PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief 28 Februari Zondagsbrief 28 Februari
Goedemorgen gemeente,
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Kaljouw uit Nijverdal
Ouderling van dienst: Dinant Kramer
Organist: geen muziek i.v.m. maatregelen RIVM
Koster: Ben Hemstede

Vanavond om 19.00 uur Geen dienst
Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Aangeenbrug
Om 15.30 uur: Kliederkerk ds. Elsinga

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: PKN alternatieve vormen van kerk zijn
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand.
Meeleven
Zuster Doorneweerd is erg zwak. We leven ook mee met Edwin Brughuis die erge pijn heeft waarvan de oorzaak nog nader onderzocht wordt. We gedenken ook de andere zieken en degenen die zwak of eenzaam zijn. Medeleven doet goed. Van de familie Voort ontvingen we de volgende brief:

Beste gemeenteleden,
Bij deze willen wij als familie iedereen bedanken voor de vele steunbetuigingen na de diagnose die
Daniël Kosters en wij van u kregen.
Ook zijn wij dankbaar voor de voorbede voor hem in de eredienst.
De behandelingen slaan goed aan en de verwachting is dat hij in mei naar het Academisch ziekenhuis
in Leiden gaat voor een stamceltransplantatie, zijn broer zal waarschijnlijk donor zijn.
Daniël zal ongeveer een maand in Leiden opgenomen worden.
Nogmaals dank en hartelijke groet,
Fam. J.H. Voort


Wie gaan er naar de kerk? L-Z
Ieder kan 1 keer in de veertien dagen naar de kerk. Laten we ons best blijven doen om voorzichtig te zijn en de bekende maatregelen nauwgezet in acht te nemen.
  • Achternamen A tot en met K. Mogelijkheid om naar de kerk te gaan op 7, 10 (biddag) en 21 maart; enzovoort
  • Achternamen L tot en met Z. Mogelijkheid om naar de kerk te gaan op 28 februari; 10 (biddag) 14 en 28 maart; enzovoort
Degenen die niet in de kerk zijn kunnen thuis aan de dienst deelnemen. Via  www.kerkdienstgemist.nl, ; en met beeld via https://www.twitch.tv/jvtwitch68

Webinar 11 maart: 19.00 (!) uur: Contact met Turkse medelanders
Het pioniersteam van Yaşam Sözu een webinar op 11 maart van 19.00 uur – 20.15 uur. (Vanwege de avondklok een uurtje eerder dan aanvankelijk gepland)
Wat is de achtergrond van Turken in Twente? Hoe leg je contact met Turkse moslims? Hoe ga je in de praktijk om met Turkse buren? Tussendoor is er ruimte voor vragen!
App naar T 06-8386 2258. Doe je mee op 11 maart? Dat kan door in te loggen op https://www.twitch.tv/jvtwitch68

Het team van Yaşam Sözu, Turkse pioniersplek

Uw / jouw diaconaal project in juli!
Op 22,23 en 24 juli hoopt het team van de Turkse pioniersplek sport- en speldagen te organiseren voor (onder andere Turkse, maar ook Nederlandse) kinderen van de basisschool en tieners. ’s Middags vanaf 13.30 uur.
Op die manier willen we de kinderen en tieners ontspanning en plezier bieden tijdens de vakantie. Misschien met een springkussen, schmink-hoek, iets lekkers om te eten en te drinken, enzovoort. Iedere dag luisteren we ook naar een verhaal uit de Bijbel. Zo kunnen we iets bijdragen aan de wijk en contacten leggen met kinderen / jongeren en hun ouders. Wil je meehelpen? Graag! (Opgave bij mij: cbelsinga@solcon.nl )

Meedoen aan de collecte van de kerk?
Dat kan via het banknummer van de Protestantse Gemeente Almelo: NL38 RABO 0157 9521 34. De vermelding kan dan zijn: Wijkkas De Ontmoeting, aantal zondagen (bijvoorbeeld 4 zondagen) en de verdeling.

Vakantie
Van 27 februari – 6 maart hebben wij een weekje vakantie. Voor dringende zaken kunt u terecht bij de scriba Dinant Kramer of bij uw wijkouderling of – diaken.

De jarigen in maart
In de maand maart hopen de volgende gemeenteleden hun verjaardag te vieren:
Valk - Rutgers / J.J. van der 1-3
Toeters - Nieuwenhuis / E.P. 3-3
Schaap / S. 3-3
Dreves - Lambers / A.P. 5-3
Brouwer / H.J. 8-3
mw. Henstra / T. 12-3
Menger - Richter / L. 21-3
Keuken / J.B. van de 23-3
Letteboer / H. 23-3
Hindriksen - de Jager / G.H. 25-3
Westerhoff - van den Poll / A. 25-3
Oostende - Brouwer / A. van 27-3
Eppink / A.G. 29-3
Podt / H. 29-3

De kroonjarigen zijn deze maand:
Mw. Kloosterboer / G.B.H. 5 mrt 1936 85
Mw. Post / H.M. 11 mrt 1946 75
Bos / J.H. 13 mrt 1931 90
Hondebrink - van de Riet / H.G.J. 14 mrt 1926 95
Gelden / M.L.G. van 19 mrt 1931 90

Alle jarigen mooie dag en een gezegend nieuw levensjaar toegewenst!
Catherinus Elsinga

Collecte
PKN alternatieve vormen van kerk zijn
Voor iedereen een kerk In Nederland. Er gaan er steeds minder mensen naar de kerk. Maar dat betekent niet dat er geen behoefte is aan zingeving. Kerken spelen hierop in met alternatieve vormen van kerk zijn. Hier delen ze het evangelie op een manier die aansluit bij waar mensen naar op zoek zijn. De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt deze pioniersplekken. Ze staan altijd in verbinding met een bestaande gemeente, want ‘oude’ en nieuwe kerken hebben elkaar nodig. Sinds 2008 zijn er zo’n 160 pioniersplekken ontstaan.

Bidstond
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond in de kerk, op de even weken voor de zieken en op de oneven weken voor de zieken, gemeente en de wereld. U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden.
Gebedspunten zondagsbrief 28 februari 2021
  • Onze zieken en hun mantelzorgers
  • Migrantenkerken in Nederland (ongeveer 1000 gemeentes)
  • Wijsheid, creativiteit en kracht om goed met de corona- beperkingen om te gaan
  • Onze wekelijkse erediensten: voorbereidingen en betrokkenheid, ook thuis
  • De scholen die weer beginnen
Wat 1 voedselpakket kan doen... - verhalen uit Bulgarije, Stichting Trud
Natalia meldde dat er weer veel voedselpakketten zijn uitgedeeld in de verschillende dorpen. Zij danken God. Ook spreken zij hun dank uit naar alle sponsoren die dit opnieuw mogelijk hebben gemaakt.

De levensomstandigheden zijn zwaar, maar soms gebeurt er ook iets moois... Natalia vertelde mij dat er in het dorpje Razhitsa een oude man woont. Hij was moslim en al jaren liet hij zijn ongenoegen blijken richting de christenen in het dorpje. Wat hem betreft waren ‘die christenen’ niets waard. Dit uitte hij regelmatig in felle bewoordingen. Tijdens het uitdelen van voedselpakketten werd er ook een pakket naar hem gebracht. De Samaritaanse Vrouwen wisten dat ook hij het zwaar had door o.a. de gevolgen van de corona crisis.

De man was stomverbaasd..... en kwam tot de conclusie: 'die christenen' zorgen voor elkaar en zelfs voor mij; een 'niet christen'! Inmiddels is deze man tot geloof komen! Natalia zei: ‘Er was slechts één voedselpakket voor nodig!’
Hartelijke groet, namens stichting Trud,
Agnes de Lange-Wassenaar

Kidzzcorner
Paasproject: Jezus gaat ons voor


Ook al zijn wij nog thuis, wij kunnen samen aan dit project werken. Het miniproject thuis zat bij de zondagsbrief van 14 februari. Elke zondag komt er een nieuw werkboekje. Voor elke dag van de week is er iets leuks wat past bij de “Ik ben...” uitspraak die er die week centraal staat. Er staan leuke opdrachten in zoals proefjes, puzzels, uitleg bij het Bijbelgedeelte, enz. Elke week weer wat anders!

Doe je met ons mee? Je mag een foto van een opdracht die jij hebt gemaakt naar ons sturen. Dan beleven wij dit project echt samen! Stuur je foto naar mariskawagenvoort@gmail.com.

Uitleg paasproject
In de projectverbeelding staat een weg centraal. Het bestaat uit 8 platen die stapsgewijs naast elkaar komen te staan. Langzaam wordt er dan een weg zichtbaar. Op elke plaat is een landschap te zien. Dit landschap laat een locatie/situatie zien uit het leven, waarin juist datgene wat Jezus benoemt hard nodig is. Een weg in allerlei omstandigheden van het leven; van diepe dalen, open velden, onder de brandende zon, in de striemende wind en regen tot in de donkere nacht. Jezus gaat ons voor en geeft ons: water, brood, licht, bescherming, een stevige basis. Hij wijst ons de weg, zodat we nu al vooruit kunnen kijken naar onze hemelse bestemming. Jezus leert ons voortuitkijken, omdat Hij de opstanding en het leven is. Jezus leeft en wij mogen door Hem en met Hem onze levensweg gaan. We luisteren op weg naar Pasen naar zeven uitspraken van Jezus die beschreven worden in het evangelie naar Johannes. Jezus Christus maakt met een beeld duidelijk wie Hij is. Hij stelt zich aan ons voor: ‘Ik ben ...’

Projectthema: Ik ben het licht voor de wereld (Johannes 8:12-20)
In het bos tussen de bomen is het in de nacht enorm donker. Zeker wanneer het bewolkt is en de maan zich niet laat zien. Zonder licht kunnen we geen stap zetten. In de tempel brandde altijd licht als symbool van Gods aanwezigheid. Dag en nacht waakt Hij over zijn wereld en ons allen. We mogen zeker zijn van Zijn trouw. Jezus noemt zichzelf het symbool van Gods onmisbare trouw: Ik ben het licht voor de wereld.’
Christus is Gods licht, dat de wereld nodig heeft. De moeite en zonde in ons leven kunnen alles duister maken. Kijk dan naar Hem, want hoop begint wanneer je in het donker staat en naar zijn licht kijkt. Wij kunnen door Christus aan de duisternis ontkomen. Hij is het licht dat ons uitzicht geeft.
In de cirkel van de locatie-aanwijzer is een lantaarn te zien.

Opdracht uit het werkboekje Mattheüs 5:13-16:

Zo moeten ook jullie een licht zijn en schijnen voor alle mensen. Dan zien ze de goede dingen die jullie doen. En dan zullen ze jullie hemelse Vader eren. Doe je mee? Maak iemand blij met een mooie (eigen gemaakte) kaart! In de bijlage bij deze zondagsbrief zit een bestand voor het maken van een eigen gemaakt kaartje maar op internet zijn nog veel meer leuke ideeën te vinden. Wees creatief en maak iemand blij! Lied: Hij is machtig – Elly en Rikkert (o.a. cd Bellen blazen)
Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.

 
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
De Ontmoeting en de PGA
Consequenties van de vorming van een gemeente B.A. / Afzonderlijke gemeente
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.