PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief 6 September Zondagsbrief 6 September
Goedemorgen gemeente,
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Prins uit Daarle
Ouderling van dienst: Albert Jansen
Organist: Jan Noordijk, zang Nathalie van der Valk, Agnes en Rob de Lange

Koster: Henk de Roo

Vanavond om 19.00 uur is er een open dienst, voorganger ds. Kranen uit Vriezenveen
Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Elsinga (HA)
Om 16,00 uur: ds. Elsinga (HA)

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: KiA, Ghana, Dialoog Christenen en Moslims
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand.
Medeleven
Broeder Wim Wagenvoort is ernstig ziek en helaas zien de artsen geen mogelijkheid meer voor herstel. We dragen hem en zijn gezin op aan de HERE. Dat ze troost, vrede en hoop van Hem mogen ontvangen. Tine Visser heeft de tweede operatie ondergaan. Het gaat goed met haar. Wellicht is ze al weer thuis als u dit leest! We denken ook aan zuster Doorneweerd van de Koppel, die verhuisd is naar de Wissel. We denken ook aan de zieken thuis.

Wie gaan naar de kerk? 6 september: achternamen L-Z
Een keer in de veertien dagen kunnen we naar de kerk! En gasten zijn welkom!
 • A tot en met K. Op 13 september, 27 september, 11 oktober, 25 oktober, 8 en 22 november, enzovoort gemeenteleden met achternamen die beginnen met de letters A t/m K.
 • L tot en met Z. Zondagen 6 en 20 september, 4 oktober, 18 oktober, 1, 15 en 29 november, enzovoort gemeenteleden met achternamen die beginnen met de letters L t/m Z.
Het laatste lied zingen we samen. Dan blijven we ruim binnen de veiligheidsmarges. Als het mooi weer is, drinken we buiten koffie!

Erediensten
Degenen die niet in de kerk zijn kunnen thuis aan de dienst deelnemen. Via www.kerkdienstgemist.nl, ; en met beeld via https://www.twitch.tv/jvtwitch68

Viering Heilig Avondmaal 13 september
Op zondag 13 september hopen we weer het Heilig Avondmaal te vieren.
 • ’s Morgens 10.00 uur is de dienst met de viering van het avondmaal in de kerk (A tot en met K)
 • ’s Middags 16.00 uur is er een korte viering in de kerk (zonder preek). (L tot en met Z).
 • Het avondmaal kan ’s morgens meegevierd worden tijdens de viering in de kerk. Wie dat wenst kan aan wijkouderling (of de scriba) vragen of er een ambtsdrager bij aanwezig kan zijn.
We hopen zo recht te doen aan de opdracht van de Heer Hem en Zijn offer te gedenken én we hopen in de viering Zijn aanwezigheid en genade te mogen proeven.

Vanavond Open dienst
Vanaf oktober hopen we weer te beginnen met de avonddiensten. In september is er al wel een Open Dienst! Zondag 6 september hoopt ds. R. Kranen uit Vriezenveen voor te gaan. ’s Avonds om 19.00 uur.

Wijkavonden op 22 en 23 september
De wijkkerkenraad wil op twee wijkavonden u en jou de gelegenheid bieden mee te denken over de toekomst van onze gemeente. Dinsdag en woensdag 22 en 23
september om 19.30 uur.

Wanneer de andere vier wijkgemeenten samen één gemeente gaan vormen, biedt de kerkorde voor De Ontmoeting vier mogelijkheden om als Protestantse gemeente verder te gaan. Uitgangspunt bij alle vier opties is dat we onderdeel blijven van de Protestantse kerk in Nederland. De vier mogelijkheden zullen we ter voorbereiding op de wijkavonden in een volgende zondagsbrief op rijtje zetten.

Startzondag 27 september
In de hoop op de Heer maken we een start met het nieuwe seizoen. ’s Morgens om 10.00 uur is er een dienst. Inmiddels is er een groepje die de gemeentezondag voorbereidt. De verkondiging gaat over de geschiedenis van de rijke regent (de rijke jongeling) in Lucas 18.
Van een collega kreeg ik digitaal al vast een gezelschapsspel dat hierbij aansluit: Monoholy: het werkt iets anders dan Monopoly: de winnaar is degene die het eerst zijn geld kwijt is!

Opvoeden doe je samen!
We hopen te beginnen met een ‘parenting course’ (Opvoedings-cursus voor kinderen van 0-10 jaar). Zie https://parentingcourse.nl/children/
De thema’s die aan bod komen zijn:
 • Basis - Bouwen aan veiligheid
 • Behoeften - Ontdekken van genegenheid
 • Grenzen - Ontwikkelen van vrijheid
 • Relaties - Leren van sociale vaardigheid
 • Ruimte - Groeien naar zelfstandigheid
Belangstelling? Geef het door: cbelsinga@solcon.nl

Collecte
We kunnen ook thuis deel nemen aan de collecte! U kunt een bedrag over te maken op het volgende banknummer van de Protestantse Gemeente Almelo: NL38 RABO 0157 9521 34. De vermelding kan dan zijn: Wijkkas De Ontmoeting, aantal zondagen (bijvoorbeeld 4 zondagen) en de verdeling.
Catherinus Elsinga

Bijbelkring op een avond.
In het nieuwe seizoen hoopt ds. Visser weer Bijbelstudie te geven op de dinsdagmorgen. Zelf neem ik met veel plezier deel aan een Gemeente Groei Groep.
Omdat ik overdag niet kan, zou ik graag ’s avonds in een kleine groep met anderen Bijbelstudie willen doen. Wil je de bijbel beter leren begrijpen? Ben je opzoek naar wat de boodschap van Gods woord is? Wil je praten over wat geloof voor jou betekent? Of ben je op zoek naar antwoorden op je vragen? Dan wil ik je graag uitnodigen om mee te doen. Voor meer informatie, vragen en voor de opgave kun je terecht bij sjbraakman@hotmail.com.
Sharona Braakman

Collecte
KiA, Ghana, Dialoog Christenen en Moslims
Ghana is een overwegend christelijk land, maar in het droge noorden vormen christenen een minderheid. Daarom is het belangrijk dat kerkleiders niet alleen veel Bijbelkennis hebben, maar ook investeren in de dialoog tussen christenen en moslims. Met steun van Kerk in Actie leidt de kerk van Ghana voorgangers, kerkelijk werkers en jeugdleiders hiervoor op. Daarnaast organiseert de kerk alfabetiseringscursussen waarbij zowel volwassenen als jongeren leren lezen aan de hand van teksten uit de bijbel. Zij vergroten daarmee kun kans op werk, en daarmee neveninkomsten, naast de landbouw. De kerk investeert bovendien in werkgelegenheid voor jongeren. Geef aan het begin van het nieuwe kerkelijke seizoen voor de kerk in Ghana!

Bidstond
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond in de kerk, op de even weken voor de zieken en op de on even weken voor de zieken, gemeente en de wereld. U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden.

Koffiemorgen
We hopen woensdagmorgen 16 september weer te beginnen met de koffiemorgen van 10 tot 12.00 uur in de kerkzaal. Daarbij houden wij de regelgeving rond corona in acht.
Mogen we u ontmoeten?

DE GROEIGROEPEN STARTEN WEER!
“Elkaar weer zien en horen”... dat is waar velen van ons behoefte aan hebben. In deze maand starten de Gemeente Groei Groepen weer. Niet iedereen zal door de Coronaomstandigheden al kunnen deelnemen maar hopelijk veranderd dat gauw. Door die zelfde omstandigheden komen we (als dat nodig is) in de kerk bij elkaar, want we houden ons uiteraard aan de 1,5 richtlijn. Deelnemers krijgen binnenkort bericht.
Bent u nog geen deelnemer? ...Van harte uitgenodigd om een keer een avond mee te maken. We komen één keer in de twee weken bij elkaar op een woensdag-donderdag- of zondagavond. Ook zijn we van plan, als daar belangstelling voor is, een “overdaggroep” te starten.
Opgave bij Bonne Oosterhuis tel. 828150 of Albert Jansen tel 866689.
De onderwerpen waar we dit seizoen over praten behandelen we naar aanleiding van het boek Daniel.
WELKOM!

Startzondag | 27 september
Voordat je het weet staat het nieuwe kerk-seizoen weer voor de deur. En hoe begin je dat goed? Door elkaar te ontmoeten tijdens de startzondag! Het Monoholy plan bleek praktisch niet helemaal haalbaar. Voorlopig staan o.a. de volgende activiteiten op de planning:
 • Hoe is het nu met... | interviews met gemeenteleden die vertellen over hun corona tijd.
 • Muziek en samenzang | maak een vrolijk geluid voor de Heer
 • Informatie over activiteiten in de kerk | groeigroepen, Alpha, bidstond etc.
 • Soep + broodjes |gewoon lekker!
De startzondag begint in aansluiting op de morgendienst en is uiterlijk 14.00 afgelopen. Deze activiteiten zijn ook via Twitch goed te volgen,
maar voor een ontmoeting met elkaar kom je het liefst naar de kerk. We vinden het fijn om te weten hoeveel mensen naar de startzondag komen. Geef je daarom op via het
formulier in de kerk of stuur een mail naar jonnekeflikweert@hotmail.com Tot dan!

Kidzzcorner

1 Samuël 19

Pas op, niet doen!
Je ouders kunnen je waarschuwen, omdat je iets gevaarlijks doet. Of ze kunnen zeggen dat iets niet mag, omdat het verkeerd is. Ze willen dat jij geen problemen krijgt. Luister jij, als iemand je waarschuwt? Of waarschuw jij iemand die iets gevaarlijks wil doen?
Saul ziet in David een vijand en wil hem dood maken. Zijn dienaren waarschuwen hem: koning, u ziet het verkeerd. Als u dat doet, gaat het fout. Saul luistert niet, hij gooit zijn speer. Ook als prinses Micha David laat ontsnappen, verandert Saul niet. Hij vindt dat hij gelijk heeft. Is dat niet dom?
 
Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
De Ontmoeting en de PGA
Consequenties van de vorming van een gemeente B.A. / Afzonderlijke gemeente
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.