PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief 26 Mei 2019 Zondagsbrief 26 Mei 2019
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Bierma uit Nijverdal
Ouderling van dienst: Albert Jansen
Organist: Jan Noordijk
Koster: Henk de Roo

Vanmiddag om 15.30 uur is er kliederkerk:
Volgende week gaan voor:
Hemelvaartsdag om 10.00 uur Ds. Visser uit Uelsen
Zondag 2-6 om 10.00 uur: ds. Elsinga

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: diaconie Ondersteuningen
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Denkt u ook aan de zending bus? Opbrengst is voor IZB en GZB!

Leiding Kindernevendienst: Bastianne, Ilse en Heidi
Oppasdienst: Tiny en Tanya
Koffieschenken volgende week: fam. Kroeskamp
Meeleven
Albert Jansen moet deze week een ingreep ondergaan in het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis. In onze voorbede gedenken we verder zuster Spijkerman, die vorige week werd opgenomen in het ziekenhuis, zuster Mensink en Lykele de Leeuw. We leven ook mee met onze organist René Schipper en zijn gezin. Hij is herstellende van zijn ziekte, maar het is een vrij lang traject. Lykele de Leeuw zal op zijn verzoek komende maandagmorgen de ziekenzalving ontvangen.

Vanmiddag Kliederkerk 15.30 uur
Tijdens deze vierde Kliederkerk gaan we aan de slag met het thema ‘Hemelvaart’.

Eten mét de Turkse gemeenschap
Vanmiddag is er om 15.00 uur een Turks-Nederlandse dienst in de kerkzaal. U kunt daar gerust bij aanschuiven!
Daarna gaan we samen eten – Kliederkerk én Turkse gemeenschap! Dat is echt Ontmoeting! Volgende data van Turkse bijeenkomsten: 12 mei, 26 mei, 9 juni, 23 juni, 7 juli.

Kinderwerk Turkse gemeenschap: wie helpt mee?
Eén keer in de veertien dagen is er een Turks-Nederlandse dienst. Er doen enkele jonge gezinnen mee. Het kernteam zou het fantastisch vinden wanneer tijdens deze diensten een stukje kinderwerk geboden kon worden. Zijn er mensen die dat willen verzorgen? Als er een aantal kinderwerkers zijn kunnen we een rooster opstellen (bijvoorbeeld ieder één keer per zes weken). Opgave bij Dinant Kramer of Catherinus Elsinga.

Bediening van de doop
Volgende week zondag 2 juni zal D.V. de doop bediend worden aan Sophie Johanna Annemarie van der Valk. We prijzen de Heer om Zijn verbond met Zijn volk en de genade en liefde die zichtbaar wordt in de doop!

16 juni: belijdenis en doop; H. Avondmaal 23 juni
Er is een groepje van zeven mensen die de belijdeniscatechisatie volgen. Verschillende van hen hopen belijdenis te doen en enkelen zullen dan ook de Heilige Doop ontvangen. We danken God voor het werk van Zijn Heilige Geest waardoor mensen toegevoegd worden aan de kring van hen die behouden worden. In verband hiermee is de avondmaalsdienst verplaatst naar 23 juni.

Met LINKT naar BOOST!
In Den Ham is op de 2e Pinksterdag een prachtig festival: muziek, inspiratie, verbinding – en super gezellig. Met LINKT gaan we samen naar BOOST. Speciaal voor jongeren en jonge gezinnen (en alle anderen die zich jong voelen!). Ga je mee?
Het BOOST Gospel Festival is op Tweede Pinksterdag. Aan de hand van de pijlers Music, Inspire en Connect wordt een afwisselend programma aangeboden. Doel van het festival is om mensen dichter bij God en bij elkaar te brengen. BOOST is voor jong en oud; zo zijn er speciale area voor kids en tieners en is er een foodplein (voedselplein). Zie ook: www.boostgospelfestival.nl
Waar? Het terrein van ‘De Zandstuve’ in Den Ham; een prachtig bosrijk decor voor een kleurrijk festival!
Kosten? Het festival is gratis!
Hoe laat vertrekken we? Om 9.15 uur verzamelen bij De Ontmoeting.
Opgave? Dat zou handig zijn. Voorlopig opgave adres: cbelsinga@solcon.nl
Catherinus Elsinga

Collecte Diaconie, ondersteuningen
Voor dit doel wordt ook dit jaar een aantal malen gecollecteerd. Een voorbeeld: voedselpakketten voor mensen die in acute financiële problemen zitten en hulp bij schuldsanering. Het betreft vaak problemen veroorzaakt door werkloosheid, scheiding of plotselinge hoge medische kosten. Geef wat u kunt voor dit belangrijke diaconale doel!

Boodschappenmand
Iedere eerste zondag van de maand zamelen we boodschappen in voor de Stichting boodschappenmand Almelo. Er zijn steeds meer gezinnen in Almelo die gebruik moeten maken van de boodschappenmand. Laten we deze gezinnen helpen door zondag 6 juni een artikel mee te nemen naar de kerk. Er staat een mand klaar waarin de boodschappen dan gedaan kunnen worden.
Alvast bedankt, namens deze gezinnen. De Diaconie.

Mei-actie “Geef om uw Kerk”
Beste gemeenteleden,
Aan het eind van deze maand ontvangt u namens de kerkenraad een brief van ons met het verzoek om een financiële bijdrage voor de inrichting van de kindernevendienst- en de kinderoppasruimte.

Kinderen nemen in onze gemeente een belangrijke plaats in. Daarom zijn we van plan om de kindernevendienst- en de kinderoppasruimte opnieuw in te richten (verlichting, meubilair etc.) zodat kinderen het fijn en gezellig hebben in de ontmoeting met elkaar en met God.

Mocht er nog geld overblijven dan wordt dit bedrag toegevoegd aan het budget voor het onderhoud van de kerkzaal (schilderwerk en vloerbedekking).
Namens de kerkrentmeesters en de wijkkerkenraad van De Ontmoeting,
Met vriendelijke groeten, Gerrit Godeke en Erik Veneman (kerkrentmeesters)

PS: Deze brief vervangt het verzoek in voorgaande jaren om een bijdrage aan de Solidariteitskas van de Protestantse Kerk. We verwachten dat wij uit de reguliere bijdragen van onze gemeenteleden ook dit jaar onze afdracht aan de Solidariteitskas kunnen doen.

Donderdag 16 mei Senioren reisje.
Om 13.00 zaten de senioren v/d Ontmoeting in de bus van firma Schepers om richting Genemuiden te rijden, waar we zoals gezegd, naar het tapijt museum gingen. Met een lekker zonnetje erbij en een prachtige tocht langs toeristische wegen en aardige anekdotes over sommige plaatsen door de chauffeur verteld, reden we via Vroomshoop, Den Ham, Ommen, Balkbrug en Hasselt naar Genemuiden. hier in het museum werden we verwelkomd door de vele vrijwilligers. Onder het genot van een kop koffie of thee hebben we op de beamer naar een film kunnen kijken over het ontstaan van de tapijtindustrie. Met bewondering hebben we na de film, in de rondleiding, een geweldig staaltje van techniek gezien
van de verschillende machines die er stonden en draaiden voor de verwerking van de biezen, kokos en sisal, zoals dat ging in de begin jaren van de industrie. Later kwamen er nog de kunststof tapijten en zelfs het vervaardigen van kunstgras bij. Prachtige patronen die in de tapijten werden verwerkt lieten de vrijwilligers ons zien, heel bijzonder. Harry de Vries had een eigen vrijwilliger (ook een Harry) die Harry alles heeft uitgelegd tot in de puntjes en het
zo mee heeft laten beleven. Dit werd geweldig gewaardeerd. Mocht U of jij daar een keer in de buurt zijn, neem een kijkje in het museum, zeker de moeite waard. Na het bezoek aan het museum ging het richting Zwolle, waar de chauffeur ons vertelde over allerlei vernieuwingen in onze provinciehoofdstad. Daarna ging het via Dalfsen naar Filsteren, waar we in restaurant ”Madrid” een heerlijk diner voorgeschoteld kregen. Ds Elsinga ging voor in gebed en
dankte onze Schepper, met de woorden uit psalm 8, voor deze bijzondere dag. Aart Kroeskamp las na het nuttigen van het heerlijke diner, want dat was het, een paar verzen uit psalm 136 voor: 1 t/m 5 en 24t/m 26 en eindigde met een dankgebed. Tegen half negen waren we weer thuis in Almelo, na een hele geslaagde dag samen uit.
Heel veel dank aan iedereen die deze dag onvergetelijk heeft gemaakt.
Met vriendelijke groet. Maaike Wesselink.

Wijkmarkt
Zaterdag 11 mei jl. was de eerste wijkmarkt van onze gemeente, bedoelt om de wijkgemeente en de wijk met elkaar te laten kennismaken, er was een bloemenverkoop een grote boekenmarkt en een verloting. Gelukkig was het goed weer en konden de kinderen gebruik maken van het springkussen en stond de artiest (Harry Tienstra) niet in de regen te zingen. Het was niet overdreven druk, maar toch liep het aardig door, er werd veel koffie geschonken en gebruik gemaakt van de heerlijk gebakken cake.
We zijn verheugd dat de dag een positief resultaat heeft opgeleverd van bijna €1250,--!
Dank aan de organisatie, en het is voor herhaling vatbaar

Jongeren:
Hallo!
Er zijn wat activiteiten te melden voor de komende periode:
 1. We gaan naar De pinksterconferentie van Opwekking van vrijdag 7 tm maandag 10 juni. Als je mee wilt kun je je aanmelden bij
  www.opwekking.nl/conferenties/pinksterconferentie
  de kosten zijn ongeveer 70 euro als je een heel weekend gaat en blijft kamperen. Als je wilt kun je bij ons komen staan, neem dan even contact op. Aernout en Corien Stigter. Als de kosten een belemmering zijn moet dit geen belemmering zijn om mee te kunnen.
 2. Op 2e Pinksterdag zal de 3e editie van het BOOST Gospel Festival Den Ham georganiseerd
  worden. Het festival heeft: Entree is gratis. "Goed jou te ontmoeten!"
  Meer informatie: www.boostgospelfestival.nl.
  • meerdere podia met muziek in verschillende genres, inspirerende sprekers en creatieve workshops.
  • speciale Kids Area
  • foodplein met heerlijke gerechten.
  • Teen Area voor tieners/jongeren.
 3. Zet vast in je agenda: zaterdag 7 september van 15:00 tot .... Interkerkelijke ontmoeting voor
  jongeren. Leeftijd: 12 (v.o.)- 23 jaar. Er is BBQ, Sport, Muziek en meer! Je eigen vlees
  meenemen voor de BBQ. Verder toegang gratis. Ontmoet de andere christelijke jongeren uit
  Almelo!
  Opgeven kan t/m 25 augustus. Wees erbij!
  Via onderstaande link kun je je opgeven. Maar je mag je ook bij mij (Aernout of Corien Stigter) opgeven.
  https://docs.google.com/forms/d/1VEVTjoU-V6fObZOSzhUtfVjksHFj_3mP8QFnTuHL5xM/edit?usp=sharing
 4. Vanaf 18 jaar kun je elke zomer meedoen met DABAR-camping-evangelisatiewerk. Je gaat
  een week met een aantal andere jongeren activiteiten organiseren op een camping en ook met
  elkaar het evangelie delen, die ook deel uitmaken van activiteiten. Voor meer informatie:
  https://www.izb.nl/dabar
  Als je meer informatie wilt hebben kun je ons ook aanschieten.
We hopen je te ontmoeten! Aernout en Corien Stigter, tel. 06-44023973

Kidzzcorner
Thema: Een andere Pleitbezorger dan Jezus (Joh. 14)...Jezus blijft maar op een andere manier!
Veel apparaten hebben een afstandsbediening. Je hoeft niet naar het toestel toe te gaan en op knopjes te drukken, maar doet dat vanuit je stoel. Een auto kun je opendraaien met de sleutel in het slot, maar er zit meestal ook een knopje op, waarmee datzelfde op afstand kan. Hetzelfde resultaat op een andere manier. Jezus blijft ook....maar op een andere manier. Jezus roept de discipelen op Hem te blijven liefhebben en te doen wat Hij hen heeft geboden, ook als Hij weer bij zijn hemelse Vader is. Daarin verandert niets. Ook God verandert niet: Hij was in Jezus bij hen en liet zien wie Hij is en wat Hij wil doen. Alleen doet Hij dat nu door Gods Geest in hun gelovig hart en verstand. Vanuit de hemel geeft Jezus door de Geest zijn woorden aan hen door, van een afstand en toch eindeloos dichtbij. Gods nabijheid wordt niet minder, maar anders. Kinderlied: Liefde, blijdschap, vrede (HH 115)
 
Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.

 
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
De Ontmoeting en de PGA
Consequenties van de vorming van een gemeente B.A. / Afzonderlijke gemeente
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.