PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief 30 Augustus Zondagsbrief 30 Augustus
Goedemorgen gemeente,
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Elsinga
Ouderling van dienst: Dinant Kramer
Organist: Marco Borkent, zang Janny de Leeuw, Henny Podt en Aernout Stigter

Koster: Henk de Roo

Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Prins uit Daarle
Om 19.00 uur: ds. Kranen uit Vriezenveen (open dienst)

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: Diaconie, ondersteuningen
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand.
Medeleven
Tine Visser moest de afgelopen week voor de tweede keer een operatie ondergaan. We denken ook aan zuster Doorneweerd van de Koppel, die in Enschede in het ziekenhuis ligt. Wellicht is zij weer thuis als u dit leest. We denken ook aan de zieken thuis.

Wie gaan naar de kerk? 30 Augustus: achternamen A-K
We zijn er dankbaar voor dat we weer naar de kerk kunnen gaan, al is het de komende tijd slechts eenmaal in de veertien dagen. Het is goed om elkaar weer te zien en samen te zijn!
  • A tot en met K. Op 30 augustus; 13 september, 27 september, 11 oktober, 25 oktober, enzovoort gemeenteleden met achternamen die beginnen met de letters A t/m K.
  • L tot en met Z. Zondagen 6 en 20 september, 4 oktober, 18 oktober, enzovoort gemeenteleden met achternamen die beginnen met de letters L t/m Z.
De kerkenraad heeft besloten dat we het laatste lied samen zingen. Dan blijven we ruim binnen de veiligheidsmarges. Als het mooi weer is, drinken we buiten koffie!

Erediensten
Degenen die niet in de kerk zijn kunnen thuis aan de dienst deelnemen. Via www.kerkdienstgemist.nl, ; en met beeld via https://www.twitch.tv/jvtwitch68

Viering Heilig Avondmaal 13 september
Op zondag 13 september hopen we weer het Heilig Avondmaal te vieren.
  • ’s Morgens 10.00 uur is de dienst met de viering van het avondmaal in de kerk (A tot en met K)
  • ’s Middags 16.00 uur is er een korte viering in de kerk (zonder preek). (L tot en met Z).
  • Het avondmaal kan ’s morgens meegevierd worden tijdens de viering in de kerk. Wie dat wenst kan aan wijkouderling (of de scriba) vragen of er een ambtsdrager bij aanwezig kan zijn.
We hopen zo recht te doen aan de opdracht van de Heer Hem en Zijn offer te gedenken én we hopen in de viering Zijn aanwezigheid en genade te mogen proeven.

Open dienst
Vanaf oktober hopen we weer te beginnen met de avonddiensten. In september is er al wel een Open Dienst! Zondag 6 september hoopt ds. R. Kranen uit Vriezenveen voor te gaan. ’s Avonds om 19.00 uur.

Prachtig kinderwerk
De kindernevendienst speelt op een fantastische manier in op de huidige situatie. Er worden filmpjes gemaakt voor kinderen; materiaal wordt rondgestuurd én er zijn van tijd tot tijd bijeenkomsten voor kinderen op de zondagmiddag. De afgelopen zondag waren er maar liefst 21 kinderen! De kerkenraad spreekt graag zijn waardering uit – met de bede dat God dit belangrijke werk zegent.

Wijkavonden op 23 en 24 september
De kerkenraad bezint zich voortdurend op de toekomst van onze gemeente. De Ontmoeting wil een protestantse (wijk)gemeente blijven met een confessioneel-evangelische identiteit, met een eigen predikant en gebouw. We gaan geen deel uit maken van de ene gemeente die er volgens het voorgenomen besluit van de AK moet komen. Wel willen we graag goed protestantse buren blijven!
De wijkkerkenraad wil op twee wijkavonden u en jou de gelegenheid bieden mee te denken over de toekomst van onze gemeente. Dinsdag en woensdag 22 en 23
september om 19.30 uur.

Wanneer de andere vier wijkgemeenten samen één gemeente gaan vormen, biedt de kerkorde voor De Ontmoeting vier mogelijkheden om als Protestantse gemeente verder te gaan. Uitgangspunt bij alle vier opties is dat we onderdeel blijven van de Protestantse kerk in Nederland. De vier mogelijkheden zullen we ter voorbereiding op de wijkavonden in een volgende zondagsbrief op rijtje zetten.

Startzondag 27 september
In de hoop op de Heer maken we een start met het nieuwe seizoen. ’s Morgens om 10.00 uur is er een dienst. Inmiddels is er een groepje die de gemeentezondag voorbereidt. De verkondiging gaat over de geschiedenis van de rijke regent (de rijke jongeling) in Lucas 18. Van een collega kreeg ik digitaal al vast een gezelschapsspel dat hierbij aansluit: Monoholy: het werkt iets anders dan Monopoly: de winnaar is degene die het eerst zijn geld kwijt is!

Opvoeden doe je samen!
We hopen te beginnen met een ‘parenting course’ (Opvoedings-cursus voor kinderen van 0-10 jaar). Zie https://parentingcourse.nl/children/
De Parenting Children Course is gebaseerd op christelijke principes, maar is relevant voor zowel christelijke als niet-christelijke opvoeders.
Inhoud van de Parenting Children Course
De thema’s die aan bod komen zijn:
  • Basis - Bouwen aan veiligheid
  • Behoeften - Ontdekken van genegenheid
  • Grenzen - Ontwikkelen van vrijheid
  • Relaties - Leren van sociale vaardigheid
  • Ruimte - Groeien naar zelfstandigheid
Belangstelling? Geef het door: cbelsinga@solcon.nl

Collecte

Mooi dat we ook thuis deel kunnen nemen aan de collecte! U kunt een bedrag over te maken op het volgende banknummer van de Protestantse Gemeente Almelo: NL38 RABO 0157 9521 34. De vermelding kan dan zijn: Wijkkas De Ontmoeting, aantal zondagen (bijvoorbeeld 4 zondagen) en de verdeling.

De jarigen
In de komende maand hopen de volgende gemeenteleden hun verjaardag te vieren

Kamp - Holsbrink / G.J. 2-9
Bolscher - Kalsbeek / J. ten 11-9
Voskamp - Nijland / H.S. 11-9
Klarenbeek - Eckelboom / P. 12-9
Brouwer - Smeijers / J.J. 13-9
Waanders / J.W. 15-9
Bosch / J. 17-9
Mw. Seldam / W.M. 18-9
Smit / K. 20-9
Beld / A. 20-9
Iterson - van der Net / K. van 25-9
Veldhuis - Diepeveen / G.P. 27-9
Mulder / R.P. 30-9
Mw. Jansen / G. 30-9

De kroonjarigen zijn deze maand:

Mw. Jansen / T.J.J. 2 sep 1945 75
Hinnen - Steen / A.H. 6 sep 1950 70
Mw. Doorneweerd / D.H.B.J. 9 sep 1945 75
Rheenen - Everse / J.W. van 23 sep 1950 70
Schutte / B.J.D. 25 sep 1950 70

We wensen de jarigen een blijde dag en een gezegend nieuw levensjaar toe!
Catherinus Elsinga

Bijbelkring op een avond.
In het nieuwe seizoen hoopt ds. Visser weer Bijbelstudie te geven op de dinsdagmorgen. Zelf neem ik met veel plezier deel aan een Gemeente Groei Groep. Omdat ik overdag niet kan, zou ik graag ’s avonds in een kleine groep met anderen Bijbelstudie willen doen. Wil je de bijbel beter leren begrijpen? Ben je opzoek naar wat de boodschap van Gods woord is? Wil je praten over wat geloof voor jou betekent? Of ben je op zoek naar antwoorden op je vragen? Dan wil ik je graag uitnodigen om mee te doen. Voor meer informatie, vragen en voor de opgave kun je terecht bij sjbraakman@hotmail.com.
Sharona Braakman

Collecte
Diaconie, ondersteuningen
Voor dit doel wordt dit jaar een aantal malen gecollecteerd. Een voorbeeld: voedselpakketten voor mensen die in acute financiële problemen zitten en hulp bij schuldsanering. Het betreft vaak problemen veroorzaakt door werkloosheid, scheiding of plotselinge hoge medische kosten. Geef wat u kunt voor dit – vooral in de huidige tijd - belangrijke diaconale doel!

Bidstond
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond in de kerk, op de even weken voor de zieken en op de on even weken voor de zieken, gemeente en de wereld. U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden.

Kidzzcorner

Van de leiding van de kindernevendienst

Vandaag is het een bijzondere dienst want er wordt een kindje gedoopt! De leiding van de kindernevendienst feliciteert de ouders van Michaël Anton Winters van harte met de doop van hun zoon. God’s zegen toegewenst!

Thema van vandaag: Geen held meer maar een vijand (1 Samuel 18)

Hebben jullie wel eens gejuicht voor iemand? Wanneer doe je dat? Hoe doe je dat? Fan van iemand zijn betekent dat je iemand bewondert om wat hij of zij goed kan. Je gaat naar de wedstrijd van jouw sportheld om hem aan te moedigen. Of je gaat naar het concert van jouw favoriete zangeres om naar haar te luisteren en voor haar te klappen en te juichen.

David heeft de reus Goliath verslagen. Daarna wordt een geweldige legeraanvoerder. Hij wint uiteindelijk elk gevecht. Prins Jonatan wordt zijn vriend, prinses Michal is verliefd op hem. David woont bij koning Saul in het paleis. Hij maakt eerst alleen muziek voor hem, maar nu vecht hij voor Saul. Koning Saul is blij met David. Prins Jonatan is zijn vriend en prinses Michal is verliefd op hem. De Israëlieten zijn trots op David; ze juichen David toe, wanneer hij weer terugkomt van een gevecht. En de mensen op straat roepen zijn naam door de straten: Saul heeft duizenden vijanden verslagen, maar David wel tienduizenden. Koning Saul hoort dat roepen en vindt het niet leuk. Ze juichen meer voor David dan voor hem. Houden ze meer van generaal David als van hem, koning Saul? Dat mag niet. En hij is toch de koning? Hij wordt zo jaloers, dat hij een gemeen plan bedenkt. David moet weg, hij is zijn vijand. David moet dood. Saul bedenkt een gevaarlijke opdracht voor David, zodat de Filistijnen David kunnen doden. Niemand zal Saul de schuld daarvan geven. Helaas, maar de oorlog is gevaarlijk. Maar het lukt niet.

Uit: Vertel het Maar

Lied: Dapper als David (Elly en Rikkert cd groter groeien – voor de allerkleinsten
 
Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
De Ontmoeting en de PGA
Consequenties van de vorming van een gemeente B.A. / Afzonderlijke gemeente
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.