PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief 28 Maart Zondagsbrief 28 Maart
Goedemorgen gemeente,
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Elsinga
Ouderling van dienst: Henk Oosterveld
Organist: Rene Schipper zang: Henny, Emmy en Dinant

Koster: Ben Hemstede

Vanavond om 19.00 uur Gen dienst
Komende week zijn er op ma. di. woe en donderdag vespers
Goede Vrijdag gaat voor ds. Elsinga
Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: Ds. Elsinga
Om 19.00 uur: Geen dienst

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: JOP PaasChallenge, ontdekken wat Pasen is
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand.
Meeleven
We bidden voor Edwin Brughuis, voor Herman Jansen, die weer onderzoeken ondergaat. En voor Roel van Rheenen en Symon Taal die vanwege hartklachten in het ziekenhuis is opgenomen.

Stille week
De komende week zijn er weer vespers/ ‘stille momenten’ in de stille week. U kunt deze bijwonen in de kerk, maar ook thuis meebeleven via de livestream of kerkdienst gemist. De aanvang is steeds 19.30 uur. René Schipper zal de vespers op de maandag en de dinsdag leiden. Albert Jansen de woensdagavond; Aart Kroeskamp de donderdagavond. Het thema is ‘mensen rondom Jezus’. Wat beleefden de discipelen, Simon van Cyrene, de mensen rond het kruis van Jezus? En wat betekent dat voor ons?

Avondmaal op Goede Vrijdag
De avondmaalsviering op de Goede Vrijdag is vanwege de corona niet aan tafels. De diakenen brengen ieder ontvangt brood en wijn. Evenals bij de vorige vieringen kan ook nu thuis aan het avondmaal meegedaan. Het is belangrijk om dat goed voor te bereiden, zodat we het in alle eerbied kunnen beleven.

Wie gaan er naar de kerk? L-Z
Ieder kan 1 keer in de veertien dagen naar de kerk. Laten we ons best blijven doen om voorzichtig te zijn en de bekende maatregelen nauwgezet in acht te nemen.
  • Achternamen A tot en met K. Mogelijkheid om naar de kerk te gaan op 2 april, 4 april, 18 april, 2 mei, 13 mei (hemelvaart), 16 mei, 30 mei; enzovoort
  • Achternamen L tot en met Z. Mogelijkheid om naar de kerk te gaan op 28 maart; 2 april, 11 april, 25 april, 9 mei, 13 mei (hemelvaart), 23 mei, 6 juni; enzovoort.
Degenen die niet in de kerk zijn kunnen thuis aan de dienst deelnemen. Via www.kerkdienstgemist.nl,; en met beeld via https://www.twitch.tv/jvtwitch68

Meedoen aan de collecte van de kerk?
Dat kan via het banknummer van de Protestantse Gemeente Almelo: NL38 RABO 0157 9521 34. De vermelding kan dan zijn: Wijkkas De Ontmoeting, aantal zondagen (bijvoorbeeld 4 zondagen) en de verdeling.

Aanvraag gemeente van Bijzondere Aard
In de vorige zondagsbrief is bekend gemaakt dat de kerkenraad aan het Breed Moderamen van de Classis het verzoek heeft gedaan tot de vorming van een gemeente ‘van Bijzondere Aard’. (Net zoals bijvoorbeeld de Bethel-kerk in Enschede.) Dat is nodig om als gemeente De Ontmoeting te blijven bestaan.
Voor de praktijk van het gemeente-zijn maakt het weinig verschil. Een gemeente BA is een zelfstandige protestantse gemeente. De samenwerking met de andere protestantse (wijk)gemeente(n) loopt dan niet meer via een Algemene Kerkenraad (AK), maar via een overlegorgaan. Verder worden bij een gemeente BA leden uitsluitend ingeschreven op eigen verzoek. Tenslotte: een gemeente BA is er voor heel Almelo en dus niet voor een specifieke geografische wijk. Ook nu komen de leden van De Ontmoeting trouwens al uit de hele stad.

Waarom geen splitsing in twee Protestantse gemeenten?
Het was ook mogelijk om de Protestantse Gemeente Almelo in twee Protestantse Gemeenten op te splitsen, De Ontmoeting en de ‘Stadskerk’. De twee gemeenten zouden dan naast elkaar functioneren en ieder verantwoordelijk zijn voor een geografisch deel van Almelo. Deze optie had de voorkeur van de kerkenraad en de meerderheid van de gemeente. Er is echter één moeilijkheid: alleen de Algemene Kerkenraad kan besluiten tot zo’n splitsing. Afgezien van de vraag of de AK dat zou willen is er in ieder geval overleg tussen wijkkerkenraad en AK voor nodig. De AK voert echter steeds nieuwe redenen aan om het overleg uit te stellen. Ondertussen gaat de AK wel verder met de uitvoering van het voorlopige besluit rond Loslaten & Opnieuw beginnen. Zodoende zag de (wijk)kerkenraad zich genoodzaakt om zich tot het Breed Moderamen (BM) van de Classis te richten. Dat BM kan niet beslissen tot ‘splitsing’ van een gemeente, maar wel tot de vorming van een gemeente van Bijzondere Aard. Vandaar dat we bij die optie uitgekomen zijn. De verschillen tussen beide opties zijn overigens niet zo groot; we hebben ze op een rijtje gezet op de site: https://www.pga-deontmoeting.nl/nieuwsberichten
Dinant Kramer

Collecte
26 maart: JOP PaasChallenge, ontdekken wat Pasen is
Wat betekent Pasen en wat betekent het paasverhaal voor míj? Met deze vraag gaan elk jaar meer dan zesduizend jongeren aan de slag als ze - in groepen - de PaasChallenge doen. De PaasChallenge, die wordt gehouden in de week voor Pasen, is een spel dat is gemaakt door Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk. Door middel van allerlei opdrachten doorleven de jongeren het paasverhaal. Ze ontdekken waarom Jezus zijn lijdensweg ging en waarom er voor hen nieuw leven mogelijk is.

Open dienst
Afgelopen zondag 21 maart spraken we in de open dienst over wat de toekomst brenge moge. De inspirerende tekst van Etty Hillesum zette de toon in deze dienst. Hierbij de volledige versie van haar. Een hartelijke groet uit Hardenberg, Ds Robbert Jan Perk

Etty Hillesum: "Grote lichtplekken van vrede"

"September 1942: Opnieuw noteer ik voor eigen gebruik: Mattheüs 6,34:"

"Maak je dus niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal zich wel bezorgd maken over zichzelf. Iedere dag heeft genoeg aan zijn eigen last."

We hebben ze dagelijks te verwijderen als vlooien, de duizend kleine zorgen over de komende dagen, die onze beste creatieve kracht wegvreten. We nemen onszelf allerlei zaken voor wat betreft de komende dagen, en niets, helemaal niets, gebeurt zoals gepland. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last. We moeten doen wat we te doen hebben, en voor de rest erop toezien dat we ons niet laten besmetten door de duizend kleine angsten die evenzoveel tekens zijn van gebrek aan vertrouwen in God. Alles zal uiteindelijk goed komen ... Onze enige morele plicht is om open plekken van vrede in onszelf vrij te maken, en deze stap voor stap uit te breiden, totdat deze vrede uitstraalt naar anderen. En hoe meer er van vrede doordrongen zijn, hoe meer vrede er ook zal zijn deze wereld in beroering. Je hebt te kiezen: aan jezelf denken zonder je zorgen te maken over anderen, of afstand namen van je persoonlijke wensen en jezelf over te geven. En voor mij is deze zelfgave geen berusting, geen overgave aan de dood. Het gaat er om de hoop in stand te houden, daar waar ik dit kan en daar waar God mij heeft geplaatst.

Trud
In de kerk en tijdens de groeigroep hebben we het gehad over ‘Wat is vasten en waarom vasten we?’ Er kwamen diverse antwoorden uit de groep. De
Bijbeltekst van Jesaja 58: 7 zegt: ‘Is dit het vasten dat ik verkies... is het niet: je brood delen met de hongerige... je bekommeren om je medemens?’ Uit Bulgarije horen we hulpgeroep van een pastor: ‘Help mijn gezin, help mij de vaste lasten van de kerk te betalen, help mij om Paas-attenties te kunnen regelen voor de kinderen in mijn gemeente.’ Aantal jaren geleden heeft hij zijn vader opgevolgd als pastor. Eertijds kwamen wij bij hen op bezoek om een dienst mee te maken. Hij valt met zijn gemeente buiten het werkgebied van de Samaritaanse vrouwen, maar we willen hem en zijn gemeente niet vergeten. (Foto; Erna, Jan v.d., pastor
J, met zijn zoon en Natalia). Liefdevolle groet, van stichting TRUD.

Bidstond
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond in de kerk, op de even weken voor de zieken en op de oneven weken voor de zieken, gemeente en de wereld. U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden.

Gebedspunten zondagsbrief 28 maart 2021
  • Viering van de Stille Week, het avondmaal en het Paasfeest
  • Chronisch zieken en gemeenteleden die in afwachting zijn van uitslagen
  • Formatieonderhandelingen voor een nieuwe regering
  • Situatie in Syrië (10 jaar burgeroorlog) en voor alle Syrische vluchtelingen
Kidzzcorner
Paasproject: Jezus gaat ons voor
Ook al zijn wij nog thuis, wij kunnen samen aan dit project werken. Het miniproject thuis zat bij de zondagsbrief van 14 februari. Elke zondag komt er een nieuw werkboekje. Voor elke dag van de week is er iets leuks wat past bij de “Ik ben...” uitspraak die er die week centraal staat. Er staan leuke opdrachten in zoals proefjes, puzzels, uitleg bij het Bijbelgedeelte, enz. Elke week weer wat anders!

Doe je met ons mee? Je mag een foto van een opdracht die jij hebt gemaakt naar ons sturen.
Dan beleven wij dit project echt samen! Stuur je foto naar mariskawagenvoort@gmail.com.

Uitleg paasproject
In de projectverbeelding staat een weg centraal. Het bestaat uit 8 platen die stapsgewijs naast elkaar komen te staan. Langzaam wordt er dan een weg zichtbaar. Op elke plaat is een landschap te zien. Dit landschap laat een locatie/situatie zien uit het leven, waarin juist datgene wat Jezus benoemt hard nodig is. Een weg in allerlei omstandigheden van het leven; van diepe dalen, open velden, onder de brandende zon, in de striemende wind en regen tot in de donkere nacht. Jezus gaat ons voor en geeft ons: water, brood, licht, bescherming, een stevige basis. Hij wijst ons de weg, zodat we nu al vooruit kunnen kijken naar onze hemelse bestemming. Jezus leert ons voortuitkijken, omdat Hij de opstanding en het leven is. Jezus leeft en wij mogen door Hem en met Hem onze levensweg gaan. We luisteren op weg naar Pasen naar zeven uitspraken van Jezus die beschreven worden in het evangelie naar Johannes. Jezus Christus maakt met een beeld duidelijk wie Hij is. Hij stelt zich aan ons voor: ‘Ik ben...’

Projectthema: Ik ben de opstanding en het leven (Johannes 11)
Wij zien een stevige brug over water. De brug is verbonden met het berglandschap. We kunnen nu nog niet zien waar de brug ons naar toe leidt. In de lucht zijn veel donkere wolken te zien, de lucht dreigt. Is er slecht weer op komst? Enkele zonnestralen schijnen achter de wolken. Ze schijnen op het water en de brug, ze beloven verandering. Als Lazarus sterft zegt Jezus tegen Maria en Marta: ‘Ik ben de opstanding en het leven’. Jezus bedoelt: Ik ben sterker dan de dood. Hij wijst vooruit naar Pasen, als de dood geen macht meer heeft.
Jezus bouwt voor ons een brug naar de Hemelse stad bij de Vader. De donkere wolken die te zien zijn blijven niet voor altijd. Het slot van het aardse leven hoeft niet de dood te zijn, maar is het leven voor altijd. Het lijden is voor Jezus heel dichtbij, maar hier geeft Hij een voorproefje van het Paasfeest. Het licht beschijnt de brug, de weg naar de Hemelse stad.

In de cirkel van de locatie-aanwijzer is een verrekijker te zien. Jezus geeft een blik in de toekomst. Ondanks dat het verdriet het einde lijkt te zijn, mogen we door Jezus’ verrekijker kijken en kunnen we brug en de Hemelse stad zien.

Uit: Vertel het Maar


Uit het werkboekje: Aansluitend bij de woorden van Jezus is het thema van deze week de opstanding en het leven. Jezus is sterker dan de dood. Hij kan mensen opnieuw het leven geven.

Lied: Van A tot Z – Hemelhoog 621
 
Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
De Ontmoeting en de PGA
Consequenties van de vorming van een gemeente B.A. / Afzonderlijke gemeente
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.