PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief 30 December 2018 Zondagsbrief 30 December 2018
Goedemorgen gemeente,
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Plette uit Vriezenveen
Ouderling van dienst: Theo Ettema
Organist: Marco Borkent
Koster: Ben Hemstede

Morgenavond om 19.30 uur is er een dienst waarin voor gaat: Ds. Hazeleger uit Ommen
Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Elsinga
Om 19.00 uur: gebed en getuigenis dienst

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: diaconale ondersteuningen
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Denkt u ook aan de zending bus? Opbrengst is voor IZB en GZB!

Leiding Kindernevendienst: Betsie en Risanne
Oppasdienst: Aernout en Chantal
Koffieschenken volgende week: fam. Stigter
Jaarwisseling
Leer ons zó onze dagen tellen, dat wij een wijs hart verkrijgen. (Psalm 90:11) bidt de psalmist.
Wat kunnen wij leren van de tijd die achter ons ligt? De Psalm wijst op iets waar wij het liefst aan voorbijzien:
de relatie tussen onze vergankelijkheid, onze zonde en Gods toorn. “Al onze dagen gaan heen door uw woede, wij beëindigen onze jaren in een zucht”. Als we dat verband onder ogen zien kan het ons brengen tot ‘vreze des Heren’. Derek Prince schrijft daarover: “De vreze des Heren’ is iets unieks. Het is een diep besef van Gods ontzagwekkende grootheid – zo diep dat het je bang kan maken zijn weg te verlaten”.
Als eerbied voor God ons hart vervult, dan leren wij met ons vergankelijke leven tot God te gaan. Dat is het tweede onderdeel van de wijsheid dat ons hart kan leren. Dan verandert de beleving van de tijd. “Verzadig ons in de morgen met Uw goedertierenheid, dan zullen wij juichen en verblijd zijn, al onze dagen”.

Veel eerbied en wijsheid toegewenst in 2019!

Meeleven
In onze voorbede denken we aan zuster Mensink, broeder Jansen, die begin januari een operatie zal ondergaan en zuster Jannie Brouwer. Broeder Veldhuis is tijdelijk in Eugeria.

De tweede dienst
Vanavond december is er geen dienst vanwege de feestdagen. 6 januari – gebed- en getuigenisdienst; 13 januari – open dienst; 20 januari – leerdienst (begin week van gebed); 27 januari – afsluiting week van gebed.

LINKT-stadspastoraat verhuist
Vanaf januari 2019 werken we bij het LINKT-stadspastoraat samen met het ‘huis van Lydia’ in de Grotestraat. (Grotestraat 185 B 7607 CL Almelo). Iedere donderdag van 10.00 uur – 12.30 uur, Grotestraat 185 B. Zie ook: www.linkt.life

Jarigen
De jarigen in de maand januari 2019 zijn:
Neurink - Hofman / J. 3-1
Eshuis / J.W. 3-1
Rotman / A.J. HR 6-1
Schuurhuis / G.J. PB 6-1
Neurink / H.A.J.W. 9-1
Horst / J.H. ter  11-1
Dreves / J. 14-1
Letteboer - Kuiters / J.G. 16-1
Steen / S.G. 19-1
Smelt / L.A. CG 26-1
Kruize - van der Zee / G. TE 30-1

De kroonjarigen van deze maand:

Fikkert / H.J. 8-1 75
Hondebrink - Versteeg / G.J. 16-1 95
Arendshorst - Brunink / F.  21-1 102
Hansen / A. 21-1 80

Alle jarigen van harte een mooie dag en een gezegend nieuw levensjaar toegewenst.
Catherinus Elsinga

Collecte
Diaconale ondersteuningen
Voor dit doel wordt dit jaar een aantal malen gecollecteerd. Een voorbeeld: voedselpakketten voor mensen die in acute financiële problemen zitten en hulp bij schuldsanering. Het betreft vaak problemen veroorzaakt door werkloosheid, scheiding of plotselinge hoge medische kosten. Geef wat u kunt voor dit belangrijke diaconale doel!

Bidstond.
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond in de kerk, op de even weken voor de zieken en op de on even weken voor de zieken, gemeente en de wereld. U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden.

OPROEP:
Voor de kinderoppasdienst zoeken we nog een extra persoon. Het gaat om ongeveer 12x per jaar maar met iemand die 6x wil zijn we ook al geholpen. Er staan altijd twee mensen ingeroosterd. Wie o wie komt ons versterken. Graag contact opnemen met Jan Veninga.

ONTBIJT OP 6 JANUARI 2019
Ontmoeten als gemeente, elkaar Heil en Zegen toewensen voor het nieuwe jaar.
Er wordt een ontbijt georganiseerd en iedereen is van harte welkom.
De tafels staan klaar om 8:45 uur en de kerkdienst begint om ca. 10:00 uur.
We hopen dat u allemaal komt ontbijten en we zo een mooie start mogen maken in het nieuwe jaar. Graag wel van tevoren even aanmelden bij Nel Oosterhuis of via mail mathildaschepers@gmail.com
Kosten: een handdruk en eventueel een vrije gift.
Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
De Ontmoeting en de PGA
Consequenties van de vorming van een gemeente B.A. / Afzonderlijke gemeente
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.