PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief 26 Januari 2020 Zondagsbrief 26 Januari 2020
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Wiekenraad uit Uelsen
Ouderling van dienst: Maaike Wesselink
Organist: Jan Noordijk
Koster: Jacob Dogger
Vanavond om 19.00 uur is er geen dienst

Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Elsinga
Om 15.30 uur: Kliederkerk

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: PKN/JOP
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Denkt u ook aan de bussen bij de uitgang? Opbrengst voor IZB en GZB en Boodschappenmand

Leiding Kindernevendienst: Betsie en Astrid
Oppasdienst: Lisette en Janelle de Vries
Koffieschenken volgende week: fam. Nyika
Meeleven
Diny Vink is thuis en we hopen dat de pijn zal verminderen en ze genezing mag ontvangen. Dick v.d. Vis verblijft in het ziekenhuis
voor onderzoek – en wellicht een behandeling. We leven mee met Lykele en Jannie de Leeuw, de familie Mensink, broeder Herman Janssen, en andere zieken thuis.

God is royaal... laten wij het ook zijn
Vrijgevigheid begint bij God. Hij schept hemel en aarde en geeft die als woning aan de mensen. Zonder Gods ruimhartige liefde verkeren wij in bittere armoede.
Paulus verwijst voor royaliteit naar de Heer: U kent immers de genade van onze Here Jezus Christus, dat Hij om uwentwil arm is geworden, terwijl Hij rijk was, opdat u door zijn armoede rijk zou worden.

Moge de Here ons samen verheugen door een vrijgevigheid die de kwaliteit heeft van Zijn liefde.

Heilig avondmaal thuis meevieren
Er zijn gemeenteleden die vanwege hun gezondheid niet in de gelegenheid zijn om naar de kerk te komen. Degenen die verlangen om thuis niet alleen de dienst te beluisteren, maar ook het avondmaal mee te vieren kunnen dat kenbaar maken bij de scriba. Wellicht kan een ambtsdrager tijdens een Avondmaal dienst bij hen zijn om brood en wijn met hen te delen.

Turks-Nederlandse diensten
In januari is de Turks-Nederlandse pioniersplek van start gegaan. Later daarover meer informatie! De diensten beginnen voortaan wat vroeger, om 14.00 uur. Data zijn: 2 en 16 februari; 1, 15 en 29 maart, 12 en 26 april. U bent er van harte welkom!

LINKT
Woensdag 12 februari is er weer LINKT-pleisterplaats van 17.30 uur – 19.30 uur in het huis van Lydia in de Grotestraat 187 A/B. Ontmoeting met mensen uit verschillende culturen, gezelligheid, samen eten. Soms zingen we samen, of we delen verhalen en leggen het in gebed aan de Heer voor. Schuif ook eens aan!
Iedere donderdagmorgen van 10.00 uur – 12.30 uur is er LINKT-stadspastoraat. Gewoon een kop koffie komen drinken in het huis van Lydia – of in een veilige setting een persoonlijk gesprek aangaan. Het kan allebei. Welkom!
Catherinus Elsinga

Zondag 2 februari met Testify
Op zondag 2 februari zorgt Testify voor de begeleiding tijdens de dienst. Thema is ‘first things first’ oftewel: stel prioriteiten! Wat is het belangrijkste in je leven – en richt je daarop ook je leven in? Of worden we meegezogen door de drukte van iedere dag? In het boek Ezra lezen we: “Ondanks hun angst voor de bevolking van het land richtten ze het altaar op zijn oude fundamenten op en offerden aan de HEER”.
De liederen die we zingen zijn uit de bundel Opwekking. 192 Ik kom uw heiligdom binnen; 706 Zie hoe Jezus lijdt voor mij; 553 Laat het feest zijn 623 Laat het huis gevuld zijn met wierook van aanbidding; 138 Kom maar, wees blij en verheugd; 573 U bent welkom; 813 Uw liefde wint elke strijd.

Collecte
PKN/JOP, jongeren spelen Sirkelslag
Tijdens Sirkelslag, een online spel van JOP, Jong Protestant, spelen kinderclubs en jeugdgroepen op eigen locatie een interactief spel. Ze voeren als groep uitdagende opdrachten uit en strijden tegen andere groepen in heel Nederland om de hoogste score. De groepen staan via internet en sociale media met elkaar in verbinding. Sirkelslag is een ideale manier om ongedwongen bezig te zijn met geloofsonderwerpen waarin altijd een bijbelverhaal centraal staat. Het vervult in gemeenten vaak een missionaire rol. Er is een kant-en-klaar programma voor twee leeftijdsgroepen: Sirkelslag KIDS (8-12 jaar) en Sirkelslag YOUNG (12-16 jaar). Doneer ruimhartig zodat JOP nieuwe werkvormen kan blijven ontwikkelen voor jeugd binnen én buiten de kerk.

Bidstond
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond in de kerk, op de even weken voor de zieken en op de on even weken voor de zieken, gemeente en de wereld. U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden.

Kidzzcorner

De komende tijd tot aan het paasproject zullen wij uit het boek Ezra lezen. In dit boek lezen wij over de terugkomst van de Israëlieten na hun ballingschap. Onder verzet wordt de tempel herbouwd en uiteindelijk voltooid. De dienst aan God wordt opnieuw ingesteld.

Thema van vandaag: Weer naar huis (Ezra 1:1 – 3:7)

Wanneer verlang je naar huis? Als het saai is op school of als je niet mee mag doen met spelen. Maar ook als je op vakantie bent geweest is het fijn weer thuis te zijn. Lekker met de vertrouwde dingen om je heen: je eigen bed, speelgoed, vriendjes en buren. Vakantie is leuk, maar niet te lang.

Het Bijbelverhaal van vandaag gaat over de Israëlieten die graag naar huis willen.
Hun land is veroverd door Babel en veel van de Israëlieten zijn meegenomen. Nu wonen ze al jaren in dat vreemde land. Ze geloven niet meer dat ze ooit nog thuiskomen. Ze hebben erom gebeden tot God, maar er gebeurt niets. Dan wordt Babel verslagen door de koning van Perzië. Hij heet Cyrus en vindt dat ieder volk in zijn eigen land hoort te wonen. Ze mogen leven zoals ze willen en in hun eigen God geloven. Daarom zegt koning Cyrus: ga maar terug naar jullie land, ik geef jullie geld en materiaal om huizen te bouwen en een tempel voor de HEER. De Israëlieten kunnen bijna niet geloven dat het waar is. God heeft hun gebed verhoord. Hij heeft koning Cyrus gebruikt om hen gelukkig te maken. Snel gaan ze op weg naar hun eigen land, hun eigen stad Jeruzalem. Wat zijn ze blij!
Ze bedanken God, Hij gaat alles goed maken.

Uit: Vertel het Maar

Lied: God kent jou (Hemelhoog 503).
 
Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
De Ontmoeting en de PGA
Consequenties van de vorming van een gemeente B.A. / Afzonderlijke gemeente
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.