PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief 8 Augustus Zondagsbrief 8 Augustus
Goedemorgen gemeente,
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Elsinga
Ouderling van dienst: Theo Ettema
Organist: Jan Willem Timmerman zang Eelke, Lydia en Erik

Koster: Henk de Roo

Vanavond om 19.00 uur geen dienst
Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Breemes uit Hollandscheveld
Om 19.00 uur: geen dienst

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: diaconie, instellingen plaatselijk
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand.
Meeleven
We bidden voor de zieken in de gemeente. We noemen Herman Jansen; we hopen donderdag 12 augustus samen met hem te bidden om Gods helende werk. We doen ook voorbede voor Edwin Brughuis, die veel pijn heeft in zijn benen.

De internet-prediker
Vorige week ontmoette ik (telefonische en via de mail) twee mensen, die hun ‘geestelijk voedsel’ met name van internet halen. Internet-predikers verslaan hun duizenden. Aan de ene kant fijn dat het evangelie zo verspreid wordt. Er zijn op het internet prachtige opbouwende sites te vinden. Family7 verzorgt uitzendingen waar mensen door opgebouwd worden; organisaties als Trans World Radio worden mensen in ‘gesloten landen’ met het evangelie bereikt. Prachtig!
Maar er zit ook een andere kant aan. De mensen die ik sprak wezen me op sites waarop internationale ‘preektijgers’ met veel pathos nogal bijzondere ideeën verkondigen. In je eentje kan het best lastig zijn waarheid en dwaling te onderscheiden. Temeer omdat het internet je steeds nieuwe filmpjes voorschotelt met een vergelijkbare inhoud. Zo word je de ‘bubble’ ingezogen.
De vraag is: lukt het je om het te toetsen aan de Bijbel? Als een boodschap je onrustig maakt, praat je er dan over met iemand die een goed geestelijk onderscheidingsvermogen heeft? Dan merk je ook hoe belangrijk de concrete gemeente is waar je bij hoort. In de gemeente als lichaam van Christus oefen je het leven met de Heer. Daar ontmoet je broeders en zusters en beleef je de uitwerking van verzoening en liefde. Het internet kan de ‘gewone’ gemeente niet vervangen. Wees Christen in de – soms weerbarstige – praktijk van het gewone (en toch zo bijzondere) gemeente leven. Die gemeente is de ‘werkplaats’ van de Heilige Geest. Daar geeft de Heer je een plek.

Samen naar de kerk
In de vakantietijd - vanaf 11 juli tot 22 augustus - is iedereen weer welkom is bij de zondagse diensten. Hopelijk kunnen we nadien weer ‘gewoon’ naar de kerk!
Thuis aan de dienst deelnemen kan via www.kerkdienstgemist.nl, ; en met beeld via https://www.twitch.tv/jvtwitch68
Na de dienst is er koffiedrinken buiten. (Maar blijf afstand in acht nemen).

De collecte
U kunt meedoen aan de collecte via het banknummer van de Protestantse Gemeente Almelo: NL38 RABO 0157 9521 34. De vermelding kan dan
zijn: Wijkkas De Ontmoeting, aantal zondagen (bijvoorbeeld 4 zondagen) en de verdeling (diaconie/kerk).

De jarigen van augustus
De volgende leden hopen in de maand augustus hun verjaardag te vieren.
Sasbrink - Braker / H. Rombout 5-8
Holsbrink / D.J. 6-8
Kamp - Bosch / G. 8-8
Timmerije - Letteboer / J.H. 14-8
Altena - Scholten / H.G. 14-8
Kroeskamp / A. Marke 15-8
Wesselink - Damstra / M. 20-8
Frederiks - Wolters / M. 27-8

De kroonjarigen zijn deze maand:
Bij / J. van der 4 aug 1946 75
Brouwer / J.J. 5 aug 1941 80
Mensink / J. 8 aug 1951 70
Eppink - Dasselaar / J. 10 aug 1936 85
Eshuis - Brouwer / H.C. 24 aug 1946 75

We wensen de jarigen een fijne dat en een gezegend nieuw levensjaar toe.

Catherinus Elsinga

Collecte
College van Diakenen, instellingen plaatselijk
De diaconie-collecte is dit keer voor ‘Plaatselijke Instellingen’. Met Instellingen worden organisaties bedoeld die actief zijn op sociaal en maatschappelijk gebied in Almelo. Als voorbeeld kan genoemd worden de Stichting Boodschappenmand die mensen in acute financiële problemen ondersteunt met boodschappenpakketten. Andere voorbeelden van plaatselijke instellingen zijn Schuldhulpmaatje en Stichting Present. Maar denk ook aan de vrijwilligers die gevangenen in de Karelskamp begeleiden, zoals St. Next en Exodus.

Bidstond
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond in de kerk, op de even weken voor de zieken en op de oneven weken voor de zieken, gemeente en de wereld.
U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden.
  • Gebedspunten voor de zondagsbrief van 8 augustus 2021
  • Gebed voor Wit-Rusland waar de druk vanuit het regime op de bevolking heel groot is.
  • Gebed voor Cuba waar niet alleen druk is door het communistische regime, maar ook door de ernst van de covid-epidemie.
  • Gebed voor het komende seizoen: denk aan de oppasdienst, de Gemeente Groei Groepen, de kindernevendienst, de club voor tieners. Dat er inspiratie en visie mag zijn voor de opbouw van de gemeente.
  • Dat mensen vrede en rust ervaren bij de keuze die zij hebben gemaakt in het proces loslaten en opnieuw beginnen.
  • Meer samenwerking tussen Almelose kerken.
  • Voor onze burgemeester en de gemeenteraad.
Kidzzcorner

Thema van vandaag: De terugkeer van de Bruidegom (Hooglied 2:8-17)

De komende vier weken lezen we uit het boek Hooglied uit het Oude Testament.

Ook vandaag horen we een lied van de bruid over de bruidegom. Ze heeft hem al veel te lang niet gezien. Het was winter, letterlijk en figuurlijk. Een moeizame tijd met veel zorgen en problemen. Maar nu is het voorjaar gekomen. De bloemen staan in bloei en de vogels zingen. Overal is nieuw leven.
Wat is ze blij en wat verlangt ze ernaar hem weer te zien. Nog even, dan komt haar bruidegom. Dan zullen ze met elkaar trouwen en nooit meer alleen zijn. Dan zal hij voor altijd bij haar blijven. De natuur komt tot leven en zij zullen samen genieten van al dat moois.
Jezus is nu niet bij ons. Hij is bij zijn Vader in de hemel. We herkennen het verlangen naar zijn terugkeer, want dan wordt alles goed. Dan zullen zijn kerk en Hij van het volmaakte leven mogen genieten. Hoe laten wij dat verlangen naar Jezus zien?

Jezus wil ons voorbereiden op Zijn terugkomst. Daarom vertelt hij een gelijkenis over meisjes die wachten op de komst van de bruidegom (Matteüs 25:1-13). De meisjes willen met de bruidegom feest vieren. Het is best lang wachten, maar ze doen hun best. Alle meisjes vallen uiteindelijk in slaap. Ze schrikken wakker als de bruidegom komt. Dan blijkt dat vijf meisjes zo graag het feest wilden vieren dat ze extra olie hadden meegenomen. Ze verlangden echt naar het bruiloftsfeest. Jezus bedoelt met dit verhaal, dat wij net als de meisjes moeten verlangen naar Hem, tot Hij terugkomt op aarde en het leven een groot feest wordt.

Uit: Vertel het Maar

Lied: Ik zit op het puntje van mijn stoel, Elly en Rikkert Evangelisch liedbundel 446
 
Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
De Ontmoeting en de PGA
Consequenties van de vorming van een gemeente B.A. / Afzonderlijke gemeente
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.