondagsbrief 9 Augustus
Goedemorgen gemeente,
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Elsinga
Ouderling van dienst: Henk Oosterveld
Organist: Jan Willem Timmerman, zang Emmy Sinjorgo, Betsie Dogger en Aernout Stigter

Koster: Jacob Dogger

Volgende week gaat voor:
Om 10.00 uur: ds. Geuze uit Enter

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: Diaconie ondersteuningen
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand.
Medeleven
We danken voor het feit dat het met Lykele de Leeuw zo goed gaat. We prijzen de Heer voor deze keer ten goede! Ds. Visser uit Uelsen is herstellende van de operatie. Tine Visser herstelt thuis van de eerste operatie. We bidden dat de medicijnen helpen en ze die goed kan verdragen. Naar verwachting zal ze begin september opnieuw geopereerd worden, waarna revalidatie plaatsvindt.

Bediening van de doop
Op D.V. zondag 30 augustus zal de doop bediend worden aan Michaël Anton Winters, zoontje van Erik en Diny Winters. In Mattheus 18 staat: “Op dat moment kwamen de leerlingen Jezus vragen: ‘Wie is eigenlijk de grootste in het koninkrijk van de hemel?’ 2 Hij riep een kind bij zich,  zette het in hun midden neer 3 en zei: “Ik verzeker jullie: als je niet verandert en wordt als een kind, dan zul je het koninkrijk van de hemel zeker niet binnengaan. 4Wie zichzelf vernedert en wordt als dit kind, die is de grootste in het koninkrijk van de hemel. En wie in Mijn naam één zo’n kind bij zich opneemt, neemt Mij op.”
De discipelen willen graag de grootste en belangrijkste zijn in het Koninkrijk der hemelen. Jezus zegt dat ze er eerst maar eens voor moeten zorgen dat ze er bínnen komen! Een kind is hun voorbeeld. Een kind laat zich roepen. Word afhankelijk, gehoorzaam, verwachtingsvol als een kind! Jezus voegt er een opdracht aan toe. De leerlingen hoeven niet aan hun imago werken om ‘belangrijk’ te worden. Zij moeten omzien naar de kleinen. Ga door de knieën. Ontvang de kinderen – en andere kwetsbare mensen! Al dienend zul je tot je verwondering de Heer Zelf ontmoeten.

Wie gaan naar de kerk? 9 Augustus: achternamen L-Z
We zijn er dankbaar voor dat we weer naar de kerk kunnen gaan, al is het de komende tijd slechts eenmaal in de veertien dagen. Het is goed om elkaar weer te zien en samen te zijn!
  • A tot en met K. Op 16 augustus; 30 augustus; 13 september, 27 september, 11 oktober, 25 oktober, enzovoort zijn de gemeenteleden met de achternamen die beginnen met de letters A t/m K aan de beurt.
  • L tot en met Z. In de weken 9 en 23 augustus; 6 en 20 september, 4 oktober, 18 oktober, enzovoort zijn de gemeenteleden met achternamen die beginnen met de letters L t/m Z uitgenodigd om de kerkdienst te bezoeken.
Wat de gemeentezang betreft: we zijn erg blij met alle zangers en muzikanten! De kerkenraad heeft besloten dat we alleen het laatste lied samen zingen. Dan blijven we volgens de deskundigen ruim binnen de veiligheidsmarges. Binnen koffiedrinken is nog niet verantwoord. Maar als het mooi weer is, drinken we buiten koffie!

Erediensten
Degenen die niet in de kerk zijn kunnen thuis aan de dienst deelnemen. Via www.kerkdienstgemist.nl, ; en met beeld via https://www.twitch.tv/jvtwitch68

Collecte
Mooi dat we ook thuis deel kunnen nemen aan de collecte! U kunt een bedrag over te maken op het volgende banknummer van de Protestantse Gemeente Almelo: NL38 RABO 0157 9521 34. De vermelding kan dan zijn: Wijkkas De Ontmoeting, aantal zondagen (bijvoorbeeld 4 zondagen) en de verdeling.

Catherinus Elsinga

Collecte
Diaconie, ondersteuningen
Voor dit doel wordt dit jaar een aantal malen gecollecteerd. Een voorbeeld: voedselpakketten voor mensen die in acute financiële problemen zitten en hulp bij schuldsanering. Het betreft vaak problemen veroorzaakt door werkloosheid, scheiding of plotselinge hoge medische kosten. Geef wat u kunt voor dit belangrijke diaconale doel!

Bidstond
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond in de kerk, op de even weken voor de zieken en op de on even weken voor de zieken, gemeente en de wereld. U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden.

Verlies verwerk je niet, je overleeft het en je leeft er mee (Manu Keirse)
In het najaar van 2019 is er een serie gespreksbijeenkomsten geweest over omgaan en leven met verlies. Er waren deelnemers uit de verschillende wijkgemeenten van de PGA. De grootte van de groep was 8 personen.

Ik heb gevraagd of iemand uit de groep iets zou willen schrijven over hoe het ervaren is. Dat is onderstaand stukje geworden.

Leven met verlies
Hoe is dat, hoe voelt dat en hoe doe je dat.
Wat fijn, dat ik naar een aantal bijeenkomsten ben geweest waar dit uitgebreid aan de orde mocht
komen.
Ik voelde mij veilig waardoor het verdriet er mocht en kon zijn.
Ik heb verteld over het sterven, de dagen er na, de begrafenis en over hoe de weken daarna zijn
verlopen.
Alle emoties kregen in deze bijeenkomsten aandacht. Er werd geluisterd. Dit is zeer troostend geweest.
Er was herkenning in de groep. We konden ervaringen uitwisselen.
Leren van elkaar.
Ik mocht ervaren dat huilen, boos zijn en bepaalde reacties bij het rouwen horen.

Zo heb ik een weg gezocht om het verdriet dat er is en zal blijven, er te laten zijn. Waarmee ik wil
zeggen dat het bij mijn leven hoort en ik het toch een plek kan geven; zodat ik het leven weer op durf te
pakken.
Deze bijeenkomsten hebben mij hier zeer in gesteund.
Ik denk er met een warm gevoel aan terug.
Een deelnemer.


Eind september starten wij met een nieuwe serie bijeenkomsten. Er kunnen maximaal 8 personen meedoen.
We staan stil bij wat het betekent als je partner overlijdt, je kind, een familielid, een goede vriend of vriendin. Hoe je je staande houdt in eenzame en verdrietige momenten, hoe je verder leeft met dit verlies. Elke bijeenkomst heeft een ander thema.
Herkenning en erkenning en het uitwisselen van ervaring, kan veel voor je zelf betekenen maar ook voor elkaar: je kunt elkaar tot steun zijn.

U kunt zich opgeven via onderstaande mail:
wmensink29@gmail.com
Wilt u in de mail ook uw telefoonnummer vermelden?
Data en tijdstippen worden nader in overleg vastgesteld.

Wil Mensink
Coach/begeleider PGA

Verjaardagen
De volgende gemeenteleden hopen in augustus hun verjaardagt te beleven:
Bij / J. van der 4 aug 1946
Brouwer / J.J. 5 aug 1941
Sasbrink - Braker / H. Rombout 5 aug 1942
Holsbrink / D.J. 6 aug 1934
Kamp - Bosch / G. 8 aug 1947
Eppink - Dasselaar / J. 10 aug 1936
Taal - Korving / J.M. 11 aug 1947
Timmerije - Letteboer / J.H. 14 aug 1942
Altena - Scholten / H.G. 14 aug 1947
Kroeskamp / A. 15 aug 1948
Wesselink - Damstra / M. 20 aug 1948
Eshuis - Brouwer / H.C. 24 aug 1946
Frederiks - Wolters / M. 27 aug 1949
Kroonjarige is deze maand:
Cymbaluk / I. 7 aug 1925 95
Iedereen van harte gelukgewenst en een goed nieuw levensjaar toegewenst.

Mattheus 14:22-33

Kidscorner
Jezus in de storm op het meer

Je hebt gymnastiek, De juf laat een moeilijke oefening zien. Daarna vraagt ze: wie durft dat te proberen? Soms steken veel kinderen hun vinger op, soms maar één. Zou het lukken? In het bijbelverhaal van vandaag zien we ook iemand die durft. Alle discipelen waren bang in de storm. Nu loopt Jezus vlakbij hen op het water van het meer. Hij zegt tegen Petrus: ‘Kom, jij kunt het ook’. Petrus stapt uit de boot en gaat naar Jezus toe over het water. Opeens durft Petrus niet meer. Gelukkig laat Jezus hem niet los en redt hem.
 
Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
De Ontmoeting en de PGA
Consequenties van de vorming van een gemeente B.A. / Afzonderlijke gemeente
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.