PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief 3 Maart 2019 Zondagsbrief 3 Maart 2019
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Goossen
Ouderling van dienst: Theo Ettema
Organist: Jan Noordijk
Koster: Henk de Roo

Vanavond om 19.00 uur is er een Leerdienst
Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Peschar uit Hollandscheveld
Om 19.00 uur: ds. Elsinga (open dienst)

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: Wijkdiaconie
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Denkt u ook aan de zending bus? Opbrengst is voor IZB en GZB!

Leiding Kindernevendienst: Annet en Niels (oudsten geen KND)
Oppasdienst: Jessica en Chantal
Koffieschenken volgende week: Fam. Ettema
 
Meeleven

We willen denken aan de mensen die ziek zijn, langdurig verpleegd worden in de verschillende huizen en woonvormen en ook bidden voor de mensen die de handen zijn aan het bed.

Collecte
Diaconie, diaconie in de wijk, t.b.v. de eigen wijkdiaconie
De opbrengst van deze collecte - die dit jaar voor de tweede keer wordt gehouden - kan besteed worden naar inzicht van de wijkdiaconie. Een unieke gelegenheid om het werk van de diaconie in de eigen wijk te ondersteunen of een project waar de wijk bij betrokken is!

Twenteweek Nieuw Hydepark
Dit jaar gaan er maar liefst 18 gasten uit verschillende wijkgemeenten uit Almelo mee naar de
Twenteweek naar het Nieuw Hydepark te Doorn van 16 t/m 23 maart 2019.
Vorige jaren was er een bezoekavond. Dit jaar er geen vaste bezoekavond. Wel bent u altijd van harte
welkom om een kijkje te nemen in het Nieuw Hydepark.
Ook een kaart sturen naar de gasten wordt erg gewaardeerd!
Het adres is: Nieuw Hydepark, Driebergsestraatweg 50, 3941 ZX Doorn

Bidstond.
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond in de kerk, op de even weken voor de zieken en op de on even weken voor de zieken, gemeente en de wereld. U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden

Inzamelen boeken.
Vanaf deze week beginnen we met het inzamelen van de boeken voor de boekendag/ontmoetingmarkt.
U kunt deze dus meenemen naar de kerk. Er is een doos in de gang waarin u uw boeken kunt inleggen.
Alvast hartelijk dank!
Nadere informatie hoort hierover in de komende brieven...

Kidzzcorner

Paasproject 2019: God kiest, God redt... kies jij ook?
Het Paasproject neemt ons mee op de weg van de discipelen, die Jezus volgen naar
Jeruzalem. Jezus vertelt de mensen over de weg die Hij wil en moet gaan. Over wat er
gaat komen, maar de discipelen lijken Jezus keuzes
niet te begrijpen. Jezus is in zijn keuzes een voorbeeld
voor zijn discipelen en voor ons.

God kiest ervoor de schepping niet op te geven en ten onder te laten gaan. God kiest ervoor redding te brengen.
Daarin is zijn eigen Zoon, Jezus Christus, de centrale persoon, want Jezus kiest de weg te gaan die God Hem
wijst. Jezus heeft de opdracht gekregen om als mens op aarde de juiste keuze te maken. Alleen Jezus kan dat, omdat Hij meer is dan een mens. Hij heeft de liefde en kracht van God zelf.
De discipelen staan dichtbij Jezus en willen de weg naar Jeruzalem met Hem gaan. De discipelen zien in Jezus de aardse koning, op wie ze hopen. Ze kijken naar de korte termijn, naar eigen eer en glorie. Maar Jezus maakt keuzes vanuit Gods perspectief, keuzes voor altijd. Een keuze niet voor zichzelf maar voor alle mensen, voor de hele schepping. Jezus kiest ervoor om in onze plaats te staan, Hij brengt ons redding en nieuw leven. Ook in ons dagelijks leven moeten we kiezen. Wat is nu goed om te doen? Som kiezen we zonder erbij na te denken en andere worden voor ons gemaakt. In het paasproject staan we als eerste stil bij de belofte van een eerlijke toekomst met God die Jezus ons geeft als we met Hem op reis gaan. Als onze reis gestart is mogen we zien hoe Jezus handelt. We mogen ervaren welke keuze Jezus maakt vanuit het hemels perspectief. Om hiervan te leren voor ons dagelijks leven. God kiest, God redt... welke keuze maak jij?
Projectverbeelding:
Centraal in de verbeelding staat de rugzak als symbool voor de reis over de weg van het leven. Jezus kwam naar de aarde om mens te zijn en in alle keuzes gehoorzaam de stem van zijn Vader te volgen. Jezus heeft een grote last tijdens een moeilijke tocht te dragen, wat verbeeld wordt in een grote trekkersrugzak.
 
Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
De Ontmoeting en de PGA
Consequenties van de vorming van een gemeente B.A. / Afzonderlijke gemeente
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.