PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief 29 September 2019 Zondagsbrief 29 September 2019
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Visser uit Uelsen
Ouderling van dienst: Corien Stigter
Organist: Marco Borkent
Koster: Marco Haakmeester

Vanavond om 19.00 uur is er Geen dienst
Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Hazeleger uit Ommen
Om 19.00 uur: ds. Elsinga (open dienst)

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: werelddiaconaat
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Denkt u ook aan de zending bus? Opbrengst is voor IZB en GZB!

Leiding Kindernevendienst: Bastianne en Heidi
Oppasdienst: Jessica en Risanne
Koffieschenken volgende week: Fam. Fierkens
Meeleven
In onze voorbede gedenken we degenen die lichamelijk of psychisch zwakheid, moeite, pijn of angst ervaren. Gerda Kloosterboer is de afgelopen week in het ziekenhuis opgenomen. Het is nog niet zeker of zij binnenkort weer naar huis kan. Ook Ineke Steenhuisen is opgenomen in het ziekenhuis, eerst in Enschede en nu in Almelo. Zuster Kamp-Holsbrink is na een operatie weer thuis gekomen. We noemen verder zuster Mensink, Lykele de Leeuw, broeder Janssen, Thom Schepers.

Een nieuwe pioniersplek
In de afgelopen anderhalf zijn we als gemeente bezig geweest met de uitvoering van het missionaire beleidsplan. Dat omvat niet alleen FOCUS, maar ook het andere missionaire werk. Gastvrijheid naar de buurt (bijvoorbeeld koffiecafé), het kinderwerk (de kinderclub en Kliederkerk) en het werk onder de moslims (De Turkse christenen).
Dat laatste gebeurt in samenwerking met stichting Evangelie en moslims. Ook andere kerken (de CGK en Ichthus) tonen hun betrokkenheid bij dit werk. Het is zo gegroeid, dat er een aparte pioniersplek van gemaakt zou kunnen worden. De kerkenraad heeft besloten samen met de andere genoemde partijen ernaar te streven dat deze pioniersplek van start kan gaan op 1 januari 2020. Voorwaarde voor het doorgaan hiervan is dat verantwoordelijke instanties instemmen en de financiering voor een periode van drie jaren rond komt (2020, 2021 en 2022).
Doel is dat ik als pionier 1 dag per week hiervoor beschikbaar ben, terwijl Hatice (een Turkse medewerker van stichting Evangelie en moslims) hiervoor ook een dag werkzaam zal zijn.

Herschikking taken
Al met al is mijn werk als predikant door de verschillende taken wel wat versnipperd. Naast het ‘gewone’ (maar mooie!) werk als wijkpredikant (0,5 fte) doe ik het missionaire werk voor De Ontmoeting – waaronder op dit moment ook het werk onder de moslims valt - (0,2 fte) en de pioniersplek LINKT (0,2 fte).

Daarom is - in overleg met LINKT-team, AK en andere betrokken partijen – besloten dat ik met ingang van januari met de pioniersplek LINKT stop. Het LINKT-werk en LINKT-team gaan onder begeleiding van de pionier-begeleider Nelleke Kruijmer wel verder! Het verlangen is om het team te versterken en LINKT- pastoraat en LINKT-pleisterplaats verder uit te bouwen.
Als alles volgens plan verloopt hoop ik in 2020 naast het werk als wijkpredikant (0,5 fte) en het missionaire werk voor De Ontmoeting (0,2 fte) nog een dag in de week werkzaam te zijn voor de pioniersplek van de Turkse christenen. Met als taak andere de geestelijke begeleiding, pastoraat en het onderhouden van contacten met de betrokken kerken.

Aan het missionaire arbeid nemen gelukkig veel gemeenteleden met hart en ziel deel. Het kan alleen vruchtbaar en zegenrijk zijn wanneer het gedragen wordt door heel de gemeente en door het gebed. In diepe afhankelijkheid van de Heer en in een hoge verwachting van Zijn werk gaan we stap voor stap verder. En voor al onze plannen geldt: Zo de HERE wil en wij leven!

Bijbelcursus
De Bijbelcursus van ds. Visser begint weer op de tweede dinsdag van oktober (8 oktober). (Iedere tweede en vierde dinsdagmorgen van de maand). Tijd: 9.30 uur – 11.30 uur. De kosten voor deelname bedragen per seizoen € 27,50.

Avonddiensten
Vanavond is er geen dienst. 6 oktober: open dienst; 13 oktober: leerdienst; 20 oktober: geen dienst i.v.m. de vakanties; 27 oktober: zangdienst; 3 november (om 15.30 uur!) Kliederkerk.

Avond over Story-telling
Op 16 oktober komt Harriët Cornelius (Stichting Evangelie en moslims) spreken over ‘story-telling’. Aanvang 19.30 uur. Moslims houden ervan naar verhalen te luisteren. Hoe werkt dat in de praktijk? Wat betekent dat voor het delen van het evangelie? Zouden wij kunnen leren verhalen uit de Bijbel te vertellen?
Een avond voor de hele gemeente!

LINKT-pleisterplaats
  • LINKT-pleisterplaats: koffie, brood en soep mét een goed gesprek over een actueel onderwerp. 9 en 23 oktober, huis van Lydia,  Grotestaat 187 17.30 – 19.30 uur.
  • Zie ook: www.linkt.life
Verjaardagen
In de maand oktober hopen de volgende gemeenteleden hun verjaardag te vieren:
Stegeman / H.R. 2-10
Westerhoff / L. 3-10
mw. Riemens / E. 5-10
Hamar de la Brethonière / R.M. 6-10
Weijer - Gol / M. M.H. 8-10
Niks - Makkinga / S.E.J. 9-10
Bollema - Hendriks / H. 11-10
Hovius - Bos / B. 13-10
Meijer / B. 21-10
Kelder - Hagedoorn / G.C. 21-10
Otterman / F.W. 25-10

Kroonjarige is:
Altena / H.J.F. 7 okt 1944 75

We wensen de jarigen een fijne dag en een gezegend nieuw levensjaar.
Catherinus Elsinga

Collecte
KiA, werelddiaconaat, eenzame ouderen Moldavië
In het armste land van Europa, Moldavië, staan chronisch zieke ouderen er alleen voor. Kinderen zijn veelal naar het buitenland vertrokken op zoek naar werk. In afgelegen dorpen, zonder voorzieningen, leven zieke en bedlegerige ouderen in erbarmelijke omstandigheden. Kerk in Actie steunt een organisatie van vrijwilligers en professionele zorgverleners die thuiszorg en stervensbegeleiding bieden aan eenzame ouderen. Collecteer deze zondag vóór Internationale Ouderen dag (1 oktober) mee, zodat 400 ouderen liefdevolle thuiszorg krijgen en 210 vrijwilligers en professionals getraind worden om de juiste zorg te kunnen bieden.

Beste mede-“Ontmoetsters
Voor jong en oud willen we op zaterdag 12 oktober vanaf half 10 een creatieve ochtend organiseren in ons kerkgebouw. Gezellig samen bezig zijn en elkaar ontmoeten. We zijn van plan om een bamboebord te beschilderen. De materialen en voorbeelden zijn aanwezig. Ook zijn er inmiddels verschillende voorbeeldborden die zondags te zien zullen zijn in de kerk. Dan kunt u zich ook opgeven voor de ochtend. De kosten zijn 7,50 euro en het duurt tot ongeveer half een. Ineke Oosterveld, Gré Kruize en Louise Hemstede

Hadassa is een vrouwengroep van de ontmoeting. We komen samen elke 2e maandag van de maand bijeen Gezelligheid gesprek en creatief zijn sleutelwoorden. Data14-10-2019. 11-11-2019. 9-12 -2019. 13- 01-2020. 10-02-2020 we hopen elkaar te ontmoeten Gre. Dini. Linie. Ineke. (Vragen 0682132530)

Bijbels voor Syrië
Afgelopen zondag was de collecte voor de opbouw van kerken in Syrië.
Het Nederlands Bijbelgenootschap wil graag de mensen waarvan de bijbel verloren is gegaan in het oorlogsgeweld opnieuw van een bijbel voorzien.
Ze willen 10.000 bijbels in Syrië verspreiden. Een bijbel kost € 10,00. Doe u mee? Invulformulieren liggen zondags achter in de kerk op de tafels, evenals enveloppen waar het formuliertje in kan.
Ben en Louise Hemstede

Bidstond.
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond in de kerk, op de even weken voor de zieken en op de on even weken voor de zieken, gemeente en de wereld. U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden

Gemeente Groei Groepen.
Afgelopen week zijn de GGG weer van start gegaan. Nadat we de afgelopen 2 jaar het Focustraject hebben doorlopen gaan we weer verder met het materiaal van het EW. Op dit moment zijn er 4 groepen, die op woensdagavond bij elkaar komen en 2 groepen op donderdagavond, waarvan 1 groep op 3 oktober als nieuwe groep van start gaat. Het zou natuurlijk mooi zijn als er nog veel meer groepen bij zouden komen. GGG staat toch voor groeien in Geloof, Gemeenschap en Getal en daarom zijn de groepen wezenlijk voor de opbouw van de gemeente. U kunt zich natuurlijk altijd voegen bij een bestaande groep, maar als u met een paar mensen een nieuwe groep wilt starten op een geschikt tijdstip, bijv. overdag, kan dat natuurlijk ook. Opgeven of informatie bij Bonne Oosterhuis.

Kindernevendienst schoenendoosproject 2019
Wij als leiding van de kindernevendienst, starten op zondag 29 september een nieuw project! We gaan een schoenendoos vullen voor de kinderen in onze stad. De dozen worden gedoneerd aan de Boodschappenmand Almelo. Zij zorgen dat dit op de juiste plek komt.

We gaan een schoenendoos in de kindernevendienst versieren, en daarna mag deze mee naar huis om gevuld te worden.
De uitdaging is om 40 dozen te vullen.

We willen met deze actie laten zien hoe belangrijk het is om te geven en te delen.

Voor ons zijn heel veel dingen heel normaal om te hebben bv. Een tandenborstel en tandpasta, of shampoo en douchegel. Maar Voor sommige kinderen ook hier in de stad zijn dit soort producten een luxe. Deel je met een ander kind, dan geef je een stukje van jezelf.
De leeftijdscategorieën zijn.
0-1 jaar, 2-4 jaar, 5-9 jaar en 10-16 jaar Jongen of meisje
(we voegen een briefje toe aan de doos dat u bovenstaande kunt aangeven)

We hebben een lijstje met basisartikelen*:
  • Speelgoed (nieuw of gebruikt, let erop dat het bruikbaar, heel en schoon is.)
  • Iets lekkers (iets dat jij heel erg lekker vindt. Bv koekje of snoepjes o.i.d., let op de houdbaarheid)
  • Douche gel en shampoo (in sommige winkels heb je ook een 2 in 1)
  • Tandenborstel en tandpasta (nieuw en let op de leeftijd van de verpakking)
* Dit is de minimale vulling voor het pakket

Er mogen natuurlijk altijd extra dingen bij aan het basispakket worden toegevoegd. Geen gewelddadige spulletjes
We willen vragen of u nog schoenendozen thuis heeft staan. Stevig en geen formaat voor laarzen. (volwassen schoendozen) inleveren leiding kindernevendienst.

Wij hopen dat alle kinderen tot 16 jaar ons willen helpen, om onze uitdaging te volbrengen!
Wilt u als volwassene ook een doos vullen, geef dit dan door aan Jessica.

Deze actie begint op zondag 29 september 2019
En eindigt op zondag 8 december 2019

Alvast bedankt voor jouw/uw hulp!
Leiding kindernevendienst

1 Samuël 3 Samuël hoort God en luistert
Er is verschil tussen horen en luisteren. Je kunt iets horen en toch niet luisteren. Het dringt niet tot je door, omdat je er met je gedachten niet bij bent. Voorbeeld: je moeder roept voor het eten, je roept terug ‘ik kom’, maar blijft daarna gewoon verder kijken. De Here God roept Samuël. Blijkbaar klonk dat heel gewoon, want Samuël dacht dat Eli hem riep. Samuël hoort die nacht niet alleen wat God zegt, maar luistert er ook echt naar. Hij doet iets, hij reageert. Samuël is bereid om door God ingezet te worden als profeet, boodschapper. Zo kan Gods Geest hem gebruiken om
Gods woorden door te geven.
Zingen: You tube filmpje over Samuel
 
Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
De Ontmoeting en de PGA
Consequenties van de vorming van een gemeente B.A. / Afzonderlijke gemeente
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.