PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief 27 Juni Zondagsbrief 27 Juni
Goedemorgen gemeente,
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Wiekenraad uit Uelsen
Ouderling van dienst: Henk Oosterveld
Organist: Jan Noordijk zang: Maaike, Corien en Dinant

Koster: Jacob Dogger

Vanavond om 19.00 uur geen dienst
Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. De Haan den Ham
Om 19.00 uur: geen dienst

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: College van Diakenen, ondersteuningen
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand.
Collecte
College van Diakenen, ondersteuningen
Voor dit doel wordt dit jaar een aantal malen gecollecteerd. Een voorbeeld: gift of renteloze lening voor mensen die in acute financiële problemen zitten en hulp bij schuldsanering nodig hebben. (financiële) Hulp bij achterstand in huur of energiekosten. Het betreffen vaak problemen veroorzaakt door werkloosheid, ziekte, scheiding of plotselinge hoge medische kosten. Geef wat u kunt voor dit belangrijke diaconale doel!

Bidstond
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond in de kerk, op de even weken voor de zieken en op de oneven weken voor de zieken, gemeente en de wereld.
U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden.
Gebedspunten
  1. Gesprekken over toekomst “De Ontmoeting”
  2. Voor mensen die niet op vakantie kunnen of durven, dat ze toch kunnen genieten in hun eigen omgeving.
  3. Linkt pleister plaats is weer begonnen ( 1 maal per maand) Dat er veel mensen komen.
  4. Spelmiddag in Juli als verbroedering tussen Turkse- en Nederlandse Almeloërs.
Kidzzcorner

Genesis 19
Lot was in Sodom gaan wonen, omdat zijn kuddes daar veel eten en drinken hadden. Hij kon daar rijk worden. Dat vond hij belangrijker dan dichtbij God leven. Nu loopt hij gevaar, omdat God Sodom gaat straffen voor alle verschrikkelijke dingen die de mensen daar doen. Blijkbaar waren er niet eens tien onschuldige mensen.  De HEER geeft Lot nog een kans. Twee engelen waarschuwen hem: laat alles achter en begin een nieuw leven. God heeft geduld met je en zal je helpen, Maar je moet Hem nu vertrouwen en kiezen voor Hem.
De inwoners van Sodom willen de twee engelen kwaad doen. God redt hen door een wonder: de vijanden worden blind. Dan vlucht Lot. Hij is dankbaar dat God hem wil redden. Zijn vrouw kan geen afscheid nemen van haar oude leven. Zij sterft. God redt Lot, omdat Abraham dat vroeg uit liefde voor zijn neef. God wil ons graag redden, maar vraagt wel dat wij voor Hem kiezen. Hoe heeft God ons gered en wat betekent kiezen voor Hem?

Lied: Ho stop!
Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting”

een gezegende dienst.
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
De Ontmoeting en de PGA
Consequenties van de vorming van een gemeente B.A. / Afzonderlijke gemeente
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.