PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief 5 mei 2019 Zondagsbrief 5 mei 2019
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Elsinga
Ouderling van dienst: Dinant Kramer
Organist: Jan Noordijk
Koster: Henk de Roo

Vanavond om 19.00 uur is er Geen dienst
Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Hazeleger uit Ommen
Om 19.00 uur: Gebed en getuigenis dienst

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: KiA kerk in actie
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Denkt u ook aan de zending bus? Opbrengst is voor IZB en GZB!

Leiding Kindernevendienst: Jessica en Risanne
Oppasdienst: Gisela en Astrid
Koffieschenken volgende week: fam. Schultink
Meeleven
In verband met de vakantie van ds. Elsinga deze week geen mededelingen over zieken, gemeente zaken etc. Uiteraard denken we in onze gebeden aan hen die ziek zijn en soms al lange tijd aan huis gebonden, ook aan hen die worden verzorgd in de tehuizen. Natuurlijk willen we ook bidden voor hen die zorgen voor de “handjes” aan het bed.
Ook willen de vandaag de bevrijding gedenken, en denken we aan hen die voor onze vrede
zijn gestorven

Collecte
KiA, kerk in oorlogstijd, noodhulp, Syrië
Vandaag vieren we in grote dankbaarheid onze vrijheid. Het is bij zonder waardevol om dat uitbundig te kunnen doen, want vrijheid is niet vanzelfsprekend. Zo lijden in Syrië miljoenen mensen onder de burgeroorlog die al meer dan zeven jaar duurt. Ook Syrische kerken en gemeenten zijn zwaar getroffen. Toch kiezen zij ervoor in deze tijden van nood een helper te zijn. Zij bieden noodhulp met voedsel, water en medische zorg. Daarnaast staan zij mensen bij die voorzichtig terugkeren naar veilige gebieden, bij voorbeeld met vakopleidingen of leningen om een eigen bedrijf te starten. Laten we deze zondag onze vrijheid vieren, en tegelijk collecteren voor onze naasten in Syrië.

Bidstond.
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond in de kerk, op de even weken voor de zieken en op de on even weken voor de zieken, gemeente en de wereld. U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden

Buurtmarkt
Volgende week zaterdag 11 MEI van 10.00 tot 14.00 uur, is het zover! We hopen op leuke ontmoetingen bij de buurtmarkt. We hebben een heleboel boeken gekregen, er zijn enthousiaste mensen die soep, broodjes en koek gaan maken en voor moederdag mooie bloemstukjes. Er komt een springkussen voor de kinderen. EN om 12.00 uur een muzikale LIVE verassing! Kortom, we hopen ook dat u een kijkje komt nemen en wellicht is dit ook een mooie gelegenheid om uw buren/familie of vrienden mee te nemen. Tot zaterdag!
(We zoeken nog enkele handen om mee te helpen; melden bij Henk Podt of Mathilda Schepers).

Kidzzcorner

Thema: Abram en Lot gaan uit elkaar (Genesis 13)

In de tijd van Abram had de oudste de belangrijkste positie. Als er keuzes moeten worden gemaakt mag hij als eerste kiezen. Abram doet het anders. Als er te weinig land is voor de kuddes van hen beiden, wil Abram een einde daaraan maken. Zo hoort het niet tussen oom en neef. Abram laat Lot kiezen welke streek hij wil gaan bewonen. Lot kiest voor de vruchtbare streek bij Sodom. Maar is dat verstandig? Er wonen zondige mensen. Rijkdom is niet alles... Abram woont nu in moeilijke, dorre gebieden. Toch legt hij alles vol vertrouwen in Gods hand. De HEER herhaalt zijn belofte: Abram en zijn nakomelingen zullen heel het land ontvangen. Als je mag kiezen, moet je goed nadenken. Wat er mooi uitziet is niet altijd goed. Denk er ook aan wat God goed vindt.

Uit: Vertel het Maar

Kinderlied:
Wij gaan voor even uit elkaar.
 
Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
De Ontmoeting en de PGA
Consequenties van de vorming van een gemeente B.A. / Afzonderlijke gemeente
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.