PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief 5 April Zondagsbrief 5 April
Goedemorgen gemeente,
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Lammers
Ouderling van dienst: Geen
Organist: Geen
Koster: Geen
Vanavond om 19.00 uur is er Geen dienst

Volgende week gaan voor:
Goede Vrijdag om 19.30: Ds. Elsinga
1e Paasdag om 10.00 uur: ds. Elsinga
Om 19.00 uur: GEEN DIENST

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: PKN/JOP, Het paasverhaal voor jongeren
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand.

Leiding Kindernevendienst: Geen
Oppasdienst: Geen
Koffieschenken volgende week: Geen
Maar er zullen mensen zijn die bidden
en het goede doen
en wachten op Gods uur

Dietrich Bonhoeffer
Overlijden zr. Binnenmars
Op maandag 30 maart is van ons heengegaan zuster Evertje Binnenmars-Olsman op de leeftijd van 84 jaar. De begrafenis heeft afgelopen
vrijdag plaats gevonden in kleine kring op begraafplaats ’t Groenedael in Almelo. Zuster Binnenmars is overleden ten gevolge van besmetting met het corona-virus. Ook broeder Binnenmars is met lichte ziekteverschijnselen thuis. We bidden om de troost van de Goede Herder en Gods nabijheid voor broeder Binnenmars, de kinderen, de kleinkinderen en de overige familieleden.

Medeleven
Wij bidden... Voor de zieken, thuis en in het ziekenhuis. We denken Diny Vink, Herman Jansen, zr. Mensink. Br. Jan Dreves ondergaat een behandeling, maar het is nog niet of die een goede uitwerking heeft. We dragen hem en zijn vrouw op aan de hoede van de Heer. We denken ook aan mensen als Maarten Duiven, Gerda Kloosterboer.

Veel zieken en bewoners van verzorgingshuizen mogen geen bezoek ontvangen. We bidden voor degenen die door ziekte of beperkingen niet goed begrijpen wat er aan de hand is. We dragen ook hun familie op aan de HERE.

Erediensten
Aanstaande zondag hopen we opnieuw een eredienst te houden vanuit De Ontmoeting. De aanvang van de dienst is 10.00 uur. Vanaf ongeveer vijf voor tien is er muziek. Vanuit het besef van de ernst van de corona-crisis is de aanbeveling gedaan dat alleen degenen die een taak hebben tijdens de dienst in de kerk aanwezig zullen zijn. Laten we ons de komende tijd voegen naar die richtlijn.
Gelukkig kan ieder thuis aan de dienst deelnemen, want hij wordt op twee manieren uitgezonden: via www.kerkdienstgemist.nl, ; met beeld https://www.twitch.tv/jvtwitch68 Mooi om te horen dat er veelvuldig gebruik gemaakt wordt van deze mogelijkheid! We vragen de Heer of Hij ons door de Geest de verbondenheid met Hem en met elkaar wil doen ervaren.

Deelnemen aan de collecte
Mooi dat we deel kunnen nemen aan de collecte! Dat kan door een bedrag over te maken op het banknummer van de Wijkkas: NL38 RABO 0157 9521 34. Onder vermelding van de zondag (bijv. 29/3) en de verdeling.
U maakt bijvoorbeeld € 7,50 over en vermeldt: zondag 29/3 diaconie € 2; wijkkas € 2-; IZB: € 2,-; boodschappenmand: € 1,50.
U kunt ook in één keer een bedrag voor een aantal weken tegelijk overmaken. Vermeld dan bijvoorbeeld: 4 zondagen en: voor diaconie / wijkkas /IZB+GZB / boodschappenmand (vermeld bij ieder doel het bedrag)

Stille week

Helaas is het dit jaar niet mogelijk om in de stille week de bijeenkomsten op maandag tot en met donderdag doorgang te laten vinden. Wel is er een dienst vanuit de kerk op de Goede Vrijdag (om 19.30 uur) en de eerste Paasdag (10.00 uur).
Een andere manier om invulling te geven aan de stille week biedt de site van ds. Jos Douma http://www.levenindekerk.nl/category/stille-week/ Daar vind je overdenkingen bij de kruiswoorden van Jezus (de eerste staat onderaan de pagina). Of zie de pdf bij deze zondagsbrief.
Het is mogelijk om daar thuis persoonlijk of als gezin een liturgische viering van te maken.
Bijvoorbeeld door de volgende ordening:
  • Aansteken kaars
  • Allen: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, zo ook vandaag en tot in eeuwigheid. Amen
  • Lied: Bijvoorbeeld Gezang 177, 181, 182, 183, 189, 192
  • Lezing van het kruiswoord en de overdenking (eventueel van tevoren uitgeprint)
  • Moment van stilte (bijvoorbeeld 1 minuut) : overdenken / laten doordringen
  • Gebed – afgesloten met een gezamenlijk gebeden ‘Onze Vader’
  • Zegenbede: De Heer schenke ons Zijn zegen, Hij beware ons voor onheil en geleide ons tot het eeuwige leven. Amen
Gebed

U komt mij, lieve God,
zo nederig nabij
in dagen van gemis
en moeite vindt U mij

U daalt het duister in,
U deelt mijn angst en pijn
zo dodelijk bedroefd
als maar een mens kan zijn,

een man van smarten die
ter aarde valt en schreit,
een lotgenoot, een vriend –
o Heer, die bij mij zijt,

ik bid U, laat het licht
dat doorbrak in uw smart
de zon die Pasen heet
ook dagen in mijn hart

Jaap Zijlstra
De Heer is mijn licht en mijn heil (Psalm 27:1) (G. de Kruijf)
Het geloof drijft de angst uit. U ziet de psalmist staan, midden in de levensstrijd, hoog op een rots roept hij uit: ‘De Heer is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? Ik hoor u al een beetje piepen: waar haalt-ie man de euvele moed vandaan? Uit het heiligdom, uit de kerk. Onder het dak van God ziet hij het ook helemaal zitten. De ervaring dat God je bergt ‘in zijn hut’. Je zou het willen vereeuwigen, je zou er een tent omheen willen bouwen.
Maar dat word je niet gegund. Het evangelie hoor je in de kerk, maar geloven doe je in de wereld, te midden van alle boosheid en geweld. Daar komt het aan op dapperheid: de Heer is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? Dat is taal!
Hoor, Heer, hoe ik luide roep! Wat is dat nu? Dat had de psalmist nu niet moeten doen. Dat bederft alles! Begin-ie te piepen. Kijk, zo vergaat het de gelovigen: midden in het leven raken ze God kwijt en raken ze elkaar kwijt en zijn ze eenzaam in al hun angst en nood. Zij kunnen het geloof bijna niet volhouden dat Jezus de wereld overwonnen hééft en dat er géén reden is om bang te zijn. Maar let op! Midden in die doodsnood komt er iets boven wat je niet voor mogelijk houdt.
‘O! Als ik niet had geloofd Gods goedheid te zien in dit leven....’ Tot mijn verbazing moet ik bekennen: ik gelóóf. Ondanks alles: ik geloof. Daarom zeg ik tegen mezelf: ‘Wacht op de Heer’. Dapper zijn, volhouden. Wacht op de Heer, want Hij komt. (G. de Kruijf, bij Ps. 27).

Geef het door!
De tamtam blijft een onovertroffen communicatiemiddel. Tegenwoordig noemen ze dat ‘buzzen’ of ‘appen’ of gewoon ‘bellen’.
Wat geven we door aan dorstige mensen? Waar de bron is! Die bron is onze Heer Jezus Christus. Hij staat centraal in de erediensten. Daarom is het van belang om de gegevens over de erediensten, de site en de zondagsbrief door te geven.
De (bijgewerkte) site: www.pga-deontmoeting.nl. De digitale zondagsbrief ontvangen? Stuur een mailtje sturen naar: zondagsbrief.deontmoeting@pga-almelo.nl

Activiteiten
Veel activiteiten en ontmoetingen worden stil gelegd. Ook in de kerk. U wordt verzocht om bij het niet doorgaan van activiteiten Petra Kamp bericht te sturen via reserveringdeontmoeting@gmail.com .

Hulp aanbieden en hulp aannemen
Vanuit de diaconie is het initiatief genomen om vanwege de corona-crisis onderlinge hulp te organiseren. Voel u vrij om via de diaconie een beroep te doen op deze hulp! Dat kan via Aernout Stigter. Aernout.stigter@gmail.com

Catherinus Elsinga

Collecte
Palmzondag, PKN/JOP, Het paasverhaal voor jongeren
Met zijn revolutie in Jeruzalem wil Jezus de wereld op z’n kop zetten. Maar dan wordt Hij gearresteerd. Zijn volgelingen blijven radeloos achter. Waar is Hij? En hoe moet het nu verder? Dit is het punt waarop jongeren bij de PaasChallenge in het verhaal van Jezus stappen en meespelen. In een spel met ‘Wie-is-de-mol’-achtige elementen kruipen ze een nacht lang in de huid van een hoofdpersoon uit het paasverhaal. Ze krijgen te maken met emoties als achterdocht, eenzaamheid, vermoeidheid en troost. In 2019 deden maar liefst 4.500 jongeren in hun eigen gemeente aan de PaasChallenge mee. Naast een programma voor de hele nacht is er ook een korte versie van een uur. Doe mee, zodat JOP, Jong Protestant, meer jongeren via dit innovatieve programma kennis kan laten maken met het paasverhaal.
Bankrekening: NL 52 ABNA 041 41 41 415, t.n.v. Jeugdwerk Protestantse Kerk, o.v.v.
Collecte JOP Palmpasen

OUD PAPIER.
I.v.m. met de coronacrisis en de lage papierprijs, hebben wij besloten om voorlopig te stoppen met het inzamelen van oud papier.
Wij danken allen, die de afgelopen periode hebben bijgedragen aan de actie en wij gaan ervan uit dat er op termijn een vervolg komt en wij dan ook weer op jullie mogen rekenen.
Namens Moderamen en Stichting de Ontmoeting Henk Podt
 
  Giften 1e Kwartaal 2020                   
Jan 22 6,50   Febr.19 360,00   Mrt.18 6,50
      Febr. 19 6,50   Mrt.30 30,00
               
               
               
Totaal 6,50     396,50     36,50
               

Totaal giften 1e kwartaal 2020 aan Stichting de Ontmoeting Euro 439,50
Heel hartelijk dank voor uw steun. We hopen dat we op uw steun mogen blijven rekenen.
Namens de Stichting heel hartelijk dank. Nel Oosterhuis, penningmeester.

Opbrengsten oud papier 1e kwartaal 2020
 
januari   191,40
februari   353,32
maart   -166,23
  Opbrengst 1e kwartaal 2020 378,49
     

Zoals u ziet is de opbrengst flink gedaald. Niet het aantal kilo’s dat is opgehaald maar de papierprijs is flink gedaald. Laten we hopen dat dat weer anders gaat worden.

Ontvangen van een lezer:
Verdriet kijkt terug
Angst kijkt om zich heen
Geloof kijkt omhoog.

Mocht u nog iets leuks of interessants hebben dat u wilt delen met de andere lezers, stuur dat dan naar het bekende mailadres. Meestal probeer ik de zondagsbrief te beperken tot 4 kantjes i.v.m. de kosten voor het printen maar digitaal heb ik natuurlijk genoeg ruimte.
Hieronder op de laatste pagina staat voor de kinderen een kleurplaat, natuurlijk mogen ook de ‘oudere’ kinderen zich hiermee even vermaken, maar onderstaand is denk ik meer hun ding.

Bijbel quiz: Wie zijn dit?
1. ๐Ÿ‘ฅ๐ŸŒณ ๐ŸŽ ๐Ÿ˜ณ๐Ÿ’€ ๐Ÿ‘— ๐Ÿ‘–
2. ๐Ÿ’ช โค ๐Ÿ’ƒ ๐Ÿ’‡โ›” ๐Ÿ‘€ ๏ฟฝ๏ฟฝ
3. โ›ต ๐ŸŠ๐Ÿ‹ ๐Ÿ™ ๐ŸŒด๐Ÿฐ ๐Ÿ“ฃ
4. ๐Ÿ ๐Ÿ‘ ๐Ÿšถ ๐ŸŽผ ๐ŸŽธ ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‘‘
5. ๐Ÿ”Ÿ ๐Ÿธ ๐ŸŒ˜ ๐Ÿ‘ฃ ๐Ÿœ ๐Ÿ’€ ๐Ÿ†“
6. โœ‹๐Ÿ’ฆ๐Ÿ™ ๐Ÿ”ฅ ๐Ÿƒ โ˜ โ˜”
7. ๐Ÿ™๐Ÿšผ๐Ÿ˜ด๐Ÿ“ฃ๐Ÿ˜ณ๐Ÿ‘‚๐ŸŽŽ
8. ๐Ÿ‘ณ๐Ÿšธ๐Ÿช๐Ÿ”ช๐Ÿ‘ค๐Ÿ—ป๐Ÿ‘
9. ๐Ÿ‘ฆ๐Ÿ‘ด๐Ÿ’ฐ๐Ÿบ๐Ÿ˜ฉ๐Ÿ–๐Ÿ–
10.๐Ÿ™๐Ÿ”š๐Ÿ‘‘โคต๏ธ๐Ÿ…๐Ÿ†™
11๐Ÿšข๐Ÿƒ๐Ÿƒ๐Ÿ“๐Ÿ“๐Ÿ’ฆ๐ŸŒˆ

Hint: Nummer 11 is Noach ๐Ÿ’ช๐Ÿผ๐Ÿ‘

KIDDZCORNER

Jezus sterft en zijn graf wordt bewaakt Matteüs 27:45-56 en 62-66
Projectthema: Heb je nog hoop voor Mij?

Er gebeuren wonderlijke dingen als Jezus sterft.? Er is een aardbeving, de hoofdman roept uit dat Jezus Gods Zoon is, het voorhangsel in de tempel scheurt van boven naar beneden, en gestorven gelovigen staan op.
En wat gebeurt er met het lichaam van Jezus? Meestal wil niemand meer te maken hebben met iemand die gekruisigd is. Toch vragen de leerlingen van Jezus of zij het lichaam van Jezus mogen begraven. Ze verzorgen Hem als een dode, nemen afscheid van Hem, leggen Hem in een rotsholte en rollen een grote steen voor de opening. Niemand kan er in, niemand kan eruit!
En nog is het niet genoeg... de Farizeeën vragen om bewaking. Stel je voor dat zijn leerlingen er met zijn lichaam vandoor gaan en het verhaal verzinnen dat Hij leeft. De Farizeeën kennen de Schriften en ze weten wat Jezus er over heeft gezegd. Ze nemen het zekere voor het onzekere en laten het graf bewaken.

Jezus dood lijkt zijn einde, net als voor ieder ander mens. En toch... in het sterven en begraven maakt God alles heel! Jezus’ woorden over zijn opstanding bieden zijn leerlingen geen hoop in deze dagen. De Farizeeën willen ze niet geloven. Komt er een vervolg? Durven wij geloven dat de dood niet sterker is dan God? Hebben wij nog hoop voor Jezus?
 
Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
De Ontmoeting en de PGA
Consequenties van de vorming van een gemeente B.A. / Afzonderlijke gemeente
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.