PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief 6 Juni Zondagsbrief 6 Juni
Goedemorgen gemeente,
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Elsinga
Ouderling van dienst: Corien Stigter
Organist: Jan Noordijk, zang Jannie, Lydia, Jan en Bonne

Koster: Ben Hemstede

Vanavond om 19.00 uur gebed en getuigenisdienst
Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. De Haan uit den Ham
Om 19.00 uur: geen dienst

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: KIA Oeganda voor kwetsbare kinderen en vrouwen
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand.
Meeleven
We bidden voor de zieken in de gemeente. We bidden voor Symon en Anneke Taal, Herman Jansen, Edwin Brughuis en  Daniël Kosters. Lies  Schoonebeek is gelukkig weer thuisgekomen uit het ziekenhuis. Piet Visser onderging onderzoek; we hopen dat er een operatie en behandeling kan plaatsvinden die tot genezing dient.

Welkom nieuwe Nederlander!
Razi Habib had afgelopen maandag zijn interview bij de IND. Ter voorbereiding op dat interview hebben we samen gebeden om een goede uitslag. Razi is bij de voorbereiding erg geholpen door stichting AZIZ in Apeldoorn en hij had ook een fijne advocaat. Afgelopen woensdag kreeg Razi de uitslag, dat hij in Nederland mag blijven! Daar zijn we enorm dankbaar voor; dank aan onze Heer. We bidden voor de schrijnende situatie van Amiran en Maka Astradze (Lieve de Keystraat). Zij verkeren al vele jaren in onzekerheid. We hopen dat Maka een status krijgt.

Avondmaal
U nodigt mij aan tafel, om dicht bij U te zijn;
te proeven van het leven, dat U deelt door brood en wijn.
U leidt mij in de stilte, ik volg U met ontzag:
een plaats van rust waar ik U ontmoeten mag.

U ziet mijn hart en leven, de onrust die verwart;
mijn onbesproken vragen, die er leven in mijn hart.
U kent al mijn gedachten, verbergen kan niet meer:
in vertrouwen leg ik alles voor U neer.

De beker in uw handen, neem ik vol liefde aan,
uit handen die verwond zijn, waarin de tekens staan.
Geen woorden meer van oordeel, genade onverdiend,
die aan tafel wordt geproefd en wordt gezien.


U deelt met mij de maaltijd, reikt mij verzoening aan.
Uw liefde is nog groter dan de schuld die is voldaan.
U toont mij uw genade, die werkzaam is in mij:
door de kracht van uw genade ben ik vrij!

Tekst: Peter Dijkstra & Hans Maat

Wie gaan er naar de kerk? L-Z
Ieder kan 1 keer in de veertien dagen naar de kerk. De maatregelen in verband met corona worden
langzamerhand verruimd. Dat is een zegen voor de samenleving én voor de kerk.
  • Achternamen A tot en met K. Mogelijkheid om naar de kerk te gaan op 6 juni om 16.00 uur (H.A..) 13 juni; 27 juni; 11 juli; enzovoort
  • Achternamen L tot en met Z. Mogelijkheid om naar de kerk te gaan op 6 juni (H.A..); 20 juni; 4 juli; enzovoort.
Degenen die niet in de kerk zijn kunnen thuis aan de dienst deelnemen. Via www.kerkdienstgemist.nl, ; en met beeld via https://www.twitch.tv/jvtwitch68

Vanaf 11 juli – 22 augustus: ieder weer welkom
In de vakantietijd verblijven er nogal wat gemeenteleden elders. Bovendien kunnen de maatregelen in verband met corona verruimd worden. Reden voor de kerkenraad om te besluiten dat vanaf 11 juli tot 22 augustus iedereen weer welkom is bij de zondagse diensten. Wellicht zijn de maatregelen op 22 augustus zodanig versoepeld, dat we ook nadien weer ‘gewoon’ naar de kerk kunnen gaan. We hopen erop en bidden er om!

Viering Heilig Avondmaal
Vanmiddag om 16.00 uur is er een korte viering in de kerk (zonder preek) voor degenen die er zondagmorgen niet bij kunnen zijn. (A tot en met K).

Meedoen aan de collecte van de kerk?
Dat kan via het banknummer van de Protestantse Gemeente Almelo: NL38 RABO 0157 9521 34. De vermelding kan dan zijn: Wijkkas De
Ontmoeting, aantal zondagen (bijvoorbeeld 4 zondagen) en de verdeling.

Sport- en speldagen - Help je ook mee?
Inmiddels zijn de voorbereidingen van de sport- en speldagen op 22,23 en 24 juli volop bezig.
Helpende handen bijvoorbeeld voor EHBO en de schoonmaakploeg zijn nog meer dan welkom!
De sport- en speldagen zijn ’s middags vanaf 13.30 uur – 16.00 uur.
Een prachtige kans om kinderen in de vakantietijd ontspanning, plezier te bezorgen én een verhaal uit de Bijbel aan hen te vertellen.
Opgave bij: cbelsinga@solcon.nl
Het team van Yaşam Sözu, Turkse pioniersplek
Catherinus Elsinga

Collecte
KIA, Oeganda, voor kwetsbare kinderen en vrouwen
Moeders zijn de ruggengraat van de Oegandese samenleving, maar armoede, ziekte en huiselijk geweld maken hun leven zwaar. Met steun van Kerk in Actie helpt de vrouwenbond van de Oegandese kerk deze vrouwen hoe ze hun leven en dat van hun kinderen kunnen verbeteren. Door hen betere landbouwtechnieken aan te leren, kunnen ze meer verdienen. En door het bespreken van hun problemen staan ze er niet langer alleen voor. Zo worden kwetsbare vrouwen en gezinnen sterk.

Bidstond
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond in de kerk, op de even weken voor de zieken en op de oneven weken voor de zieken, gemeente en de wereld.
U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden.
Gebedspunten voor zondag 6 juni 2021
  • Langdurig zieken
  • Dat we goed rentmeesters zijn van de schepping
  • Alle christenen die werken in media (radio, tv, kranten, sociale media)
  • Voor alle organisaties en personen die zich inzetten voor de vervolgde kerk
  • De vorming van een nieuwe regering
  • Dank en gebed voor de sport- en speldagen in juli
Update situatie Eliza Goga
Op dit moment zijn Eliza en haar moeder al ruim 2 weken in Wenen. Vader is alleen achtergebleven in Roemenië. Er is een team van artsen bezig geweest met haar situatie. Er volgde een second opinion waaruit gekomen is dat er weer een operatie plaats moet vinden.
Er is tumorweefsel gevonden in een bot dat verwijderd moet worden. Dit is een moeilijke en ingrijpende operatie, die (zo schrijft Sariko) niet had kunnen plaats vinden in Roemenië. Deze operatie wordt uitgevoerd door een tumor orthopedist.
Op die plek wordt dus noodgedwongen ook een stukje bot meegenomen. Daar komt een implantaat voor in de plaats.
Daarna vindt er een biopsie plaats. Vervolgens wordt er dan bekeken welke behandeling plaats kan vinden. Sariko vraagt zich af of dit een stamceltransplantatie zal worden of toch wat anders. Het wachten op een vervolg van de behandeling valt hun zwaar; ze weten namelijk nog niet (schreef ze dinsdag 1 juni jl.), wanneer de operatie plaats zal vinden.

Blijf alstublieft voor hen bidden. Ook voor Nelu ( de vader) die in Roemenië ver van vrouw en kind verwijderd is!

Gezocht
Dringend voor nette man woonruimte te huur gevraagd in Almelo. eventueel tijdelijk en bij voorkeur gemeubileerd. Alvast bedankt. Met vriendelijke groet, Mevr. Veenstra. Belangstellenden kunnen contact opnemen via: ve.zuidholland@gmail.com

Kidzzcorner Genesis 17 Mensen gebruiken hun mobiel heel veel. Misschien heb jij er ook al een Je kunt bijna vanaf iedere plaats op de wereld bellen met elkaar. Even verbinding maken met thuis. Soms lukt het ook niet, je hebt geen bereik of de verbinding valt opeens weg. Dat is vervelend. In dit hoofdstuk lezen we dat God en Abraham een verbinding maken die altijd zal blijven. God begrijpt wel dat het moeilijk is voor Abraham om heel lang op een eigen zoon te wachten. Hij twijfelt misschien of God wel doet wat Hij heeft gezegd. Hij straft hem niet voor zijn fout met Hagar, maar herhaalt zijn belofte. Sara en jij krijgen een zoon, worden tot een groot volk en zullen heel Kanaän bewonen. God zal hen nabij zijn. God vraagt Abraham Hem te beloven trouw te zijn en het teken van dit verbond, de besnijdenis, in ere te houden. Zo zijn Abraham en God levenslang verbonden met elkaar. Heel zijn leven kan Abraham met God delen. Lied: Ja is ja!
 
Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
De Ontmoeting en de PGA
Consequenties van de vorming van een gemeente B.A. / Afzonderlijke gemeente
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.