PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief 30 Juni 2019 Zondagsbrief 30 Juni 2019
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Smink uit Wierden
Ouderling van dienst: Maaike Wesselink
Organist: Marco Borkent
Koster: Marco Haakmeester

Vanavond om 19.00 uur is er geen dienst
Volgende week gaat voor:
Om 10.00 uur: ds. Nijland uit Mastenbroek

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: Diaconale ondersteuningen
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Denkt u ook aan de zending bus? Opbrengst is voor IZB en GZB!

Leiding Kindernevendienst: Betsie en Risanne
Oppasdienst: Jessica en Tanya
Koffieschenken volgende week: fam. Stigter
Meeleven
De komende weken is ds. Elsinga afwezig i.v.m. vakantie, mocht u pastorale hulp nodig hebben dan kunt u de hulp inroepen van uw kwartier ouderling of de scriba, Uiteraard denken we aan die gemeenteleden die al lange tijd ziek zijn of aan huis gebonden.
Wilt u voorbede vragen voor iets of iemand, voor in de hal van de kerk ligt een gebedsschrift, daarin kunt u de zaken noteren waarvoor u gebed wilt vragen

Bidstond.
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond in de kerk, op de even weken voor de zieken en op de on even weken voor de zieken, gemeente en de wereld. U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden

Diaconale ondersteuningen
Voor dit doel wordt dit jaar een aantal malen gecollecteerd. Een voorbeeld: voedselpakketten voor mensen die in acute financiële problemen zitten en hulp bij schuldsanering. Het betreft vaak problemen veroorzaakt door werkloosheid, scheiding of plotselinge hoge medische kosten. Geef wat u kunt voor dit belangrijke diaconale doel!

Zomerzangavonden Hoge Hexel
Ook dit jaar worden in Hoge Hexel weer drie zomerzangavonden georganiseerd. Al heel veel jaren komen bezoekers overal vandaan om met elkaar te zingen en daarmee God te loven en te prijzen. De samenzang wordt afgewisseld met enkele muzikale en meditatieve intermezzo’s.
I.v.m. (ver)bouwwerkzaamheden kunnen de avonden dit jaar helaas niet in de kerk worden gehouden. We wijken daarom (net als op zondag) uit naar het Kulturhus, Nieuwe Schoolweg 5 in Hoge Hexel. U kunt gewoon bij de kerk parkeren, maar moet daarna alleen even de straat oversteken.

Het thema dit seizoen is: "Blijde verwachting”.
  • Dinsdag 16 juli: Bewezen trouw (let op, de eerste avond is op een dinsdag!)
  • Woensdag 31 juli: Beloofde troost
  • Woensdag 14 augustus: Bevrijdende toekomst
De avonden beginnen om 20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur. De collecte bij de uitgang is bestemd voor het orgelfonds. We hopen u te verwelkomen!

Hartelijke groet,
Gerard Bartels, Marco Borkent, Jan-Willem Timmerman

Kidzzcorner

Jezus was nooit thuis

Zijn jullie wel eens op vakantie geweest? Waarheen? Zijn jullie dan op één vaste plaats of trek je rond? Als je
van camping naar camping gaat, moet je steeds weer de tent opnieuw opzetten en de spullen een plek geven. In het bijbelverhaal trekt Jezus ook rond. Niet als vakantieganger. Zo leeft en werkt Hij. Hij is altijd onderweg om Gods Koninkrijk bekend te maken. Hij vertelt over de Schriften, doet wonderen om te bewijzen dat het echt waar is. Soms is Hij ergens niet welkom; mensen sturen Hem direct weg. Waarom Jezus niet welkom is? Daar kunnen vele redenen voor zijn. Maar als Hij niet welkom is, kan Hij ook niet spreken over zijn Vader in de hemel. Dan kan Hij mensen ook niet uitnodigen om Hem te volgen en een nieuw leven van God te krijgen.

Kinderlied: Wij gaan voor even uit elkaar
 
Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
De Ontmoeting en de PGA
Consequenties van de vorming van een gemeente B.A. / Afzonderlijke gemeente
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.