PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief 25 Juli Zondagsbrief 25 Juli
Goedemorgen gemeente,
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Elsinga
Ouderling van dienst: Maaike Wesselink
Organist: Jan Noordijk zang Hennie, Betsie en Ben
Koster: Marco Haakmeester

Vanavond om 19.00 uur een dienst
Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Kaljouw
Om 19.00 uur: geen dienst

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: College van Diakenen, ouderenwerk
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand.
Collecte
College van Diakenen, ouderenwerk
De diaconie-collecte is deze zondag bestemd voor het ouderenwerk. Dit werk omvat bijvoorbeeld een diaconale bijdrage aan de jaarlijkse bustocht die vanuit de wijkkerken voor ouderen georganiseerd wordt of aan de ouderensoos. Er wordt ook bijgedragen aan een jaarlijkse attentie zoals een bloemetje voor ouderen en langdurig zieken. Tevens wordt financiële hulp aan ouderen en gehandicapten gegeven die zich opgeven voor een Twenteweek in het Huis van de Kerk ‘Nieuw Hydepark’ en de kosten zelf niet kunnen dragen.

Bidstond
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond in de kerk, op de even weken voor de zieken en op de oneven weken voor de zieken, gemeente en de wereld. U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden.
Dank en gebedspunten 25 juli
  1. Danken voor al die vrijwilligers die de sport en spel middag mogelijk hebben gemaakt.
  2. Danken voor de goede samenwerking van verschillende culturen.
  3. Gebed voor hen die op vakantie gaan of al zijn. Uitrusten en genieten.
  4. Gebed voor de kerk.
Eliza weer naar Roemenië
Eliza Goga die het sarcoom van Ewing heeft, is na een verblijf van 9 weken in Wenen weer terug naar Roemenië.
De uitslag van de biopsie was niet gunstig er is weer een tumor ontdekt... Eliza en haar ouders zijn hier erg verdrietig over.
Als laatste medische behandeling in Wenen kreeg ze een MRI van haar hele lichaam die een uur duurde en die haar zwaar viel.
De dag na terugkomst in Roemenië moest ze gelijk weer naar het ziekenhuis. Ook daar is nog een biopsie genomen, waar de uitslag van afgewacht moet worden. Vervolgens is de dag erop de chemo weer gestart...
De ouders zijn wel blij om na zo'n lange tijd weer samen te zijn als gezin, maar het valt hun erg zwaar en ze hebben er moeite mee om moed te houden.
Sariko schrijft (moeder) :”Het is zo lang en erg zwaar. Maar ik geloof dat God met ons is. Hij weet dit alles. Hij moet ons erdoorheen helpen, want Hij is onze Kracht”.
Verder bedankt ze de gemeente voor de verschillende vormen van ondersteuning die ze mochten ontvangen.
Blijf alstublieft voor hen bidden.

Kinderclub
Lieve mensen/kinderen,
Ik wil jullie even vertellen dat ik stop met de kinderclub. Ik heb het afgelopen jaar veel problemen met m’n gezondheid gehad, ben geopereerd en kan het niet meer aan om de kinderclub te leiden.
Ik wil bij deze iedereen bedanken die mij heeft geholpen, en ben erg dankbaar dat ik samen met zoveel hulp 21 jaar de kinderclub heb mogen draaien. We hebben heel veel plezier samen gehad en heel veel kinderen kunnen vertellen van de Here Jezus. Bedankt allemaal. Ik vind het jammer dat ik moet stoppen maar het kan niet anders. Hartelijke groetjes Dinie Vink.

Dabar
Van 2 t/m 20 augustus zijn teams van Dabar op Camping het Berkenven in de Pollen, gemeente Twenterand.om te evangeliseren. Ze doen kinderclub, activiteiten voor jongeren en voor ouderen. Ze zijn een luisterend oor voor veel campingbewoners. Wilt u voor deze jonge mensen bidden bijv. dat hun boodschap een goede ingang bij de mensen heeft.
Betsie Dogger

Kidzzcorner 25 juli 2021
Afhankelijk van God

Jakobus 4:13-17 en 5:12
Freek maakt plannen voor de vakantie Hij wil met zijn vriendje in de tuin in de oude tent slapen. Zijn vader zegt: het is goed, als het door kan gaan. Waardoor zou het niet door kunnen gaan? Als het onweert of als de tent kapot is of als een van de vrienden ziek wordt. Jakobus leert ons in zijn brief dat we best plannen mogen maken, maar niet kunnen zeggen: zo gaat het gebeuren. Je kunt ziek worden, het weer kan slecht zijn of er kan iets anders misgaan. Je gezondheid en het weer zijn cadeaus van God. Vergeet niet dat Hij jouw leven stuurt en bepaalt. Belangrijke dingen (zoals een huwelijk, een belangrijke vergadering of een feest) kunnen onverwacht niet doorgaan. Dat is in Gods hand. Daarom mag je dan best zeggen of op de uitnodiging schrijven: als God het wil. Lied: ‘’k stel mijn vertrouwen.
 Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
De Ontmoeting en de PGA
Consequenties van de vorming van een gemeente B.A. / Afzonderlijke gemeente
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.