PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief 4 November 2018 Zondagsbrief 4 November 2018
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Peschar uit Hollandscheveld
Ouderling van dienst: Aart Kroeskamp
Organist: Jan Noordijk
Koster: Marco Haakmeester

Vanavond om 19.00 uur is er een Vesper:
Volgende week gaan voor:
Woensdag 7-11 om 19.00 uur Ds, Borsje uit Vriezenveen
Zondag: Om 10.00 uur: ds. Elsinga
Om 19.00 uur: Gebed en getuigenisdienst

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: kerk in actie
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Denkt u ook aan de zending bus? Opbrengst is voor IZB en GZB!

Leiding Kindernevendienst: Lisette en Ineke
Oppasdienst: Aernout en Astrid
Koffieschenken volgende week: fam. Teeuw
Collecte
Collecte Kerk in Actie, Najaarszendingsweek Meer kansen voor inheemse bevolking. Sinds januari 2015 is Nienke Pruiksma uitgezonden naar Brazilië. Zij is verbonden aan COMIN, een kerkelijke organisatie die zich inzet voor interculturele en
interreligieuze dialoog tussen inheemse en niet-inheemse bevolkingsgroepen. COMIN ondersteunt inheemse volkeren daarnaast op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en landrechten. Brazilië telt veel inheemse volken, maar er bestaan veel vooroordelen over deze bevolkingsgroepen. COMIN
wil met uitwisselingsprojecten, onderwijs en publicaties een brug zijn tussen inheemsen en niet-inheemsen, en de kennis over gewoonten en leefwijze van inheemse volkeren vergroten. COMIN stimuleert dat mensen binnen de kerken en in het (theologische) onderwijs meer te weten komen over de inheemse bevolking. Nienke is nauw bij dit onderwijs betrokken. Zij verzorgt lessen en cursussen en denkt mee over de lesstof en –materialen.

Kaartverkoop dankdag 7 november voor Stichting Help Oost Europa
De Stichting Help Oost Europa heeft de laatste maanden met enige regelmaat van zich laten horen. Bijvoorbeeld door aandacht te vragen voor het bouwproject in Roemenië. Vóór en ná de dankdagdienst op de 7e november (en daarmee dus ook in de tijd tussen de dienst en de gemeenteavond) is er de mogelijkheid om handgemaakte kerst-, felicitatie- en wenskaarten te kopen.
De opbrengst hiervan zal voor 100% naar de stichting gaan.
We brengen dit graag onder uw aandacht. Het is een mooie gelegenheid om nu al vast unieke en originele kerstkaarten aan te schaffen waarbij de opbrengst naar een goed doel gaat.
Dinant Pas

Bedankt
Na zich jarenlang ingezet te hebben voor het verjaardagsfonds houdt Josien Stegeman er mee op. Hartelijk dank Josien voor al die jaren. Nu zoeken we natuurlijk iemand die het wil overnemen. Het gaat om wijk 11 (voornamelijk het kollenveld en het paradijs). Graag contact op nemen met Aad van der Valk.

Evangelisch werkverband: 17 november in den Ham
Ruimte voor de Geest, in de traditionele kerken, in jou en in de ander

• waarom is de Geest zo belangrijk voor de plaatselijke kerk?
• wat zijn belemmeringen voor de Geest in kerkstructuur en denken, en welke uitdagingen zijn er op dit gebied
• hoe kunnen we de Geest meer ruimte geven in ons eigen leven,
• hoe kunnen we anderen stimuleren om meer uit de Geest te leven
Het is een combi van onderricht en groepsgesprekken.
Er is die dag tevens ruimte om voor je te laten bidden.

De dag wordt geleid door:
ds. Jelle de Kok, predikant toeruster in de PKN via het EW. Hij heeft een boek geschreven over dit onderwerp.

Praktische gegevens
• Datum: zaterdag 17 november 2018.
• Waar: Gereformeerde kerk PKN Ommerweg 27. 7683 AV. Den Ham.
• Tijdstip: Inloop vanaf 9:00uur, aanvang 9:30uur, afsluiting 15:30uur.
• Lunch: Graag zelf uw lunchpakket meenemen.
• Kosten: € 10,- p.p. (= inclusief het cursusboekje).
• Collecte: De collecte is voor het werk van het Evangelisch Werkverband.
• Opgave: Opgave graag voor 10 november via email: famhemstede@gmail.com

Bidstond.
Komende week is er op donderdagavond weer een bidstond voor de gemeente de zieken in de kerk, voor ons land en de wereld om 19.00 uur. Iedereen is van harte welkom om mee te bidden ook als je nog niet durft mee te bidden.

Bijbels dagboek
Het Bijbels dagboek ”Een Handvol Koren” voor het hele gezin
Op de tafel in de hal ligt deze zondag nog de intekenlijst voor dit dagboek.
Het boekje biedt elke dag 2 overdenkingen één voor jongeren en één voor ouderen.
Kosten: €10.90 waarvan ruim € 7.00 gaat naar het zendingswerk van de GZB.
Het boekje wordt (thuis) bezorgd.
Namens de GZB en met vriendelijke groet,
Aart Kroeskamp

Kaarten
In de tafel in de hal staat een mandje met daarin kaarten gemaakt voor mevr. Kamp. Mevrouw is 93 jaar en heeft het maken van kaarten als hobby, u kunt kaarten kopen voor € 1,00 per stuk en een gedeelte van de opbrengst is bestemd voor de wijkkas

Interkerkelijk Volleybaltoernooi
Ook dit jaar strijden 16 teams van verschillende Almelose kerken tegen elkaar om de eer, de taart en de beker. Kerkenraden, jeugd- of bijbelstudiegroepen, families of wat voor groep dan ook: vorm een team en meld je snel aan. Vol is vol!

Wanneer: 28 december 2018
Tijd: 19.00 – 23.00 uur
Waar: Sporthal IISPA stadionlaan 60
Kosten: €15 per team
Graag deze week opgeven bij Theo Ettema,
Voor een volwassenengroep en een jeugdteam voor zover mogelijk.

Dorcas voedselpakketten actie:
Zaterdag 10 november vindt de actie weer plaats in 4 Almelose supermarkten: AH in Schelfhorst en Windmolenbroek en de Plus Eskerplein en Vriezenveenseweg. Doet u ook weer mee? De armsten van Europa hebben onze hulp nodig!
Achter in de kerk liggen boodschappenbriefjes als u niet op zaterdag winkelt en toch mee wilt doen. U kunt de boodschappen zondag meenemen naar de kerk.
We hopen en bidden weer om een ruim hart in het geven!

Kidzzcorner

Thema: Christus en Zijn kerk bedreigd (Openbaring 12: 1-18)
Als er een brand is in een huis, moeten de bewoners in veiligheid worden gebracht. Soms kunnen ze zelf wegrennen, maar soms ook moeten ze gedragen worden. De ladders en de waterslangen van de brandweer zijn er om dat mogelijk te maken en iedereen uit het gevaar te redden.

Vandaag horen we dat God de grote Redder is. Natuurlijk eerst van Jezus. Vanaf zijn geboorte dreigt er gevaar voor Hem. Koning Herodes wil Hem doden, de duivel wil Hem laten zondigen en de
Farizeeën en Schriftgeleerden willen Hem kwaad doen. Jezus wordt door zijn Vader gered: Hij sterft aan het kruis, maar staat op uit de dood en gaat naar de hemel. Daar is Hij veilig.

Ook nu kunnen sommige mensen die in Jezus geloven het ook moeilijk hebben. In sommige landen mag je niet over Jezus praten en kom je soms zelfs in de gevangenis. Maar ook zij weten van Gods belofte: Hij is onze Redder. Wij moeten volhouden, totdat Jezus terugkomt en voorgoed Koning over hemel en aarde is.
Extra Bijbelgedeelte: 2 Koningen 11-12
Dit gedeelte gaat over een Joas, die als kind gered wordt van de dood en daardoor koning van Israël kan worden)
Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
De Ontmoeting en de PGA
Consequenties van de vorming van een gemeente B.A. / Afzonderlijke gemeente
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.