PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief 5 Januari 2020 Zondagsbrief 5 Januari 2020
Hartelijk welkom in deze doopdienst waarin voor gaat ds. Elsinga
Ouderling van dienst: Henk Oosterveld
Organist: Jan Noordijk
Koster: Marco Haakmeester

Vanavond om 19.00 uur is er een gebed en getuigenisdienst
Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Geerts
Om 19.00 uur: ds. Elsinga (open dienst)

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: Plaatselijke instellingen
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Denkt u ook aan de zending bus? Opbrengst is voor IZB en GZB!

Leiding Kindernevendienst: Betsie en Jeltje
Oppasdienst: Tiny en Tanya
Koffieschenken volgende week: fam. Sinjorgo
Veel heil en zegen toegewenst in 2020!
Van harte wensen we ieder een goede jaarwisseling en Gods nabijheid en zegen toe in het jaar 2020.

Meeleven
Diny Vink zal in januari een operatie moeten ondergaan. Met Symon Taal hebben we gebeden om Gods zegen en Zijn helende werk. Symon heeft daarbij ziekenzalving ontvangen. We gedenken Lykele en Jannie de Leeuw, de familie Mensink, broeder Herman Janssen en andere zieken thuis.

Bediening van de doop
Vanmorgen zal de heilige doop bediend worden aan Lucas Letteboer, die geboren werd op 21 oktober 2019. We hopen samen getuige te zijn van Gods trouw aan Zijn beloften, uitgebeeld en verzegeld in het sacrament van de heilige doop.

Week van gebed 19-26 januari
Op 19 januari hopen we samen het Heilig Avondmaal te vieren; ’s Avonds is de start van de Week van gebed.
Door een misverstand is elders vermeld dat de week van gebed in De Ontmoeting van 12-19 januari plaatsvindt. Dat is echter niet juist. We voegen ons, samen met de kerken waarmee we in deze week optrekken, naar de wereldwijde datums.
Het thema voor de week van gebed is ‘Buitengewoon’. Uitgangspunt is Handelingen 28 waar Lucas vermeldt: “De plaatselijke bevolking gedroeg zich buitengewoon vriendelijk: ze verwelkomden ons en staken een vuur aan omdat het was gaan regenen en het koud was”.

Een praktisch voorbeeld
Een mooi praktisch voorbeeld van vriendelijke gastvrijheid gaven degenen die op 23 december de avond in De Ontmoeting verzorgden. Voor de organisatoren vrij onverwacht schoven er meer dan tien asielzoekers aan. Maar het was geen probleem; ze werden gastvrij onthaald; oliebollen en appelflappen genoeg!
Sommige verhalen van deze medechristenen zijn erg aangrijpend; zij hebben stormen doorstaan die vergelijkbaar zijn met de nood die Paulus en zijn metgezellen ervoeren voordat ze op Malta aanspoelden. Het is een eer hen te mogen dienen met gastvrijheid.

Nieuwe folder
Op de leesplank in de hal van de kerk ligt inmiddels een nieuwe folder. Voor de liefhebber! Maar ook bedoeld om mee te geven aan gasten die u in de kerk ontmoet. De folder geeft een indruk van wie we als gemeente zijn en welke activiteiten er plaats vinden.
Catherinus Elsinga

Collecte
Diaconie, instellingen plaatselijk
De diaconie-collecte is dit keer voor ‘Plaatselijke Instellingen’. Met Instellingen worden organisaties bedoeld die actief zijn op sociaal en maatschappelijk gebied. Als voorbeeld kan genoemd worden de Stichting Boodschappenmand die mensen in acute financiële problemen ondersteunt met boodschappenpakketten. Andere voorbeelden van plaatselijke instellingen zijn Schuldhulpmaatje en Stichting Present.

Bidstond
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond in de kerk, op de even weken voor de zieken en op de on even weken voor de zieken, gemeente en de wereld. U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden.

Zij waren buitengewoon vriendelijk voor ons (naar Hand. 28:2).
Week van gebed voor de eenheid 19 t/m 26 januari 2020

Vanaf 1877 organiseert MissieNederland (toen Evangelische Alliantie) in Nederland de Week van gebed.

Het boekje is samengesteld op basis van materiaal van christenen van de internationale
voorbereidingsgroep die dit jaar van Malta komt.
Dat ons gebed ons mag verbinden en ons mag dragen op de weg naar de eenheid.
Het thema dit jaar is: Buitengewoon.

Gebedsplaatsen in Almelo.

Zondag 19 jan. 20.00 uur De Ontmoeting Hoornbladstraat 29a
Maandag 20 jan. 19.30 uur Levensbron Apollolaan 1
Dinsdag 21 jan. 19.30 uur Christelijk Gereformeerde Kerk Hofkampstraat 37-41
Woensdag 22 jan. 19.30 uur De Bron Adriaen Brouwerstraat 2
Donderdag 23 jan. 19.30 uur De Bron Adriaen Brouwerstraat 2
Vrijdag 24 jan. 19.30 uur Gereformeerd Vrijgemaakte Kerk Bellavistastraat 26
Zaterdag 25 jan. 19.30 uur Zevende-dag Adventisten Oude Deldensestraat 2
Zondag 26 jan. 20.00 uur Gereformeerde Vrijgemaakte Kerk Bellavistastraat 26

De zondagavonden zijn na de Avonddiensten van 19 uur,
waar u natuurlijk ook welkom bent.

Actie Kerkbalans 2020
Geloof is gratis.... de kerk niet!

Geloof is onbetaalbaar. Niet in geld uit te drukken. Je zou willen dat de kerk kan bestaan zonder noemenswaardige kosten. Maar de nuchtere feiten zijn anders. Een kerk kost geld. Reken maar uit: het salaris van de predikant, de kosten van het kerkgebouw, gas, water, elektriciteit, koffie, papier, kringwerk en missionaire activiteiten van de gemeente.
De kerk, dus ook de wijkgemeente De Ontmoeting krijgt geen subsidie maar kan alleen bestaan dankzij de financiële steun van haar leden, van mensen zoals u en jij.
Daarom wordt ook dit jaar van 18 januari t/m 1 februari de Actie Kerkbalans gehouden.

Het thema van de Actie Kerkbalans is Geef voor je Kerk. Geeft u voor De Ontmoeting zodat de kerk van waarde kan blijven voor haar gemeenteleden, voor de buurt en voor de wijk.

Namens de kerkrentmeesters en de wijkkerkenraad van De Ontmoeting

NB
Evenals het voorgaande jaar lift de diaconie niet mee met de actie Kerkbalans.
Voor diaconale projecten zoals Schuldhulpmaatje en Present wordt in maart een financiële actie gehouden.

Open repetitie
Zing je graag, houd je van gospel, zoek je een koor of heb je gewoon zin om eens mee te zingen? En ben je tussen de 14 en 50 jaar?
Kom in januari naar onze open koorrepetities en proef de sfeer. Wij zijn op zoek naar jou!
8 en 15 januari, 19.00 uur in de Pniëlkerk, Rembrandtlaan 352, Almelo
Pr-commissie Gospelkoor Onderweg
pr@gospelkooronderweg.nl

Shalom lieve vrienden,
Het is alweer een poosje geleden dat jullie met nl2israel naar Israël zijn geweest. Wat hebben we een fantastische tijd gehad met elkaar!
Van iedereen heb ik gehoord dat ze het als een bijzondere en geweldige reis hebben ervaren. Dat is voor ons uiteraard een hele bemoediging, en reden om te blijven investeren met tijd en aandacht voor de volgende reizen.
De komende voorjaarsreis is weer helemaal volgeboekt, maar voor de loofhuttenfeestreis die gepland staat voor vertrek 2 oktober, 8 of 11 dagen, zijn nog kamers vrij. Dit is (waarschijnlijk) de laatste keer dat wij als nl2israel een loofhuttenfeestreis aanbieden.

Dan mijn vraag: als jullie mensen weten die graag een keer naar Israël willen gaan, laat ze contact opnemen met ons, maar je kunt hen ook onze website doorgeven: www.nl2israel.nl Informeer eens links en rechts óf iemand interesse heeft en naar welke reis hun voorkeur uitgaat. Een lange, 12-daagse of juist een korte 6-daagse reis.
Als ik weet waar belangstelling voor is, kan ik ons programma voor 2021 daarop aanpassen.
Mazzel Tov!

Kidzzcorner

Van de leiding van de kindernevendienst:

Wij wensen u en jou veel heil en zegen voor dit nieuwe jaar toe.

Thema van vandaag: De weg gevonden (Mattheüs 5: 1-12)

Als er een baby geboren wordt sturen de ouders vaak een geboortekaartje. Je weet dan wanneer het kindje is geboren en hoe het heet. Vaak staat er ook op: je bent welkom om de baby te komen bekijken. Dat is leuk. Je neemt een cadeautje mee en misschien mag de baby wel even vasthouden.

Jozef en Maria hebben natuurlijk geen geboortekaartjes gestuurd. De herders kwamen op bezoek, omdat een engel hun vertelde dat Jezus, de Messias, geboren was. Maar nu komen er opeens deftige en rijke mannen uit een ver land. God wijst hen de weg door een ster. Ze willen de nieuwe koning opzoeken en een prachtig cadeau geven. Want Hij moet wel heel belangrijk zijn Koning Herodes en de Schriftgeleerden wijzen hen de weg en de magiërs vinden Jezus. koning Herodes ziet in Jezus een gevaar. Gelukkig wijst God de magiërs ook de weg terug naar huis zonder dat ze terug naar Herodes gaan. Daar mogen ze vertellen wat ze hebben meegemaakt.
God wil ook ons de goede weg wijzen, iedere dag van dit nieuwe jaar.
Als we naar Hem luisteren, vinden we onze Koning en Redder.

Lied: Kom wij gaan (van de cd “Knikkers”).
 
Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
De Ontmoeting en de PGA
Consequenties van de vorming van een gemeente B.A. / Afzonderlijke gemeente
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.