PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief 5 Juli Zondagsbrief 5 Juli
Goedemorgen gemeente,
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Heusinkveld uit Daarle
Ouderling van dienst: Corien Stigter
Organist: Jan Noordijk zang: Emmy Sinjorgo, Erna Veninga, Jan Soetebroek en Bonne Oosterhuis

Koster: Henk de Roo

Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Elsinga

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: KiA, Diaconaat, Vakantiepret voor arme kinderen
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand.
Meeleven
Op dinsdag 30 juni is van ons heengegaan broeder Fredrik Herman Kamp op de leeftijd van 71 jaar. Broeder Kamp was belijdend lid van onze gemeente. De dienst van Woord en gebed voorafgaande aan de begrafenis zal plaatsvinden op zaterdagmorgen 4 juli in de Grote Kerk om 10.30 uur.

Op 28 juni, van ons is heengegaan broeder Bart Visch op de leeftijd van 78 jaar.  De uitvaartdienst van broeder Visch heeft plaatsgevonden op vrijdag 3 juli in de aula van het crematorium in Almelo.

Collecte
KiA, Diaconaat, Vakantiepret voor arme kinderen

Armoede onder kinderen is een groot probleem in Nederland. Eén op de negen kinderen in Nederland groeit op in armoede, dat zijn er twee per klas! Dat moet anders. Daarom ondersteunt Kerk in Actie diaconieën in hun werk voor kinderen in armoede, met advies en informatie. Ook brengen we diakenen met elkaar in contact, zodat zij van elkaar kunnen leren. Verder ondersteunen we diaconieën via de Actie Vakantietas met rugzakjes die zij kunnen vullen met leuke zomerspulletjes, zodat kinderen de lange zomervakantie door kunnen komen. Collecteert u mee?

Bidstond
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond in de kerk, op de even weken voor de zieken en op de on even weken voor de zieken, gemeente en de wereld. U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden.

Vakantie
In verband met onze vakantie zal er op zondag 26 juli geen zondagsbrief verschijnen

Dankbetuiging
Langs deze weg willen wij een ieder bedanken voor de kaarten, telefoontjes en bemoedigende woorden na het overlijden van onze moeder Annie Letteboer-kuiters. Dank aan Erika, Tiny en Ds. Vedders-dekker voor de bezoekjes aan haar, zij stelde het altijd erg op prijs.
Dank ook aan Ds. Elsinga en iedereen die heeft meegewerkt aan de dankdienst.
In de corona tijd is alles anders dan ‘’normaal’’ maar toch ook erg bijzonder.
Nogmaals hartelijk dank. Marianne en Jan – Rita en Theo – Gert en Ingrid.

Kidzzcorner

Jezus geeft ons rust


Matteüs 11:25-30

deze woorden van Jezus kan niet iedereen begrijpen, maar de boodschap wel. Het is vervelend als je iets moet doen en blijven proberen dat je niet kunt. Je raakt verdrietig en teleurgesteld. Het kan nooit lukken. Als je eerste keer letters moet schrijven is dat best lastig! Jezus vraagt geen te moeilijke dingen van mensen t. Hij helpt hen juist om uit de problemen te komen. We vertellen over de genezing van Bartimeüs (Mc. 10:46-52). Hij kon alleen maar bedelen, maar kan daarna iedereen weer zien en geld verdienen. Bartimeüs moest niets moeilijks doen, alleen zeggen dat Jezus hem kan helpen.

Het kinderlied: God kent jou
 
Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
De Ontmoeting en de PGA
Consequenties van de vorming van een gemeente B.A. / Afzonderlijke gemeente
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.