PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief 27 Januari 2019 Zondagsbrief 27 Januari 2019
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Plette uit Vriezenveen
Ouderling van dienst: Corien Stigter
Organist: Jan Noordijk
Koster: Jacob Dogger

Vanavond om 19.00 uur is er een leer dienst
Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Borst uit Sleen
Om 15.30 uur: Kliederkerk

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: PKN/JOP
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.

Denkt u ook aan de zending bus? Opbrengst is voor IZB en GZB!
Leiding Kindernevendienst: Ineke en Heidi
Oppasdienst: Jeannette en Astrid
Koffieschenken volgende week: mevr. Kruize en mevr. Duiven
 

Meeleven
In onze voorbede denken we aan zuster Mensink, broeder Jansen, die uitslag kreeg van onderzoeken en veel klachten heeft. Zuster Neurink is als ik dit schrijf nog in het ziekenhuis. We leven mee met broeder en zuster Schooten. Broeder Schooten is erg verzwakt de laatste weken. We dragen hem op aan Gods hoede en bidden om de vrede door de Heilige Geest.

De tweede dienst
Vanavond – afsluiting week van gebed; 3 februari: (15.30 uur) Kliederkerk; 10 februari: Open dienst; 17 februari: geen dienst (vakantie); 24 februari: Gebed- en getuigenisdienst; 3 maart: leerdienst; 10 maart: Open dienst; 17 maart: zangdienst. De avonddiensten beginnen om 19.00 uur.

Actie Kerkbalans: geloof is gratis... de kerk niet!
Geloof is onbetaalbaar. Niet in geld uit te drukken. Je zou willen dat dat voor de kerk ook geldt. Maar de nuchtere feiten zijn anders. Een kerk kost geld. Reken maar uit: het salaris van de predikant, de kosten van het kerkgebouw, gas, water, elektriciteit, koffie, papier, kringwerk en missionaire activiteiten van de gemeente.
De kerk krijgt geen subsidie maar bestaat dankzij de financiële steun van haar leden, van mensen zoals u en jij.
Geef voor je Kerk. Geeft u voor De Ontmoeting! Zodat de kerk voor de gemeente, voor de buurt en voor de wijk ook in de toekomst een vindplaats van heil kan zijn voor jong en oud.

Namens de kerkrentmeesters en de wijkkerkenraad van De Ontmoeting
In tegenstelling tot voorgaande jaren lift de diaconie niet mee met deze actie,

Voor diaconale projecten zoals Schuldhulpmaatje en Present wordt in maart een financiële actie gehouden.

Kliederkerk 3 februari
De Zaaier zaait. Wat komt er boven? Kliederkerk zondag 3 februari 15.30 uur. We beginnen met creatieve activiteiten om het thema te verkennen. We luisteren naar Gods Woord en we eten samen. Kinderen en volwassenen zijn welkom!

9 maart 2019: Meet and Eat met vluchtelingen!
Stichting Present organiseert zaterdag 9 maart een “Meet and Eat”; samen aan tafel met vluchtelingen. Je meldt je aan als gastadres – Stichting Present zorgt voor een goede match – je ontvangt alle informatie, instructies en tips voor de Meet & Eat avond – op de dag zelf haal je je gasten om 16:00 (let op: dit tijdstip is vervroegd!) op bij het AZC/ woonadres* – thuis ga je samen eten – aan het einde van de Meet & Eat breng je de gasten weer terug. Uiteraard zorgen wij voor goede begeleiding en nazorg.
Aanmelding: voor maandag 4 maart via www.presentalmelo.nl/meet-eat, of: alie.dijkstra@presentalmelo.nl T: 06-14294984
Catherinus Elsinga

Collecte
PKN/JOP, jongeren spelen Sirkelslag
Tijdens Sirkelslag, een online spel van JOP, Jong Protestant, spelen kinderclubs, jeugdgroepen of schoolklassen via internet tegen andere groepen of klassen uit heel Nederland. Kinderen voeren als groep uitdagende opdrachten uit en strijden met elkaar voor de hoogste score. Het spel is een ideale manier om ongedwongen bezig te zij n met geloofsonderwerpen en vervult in gemeenten vaak een missionaire rol. Samen meedoen aan Sirkelslag versterkt bovendien teambuilding, groepsopbouw en het onderlinge vertrouwen in een groep. Het kant-en-klare programma is beschikbaar voor drie leeftijdsgroepen: Sirkelslag KIDS (8-12), Sirkelslag YOUNG (12-16) en Sirkelslag SCHOOL (voor groep 7 en 8). Collecteer mee zodat JOP nieuwe spellen kan blij ven ontwikkelen voor jeugd in én buiten de kerk.

Bidstond.
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond in de kerk, op de even weken voor de zieken en op de on even weken voor de zieken, gemeente en de wereld. U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden.

Kidzzcorner

Thema: Ester, de nieuwe koningin (Ester 2 1-18)

Vorige week hebben wij gehoord dat de machtige koning Ahasveros zijn koningin heeft weggestuurd omdat zij niet naar hem wilde luisteren. Vandaag gaat het verhaal verder.

Veel meisjes willen wel prinses zijn. Ze weten ook hoe dat is: prachtige, dure kleren, misschien een kroontje. Vraag het ze maar. De koning heeft er spijt van dat hij Wasti heeft weggestuurd, toen zijn gedachten met hem op de loop gingen. De koning is nu op zoek naar een koningin die net zo mooi is als Wasti.
De meer dan duizend kandidaat-koninginnen worden goed verzorgd en deze meisjes zullen zelf ook erg hun best hebben gedaan om de wedstrijd te winnen.
De dienaren vinden dat Ester naar het paleis moet. Dat is spannend, want het is een vreemde wereld. Ester valt op en wint het hart van iedereen, ook van de koning.
De koning kiest na lang aarzelen voor Ester. Ze is jong en mooi. Vader en moeder heeft ze niet meer, oom Mordechai zorgt voor haar. Ze luistert ook goed naar het advies van Mordechai (vertel niet dat je Joodse bent) en Hegai (ga zoals je bent).
Een meisje uit Israël komt heel dicht bij de koning. Daar zorgt God voor. Hij heeft haar over een tijdje nodig om zijn volk te redden.
Lied: We gaan voor even uit elkaar
 

Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
De Ontmoeting en de PGA
Consequenties van de vorming van een gemeente B.A. / Afzonderlijke gemeente
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.