PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief 26 September Zondagsbrief 26 September
Goedemorgen gemeente,
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Elsinga
Ouderling van dienst: Albert Jansen
Muziek: Testify
Koster: Ben Hemstede

Vanavond om 19.00 uur geen dienst
Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Geuze uit Enter
Om 19.00 uur: geen dienst

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: KIA Joodse en Palestijnse kinderen
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand.
Meeleven
We bidden voor de zieken in de gemeente. Edwin Brughuis hoopt in oktober te starten met een behandeling in het Roessingh in Enschedé. We hopen dat Dini Vink verder herstel mag ontvangen. En ook dat ze het verlangen van haar hart weer in de praktijk kan brengen om kinderen tot zegen te zijn. Afgelopen maandag hebben we samen met haar gebeden en heeft ze de zalving van zieken ontvangen.

Corona en ruimte
Ieder is weer welkom in de kerk. Wie verkouden is of andere ‘griepachtige’ klachten heeft wordt dringend aangeraden de dienst thuis mee te vieren. Dat kan via www.kerkdienstgemist.nl, ; en met beeld via https://www.twitch.tv/jvtwitch68

We zijn dankbaar voor de versoepeling van de corona-maatregelen. De scriba van de Protestantse Kerk René de Reuver geeft aan: “Dat alles weer kan, betekent niet dat je het ook moet doen. Gepast afstand houden, blijft het advies. Houd bovendien rekening met mensen met een kwetsbare gezondheid of mensen die zich niet veilig voelen bij de versoepelingen.”
In onze situatie betekent het dat er gekozen is voor
- Een vrij ruime opstelling in rijen voorin de kerk.
- Een gedeelte voor mensen die nog iets meer afstand in acht willen nemen.

Al met al kunnen er op deze manier ongeveer 100 mensen in de kerk.
Natuurlijk wordt er niet gevraagd naar een coronatoegangsbewijs. Iedereen is welkom! Scriba René de Reuver: “Het past niet in het kerkelijk denken om van te voren te controleren of mensen welkom zijn.”

Startzondag 26 september – twee vragen...
Het thema van de dienst is: “Van U is de toekomst; Uw Koninkrijk kome”. Testify verleent muzikale medewerking. Voor de kinderen is er een kinderfeest georganiseerd door de kindernevendienst.
In verband met het thema twee vragen:
1. Wat is uw/jouw grootste zorg voor de toekomst?
2. Wat is uw/jouw verlangen voor de toekomst?

Geef je antwoord door in één of twee ‘steekwoorden’. Bijvoorbeeld 1: “Armoede” 2: “Innerlijke vrede”. De antwoorden verwerk ik in een ‘woordwolk’. Mail je antwoord naar: cbelsinga@solcon.nl

Startzondag
Na de dienst is er koffie met iets lekkers; Daarna staan er spelletjes klaar voor wie daar zin in heeft.
Jenga, Thithy seconds, QWIXX, 4 op een rij, stratego, enz.
We sluiten af met een gezamenlijke maaltijd. Voor de maaltijd is het handig een beeld te hebben van wie er mee eet. Opgave via de lijst in de hal van de kerk of bij Henk Oosterveld: telefoon: 06 – 51614751 E-mail: henkj_oosterveld@hotmail.com

Catechisaties en tienerclub
Vandaag is het startzondag. Inmiddels zijn de catechisaties weer begonnen. We werken opnieuw samen met de Christelijke Gereformeerde Kerk aan de Hofkampstraat. Iedere woensdagavond onder leiding van Rogier van Veen. Hij is 23 jaar oud, theologiestudent en woont in Almelo.
 • 12 tot 15 jaar om 18.45 uur – 19.30 uur
 • 16/17 jaar om 19.30 uur – 20.15 uur
 • 18+ om 20.15 uur – 21.00 uur
Over enige tijd hoopt de club voor tieners te starten. De tieners krijgen daar nog wel apart bericht van. Eén keer in de veertien dagen een gezellige avond. En tegelijkertijd ruimte om te werken aan je band met de Here God. Mocht je geen gelegenheid hebben om naar de catechisatie toe te gaan, dan is dit een mooi alternatief!

Belijdeniscatechisatie
Heb je belangstelling voor de belijdeniscatechisatie? Dat zou prachtig zijn. Geef je op of neem contact met me op voor informatie! (Soms vormt zich in de loop van het seizoen een groep.) We bespreken met elkaar onderwerpen als:
 • wat is jouw persoonlijke geloofsgeschiedenis?
 • wie is Jezus?
 • wanneer ben je wedergeboren?
 • groei in je geloofsleven
 • gehoorzaamheid, wat houdt dat in?
 • De heilige Geest
 • God dien je niet in je eentje
 • enzovoort
Het kan zijn, dat je nog niet zeker weet of je belijdenis wilt doen. Geen punt; evengoed welkom! Belijdeniscatechese is bedoeld voor jongeren en ouderen; ook mensen die geen lid zijn van de gemeente kunnen meedoen.
Op welke tijd en plaats we bij elkaar komen, stem ik met de deelnemers af. Opgave: Catherinus Elsinga; de Valduif 1, 7609 NK, tel. 673395, e-mail: cbelsinga@solcon.nl

ALPHA-CURSUS START WEER!
Inmiddels hebben zich al zes mensen opgegeven voor de Alphacursus. Donderdag 30 september starten we weer met een nieuwe cursus. We bieden twee mogelijkheden aan; Fysiek of Online.
Mocht je de cursus nog niet gevolgd hebben dan heb je nu de kans. Mocht je al een keer hebben meegedaan wil je dan eens nadenken wie je zou kunnen stimuleren om dit jaar mee te doen?
Opgave bij Bonne Oosterhuis, telefoon 06 57262159.
Met vriendelijke groet, het Alpha team

De collecte
U kunt meedoen aan de collecte via het banknummer van de Protestantse Gemeente Almelo: NL38 RABO 0157 9521 34. De vermelding kan dan zijn: Wijkkas De Ontmoeting, aantal zondagen (bijvoorbeeld 4 zondagen)  en de verdeling (diaconie/kerk).
Catherinus Elsinga

Collecte
KIA, Joodse en Palestijnse kinderen spelen samen
Joodse en Palestijnse kinderen groeien gescheiden van elkaar op. Door het decennialange conflict in hun land is er veel onderlinge haat. Men leert elkaar te zien als ‘bezetter’ of ‘terrorist’. Kerk in Actie wil aan deze negatieve stereotypen een eind maken door Joodse en Palestijnse kinderen met elkaar in contact te brengen. Ze bezoeken elkaar in de klas en leren spelenderwijs over elkaars geschiedenis, tradities en identiteit. Een klein begin naar meer vrede.

Bidstond
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond in de kerk, op de even weken voor de zieken en op de oneven weken voor de zieken, gemeente en de wereld.
U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden.
Gebedspunten
✓ Startzondag en start en voortgang van alle activiteiten, bezoekwerk en bestuurlijke werk
✓ Spoedige vorming van een nieuwe regering
✓ Bereidwilligheid om duurzamer te gaan leven
✓ Voor alle gemeenteleden die het psychisch moeilijk hebben en hun gezins- en familieleden
✓ Voor de verdrukte kerk in landen als Afghanistan, Pakistan, India en alle organisaties die zich voor hen inzetten

Ventilatie
In de nieuwe zaal is de ventilatie inmiddels op orde, gebruikers kunnen/moeten de ventilatie handmatig aanzetten. In de keuken naast de afzuigkap zit een schakelaar. Wel graag na gebruik van de zaal weer uitzetten!

Kidzzcorner
Thema van vandaag: Gods Koninkrijk

Yes! Vandaag is het eindelijk zover! Samen hebben wij weer kindernevendienst. Fijn dat wij elkaar
weer mogen ontmoeten! Wij gaan horen over Gods Koninkrijk.

Het Koninkrijk van God maakt je heel rijk en blij
Jezus vergelijkt het Koninkrijk van God met een verborgen schat in de aarde. Een man die aan het graven is vindt deze schat. Hij verkoopt alles wat hij heeft om het land te kopen waar de schat is verborgen. Zo wordt hij schatrijk!

Het Koninkrijk van God is mooier en kostbaarder dan alle landen in de wereld
Jezus vergelijkt het Koninkrijk van God met een koopman die prachtige parels koopt en verkoopt. Als hij een parel tegen komt die zo mooi is als hij nog nooit heeft gezien, verkoopt hij alles om die ene parel te mogen hebben. Wat is hij blij en gelukkig dat hij hem heeft! Het Koninkrijk van God is mooier en kostbaarder dan alle landen in de wereld.

Het Koninkrijk van God is geen letterlijk gebied, maar een geestelijk Koninkrijk
Jezus is de Koning van dat Koninkrijk aangesteld door God de Vader. De Heilige Geest wil ons leren om de Koning van dat Koninkrijk helemaal te vertrouwen en Hem te gehoorzamen. De mensen die in Jezus geloven en Hem als Koning erkennen, horen bij dat Koninkrijk. Door te kiezen voor Jezus en te doen wat Jezus zegt laten wij al iets zien van wat het is om in dat Koninkrijk te leven. Maar het kwaad is ook nog in de wereld. Daarom heeft Jezus ons leren bidden: Uw Koninkrijk kome.

Toekomst van Gods Koninkrijk
Straks komt Jezus terug uit de hemel. Dan zullen alle andere landen en koninkrijken er niet meer zijn. Het kwaad zal er niet meer zijn. God zal dan een nieuwe hemel en een nieuwe aarde scheppen. Alleen nog dit Koninkrijk, het Koninkrijk van God zal er zijn. Dan zal het Koninkrijk van God volmaakt zijn!
Lied: Ho! Stop! – Hemelhoog 302
Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
De Ontmoeting en de PGA
Consequenties van de vorming van een gemeente B.A. / Afzonderlijke gemeente
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.