PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief 2 Juni 2019 Zondagsbrief 2 Juni 2019
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Elsinga
Ouderling van dienst: Dinant Kramer
Organist: Jan Noordijk
Koster: Jacob Dogger

Vanavond om 19.00 uur is er Geen dienst
Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Plette uit Vriezenveen

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte voor ouderewerk
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Denkt u ook aan de zending bus? Opbrengst is voor IZB en GZB!

Leiding Kindernevendienst: Ernst Jan en Risanne
Oppasdienst: Jeannette en Astrid
Koffieschenken volgende week: Fam. Battjes
Meeleven
Albert Jansen heeft een ingreep ondergaan in het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam. De verwachting is dat hij inmiddels weer thuis is. In onze voorbede gedenken we zuster Mensink en Lykele de Leeuw. Lykele de Leeuw heeft afgelopen maandag de ziekenzalving ontvangen.

Bediening van de doop
Vanmorgen zal de doop bediend worden aan Sophie Johanna Annemarie van der  valk.

16 juni: belijdenis en doop
Op 16 juni hopen zes mensen belijdenis te doen van hun geloof in de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. We prijzen God dat hij hen door het werk van Zijn Geest tot deze beslissing heeft gebracht.
De namen zijn: Edwin Brughuis, Jeltje Elsinga, Razi Habib, , Bea Kamp, Lydia Stigter en Jacqueline van Velzen. Van hen zullen Razi Habib, Bea Kamp en Jacqueline van Velzen tevens de Heilige Doop ontvangen.

Kinderwerk Turkse gemeenschap: wie helpt mee?
Eén keer in de veertien dagen is er een Turks-Nederlandse dienst. Er doen enkele jonge gezinnen mee. Het kernteam zou het fantastisch vinden wanneer tijdens deze diensten een stukje kinderwerk geboden kon worden. Zijn er mensen die dat willen verzorgen? Als er een aantal kinderwerkers zijn kunnen we een rooster opstellen (bijvoorbeeld ieder één keer per zes weken). Inmiddels ontving ik één opgave! Opgave bij Dinant Kramer of Catherinus Elsinga.

Met LINKT naar BOOST!
In Den Ham is op de 2e Pinksterdag een prachtig festival: muziek, inspiratie, verbinding – en super gezellig. Met LINKT gaan we samen naar BOOST. Speciaal voor jongeren en jonge gezinnen (en alle anderen die zich jong voelen!). Ga je mee?
Het BOOST Gospel Festival is op Tweede Pinksterdag. Aan de hand van de pijlers Music, Inspire en Connect wordt een afwisselend programma aangeboden. Doel van het festival is om mensen dichter bij God en bij elkaar te brengen. BOOST is voor jong en oud; zo zijn er speciale area voor kids en tieners en is er een foodplein (voedselplein). Zie ook: www.boostgospelfestival.nl
Waar? Het terrein van ‘De Zandstuve’ in Den Ham; een prachtig bosrijk decor voor een kleurrijk festival!
Kosten? Het festival is gratis!
Hoe laat vertrekken we? Om 9.15 uur verzamelen bij De Ontmoeting.
Opgave? Dat zou handig zijn. Voorlopig opgave adres: cbelsinga@solcon.nl

De jarigen in de maand juni
Onderstaande gemeenteleden hopen binnenkort jarig te zijn.
Nijkamp - Bokhove / J. 18-6
Wassink / J. 12-6
Verwoerd / G.H. 13-6
Jurg / A.L. 15-6
Steen - Zwoferink / G. GN 18-6
Vries / H. de 19-6
Spijkerman - Roebersen / A. 26-6

De kroonjarigen zijn:
Cymbaluk - Kuiper / H.A.  3 jun 1919 100
Engberts - Swager / J. 30 jun 1929 90
mw. Lukaart / A.H. 28 jun 1949 70

We wensen de jarigen een fijne dag en een gezegend nieuw levensjaar toe.
Catherinus Elsinga

Collecte
De diaconie-collecte is deze zondag bestemd voor het ouderenwerk. Dit werk omvat bijvoorbeeld een diaconale bijdrage aan de jaarlijkse bustocht die vanuit de  wijkkerken voor ouderen georganiseerd wordt. Er wordt ook bijgedragen aan een jaarlijkse attentie zoals een bloemetje voor ouderen en langdurig zieken. Ook wordt financiële hulp aan ouderen en gehandicapten gegeven die zich opgeven voor een Twenteweek in het Huis van de Kerk ‘Nieuw Hydepark’ en de kosten zelf niet kunnen dragen.

Bidstond.
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond in de kerk, op de even weken voor de zieken en op de on even weken voor de zieken, gemeente en de wereld. U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden

Van de Stichting
Opbrengst oud papier in de eerste 4 maanden van 2019:
Elke laatste zaterdag van de maand (en ook de vrijdagen) wordt er door een aantal mensen hard gewerkt om het oud papier in te zamelen. Het resultaat mag er zijn nl. van jan t/m april 2019 is er een totaalbedrag ontvangen voor het oud papier van €1815,00. Geweldig. Het zou mooi zijn wanneer er nog meer mensen af en toe willen helpen, zodat het niet te zwaar wordt voor de vrijwilligers die nu helpen. U kunt zich aanmelden bij Henk Podt tel.
0546-811324 Want............ vele handen maken licht werk.
Alle vrijwilligers heel hartelijk dank !!

Kidzzcorner

Ik luister niet naar jou

Wat doen kinderen wanneer ze niet naar een ander willen luisteren, omdat hij of zij iets zegt dat gemeen is. Ze stoppen hun vingers in hun oren, schreeuwen er door heen of delen misschien een klap of duw uit. Ze willen hoe dan ook dat die ander ophoudt. Jezus vertelt aan zijn leerlingen dat veel mensen niet naar zijn woorden willen  uisteren en Hem daarom links laten lig- gen, uitschelden of zelfs pijn willen doen of doden. Jezus is aan het kruis gestorven. Als de discipelen gaan vertellen over Jezus, als Gods Geest is gekomen, zullen er mensen zijn die ook in Jezus gaan geloven. Dat is fijn en mooi. Jezus waar- schuwt dat andere mensen zullen zeggen: ik wil niet naar jullie luisteren. Het is niet waar wat je zegt, ik geloof er niets van. En soms zullen ze gemene dingen doen: schelden en jullie pijn doen. Toch moet je laten zien en horen dat je van Jezus houdt. Wees goed voor alle mensen.

Johannes 15:18-27
 
Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
De Ontmoeting en de PGA
Consequenties van de vorming van een gemeente B.A. / Afzonderlijke gemeente
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.