PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief 2 December 2018 Zondagsbrief 2 December 2018
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Elsinga
Ouderling van dienst: Dinant Kramer
Muzikale medewerking Testify
Koster: Henk de Roo

Vanavond om 19.00 uur is er Geen dienst
Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Plette uit Vriezenveen
Om 19.00 uur: open dienst

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: Ouderenwerk
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Denkt u ook aan de zending bus? Opbrengst is voor IZB en GZB!

Leiding Kindernevendienst: Ernst Jan en Risanne
Oppasdienst: Tiny en Annet
Koffieschenken volgende week: Mevr. Veldman en de heer Minnee
Gedenken
De vorige week hebben we tijdens de eredienst de namen in gedachtenis gebracht van de leden van onze gemeente die overleden zijn in het kerkelijk jaar 2017-2018. Wij gedenken hen met eerbied, mensen die ons zijn voorgegaan en met wie wij verbonden blijven in de gemeenschap der heligen. Wij gedenken hen in het licht van de opstanding van Jezus Christus, onze Heer – en in de verwachting van Zijn komst.
 
Naam, broeder/ zuster Overleden Leeftijd
Gerrit Reinders 01-12-2017 96
Hendrik Stegeman 01-12-2017 86
Pieternella Johanna Meijer-Weerd 10-12-2017 94
Bernardus Geuvers 13-12-2017 84
Jacob Kromkamp 28-12-2017 89
Albertha Aaltina Wesselink-Hilbink 11-01-2018 79
Jantina Rozemuller-Karsten 19-01-2018 82
Hendrika Euphemia Zwinselman-Holterman 02-03-2018 76
Hendrikje Mooij ten Hoeve 15-3-2018 86
Willem van Oosterom 29-03-2018 87
Geesje Meijer-Heijink 15-04-2018 84
Frouwkje Margriet Jansen-Assink 18-04-2018 64
Gerrit Dinand Krabbenbos 07-07-2018 56
Hendrikus Hermanus Doest 26-07-2018 55
Jantinus Antonius de Roo 05-11-2018 92

Meeleven
We denken aan Henk Oosterveld; herstel kan verschillende maanden vergen. We leven ook mee met de familie Mensink; zuster Mensink heeft veel last van vermoeidheid en het is niet eenvoudig de oorzaak van haar klachten te vinden.

Bevestiging ambtsdragers
Vandaag zal in de morgendienst de (her)bevestiging van ambtsdragers plaatsvinden. We hopen dan ook de nieuwe pastoraal werkers en kerkrentmeesters aan de gemeente voor te stellen. En we danken voor de arbeid van de scheidende ambtsdragers.
Naar verwachting zal de bevestiging van Henk Oosterveld worden uitgesteld tot hij voldoende hersteld is. Als diaken wordt bevestigd: Caroline Fierkens.
Herbevestigd worden als ouderling: Maaike Wesselink, als diaken: Jacqueline Nyika.
Als kerkrentmeesters worden aan de gemeente voorgesteld: Erik Veneman  en Gerrit Godeke
Als pastoraal werkers: Jakob en Betsy Dogger
We nemen afscheid van Erna Veninga als ouderling. We zijn er erg dankbaar voor dat
zij als pastoraal werker aan kwartier 1 verbonden blijft. Tevens nemen we afscheid van de diakenen Willem Schultink en Nico de Olde. We zeggen hen hartelijk dank voor de
verrichte arbeid. In die dank betrekken we ook Thom Schepers, die eerder dit jaar afscheid nam als ouderling-kerkrentmeester.

De tweede dienst
Vanavond is er geen dienst; 9 december: Open dienst; 16 december: kerstzangdienst; 23 en 30 december: geen dienst vanwege de feestdagen.

Open dienst
Het thema van de Open dienst van volgende week zondag is: Jozef en Nelson Mandela. Beiden maken eerst moeilijke jaren door en belanden in de gevangenis. Daarna krijgen ze grote verantwoordelijkheid voor het land. Ze zijn niet verbitterd, maar mild geworden door de verdrukking heen.

De jarigen van de maand december
De volgende gemeenteleden hopen in december hun verjaardag te vieren

Sasbrink/ G.H. Rombout 2-12
Jongerden - Volwerk/ P.L. 2-12
Kort/ R. Joke 4-12
Werning - Uilenreef/ H.J. 6-12
Menger/ J. 6-12
Hinnen/ J.A.B. 12-12
Visch/ B. 13-12
Liefers - Zwagerman/ T.J. 16-12
Vaartjes - Beuving/ J.  19-12
Schoemaker - Boerrigter/ F.R. 21-12
Werning/ J.G.J. 21-12
Karsten - Kotten/ J.W. 23-12
Knoop/ B.E.J.  24-12
Oosterveld/ H.J. 24-12
Dogger/ J. 27-12
Mw. Stegehuis/ M.J.H. 28-12
Weijer/ F.A. M.H. 29-12
Soeterbroek/ J. 31-12

Er zijn enkele kroonjarigen:
Bos/ J.J. 1 dec 1943 75
Rutgers/ J.J. 12 dec 1943 75
Vries - van de Bult/ T. 13 dec 1948 70
Tuller - Harbers/ W. 16 dec 1933 85
Slotboom - Winkel/ J. 30 dec 1928 90

We wensen hen een mooie dag en een gezegend nieuw levensjaar toe!
Catherinus Elsinga

Collecte
De diaconie-collecte is deze zondag bestemd voor het ouderenwerk. Dit werk omvat bijvoorbeeld een diaconale bijdrage aan de jaarlijkse bustocht die vanuit de wijkkerken voor ouderen georganiseerd wordt. Er wordt ook bijgedragen aan een jaarlijkse attentie zoals een bloemetje voor ouderen en langdurig zieken. Ook wordt financiële hulp aan ouderen en gehandicapten gegeven die zich opgeven voor een Twenteweek in het Huis van de Kerk ‘Nieuw Hydepark’ en de kosten zelf niet kunnen dragen.

Bidstond.
Komende week is er op donderdagavond weer een bidstond voor de gemeente de zieken in de kerk, voor ons land en de wereld om 19.00 uur. Iedereen is van harte welkom om mee te bidden ook als je nog niet durft mee te bidden.

Oliebollenactie 29 dec.’18

Wij bakken ze weer heerlijk bruin.................!
Op 29 december, de laatste zaterdag van deze maand, kunt u de oliebollen afhalen tijdens ( 9.00-12.00 uur ) het inzamelen van het oud papier aan de Bornerbroeksestraat 455,
De bestellijsten liggen achter in de kerk voor u klaar, graag in de "gouden doos” deponeren voor 26 dec.’18 ! Evt. Is bezorging mogelijk : € 1,50 per adres.
Alvast bedankt namens Stichting De Ontmoeting.

Kidzzcorner

Thema: God wijst ons de weg (Lucas 1: 5-25) Projectthema: Zacharias wordt stil gemaakt

Hoe los je een probleem op in je leven? Als je ziek bent, moet je soms gewoon afwachten. Even niet naar school, maar binnen blijven of zelfs in bed. Soms ook heb je hulp nodig: medicijnen of een dokter. Doe jij dan wat de dokter zegt? Of trek je je niets van hem aan? En soms is er niets aan te doen, bijvoorbeeld als iemand gehandicapt is.
Zacharias en Elisabet hebben een probleem. Ze hebben geen kinderen; dat vinden ze erg. Inmiddels zijn ze oud en denken: er verandert niets meer. Dan komt Gods engel. Hij zegt: Jullie krijgen een zoon die de Verlosser zal aankondigen. Zo doet God iets aan de ellende in de wereld. Maar Zacharias kan dat niet geloven. Kan God nu nog een kindje geven aan hen? Daarom twijfelt hij aan de woorden van de engel. Dat is verkeerd, want Zacharias had zo blij en hoopvol naar huis kunnen gaan. Nu moet hij
zwijgen. God wijst ons de weg, maar we moeten wel luisteren naar Hem.

Extra bijbelgedeelte: Psalm 103 (We mogen God prijzen om de grote dingen die hij doet)

Kinderlied
Dragers van Gods licht te zijn,
Wat was dat bijzonder
Zij getuigden, groot en klein,
Van een lichtend wonder.
Zacharias was verstomd,
Maar als zijn zoontje komt,
Dag geneest God hem,
Met zijn nieuwe stem
Spreekt hij vrij, is hij blij,
Gaat een loflied zingen,
God doet grote dingen.

Vorige week hebben we met de kinderen tijdens de kindernevendienst Eva Dijkman blij mogen maken. Eva kan niet lopen en praten, om met haar ergens heen te gaan heeft het gezin een rolstoelbus nodig. Onze kinderen hebben hier een bedrag van 150 euro voor gespaard. De kinderen mochten vragen stellen aan de ouders en dat hebben ze uitgebreid gedaan.
Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
De Ontmoeting en de PGA
Consequenties van de vorming van een gemeente B.A. / Afzonderlijke gemeente
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.