PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief 8 November Zondagsbrief 8 November
Goedemorgen gemeente,
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Elsinga
Ouderling van dienst: Albert Jansen
Organist: Rene Schipper , zang Emmy Sinjorgo, Erna Veninga, Ben Hemstede

Koster: Marco Haakmeester

Vanavond om 19.00 uur is er GEEN dienst
Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Woudenberg
Om 19.00 uur: Open dienst ds. Post

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: Diaconie, instellingen plaatselijk
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand.
Meeleven
Van de zieken noemen we zuster Doorneweerd en Daniël Kosters uit Enter. Daniël is de vriend van Marieke Voort. Enkelen uit onze gemeente zijn besmet met het corona-virus. We dragen hen op aan de hoede van onze Heer.

Wie houdt er van fietsen?
Een keer per maand worden de collectemunten door het kerkelijk bureau meegegeven aan de diaconie. Ze kunnen dan in onze gemeente verspreid worden. Een mooie reden voor een fietstochtje. Wie is bereid maandelijks deze collectemunten te verspreiden? Neem contact op met onze scriba Dinant Kramer.
Wilt u zelf collectemunten bestellen? Dat kan door overschrijving op bankrekeningnummer: NL45 RABO 0301 3341 10 ten name van: PGA-Almelo Collectemunten, onder vermelding van waarde en aantal van de gewenste muntjes.

Wie gaan naar de kerk? 8 november: achternamen A-K
Een keer in de veertien dagen kunnen we naar de kerk! En gasten zijn welkom!
 • A tot en met K. Op 8 en 22 november, 6 en 20 december, enzovoort gemeenteleden met achternamen die beginnen met de letters A t/m K.
 • L tot en met Z. Zondagen 15 en 29 november, 13 en 27 december, enzovoort gemeenteleden met achternamen die beginnen met de letters L t/m Z.
Degenen die niet in de kerk zijn kunnen thuis aan de dienst deelnemen. Via www.kerkdienstgemist.nl, ; en met beeld via https://www.twitch.tv/jvtwitch68

Viering Heilig Avondmaal
Zondag hopen we het Heilig Avondmaal te vieren.
 • ’s Morgens 10.00 uur is de dienst met de viering van het avondmaal in de kerk (A tot en met K)
 • ’s Middags 16.00 uur is er een korte viering in de kerk (zonder preek). (L tot en met Z).
 • Het avondmaal kan ’s morgens meegevierd worden tijdens de viering in de kerk. Wie dat wenst kan aan wijkouderling (of de scriba) vragen of er een ambtsdrager bij aanwezig kan zijn.
We hopen zo recht te doen aan de opdracht van de Heer Hem en Zijn offer te gedenken én we hopen in de viering Zijn aanwezigheid en genade te mogen proeven.

Avonddiensten; vanavond geen dienst
We zijn er blij mee, dat er weer avonddiensten zijn. Aan deze diensten nemen ongeveer 30 mensen deel uit de hele gemeente. A-Z is dus van harte welkom!
Vanwege het feit dat er vandaag al twee avondmaal diensten zijn in De Ontmoeting, is de gebeds- en getuigenisdienst verschoven naar zondag 22 november.
25 oktober – leerdienst; 1 november – geen dienst; 8 november – geen dienst; 15 november – Open dienst; 22 november – gebeds- en getuigenisdienst; 29 november – leerdienst.

Besmet met corona?
Als u besmet bent met het corona virus terwijl u de zondag daarvoor nog in de kerk bent geweest, is het wenselijk om daar melding van te maken. Dan kunnen degenen met wie u contact hebt gehad er rekening mee houden. Én we kunnen met u meeleven!

Zondag 22 november; laatste zondag van het kerkelijk jaar
Op 22 november is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. We gedenken de broeders en zusters die in het afgelopen kerkelijk jaar van ons zijn heengegaan. Familieleden van de overledenen zijn in het bijzonder uitgenodigd om deze dienst bij te wonen, hetzij door aanwezigheid in de dienst, hetzij via de livestream.
Het aantal mensen dat in de kerk aan de dienst deel kan nemen (naast de ‘medewerkers’) is vanwege de corona maximaal 30. Vanuit iedere familie kunnen zodoende één of twee familieleden uitgenodigd worden.

Meedoen aan de collecte?
Dat kan via het banknummer van de Protestantse Gemeente Almelo: NL38 RABO 0157 9521 34. De vermelding kan dan zijn: Wijkkas De Ontmoeting, aantal zondagen (bijvoorbeeld 4 zondagen) en de verdeling.

Catherinus Elsinga
 • Gebedspunten
 • Antisemitisme (i.v.m. herdenking Kristallnacht); we bidden om bescherming van de Joden en eerbied voor de God van Israël.
 • Media, vooral voor de christenen die daarin werkzaam zijn. We bidden om eerlijke voorlichting en respect voor de christelijke normen en waarden.
 • Allochtone kerken. Dank voor de aanwezigheid van de vele christenen van allochtone afkomst. Bid dat ze in de kerk een thuis vinden.
 • Kerkenraad en kerkrentmeesters. Om wijsheid en visie voor de opbouw van de gemeente. En voor goede afspraken met de AK en de andere wijkgemeenten.
 • Organisaties die zich inzetten voor de vervolgde kerk.
Collecte
Diaconie, instellingen plaatselijk
De diaconie-collecte is dit keer voor ‘Plaatselijke Instellingen’. Met Instellingen worden organisaties bedoeld die actief zijn op sociaal en maatschappelijk gebied. Als voorbeeld kan genoemd worden de Stichting Boodschappenmand die mensen in acute financiële problemen ondersteunt met boodschappenpakketten. Andere voorbeelden van plaatselijke instellingen zijn Schuldhulpmaatje en Stichting Present.

Bidstond
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond in de kerk, op de even weken voor de zieken en op de on even weken voor de zieken, gemeente en de wereld. U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden

Reserveren
De laatste tijd worden de zalen van de Ontmoeting veelvuldig gebruikt voor bijeenkomsten en vergaderingen. Dat is fijn, maar... er vallen ook wel bijeenkomsten uit en als de beheerder dat niet weet wordt de betreffende ruimte wel verwarmd! Daarom een oproep om bij annuleren van een bijeenkomst ook even Petra in te lichten. Dat bespaart stoken dus geld.

Kidzzcorner 8 november 2020

Matteüs 21: 33-46

De kinderen leren dat mensen Gods plaats niet mogen afpakken. De wereld is van Hem en wij leven voor Hem.

We hebben al een paar keer op de kindermiddag stoelendans gedaan.Iedereen wil winnen en probeert snel op een stoel te gaan zitten als de muziek stopt. Voor één is er geen stoel. Die heeft verloren. Stoelendans is een leuk spel. Maar hoe vind je het als iemand jouw stoel weghaalt in een restaurant als jij even naar de wc moet? Opgestaan, plaatsje vergaan, zoals bij stoelendans? Nee, dat is niet netjes. Want op die stoel zat jij al.

Jezus vertelt een verhaal over een wijngaard. De eigenaar gaat op reis en laat wijnbouwers ervoor zorgen. Hij betaalt hen daarvoor. De druivenoogst dragen ze af aan hem; het is immers zijn wijngaard. Maar de wijnbouwers willen zelf de oogst hebben voor alle werk. Ze willen de plaats innemen van hun baas. Hij is er toch niet. Ze gebruiken zelfs geweld tegen de knechten van de eigenaar die de druiven komen ophalen. Ze doden uiteindelijk zijn enige zoon om de wijngaard voorgoed in handen te krijgen.

Jezus zegt: de wijngaard is de wereld, de eigenaar is God en Ik ben de Zoon. De wereld is van God. Wij mogen van deze wereld genieten, maar wel aan God geven waar Hij recht op heeft.

Lied U bent die u bent
 
Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
De Ontmoeting en de PGA
Consequenties van de vorming van een gemeente B.A. / Afzonderlijke gemeente
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.