PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief 28 Juni Zondagsbrief 28 Juni
Goedemorgen gemeente,
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Klein Kranenburg

Organist: Marco Haakmeester, zang Jeanette Ek, Mathilda Schepers en Dinant Kramer

Koster: Ben Hemstede

Volgende week gaat voor:
Om 10.00 uur: Ds. Heusinkveld uit Daarle
De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: diaconie ouderenwerk
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand.
Meeleven
Zoals u waarschijnlijk weet is onze organist Rene Schipper lange tijd ziek geweest, inderdaad geweest want ik kreeg van hem te horen dat hij vanaf deze week weer mag werken en genezen is verklaard! Ook het orgelspelen hoopt hij binnenkort (ook bij ons) weer op te pakken. Hij doet de gemeente de
hartelijke groeten.
Lijkele de Leeuw verblijft in Assen en het zou natuurlijk best een kaartje willen ontvangen om op die manier betrokken te blijven bij onze wijk.
We zijn dankbaar met Henk Oosterveld die na een geslaagde operatie inmiddels het ziekenhuis heeft verlaten 
Zullen we in onze gebeden hen gedenken die al lange tijd ziek zijn en waar soms ook geen uitzicht meer mag zijn op genezing?

Collecte
Diaconie, ouderenwerk
De diaconie-collecte is deze zondag bestemd voor het ouderenwerk. Dit werk omvat bijvoorbeeld een diaconale bijdrage aan de jaarlijkse bustocht die vanuit de wijkkerken voor ouderen georganiseerd wordt. Er wordt ook bijgedragen aan een jaarlijkse attentie zoals een bloemetje voor ouderen en langdurig zieken. Ook wordt financiële hulp aan ouderen en gehandicapten gegeven die zich opgeven voor een Twenteweek in het Huis van de Kerk ‘Nieuw Hydepark’ en de kosten zelf niet kunnen dragen.

Bidstond
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond in de kerk, op de even weken voor de zieken en op de on even weken voor de zieken, gemeente en de wereld. U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden.

Diaconaal project SHOE in samenwerking met de diaconie van de PGA
‘In samenwerking met de diaconie van de PGA’, wat betekent dat concreet? De diaconie (het CvD) heeft SHOE aangegeven dat zij het project graag ondersteunen: het is zichtbaar en concreet welke hulp verleend wordt. Deze week kwam het bericht van het CvD dat zij ‘de verdubbelaar’ hebben ingezet. Elke gift voor dit project die door u of jou wordt overgemaakt op het bankrekeningnummer van het CvD wordt door hen verdubbeld! Dat is ook van toepassing op de giften die al zijn binnengekomen. De giften die inmiddels zijn binnengekomen (stand 24 juni) is opgelopen naar € 990,-. Met inzet van de verdubbelaar is dat € 1.980,- Een maand geleden is het project gestart en om dan nu al te kunnen melden dat met inzet van de verdubbelaar een bedrag van bijna 2.000 euro genoteerd mag worden is om stil van te worden en dankbaar voor te zijn.

Het betekent ook dat de bouw verder gaat. De materialen voor het opbouwen van de wanden zijn besteld en op locatie afgeleverd. Het opbouwen van de muren is gestart door de lokale vrijwilligers. De kinderen van de familie Cret helpen graag mee blijkt uit de foto’s die we toegestuurd krijgen.

Helpt u mee om een nieuw huis voor de familie Cret te realiseren? En helpt u mee om de verdubbelaar van het CvD maximaal te benutten? Dit kan door een éénmalige of periodieke bijdrage over te maken naar NL51 RABO 0301 3037 38 tnv Diaconie Prot. Gem. Almelo onder vermelding van ‘Project fam Cret te Roemenië’.

Via de nieuwsbrieven willen we u met enige regelmaat in de komende maanden op de hoogte houden van de voortgang. En ook via onze website www.helpoosteuropa.nl is dit te volgen. Namens Stichting Help Oost Europa, Dinant Pas

Kidzzcorner

Mozes en Israël zien de HEER

Exodus 33:12-23 en 40:34-38

Waarom zetten mensen een zonnebril op? Dan is het licht minder fel. Het is gevaarlijk om recht tegen de zon in te kijken. Dan gaan je ogen zeer doen en als dat lang doet kunnen ze beschadigd raken. Je kunt blind worden.
Mozes wil graag zeker weten dat de gevaarlijke reis naar het beloofde land goed zal aflopen. Daar twijfelt hij aan: het is zo ver en het volk Israël vertrouwt God niet en moppert. God heeft tegen Mozes gepraat, vroeger toen God hem riep, later in Egypte en nu op de berg. Maar Mozes heeft God nog nooit gezien. Hij vraagt aan God: Mag ik één keer u zien? God zegt eerlijk: dat kan niet Mozes, mijn gezicht geeft nog meer licht dan de zon. Dan stuurt God Mozes naar een rotsholte. Dan gaat God voorbij. God houdt zijn hand voor de opening, zodat het licht wat minder fel is. Als God zijn hand weghaalt, kan Mozes God van achteren zien. En zelfs dan moet hij nog knipperen met zijn ogen. Wat is God groot!

Kinderen en leiding van de kindernevendienst:
Vanmiddag van 3 uur tot 4 uur komen we voor het eerst na een lange tijd weer bij elkaar:
We gaan er een gezellige tijd van maken! We hebben jullie gemist!

Je kunt nu niet meer gratis downloaden van de site van Vertel het maar.
De verwerkingen krijg je via de mail samen met de zondagsbrief.

Wil je iets met ons delen, een mooie kleurplaat of een foto van jou of van je werkstuk: stuur het naar betsiedogger@hotmail.com.
 
Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
De Ontmoeting en de PGA
Consequenties van de vorming van een gemeente B.A. / Afzonderlijke gemeente
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.