PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief 3 November 2019 Zondagsbrief 3 November 2019
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Lammers uit Beekbergen
Ouderling van dienst: Bonne Oosterhuis
Organist: Jan Noordijk
Koster: Henk de Roo

Vanmiddag om 15.30 uur is er kliederkerk
Volgende week gaan voor:
Woensdag 6-11: 19.00 uur ds. Visser uit Uelsen (dankdag)
Zondag 10-11-19

Om 10.00 uur: ds. Elsinga (avondmaal zittend)
Om 19.00 uur: gebed en getuigenisdienst

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: Kerk in Actie najaar zending
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Denkt u ook aan de zending bus? Opbrengst is voor IZB en GZB!

Leiding Kindernevendienst: Jessica en Andreas
Oppasdienst: Tanya en Astrid
Koffieschenken volgende week: fam. Schultink
Collecte
KiA, najaar zending, onderwijs voor groeiende kerk in Zambia
In Zambia groeit de kerk en daarmee de vraag naar predikanten. De theologische faculteit aan de Justo Mwale University in Lusaka biedt kwalitatief goed theologisch onderwijs, toegespitst op de praktijk. Studenten worden er niet alleen opgeleid om gemeenteleden te ondersteunen bij hun geloof, maar ook bij hun dagelijkse strijd om te overleven. Zo komen in de opleiding ook onderwerpen als hiv/aids, man-vrouwvraagstukken, mensenrechten, klimaatverandering en voedselzekerheid aan de orde. De studenten krijgen les van Zambiaanse docenten en van een docentenechtpaar uit Nederland: Thijs en Marike Blok.

6 november Dankdag – kaartverkoop t.b.v. St. Help Oost Europa
Op dankdag, woensdag de 6e november zal er vóór en ná de dienst de mogelijkheid zijn om handgemaakte wens- en felicitatiekaarten te kopen. De dames Ada en Cathalijne Hoornweg hebben in de afgelopen zomermaanden de
voorraad weer aangevuld. Nieuwe kaarten met het thema ‘kerst’ zullen volop aanwezig zijn! Een mooie en goede gelegenheid om een kaartje te kopen én rond de kerstdagen te versturen naar bijvoorbeeld familie, vrienden, buren, collega’s, gemeenteleden. De opbrengst van de kaarten gaat voor de volle 100% naar Stichting Help Oost Europa.

Bidstond.
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond in de kerk, op de even weken voor de zieken en op de on even weken voor de zieken, gemeente en de wereld. U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden

Dankdag
Komende woensdag 6 november a.s. vieren we Dankdag voor gewas en Arbeid.
In plaats van het bloemetje die werden bezorgd bij steeds meer adressen door steeds minder gemeenteleden, heeft de Diaconie besloten om het dit jaar anders te doen.
Het bloemetje was natuurlijk bedoeld om mee te nemen als er een bezoekje afgelegd werd bij onze oudere gemeenteleden. Maar omdat sommigen meerdere bloemetjes moesten bezorgen, was er geen tijd voor een bezoekje.

Dit jaar hebben we kaartjes gemaakt met het mozaïek op ons kerkgebouw. Zo kunt u dit laten zien aan onze ouderen. Er liggen 40 kaartjes klaar met de adressen van 85- jarigen erop.
Wilt u een van deze kaartjes meenemen en in de komende 2 weken een bezoekje afleggen?
Namens de Diaconie, van harte bedankt! Ben Hemstede

Kidzzcorner
Om in je agenda te noteren!
Op D.V. zondag 17 november organiseren wij een KINDERFEEST!
Jozef is zijn gekleurde jas kwijt. Jozef vraagt JULLIE om hulp om hem te helpen zijn jas terug te vinden. Hij heeft knappe speurneuzen zoals jullie nodig om alle raadsels te kunnen oplossen.
Lukt het jullie om zijn jas terug te vinden?


Thema van vandaag: Gods vijand heet Slang (1 Samuël 11)

Op school moet je soms een toets maken. Best spannend. Zo kan de juf of meester kijken of je beter bent  geworden in rekenen of taal. Of je snapt wat ze jou hebben geleerd.

De nieuwe koning Saul moet ook een toets maken. Vertrouwt hij echt op God die hem koning heeft laten worden? Gods koning Saul is weer gewoon gaan werken bij zijn vader op het land. Je kunt niet merken dat hij koning is. Maar dan valt de gemene koning Nachas, koning Slang, Jabes aan. De inwoners hebben geen eten meer en moeten zich wel overgeven. Maar als ze horen dat iedereen halfblind gemaakt zal worden, proberen ze hulp van Gods koning te krijgen, Koning Saul!
Saul weet wat hij moet doen. Hij zegt tegen de Israëlieten dat de HEER wil dat ze een leger vormen. Samen gaan ze naar Jabes. Gods vijand, koning Slang, mag niet winnen en Saul zal daar met Gods hulp voor zorgen. Hij heeft het goed gedaan, hij krijgt van iedereen een mooi cijfer voor deze toets. Israël is blij met de koning die God hun gaf. Saul durft, omdat Hij weet dat God bij hem is. God is sterker dan iedere koning!
Lied: Ik Ben – Marcel Zimmer
 
Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
De Ontmoeting en de PGA
Consequenties van de vorming van een gemeente B.A. / Afzonderlijke gemeente
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.