PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief 8 December 2019 Zondagsbrief 8 December 2019
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Plette uit Vriezenveen
Ouderling van dienst: Bonne Oosterhuis en vanavond Dinant Kramer
Organist: Jan Willem Timmerman en vanavond Testify
Koster: Jacob Dogger en vanavond Jacob Dogger

Vanavond om 19.00 uur is er een opendienst waarin voorgaat ds. Elsinga
Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Van Ark uit Wapenveld
Om 19.00 uur: KERSTZANGDIENST

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: diaconie, ondersteuningen
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Denkt u ook aan de zending bus? Opbrengst is voor IZB en GZB!

Leiding Kindernevendienst:
Oppasdienst: Jeannette en Chantal
Koffieschenken volgende week: mevr. Veltman en de heer Mak
Kaarsenlied:

Dank U wel voor de kaarsen
Dank U wel voor dit kaarsje,
Brandend in de nacht
als een teken van de vrede
al zo lang verwacht

Dank U wel voor de kaarsen,
’t zijn er nu al twee
want het licht dat u beloofde
wandelt met ons mee
Meeleven
De afgelopen week moest Diny Vink is thuis in afwachting vaneen opname in een academisch ziekenhuis. We bidden om bescherming en genezing voor haar. Broeder Voschezang is nog in het ziekenhuis is om te herstellen. Lykele de Leeuw wacht tot er ergens een plek is waar behandeling plaats kan vinden. Broeder Janssen is inmiddels met de behandeling gestart. We leven ook mee met zr. Mensink en met Razi Habib, die momenteel in het AZC in Hoogeveen verblijft. Verder voor Ineke Steenhuizen, zij is opgenomen in het ziekenhuis,

Veelbelovende activiteiten
We hopen de komende tijd mooie bijeenkomsten te beleven. Bijzonder bemoedigend dat zovelen zich daarvoor met liefde inzetten! De kerstzangdienst (zie hieronder), de kerstviering op 21 december, de oliebollenactie en de gezellige avond op 31 december. Er zijn zulke mooie voorbeelden van onderlinge zorg die de kleur heeft van de zorg van de Goede Herder. En ondertussen zijn er harde werkers die oud papier – en de benodigde financiële middelen - verzamelen of ons gebouw inrichten en mooi maken. Laten we elkaar bemoedigen en zegenen, en de Heer, die ons Zijn genade zo overvloedig geeft, danken.

Moge de God van de vrede, die onze Heer Jezus, de machtige herder van de schapen, door het bloed van het eeuwig verbond uit de wereld van de doden heeft weggeleid, u toerusten met al het goede, zodat u zijn wil kunt doen. Moge hij in ons datgene tot stand brengen wat hem welgevallig is, door Jezus Christus, aan wie de eer toekomt, tot in alle eeuwigheid. Amen. Hebr. 13:20-21

Vanavond Open dienst met Testify
Vanavond is er een Open dienst met medewerking van Testify. Het thema is: het oude gaat voorbij; het nieuwe leven komt! We lezen over de gemeente van Filadelfia in Openbaring 3:7-13.
Het nieuwe leven is een belofte voor de toekomst, het nieuwe Jeruzalem, waarin Gods naam –
Zijn aanwezigheid en heerlijkheid – van ieders gezicht af te lezen is. Tegelijkertijd verlangen we ernaar dat die toekomst doorbreekt in het heden. Jezus geeft de belofte: “Ik heb ervoor gezorgd dat de deur voor u openstaat, zonder dat iemand hem kan sluiten”. Zou Hij dat machtige woord ook aan ons in Almelo waar willen maken?
Catherinus Elsinga

Avonddiensten - kerstzangdienst
Open dienst; 15 december Kerstzangdienst. We hebben vorig jaar een kerstzangdienst gehouden en die viel goed en werd goed bezocht. We willen dit jaar weer een kerstzangavond op 15 december om 19.00 uur houden. Evenals vorig jaar gaan we veel bekende liederen zingen en uiteraard het kerstverhaal vertellen. We hopen dat u met velen deze gezellige en feestelijke zangdienst wilt bijwonen.
Namens de kerkenraad Marco Haakmeester.

Collecte
Diaconie, ondersteuningen
Voor dit doel wordt dit jaar een aantal malen gecollecteerd. Een voorbeeld: voedselpakketten voor mensen die in acute financiële problemen zitten en hulp bij schuldsanering. Het betreft vaak problemen veroorzaakt door werkloosheid, scheiding of plotselinge hoge medische kosten. Geef wat u kunt voor dit belangrijke diaconale doel!

Bidstond.
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond in de kerk, op de even weken voor de zieken en op de on even weken voor de zieken, gemeente en de wereld. U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden,

Parkeren
Komende zondagmorgen 15 december zal de nieuwe poort naar het parkeerterrein voor het eerst gebruikt worden.
In tegenstelling tot een eerder bericht is het de bedoeling dat op zondagmorgen alle ingaande en uitgaande auto’s van deze nieuwe poort gebruik maken. Fietsers en voetgangers maken gebruik van de bestaande poort. Ook de autodienst bestuurders kunnen van de oude poort gebruik blijven maken, zodat de loopafstand naar de voordeur klein blijft. De achtergrond is dat zo een soepele afwikkeling van het verkeer plaats vindt en er zoveel mogelijk
scheiding is tussen fietsers, voetgangers en de auto’s. Bij kleine bijeenkomsten als vergaderingen en avonddiensten is alleen de oude poort geopend.

Oliebollen
Op D.V. 28 december kunt u weer smullen van overheerlijke oliebollen.
Bestellijsten liggen achter in de kerk en kunnen bij Henk Podt ingeleverd worden. De bestelde oliebollen kunnen worden gehaald en betaald tijdens de oudpapier-actie tussen 9-12 uur, aan de Bornerbroeksestraat 455 Almelo.
Bezorgen is evt. mogelijk voor € 1.50
Voor vragen kunt u bellen met Henk Podt 811324 of mailen met mathildaschepers@gmail.com

Dringende oproep
Elke maand is een groepje vrijwilligers bezig met het inzamelen van oud papier, wat u misschien niet weet is dat ook door de week hard wordt gewerkt. Nu hebben we de mogelijkheid om nog meer papier op te halen op andere adressen, alleen ontbreekt het aan menskracht. We zijn op zoek naar mensen die ook door de week een paar uurtjes beschikbaar hebben om te helpen. Meer informatie kunt u krijgen bij Henk Podt.

Gemeenteleden en andere belangstellenden
Ook dit jaar gaan we weer een lichtjestocht organiseren, de 9de alweer!
We zijn alweer gestart met de voorbereidingen en vragen nu of jij mee willen helpen aan Lichtjestocht 2019! Het doorgaan van de lichtjestocht staat en valt elk jaar weer met het vinden van voldoende vrijwilligers!

Hoe mooi zou het zijn om weer veel bezoekers te mogen verwelkomen bij de lichtjestocht op dinsdagavond 24 december 2019 in het Beeklustpark.

We hebben hiervoor weer heel veel vrijwilligers nodig. Figuranten, een pasteam (aankleden van figuranten), catering, EHBO, opbouw en afbreken van decor, uitzetten en aansteken van de lichtjes. Je kunt je opgeven via de aanmeldformulieren achter in de kerk, maar ook via: lichtjestochtalmelo@outlook.com
Met vriendelijke groet,
Louise Hemstede, Arjen ten Brinke, Marja Westerman, Bert Nijhuis en Riëtte Rosenbrand.

13 december verkoop t.b.v. Stichting Help Oost Europa (SHOE) – adventsconcert
NOACH
Elders in de zondagsbrief staat vermeld dat op vrijdagavond 13 december bij NOACH een adventsconcert plaatsvindt. SHOE zal rondom het adventsconcert met een stand aanwezig zijn voor de verkoop van handgemaakte wens- en felicitatiekaarten. Tevens zullen er overheerlijke kerstkransjes te koop zijn, zelfgebakken in een professionele bakkerij. Een aanrader! De zaal is open vanaf 19.00 uur. De opbrengst van de verkoop gaat voor de volle 100% naar Stichting Help Oost Europa. Namens SHOE, Dinant Pas

We willen dit jaar een gezellige avond organiseren op de laatste avond van 2019.
Na de kerkdienst zijn jullie van harte welkom in de nieuwe zaal.
We “zitten” dan samen het jaar uit en beginnen het nieuwe.
Hoe we deze avond vorm willen geven?
Gezelligheid: voor wie wil een spelletje, wat zingen misschien.
Zo tegen twaalven lezen we een psalm en we bidden samen.
We wensen de buren van de kerk ‘Gelukkig Nieuwjaar’ en houden meteen een oogje op ons nieuwe kunstwerk.

Als iedereen zelf een drankje meeneemt en Nicolette vooraf wil laten weten wat ze voor lekkers meenemen, is dat helemaal goed. Graag willen we wel van te voren weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen. Jullie kunnen dit via de mail doorgeven aan Nicolette: nicolette.christiaanse@solconmail.nl Natuurlijk mag het ook via de telefoon, nr. 723341 of app 06 45949764.
Ineke, Nicolette, Emmy en Louise

Kidzzcorner
Micha 2:6-13

Op school zijn er regels waar iedereen zich aan moet houden..
Waarom zijn die regels er? Als de klas zich er niet aan houdt, moet de juf steeds herhalen: ‘jullie weten toch wat de regel is?’ Wat gebeurt er als er na een paar waarschuwingen nog steeds klasgenoten zijn die er niets van aantrekken? Wie krijgt dan de straf?

Israël vindt het maar lastig vindt dat Micha steeds Gods geboden herhaalt. En wat een gezeur dat hij ook dreigt met straf als ze niet luisteren! Zo is God toch niet, Hij heeft eindeloos geduld. Hij zal Israël nooit laten vallen. We kunnen doen wat we willen en hoeven niet te luisteren. Micha zegt: Die straf komt echt, want God komt op voor degenen van wie jullie stelen en die jullie pijn doen. Hij wil hen redden en gelukkig maken. Luister dus naar Hem, dan is Hij ook goed voor jullie.

refrein:
God belooft de Vredekoning
aan zijn volk, aan Israël,
heel de wereld wordt zijn woning, Micha heeft het ons verteld.

couplet:
Onrecht kan God niet verdragen,
wat goed lijkt is soms heel slecht,
Hij legt alles wat wij wagen
op de weegschaal van zijn recht.

refrein:
God belooft de Vredekoning
aan zijn volk, aan Israël,
heel de wereld wordt zijn woning, Micha heeft het ons verteld.
Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
De Ontmoeting en de PGA
Consequenties van de vorming van een gemeente B.A. / Afzonderlijke gemeente
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.