PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief 5 September Zondagsbrief 5 September
Goedemorgen gemeente,
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Aangeenbrug uit Hellendoorn
Ouderling van dienst: Theo Ettema
Organist: Jan Willem Timmerman, zang Emmy, Corien en Dinant

Koster: Henk de Roo

Vanavond om 19.00 uur open dienst ds. Jelle de Kok
Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Geuze uit Enter
Om 19.00 uur: gebed en getuigenis dienst

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: KIA, Ghana
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand.
Meeleven
We bidden voor de zieken in de gemeente. We noemen Herman Jansen, Edwin Brughuis en Bea Kamp.

Open dienst
Zondagavond is er een Open Dienst waarin ds. Jelle de Kok hoopt voor te gaan. Hij probeert de huidige ontwikkelingen in de wereld te plaatsen in Bijbels perspectief. Een actueel onderwerp, waarvoor ook mensen buiten onze gemeente vast belangstelling hebben. Gasten zijn van harte welkom. Aanvang 19.00 uur.

Foka van de Beek komt naar Almelo
Foka, de zendelinge van het GZB die sinds ruim twee jaar werkzaam is in oost-Bulgarije, is tijdelijk in Nederland. Op zondag 12 september hoopt ze, direct aansluitend aan de eredienst in de Ontmoeting, een toelichting te geven op het werk dat zij in Bulgarije uitvoert.

Samen naar de kerk
Ieder is weer welkom in de kerk. We houden ons aan de 1,5 meter regel en aan de regels bij de ingang (hygiëne, inschrijving).
Het dringende verzoek is om bij verkoudheid of andere ‘griepachtige’ klachten de dienst thuis mee te vieren. Thuis aan de dienst deelnemen kan via www.kerkdienstgemist.nl, ; en met beeld via https://www.twitch.tv/jvtwitch68

Startzondag – Testify – van U is de toekomst
Zondag 26 september hopen we de jaarlijkse startzondag te hebben. Het thema van de dienst is: “Van U is de toekomst; Uw Koninkrijk kome”. Testify verleent muzikale medewerking aan deze dienst. Voor de kinderen is er op de startzondag een kinderfeest dat georganiseerd wordt door de kindernevendienst.
In verband met het thema twee vragen:
  1. Wat is uw/jouw grootste zorg voor de toekomst?
  2. Wat is uw/jouw verlangen voor de toekomst?
Geef je antwoord door in één of twee ‘steekwoorden’. Bijvoorbeeld 1: “Armoede” 2: “Innerlijke vrede”. De antwoorden verwerk ik in een ‘woordwolk’. Mail je antwoord naar: cbelsinga@solcon.nl Na de dienst is er koffie met iets lekkers; Daarna staan er spelletjes klaar voor wie daar zin in heeft. Jenga, Thithy seconds, QWIXX, 4 op een rij, stratego, enz.
We sluiten af met een gezamenlijke maaltijd. Voor de maaltijd is het handig een beeld te hebben van wie er mee eet. Opgave via de lijst in de hal van de kerk of bij Henk Oosterveld: telefoon: 06 – 51614751 E-mail: henkj_oosterveld@hotmail.com

Bijbelcursus op dinsdagmorgen.
A.s. D.V. 14 september is het zover. We willen met Ev. Cor Weeda starten een nieuwe Bijbelcursus in De Ontmoeting en we nemen op deze eerste bijeenkomst afscheid van ds. Visser.
Elke 2e en 4e dinsdagmorgen is er cursus van 9.30 – 11.30 uur. Voor de kosten gaan we uit van € 20,- per persoon, dit kunt u overmaken op rek.nr. wijkkas De Ontmoeting NL38RABO0157952134 onder vermelding Bijbelcursus. Ieder is hartelijk welkom en...opgave bij Jacob Dogger, email j.dogger1947@gmail.com tel. 0546-861669

Bevestiging van ambtsdragers
Met grote dankbaarheid deelt de kerkenraad mede dat de onderstaande leden bereid zijn om als ambtsdrager in de gemeente te dienen. Indien er geen gegronde bezwaren worden ingediend zal de bevestiging plaatsvinden D.V. zondag 10 oktober in de morgendienst. Tevens zullen enkele gemeenteleden hun dienst als pastoraal werker aanvaarden. Joke van der Valk en Bas Minnée zullen afscheid nemen als diaken.

Het gaat om de volgende broeders en zusters:
- Emmy Sinjorgo – bevestiging als ouderling Kwartier 1
- Josien Veltman – bevestiging als diaken
- Erik Veneman – bevestiging als ouderling-kerkrentmeester
- Piet Battjes – herbevestiging als diaken (voor twee jaren)
- Ben Hemstede – herbevestiging als diaken
- Theo Ettema – herbevestiging als ouderling Kwartier 8
- Aernout Stigter – herbevestiging als diaken
- Corien Stigter – herbevestiging als ouderling Jeugd en jongeren
- Albert Jansen – herbevestiging als ouderling Kwartier 6
- Dinant Kramer – herbevestiging als ouderling Scriba
- Arend van de Beld – bevestiging als pastoraal werker Kwartier 4
- Joke van der Valk – afscheid als diaken
- Bas Minnée – afscheid als diaken

Ventilatie
Dankzij de inzet van vrijwilligers – met name Albert Jansen en Ben Hemstede – is er mechanische ventilatie aangebracht in de nieuwe zaal en de toiletten. Er zijn heel wat uren besteed aan denkwerk en praktische uitvoering, maar het resultaat mag er dan ook zijn! We beseffen sinds de coronacrisis des te beter hoe belangrijk een goede ventilatie is. Hartelijk dank voor het uitvoeren van deze klus!

ALPHA-CURSUS START WEER!
Velen uit onze gemeente hebben persoonlijk ervaren dat de Alphacursus een verrijking voor je geloofsleven is. Donderdag 30 september starten we weer met een
nieuwe cursus. We bieden twee mogelijkheden aan; Fysiek of Online. Onze ervaring met de vorige onlinecursus was dermate goed dat we die mogelijkheid weer willen aanbieden aan degenen die fysiek niet aanwezig kunnen of willen zijn. Ook spelen we daarmee in op mogelijk onverwachte Corona situaties. Mocht je de cursus nog niet gevolgd hebben dan heb je nu de kans. Mocht je al een keer hebben meegedaan wil je dan eens nadenken wie je zou kunnen stimuleren om dit jaar mee te doen?
Opgave bij Bonne Oosterhuis, telefoon 06 57262159.
Met vriendelijke groet, het Alpha team

Jarigen in september
In september hopen de volgende gemeenteleden hun verjaardag te vieren:
Hinnen - Steen / A.H. 6-9
Voskamp - Nijland / H.S. 11-9
Brouwer - Smeijers / J.J. 13-9
Klarenbeek - Eckelboom / P. 12-9
Waanders / J.W. 15-9
Bosch / J. 17-9
Beld / A. van de 20-9
Smit / K. 20-9
Rheenen - Everse / J.W. van 23-9
Schutte / B.J.D. 25-9
Iterson - van der Net / K. van 25-9

De kroonjarigen zijn:
Meij / H.J. van der 11 sep 1951 70
Bolscher - Kalsbeek / J. ten 11 sep 1946 75

We wensen de jarigen een fijne verjaardag en een gezegend nieuw levensjaar toe!
Catherinus Elsinga

Collecte
KIA, Ghana, een sterke kerk op een kwetsbare plek
Veel jongeren in het arme noorden van Ghana trekken naar de hoofdstad Accra, in de hoop daar werk te vinden. De meesten van hen komen bedrogen uit. De Ghanese kerk
wil het vertrek van jongeren uit het noorden ontmoedigen door hen kansen te bieden in hun eigen dorp. Met steun van Kerk in Actie kunnen ze een praktisch vak leren, zoals kleermaker, kapper of timmerman. Daarnaast leert de kerk volwassenen lezen en schrijven, en leidt ze voorgangers op.
U kunt meedoen aan de collecte via het banknummer van de Protestantse Gemeente Almelo: NL38 RABO 0157 9521 34. De vermelding kan dan zijn: Wijkkas De Ontmoeting, aantal zondagen (bijvoorbeeld 4 zondagen) en de verdeling (diaconie/kerk).

Bidstond
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond in de kerk, op de even weken voor de zieken en op de oneven weken voor de zieken, gemeente en de wereld.
U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden.

Gebedspunten voor de zondagsbrief van 5 september
  • De activiteiten binnen de gemeente. Dat we bij alles wat we doen geleid worden door de Geest en de liefde van de Heer delen.
  • Dank voor de nieuwe en aftredende ambtsdragers en pastoraal werkers. Gebed voor de ambtelijke arbeid.
  • Voor alle kinderen die voor de eerste keer naar het voortgezet onderwijs gaan.
  • Dat zij zich veilig voelen en zich thuis voelen en elkaar accepteren.
  • Danken dat ze weer welkom zijn op school.
  • De kabinetsformatie die nu in een moeilijke situatie zit.
Christelijke boekwinkel Boek en Hart in Almelo bestaat 5 jaar!
Beste gemeenteleden,
D.V. zaterdag 4 september hopen we te gedenken dat Boek en Hart 5 jaar bestaat! Als bestuur, Raad van Toezicht en vrijwilligers zijn we erg dankbaar voor deze mijlpaal. Als we terugblikken over de afgelopen 5 jaar hebben we enorm veel zegeningen ontvangen. Veel klanten, waaronder u, weten de weg naar onze winkel te vinden voor de aankoop van een Bijbel, kinderbijbel, Bijbelstudieboek, roman, thriller, CD, DVD, geschenkartikel of een kaart. Daar willen we u hartelijk voor bedanken! Dank voor uw gebed, uw bemoediging, uw financiële steun, uw bestellingen. Ook in coronatijd zijn we staande gebleven, daar zijn we onze Hemelse Vader dankbaar voor. We hopen en bidden dat Boek
en Hart nog lang tot zegen mag zijn in en rond Almelo. We merken dat mensen de winkel steeds vaker weten te vinden voor een luisterend oor, een bemoediging of een gesprek.
In verband met de coronamaatregelen is het helaas niet mogelijk om op grootse wijze aandacht te schenken aan het jubileum, maar we hopen op een later moment met een mooie Opruimdag u als trouwe klant te bedanken!
nieuwe artikelen
De zomerperiode loopt alweer ten einde en de winkel begint vol te raken met nieuwe bijbelstudieboeken, agenda’s, weekplanners en leuke kleine cadeauartikelen. Over een tijdje liggen ook de kerstkaarten alweer in de winkel. Maakt u als kerk of kerstfeestcommissie gerust een afspraak om op een avond uw kerstboekjes te bestellen. We maken graag tijd voor u om een passend cadeau uit te zoeken. U kunt ons volgen op Facebook en Instagram en u kunt zich op onze site inschrijven voor de nieuwsbrief. Heel graag tot ziens!
Boek en Hart
Holtjesstraat 30
7607 JG Almelo
0546-706515 info@boekenhart.nl www.boekenhart.nl

Hoe gaat het met Eliza?
Eliza is opnieuw gestart met chemokuren. Haar ouders hebben het erg moeilijk met de situatie. Haar moeder deelde met mij, dat het niet goed met hen ging en dat alleen God deze ziekte kan stoppen. De nieuw ontdekte tumor bevindt zich in het heupbot.
Eliza heeft ook weer bloedtesten ondergaan, om te zien hoe de waarden zijn. Als de waarden goed genoeg zijn, mag/moet er toch de beenmergtransplantatie gedaan worden. De waarden waren goed, de laatste keer dat ik bericht van haar moeder ontving.

Maar aangezien deze behandeling nog steeds niet in Roemenië kan, hebben ze nu een verzoek ingediend om dit in Turijn te laten plaatsvinden.
Ze wachten met spanning op de benodigde documenten daar voor en 'groen licht'. Tijd is hierbij hun grootste vijand. Hoe sneller hoe beter, maar daar kunnen zij, behalve gebed, geen invloed op uitoefenen. Bidt u met hen mee?

Kidzzcorner

Thema van vandaag: Gods doel met Ismaël (Genesis 21:8-21)

Vind jij het vervelend als iemand anders voor mag gaan? Dat die ander eerder aan de beurt is, terwijl hij later kwam. Toch kan daar soms een goede reden voor zijn. Bijvoorbeeld een spoedgeval bij de dokter. Of misschien een gehandicapt kind dat voorgaat in het pretpark. Weet jij misschien nog een voorbeeld?

Isaak is de zoon van Abraham en Sarah en is jonger dan Ismaël. Ismaël is de zoon van Abraham en Hagar. Toch gaat Isaak voor bij God, terwijl hij jonger is dan Ismaël. Ismaël is boos. God moet hem de belangrijkste vinden. Hij en zijn moeder Hagar treiteren Isaak. Zo kan het niet langer. God geeft opdracht aan Abraham om Hagar en Ismaël weg te sturen. Abraham wil dat eigenlijk niet, maar omdat God hem deze opdracht geeft moet Abraham dat doen.

Dan worden ze weggestuurd, de woestijn in. Het lijkt erop dat ze de dood tegemoet gaan. Hoe anders loopt het af: God laat Ismaël niet los en redt hem in de woestijn van de dood. Ismaël mag leven, wordt zelfs gezegend. God heeft ook met hem een plan, dat belooft Hij. Ook Ismaël zal later kinderen krijgen en een groot volk worden en mag veel betekenen in Gods plan op weg naar de Verlosser. God houdt ook veel van Ismaël, maar de Verlosser zal komen uit Isaaks volk Israël.

Uit: Vertel het Maar

Lied: Wees niet bang – Elly en Rikkert

Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
De Ontmoeting en de PGA
Consequenties van de vorming van een gemeente B.A. / Afzonderlijke gemeente
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.