PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief 7 Juli 2019 Zondagsbrief 7 Juli 2019
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Nijland uit Mastenbroek
Ouderling van dienst: Henk Oosterveld
Organist: Jan Noordijk
Koster: Ben Hemstede

Vanavond om 19.00 uur is er Geen dienst
Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Elsinga
De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: KIA
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Denkt u ook aan de zending bus? Opbrengst is voor IZB en GZB!

Leiding Kindernevendienst: Annet en Andreas
Oppasdienst: Chantal en Eelke
Koffieschenken volgende week: fam. Nyika
Collecte
KiA, binnenlands diaconaat, t.b.v. arme kinderen in Nederland
Maar liefst één op de negen kinderen in Nederland groeit op in armoede. Wanneer in de zomervakantie al hun klasgenootjes uitvliegen naar zonnige oorden, blijven zij achter. Samen met plaatselijke kerken wil Kerk in Actie 5.000 kinderen die opgroeien in armoede kort voor de vakantie verrassen met een vakantietas. Kerk in Actie zorgt voor een vrolijke tas, lokale kerken vullen deze met leuke cadeautjes en kortingsbonnen voor bij voorbeeld een ijsje, het plaatselijke zwembad of een pretpark in de buurt. Collecteert u mee om zoveel mogelijk kinderen blij te maken met een tas vol vakantiepret?

Bidstond.
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond in de kerk, op de even weken voor de zieken en op de on even weken voor de zieken, gemeente en de wereld. U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden

EXPOSITIE
In de nieuwe zaal is een kleine expositie geplaats met schilderijen en bijbehorende gedichten van Jacqueline van Velzen. Het thema is Manisch- Depressief. Jacqueline heeft onlangs belijdenis gedaan en is toen ook gedoopt. Een kleine maar indringende en mooie expositie!

Gebruik kerkgebouw
Even een paar praktische zaken:
  • Als u gebruik maakt van de kerk houdt er dan rekening mee dat de lampen in de hal automatisch aan en uitgaan! U hoeft dus niet te zoeken naar de lichtknop.
  • In de nieuwe zaal zit wel een schakelaar met een dimmer.
  • Licht in de toiletten gaan ook vanzelf aan en uit.
  • Schoonmaakspullen staan opgeslagen centraal in het oude invalidentoilet in de kerkzaal
Kidzzcorner

Thema: Op reis voor Jezus (Lucas 10: 1-20)

Heb jij wel eens gelogeerd? Wat neem je dan mee in je tas? Natuurlijk een pyjama en schone kleren, maar ook je tandenborstel, een kam. Misschien je knuffel. In het Bijbelverhaal stuurt Jezus wel 72 mensen op reis, maar ze mogen niets meenemen. Geen tas, geen kleren, geen geld, helemaal niets.
Ze nemen alleen mee wat ze van Jezus hebben gehoord en gezien. Dat mogen ze onderweg vertellen en uitdelen. Jezus belooft dat God ervoor zal zorgen dat de mensen die ze ontmoeten hen eten en onderdak zullen geven. Wat spannend! Sommige mensen willen niet luisteren en zijn onvriendelijk, maar anderen zijn enthousiast en gastvrij. Blij komen ze terug van hun reis voor Jezus: wat God zegt is waar.. Je kunt op God vertrouwen, overal en altijd.

Extra Bijbelgedeelte: Psalm 87
(In deze Psalm lezen we dat Egypte en Babel zullen geloven in de God van Israël. Zij zullen samen zingen dat de bron van alle goede dingen alleen in de HEER is (vs.7) Als we op Hem vertrouwen komt het goed).

Uit: Vertel het Maar

Lied: Diep, diep, diep als de zee (Hemelhoog 327)
 
Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
De Ontmoeting en de PGA
Consequenties van de vorming van een gemeente B.A. / Afzonderlijke gemeente
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.