PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief 29 Augustus Zondagsbrief 29 Augustus

Goedemorgen gemeente,
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Elsinga
Ouderling van dienst: Bonne Oosterhuis
Organist: Jan Noordijk , zang Eelke, Betsie, Jan en Bonne

Koster: Marco Haakmeester

Vanavond om 19.00 uur is er geen dienst
Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Aangeenbrug
Om 19.00 uur: geen dienst

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: diaconie: ondersteuningen
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand.
Jubileum
Willem en Marjan Schultink mogen morgen, 30 augustus, gedenken dat ze 25 jaar getrouwd zijn.

Open dienst
D.V. 5 sept. 19.00 uur met ds. Jelle de Kok als voorganger. Thema is:
"De huidige ontwikkelingen in de wereld en dan vanuit Bijbels perspectief gezien"

Collecte
Diaconie, ondersteuningen
Voor dit doel wordt dit jaar een aantal malen gecollecteerd. Een voorbeeld: gift of renteloze lening voor mensen die in acute financiële problemen zitten en hulp bij schuldsanering nodig hebben. (financiële) Hulp bij achterstand in huur of energiekosten. Het betreffen vaak problemen veroorzaakt door werkloosheid, ziekte, scheiding of plotselinge hoge medische kosten. Geef wat u kunt voor dit belangrijke diaconale doel!

Bidstond
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond in de kerk, op de even weken voor de zieken en op de oneven weken voor de zieken, gemeente en de wereld. U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden.

Gebedspunten
Scholieren en studenten die weer begonnen zijn met hun studie De situatie in Afghanistan, ook voor de kleine groep christenen daar Het werk van de kerkenraad, de commissies en de pastoraal medewerkers Alle gemeenteleden die ziek zijn of het psychisch moeilijk hebben Alle maatregelen en inspanningen om duurzamer met de schepping om te gaan

Bijbelcursus op de dinsdagmorgen.
A.s. D.V. 14 september is het zover. We willen met Ev. Cor Weeda starten een nieuwe Bijbelcursus in De Ontmoeting en we nemen op deze eerste bijeenkomst afscheid van ds. Visser.
Elke 2e en 4e dinsdagmorgen is er cursus van 9.30 – 11.30 uur.
Voor de kosten gaan we uit van € 20,- per persoon, dit kunt u overmaken op rek.nr. wijkkas De Ontmoeting NL38RABO0157952134 onder vermelding Bijbelcursus.
Ieder is hartelijk welkom en...opgave bij Jacob Dogger, email j.dogger1947@gmail.com tel. 0546-861669

Hadassa
Na lange tijd hopen we weer bij elkaar te komen woensdag 22 sept. A.s in de nieuwe zaal van De Ontmoeting. We beginnen om 19.15/19.30 uur en sluiten af om 21.30 uur.
Het is de bedoeling dat we naar de woensdagavond gaan, elke 2e woensdag (behalve de 1e avond)van de maand. 22-9; 13-10; 8-12; 12-1; 9-2; 9-3; 13-4; In mei is de afsluiting.
Zin om een keertje te komen, van harte welkom en ... neem gerust iemand mee.
We willen graag weten of je komt i.v.m. materialen en....neem een mesje/snoeischaar mee. Kosten voor deze avond zijn € 5,- en € 2,- voor de koffie/thee.
Gre, Linie, Ineke( 06-82 13 25 30)

ALPHA-CURSUS START WEER!
Velen uit onze gemeente hebben persoonlijk ervaren dat de Alphacursus een verrijking voor je geloofsleven is.
Donderdag 30 september starten we weer met een nieuwe cursus. We bieden twee mogelijkheden aan; Fysiek of Online.
Onze ervaring met de vorige onlinecursus was dermate goed dat we die mogelijkheid weer willen aanbieden aan degenen die fysiek niet aanwezig kunnen of willen zijn. Ook spelen we daarmee in op mogelijk onverwachte Corona situaties. Mocht je de cursus nog niet gevolgd hebben dan heb je nu de kans. Mocht je al een keer hebben meegedaan wil je dan eens nadenken wie je zou kunnen stimuleren om dit jaar mee te doen?
Opgave bij Bonne Oosterhuis, telefoon 06 57262159.
Met vriendelijke groet, het Alpha team

Foka van de Beek komt naar Almelo
Foka, de zendelinge van het GZB die sinds ruim twee jaar werkzaam is in oost-Bulgarije, is tijdelijk in Nederland. Op zondag 12 september hoopt ze, direct aansluitend aan de eredienst in de Ontmoeting, een toelichting te geven op het werk dat zij in Bulgarije uitvoert. In die afgelopen twee jaar heeft Foka nauw contact gehad met Natalia (de voorzitster van de partnerstichting van TRUD, genaamd De Samaritaanse Vrouwen) , die haar op weg heeft geholpen in het reilen en zeilen van het Bulgaarse leven in de bergdorpjes aldaar. Foka is uitgezonden vanuit de gemeente Veenendaal (wijk Vredeskerk) voor de duur van zes jaar. Zij is de eerste zendelinge die voor het GZB in Bulgarije actief is. De ‘spreekbeurt’ van Foka zal ongeveer een kwartiertje duren, rijkelijk voorzien van foto’s en anekdotes!

Kidzzcorner

Thema van vandaag: Het begin van Gods volk (Genesis 21:1-7)
Vanaf deze zondag vertellen wij uit het boek Genesis. Dit boek is het eerste boek in de Bijbel en vertelt over het eerste begin. Wij gaan verder met het verhaal van Abraham en Sara.

Om thuis te doen samen met je ouders: proefjes met eieren: Op het eerste gezicht lijkt het onmogelijk. Je kunt het vast niet geloven dat dit echt kan. Maar als je het eenmaal hebt gezien, dan blijkt dat iets wat eerst onmogelijk leek toch te kunnen! Sara moest lachen om iets waarvan zij dacht dat het onmogelijk leek. Ze lacht, omdat ze het niet kan geloven dat zij op haar leeftijd nog moeder kan worden. Als de Here God iets beloofd, dan doet Hij dit altijd! Daar kunnen wij op vertrouwen

God heeft Abraham belooft dat God hem tot een groot volk wil maken. De geboorte van Isaak is de eerste stap in Gods plan om het volk Israël te laten ontstaan, waaruit de Redder van de wereld geboren zal worden. Na lang wachten wordt Isaak geboren. Er is nog lang geen volk, maar de eerste stap is gezet. Nu kan het snel meer worden. Daarom zegt Sara als ze baby Isaak ziet: Iedereen mag lachen van blijdschap.

Als Isaak er is zijn er niet meer twee, maar drie familieleden. Later zal Isaak trouwen (vier) en twee jongens krijgen (dat is al zes). Zo wordt de familie van Abraham steeds groter, zo groot als een volk.
De komst van de Verlosser komt dichterbij. Isaak bewijst: God doet wat Hij zegt.

Uit: Vertel het Maar

Lied: Ja is Ja - Opwekking kids 149

Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
De Ontmoeting en de PGA
Consequenties van de vorming van een gemeente B.A. / Afzonderlijke gemeente
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.