PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief 2 Augustus Zondagsbrief 2 Augustus
Goedemorgen gemeente,
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Bierma uit Nijverdal
Ouderling van dienst: Bonne Oosterhuis
Organist: Jan Noordijk, zang Mathilda Schepers, Jannie de Leeuw en Dinant Kramer

Koster: Henk de Roo
Volgende week gaat voor:
Om 10.00 uur: ds. Elsinga

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: Diaconie Ouderenwerk
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand.
Medeleven
We bidden voor de zieken thuis. Het gaat wonderlijk goed met Lykele de Leeuw, die in Assen een behandeling ondergaat. We prijzen de Heer voor deze
keer ten goede! Ook van Ds. Visser uit Uelsen kregen we goede berichten. Hij is herstellende van de operatie. Tine Visser onderging een operatie die gelukkig goed is verlopen. We bidden dat de medicijnen helpen en ze die goed kan verdragen. Het is de bedoeling dat ze na een periode van zes weken nogmaals een operatie zal ondergaan, waarna revalidatie nodig is. Een mooi bericht van onze organist René Schipper. Zijn herstel heeft lang geduurd, maar is gelukkig goed verlopen. René mailde me: Ik heb nu 2 diensten weer zelf gespeeld en dat gaat goed. Dus ik hoop binnenkort in Almelo het ook weer op te pakken. Ik zal Jan Noordijk binnenkort mailen dat ik na de zomervakantie weer beschikbaar ben. Ik zie er naar uit!!

Weer naar de kerk!
We zijn er dankbaar voor dat we weer naar de kerk kunnen gaan, al is het de komende tijd slechts eenmaal in de veertien dagen. Het is goed om elkaar weer te zien en samen te zijn!
  • A tot en met K. Op 2 augustus, 16 augustus; 30 augustus; 13 september, 27 september, enzovoort zijn de gemeenteleden met de achternamen die beginnen met de letters A t/m K aan de beurt.
  • L tot en met Z. In de weken 9 en 23 augustus; 6 en 20 september enzovoort zijn de gemeenteleden met achternamen die beginnen met de letters L t/m Z uitgenodigd om de kerkdienst te bezoeken.
Wat de gemeentezang betreft: we zijn erg blij met alle zangers en muzikanten! De kerkenraad heeft besloten dat we alleen het laatste lied samen zingen. Dan blijven we volgens de deskundigen ruim binnen de veiligheidsmarges.

Erediensten
Degenen die niet in de kerk zijn kunnen thuis aan de dienst deelnemen. Via www.kerkdienstgemist.nl, ; en met beeld via https://www.twitch.tv/jvtwitch68

Collecte
Mooi dat we ook thuis deel kunnen nemen aan de collecte! U kunt een bedrag over te maken op het volgende banknummer van de Protestantse Gemeente Almelo: NL38 RABO 0157 9521 34. De vermelding kan dan zijn: Wijkkas De Ontmoeting, aantal zondagen (bijvoorbeeld 4 zondagen) en de verdeling.

Varia
Wat heerlijk dat er kussentjes in mooie frisse kleuren op de stoelen liggen. Zit fijn en staat mooi! En wat prachtig dat er de afgelopen zondagmiddag weer zestien (!) kinderen waren op de speciale kindermiddag. Alle waardering voor degenen die zich inzetten voor het kinderwerk. De kinderen vinden het fijn om elkaar te ontmoeten en samen het evangelie te horen!

Catherinus Elsinga

Collecte
Diaconie, ouderenwerk
De diaconie-collecte is deze zondag bestemd voor het ouderenwerk. Dit werk omvat bijvoorbeeld een diaconale bijdrage aan de jaarlijkse bustocht die vanuit de wijkkerken voor ouderen georganiseerd wordt. Er wordt ook bijgedragen aan een jaarlijkse attentie zoals een bloemetje voor ouderen en langdurig zieken. Ook wordt financiële hulp aan ouderen en gehandicapten gegeven die zich opgeven voor een Twenteweek in het Huis van de Kerk ‘Nieuw Hydepark’ en de kosten zelf niet kunnen dragen. Het betreft hier deels activiteiten waarvan we hopen dat ze in de nabije toekomst weer kunnen starten.

Bidstond
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond in de kerk, op de even weken voor de zieken en op de on even weken voor de zieken, gemeente en de wereld. U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden.

Kerkgebouw De Ontmoeting
De reis is nog niet ten einde als men kerk en toren herkent (=Geef niet op voor het doel geheel is bereikt)

Beste gemeenteleden,
Het stichtingsbestuur heeft 16 juli voor het eerst sinds februari weer vergaderd in De
Ontmoeting.

Daarnaast hadden we de mogelijkheid om de herstelwerkzaamheden en het schilderwerk van het gebouw met eigen ogen te bewonderen.
We waren erg onder de indruk van de (schilder)prestaties en de creativiteit van Albert, Ben en hun kompanen van de technische werkgroep.
Het gevoel dat je in deze gemeente “warm onthaald” wordt krijgt door de metamorfose van het gebouw steeds meer bevestiging.

Het stichtingsbestuur wil de technische werkgroep hartelijk bedanken voor het prachtige stukje praktisch kerkenwerk.

Kidzzcorner

Heb jij wel eens gehad dat je zo druk met iets bezig was dat je de tijd vergat en dus te laat thuiskwam? Je had helemaal niet aan eten gedacht, want je dacht alleen maar aan spelen of het programma waarnaar je keek. De tijd vloog voorbij...
Zo gaat het ook bij die duizenden mensen rond Jezus. Ze zijn zo onder de indruk van de woorden en wonderen van Jezus dat ze aan niets anders meer denken. Ze vergeten dat ze nog eten moeten kopen en klaarmaken. Eigenlijk best mooi... maar dan laat Jezus zien dat God niet alleen voedsel geeft voor hun hart, maar ook voor hun maag. Jezus zelf deelt uit van brood en vis. Het is een wonder, dat iedereen meer dan genoeg krijgt. God wil in alles voor hen zorgen.

Ook vandaag geeft God alles: voor ons geloof en voor ons lichaam.

Lied: Jezus is de Goede Herder
Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
De Ontmoeting en de PGA
Consequenties van de vorming van een gemeente B.A. / Afzonderlijke gemeente
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.