PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief 7 Juni Zondagsbrief 7 Juni
Goedemorgen gemeente,
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Elsinga
Ouderling van dienst: Corien Stigter
Organist: Jan Noordijk
Koster: Jacob Dogger

Vanavond om 19.00 uur is er geen dienst
Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Peschar uit Hollandscheveld (HA)

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: Ondersteuningen
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand.

Leiding Kindernevendienst:
Oppasdienst: Jessica en Risanne
Koffieschenken volgende week: n.v.t.
Belijden en leven!
De gerechtigheid uit het geloof zegt: ‘Het woord is dicht bij u, in uw mond en in uw hart’ – en dat betekent: de boodschap van het geloof die wij verkondigen, is dicht bij u. Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered. Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard; als uw mond belijdt, zult u worden gered. Want de Schrift zegt: ‘Wie in hem gelooft, komt niet bedrogen uit.’
Paulus verkondigt dat het woord van God niet onbereikbaar ver weg is. God leeft en spreekt ons aan. In Christus zoekt Hij ons . En Christus treedt ons tegemoet in de verkondiging van het Woord van God.
God verlangt van ons geen bovenmenselijke inspanning, maar een kinderlijk geloof. Geloven is vertrouwen en vanuit een innig vertrouwen Gods goedheid en liefde aanvaarden; Gods woord horen en er ‘Amen!’ op zeggen.
Belijden betekent letterlijk ‘hetzelfde zeggen’: je hoort Gods beloften en neemt die vervolgens zelf in de mond. Dat doe je met overtuiging, vanuit je hart: Déze woorden zijn waar en beslissend voor mijn leven.
In het woord dat ons verkondigd wordt staat Jezus Christus en Zijn heilswerk centraal. Als je in Hem gelooft en vertrouwt op het werk dat Hij voor jou volbracht heeft, zul je worden gered. Die redding houdt in dat je rechtvaardig wordt verklaard: je gaat vrijuit voor de hoogste Rechter. Je mag leven met een opgeheven hoofd en een blijde hoop voor Gods aangezicht!

In memoriam zuster Nijkamp
Op maandag 1 juni is van ons heengegaan zuster Johanna Nijkamp-Bokhove op de leeftijd van 94 jaar. Zuster Nijkamp woonde aan de Nijreesweg 93 in Almelo. Het afscheid en de begrafenis hebben plaats gevonden op woensdag 3 juni.
Zuster Nijkamp woonde – mede door de trouwe hulp van haar dochter en de thuiszorg - op haar hoge leeftijd nog zelfstandig op de prachtige plek in haar woning aan de Nijreesweg. Dicht bij het bos en het weiland waar de pony liep die ze trouw bleef verzorgen. Daar heeft zij vele jaren geleefd met haar man, die in 2015 is overleden.
Zuster Nijkamp was een hartelijke vrouw, die goed op de hoogte bleef van wat er speelde in de wereld. Ze las de krant en was helder van geest. Ze stelde er prijs op samen uit de Bijbel te lezen en in gebed de Heer te zoeken. Een lied dat haar aansprak was: ‘Veilig in Jezus’ armen’. Moge de Heer de nabestaanden troosten met Zijn beloften.

Medeleven
We bidden voor de zieken thuis. We denken aan Diny Vink (Jasmijnstraat), die de afgelopen maanden zo veel pijn heeft geleden en aan broeder Jan Dreves. Over enige tijd zal Henk Oosterveld een operatie ondergaan. En Lykele de Leeuw hoopt 16 juni naar Assen te gaan, om een periode van zes weken begeleiding te krijgen.
We dragen de zieken op aan de Here onze God en we bidden om Zijn nabijheid en om een levende hoop door de Heilige Geest.

Belijdenis en doop
Aanstaande zondag 7 juni hopen Marileen Pas, Naomi Voort, Marieke Voort, Erik Winters, Sharona Braakman en Marijke van der Struik belijdenis te doen van hun geloof. Sharona en Marijke zullen dan tevens de Heilige Doop ontvangen. Eelke Stigter hoopt september belijdenis te doen.
Op 7 juni kunnen er rond de dertig personen in de kerk bij zijn. We zijn er dankbaar voor dat de dienst uitgezonden kan worden – en dat op die manier gemeenteleden, familieleden en vrienden getuige kunnen zijn.

De avondmaalsviering is op zondag 14 juni. Ds. M. Péschar hoopt in deze dienst voor te gaan; in Hollandscheveld heeft hij al eens een avondmaalsviering meegemaakt waarbij gemeenteleden thuis aan de viering deelnamen.

Kerkdiensten in juni en vanaf juli
Vanaf juni is het weer geoorloofd om met 30 mensen bij een kerkdienst aanwezig te zijn. Op 7 en 14 juni zijn in degenen die belijdenis doen uitgenodigd, naast de ambtsdragers, muzikanten en technische mensen. Voor de twee weken daarna (21 en 28 juni) is niet een speciale indeling gemaakt en gaan we nog verder op de huidige manier.
Voor de periode vanaf juli is een ‘protocol’ uitgewerkt in aansluiting op dat van de Protestantse kerk. Daarbij zijn de voorschriften omtrent hygiëne, ventilatie, onderlinge afstand en dergelijke verwerkt. Met gebruikmaking van de nieuwe zaal kunnen we in totaal 87 mensen een plek geven. Er is een indeling gemaakt van de gemeente, zodat ieder een keer in de veertien dagen naar de kerk kan gaan. We hopen dat de andere gemeenteleden via kerkdienst gemist en de livestream verbinding aan de dienst deelnemen.

Enkele belangrijke punten
 • In de weken met een even weeknummer (5 juli; 19 juli; 2 augustus, 16 augustus; 30 augustus; enzovoort) zijn de letters A t/m K en in de weken met oneven nummers (12 en 26 juli; 9 en 23 augustus; enzovoort) zijn de letters L t/m Z uitgenodigd om de  kerkdienst te bezoeken.
 • Gemeentezang is voorlopig niet (of beperkt, neuriën of met mondkapje) mogelijk, maar er zijn drie solisten die voor de zang zorgen.
 • Degenen die een kwetsbare gezondheid hebben wordt in overweging gegeven de dienst via de livestream mee te maken. Degenen die gebruik maken van de autodienst en toch naar de kerk willen komen, wordt verzocht dat kenbaar te maken.
 • Bij de deur wordt ieder welkom geheten en geïnformeerd of er corona-gerelateerde klachten zijn.
 • In de hal staat ontsmettingsmiddel klaar. Het gebruik van de toiletten wordt zoveel mogelijk beperkt.
 • Vanaf 9.15 uur zijn de gemeenteleden welkom; ze worden begeleid naar hun plek; verzocht
  wordt om de jas mee te nemen naar de zitplaats.
 • Kinderoppas en kindernevendienst beginnen weer vanaf september.
 • Bij het verlaten van de kerk zijn ook de nooddeur in de kerk en de uitgang bij de consistorie open.
Tja, wat een gedoe hè? Klopt; het voelt soms erg onnatuurlijk. Maar ’t is niet anders en de praktijk met het corona-virus wijst uit dat het belangrijk is om voorzichtig te zijn. Daardoor dragen we zorg voor elkaars gezondheid.
Overigens is verantwoord handelen niet in regels te vatten; het vergt een zorgzame houding. Laten we proberen ons loyaal aan de afspraken te houden. Laten we de Heer vragen dat de ontmoeting met elkaar en met Hem intens, ongedwongen en vol vreugde gestalte krijgt!

De Ontmoeting door de week
De link is https://www.twitch.tv/jvtwitch68/videos ; de rechtstreekse link is deze week: https://www.twitch.tv/videos/639088342

Kinderprogramma Henkie-show
Voor de kinderen is er dagelijks een prachtig programma met poppenkast, Bijbelverhalen, enzovoort. Prachtig om kinderen op deze manier vertrouwd te maken met de Bijbel. Het heet de ‘Henkie-show’ en is verhuisd naar: https://www.dehenkieshow.nl/

Erediensten
Gelukkig kan ieder thuis aan de dienst deelnemen, want hij wordt op twee manieren uitgezonden: via www.kerkdienstgemist.nl, ; met beeld https://www.twitch.tv/jvtwitch68 We vragen de Heer of Hij ons door de Geest de verbondenheid met Hem en met elkaar wil doen
ervaren.

Wijkkas via nummer PGA!
Mooi dat we deel kunnen nemen aan de collecte! Een attent gemeentelid wees erop, dat de wijkkas staat onder een banknummer van de PGA.
U kunt dus een bedrag over te maken op het volgende banknummer van de Protestantse Gemeente Almelo: NL38 RABO 0157 9521 34. De vermelding kan dan zijn: Wijkkas De Ontmoeting, aantal zondagen (bijvoorbeeld 4 zondagen) en de verdeling.

De jarigen

Zoals altijd heeft Aad van der Valk me tijdig de jarigen toegestuurd. Maar begin mei heb ik de jarigen helaas niet vermeld. Mijn excuus daarvoor. Hierbij alsnog – met een de wens dat ze een goed nieuw levensjaar uit Gods hand mogen ontvangen.

mw. Steenhagen / J. 6-5
Bij - de Swart / Sj. 9-5
Rutgers - Bosch / H. 11-5
Hamar de la Brethonière - Klaster / I. 13-5
Jong / K. 14-5
Stegeman - Bokdam / J. 17-5
Brinks - Slots / A. 19-5
Stulen - Fidder / H. 20-5
Oosterhof / H. 21-5
Hindriksen / J.H. 24-5
Bos - Knol / E. 25-5
Valk / A. van der 25-5
Bos - Poelakker / L.H.A. 27-5
Vries / P.J.M. de 27-5
Meijerink / G.J. 31-5
Wassink / J. BB 12-6
Verwoerd / G.H. 13-6
Jurg / A.L. 15-6
Steen - Zwoferink / G. 18-6
Vries / H. de 19-6
mw. Lukaart / A.H. 28-6
Engberts - Swager / J. 30-6

De kroonjarigen zijn:
Kok / F.J.L. 17 mei 1925
Keuken / J.M. van de 23 mei 1945
Bolscher / H.J. ten 31 mei 1945
Cymbaluk - Kuiper / H.A. 3 jun 1919
Spijkerman - Roebersen / A.  26 jun 1935

Gebedspunten
 • We prijzen de Heer voor degenen die openbare belijdenis hopen te doen en de doop ontvangen.
 • We bidden om een goede voorbereiding op de viering van het Heilig Avondmaal op zondag 14 juni, in de kerk en thuis.
 • We bidden om een ontspannen en loyale houding in het omgaan met de regels in verband met het corona-virus.
 • We danken dat de Geest waait waarheen Hij wil! We vragen om rust in de vakantieperiode; dat we echt bijkomen én rust en nieuwe kracht opdoen in het contact met de Heer.
 • We bidden voor mensen die vanwege een andere huidskleur lijden onder discriminatie, in de Verenigde Staten en in Almelo. We vragen om het werk van de Geest zodat verschillende mensen in Christus elkaar leren liefhebben en dienen.
 • De zieken, thuis en in het ziekenhuis. De ouderen en anderen die een kwetsbare gezondheid hebben.
 • We bidden voor de vervolgde Christenen. We dragen de christenen in Egypte aan de Heer op. Daar worden onder druk van moslims soms kerken afgebroken en gelovigen geïntimideerd.
Beste gemeenteleden,
Zoals u hebt kunnen zien en horen is er een wisselende groep zangers, zangeressen en muzikanten die de muziek tijdens de kerkdiensten verzorgen. Het idee is om voorlopig nog met een aantal zangers en zangeressen te blijven werken.
Daarom is de vraag als volgt: lijkt het u leuk om mee te zingen of spelen tijdens de kerkdiensten zodat de gemeenteleden God mogen aanbidden? Dan kan u zich opgeven bij Lydia Stigter (06-28335415 lydiastigter@hotmail.com) of Erna Veninga (0546-455327).
We hopen van u te horen! Met vriendelijke groet,
Lydia Stigter, Erna Veninga en de rest van het muziekteam van de Ontmoeting

Collecte
Diaconie, ondersteuningen
Voor dit doel wordt dit jaar een aantal malen gecollecteerd. Een voorbeeld: voedselpakketten voor mensen die in acute financiële problemen zitten en hulp bij schuldsanering. Het betreft vaak problemen veroorzaakt door werkloosheid, scheiding of plotselinge hoge medische kosten. Geef wat u kunt voor dit belangrijke diaconale doel, zeker in deze tijd van oplopende werkloosheid als gevolg van de corona-crisis!

Diaconaal project SHOE in samenwerking met de diaconie van de PGA
Twee weken geleden berichten we dat er een nieuw diaconaal project gestart is: het bouwen van een huis voor de familie Cret in Roemenië. Een arme familie van 11 personen (2 ouders, 9 kinderen) die door velen ver-/beoordeeld worden omdat ze veel kinderen hebben. Het huis waar ze in wonen is erg oud en staat op instorten. Dankzij een gift die de stichting kreeg is de bouw gestart. De fundering is gelegd! Hoe snel kan het gaan in korte tijd.
En wat mooi om te zien dat de eerste bedragen voor dit project binnenkomen bij de diaconie. Een bedrag van € 270,- mogen we al noteren! (d.d. 3 juni 2020). Daar zijn we namens de familie Cret u dankbaar voor. Het geeft de vrijwilligers in Roemenië de mogelijkheid om verder te bouwen! Helpt u mee om een nieuw huis voor de familie Cret te realiseren? Een éénmalige of periodieke bijdrage kan overgemaakt worden naar NL51 RABO 0301 3037 38 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Almelo onder vermelding van ‘Project fam Cret te Roemenië’.
Via de nieuwsbrieven willen we u met enige regelmaat in de komende maanden op de hoogte houden van de voortgang. En ook via onze website www.helpoosteuropa.nl is dit te volgen. Namens Stichting Help Oost Europa, Dinant Pas

Kidzzcorner

De avonturen van Mozes en het volk Israël
Voor het pinksterproject hoorden wij de verhalen over Mozes en het volk Israël. Hoe God zorgde voor water en voor eten. Hoe God ervoor zorgde dat het volk Israël won van de Amalekieten. Toen liet God het volk uitrusten bij de berg. God zelf kwam naar het volk Israël met donder en bliksem en het geluid van een ramshoorn. God ging praten met Mozes. Het hele volk Israël begreep toen dat God Heilig is en vol liefde voor hen. Daar gaf God hun ook de 10 Geboden. Hoe gaat dit spannende verhaal verder?

Thema van vandaag: Vergeet dit nooit! (Exodus 24 1-8)

Hebben jullie wel eens een medaille gekregen? Bijvoorbeeld omdat je de avondvierdaagse hebt gelopen? Of bij een zwemwedstrijd? Of misschien een beker bij een kampioenschap? Waarom is dat zo leuk? Het herinnert je aan de prestatie die je hebt geleverd. Daar ben je trots op! De medaille of de beker helpt je hieraan te herinneren. Ook zijn er misschien foto’s gemaakt of filmpjes die je later nog eens terug kunt zien. Zo kun je ook na de tijd van deze belangrijke gebeurtenis genieten.

De HEER heeft de Tien Geboden via Mozes doorgegeven aan zijn volk. Daarna volgt een bijzonder offerfeest aan de voet van de berg. Het volk Israël mag de Tien Geboden niet vergeten. Daarom komen ze allemaal bij elkaar en zetten grote stenen overeind. Vredeoffers worden gebracht. En ze praten samen over Gods woorden. Een bijzonder moment dat ze niet snel zullen vergeten. Als de Israëlieten de hoop stenen zien, denken ze aan de HEER. Daarom worden die stenen gedenkstenen genoemd. Maar God schrijft de Tien Geboden ook nog op twee stenen. Die kunnen ze onderweg naar het beloofde land meenemen en steeds weer lezen wat de HEER heeft gezegd. Zo kunnen ze altijd nakijken hoe de HEER wil dat zij zullen leven. En het is een blijvende herinnering; zo wordt het volk er telkens aan herinnerd dat Hij hun verlossende God is en zij zijn trouwe volk. Dat mogen ze nooit vergeten!

Lied: Ik ben (Marcel Zimmer)
Wist je dat...
In verband met Corona wordt al het materiaal voor het tweede kwartaal gratis beschikbaar gesteld voor gebruik thuis. Het is daarom vrij te downloaden en te gebruiken tijdens deze crisis. Kijk op de website: www.vertelhetmaar.nl.

Van de kindernevendienst:

Heb jij iets moois gemaakt of ben je iets tegengekomen wat jij met ons wilt delen? Je mag dit sturen naar: mariskawagenvoort@gmail.com.

NOODKREET

Enkele leden van de kindernevendienst ( KND)hebben opgezegd vanwege persoonlijke omstandigheden , maar dit werk moet wel
doorgaan ! Kinderen zijn heden en toekomst van de kerk De kindernevendienst is dringend op zoek naar mensen die mee willen doen in ons rooster.
Zo eens in de 6 weken ga je met de kinderen naar de grote zaal en vertelt het bijbelverhaal, zorgt voor een verwerking of doet een leuk spel wat past bij het thema.

Je hoeft het niet alleen te doen. We gebruiken de methode “vertel het maar” , daar zitten de verhalen in en de verwerkingen en ook spelsuggesties worden gedaan. Het water staat ons tot aan de lippen Kom doe mee.. Je wilt de kinderen laten delen in je geloof,, daar groei je zelf ook van. En het is erg leuk om te doen!

KOM OVER EN HELP ONS!
Jessica heeft namens de KND de kinderen pas een mooie Bijbel gegeven, waarmee ze erg blij zijn.

Na de zomervakantie willen we de kindernevendienst weer echt opstarten als de omstandigheden het toelaten.
Tot die tijd zullen we met de filmpjes de kinderen bereiken.
Spreek gerust iemand van de kindernevendienst aan: Jessica ,Lisette, Annemarie, Mariska en Betsie
 
Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
De Ontmoeting en de PGA
Consequenties van de vorming van een gemeente B.A. / Afzonderlijke gemeente
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.