PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief 25 Augustus 2019 Zondagsbrief 25 Augustus 2019
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Elsinga
Ouderling van dienst: Maaike Wesselink
Organist: Jan Noordijk
Koster: Jacob Dogger
Vanavond om 19.00 uur is er een dienst waarin voor gaat:

Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Woudenberg uit Vaassen
Om 19.00 uur: ds. Elsinga (open dienst)

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: Plaatselijke instellingen
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Denkt u ook aan de zending bus? Opbrengst is voor IZB en GZB!

Leiding Kindernevendienst: Mariska en Andreas
Oppasdienst: Jessica en Eelke
Koffieschenken volgende week: fam. Podt
Open dienst
Volgende week zondag, 1 september om 19.00 zal dominee Elsinga preken over het thema 'De voedselbank gaat dicht'. Het bijbelgedeelte waar we uit gaan lezen is 2 Koningen 6: 24-33 en 2
Koningen 7: 1-20.
Testify zal de muzikale begeleiding verzorgen met de opwekking nummers: 680, 737, 752, 786, 794, 795, 798. Kom luisteren en laat u inspireren en bemoedigen! Voor de dienst wordt er een kop koffie/thee of fris aangeboden. Na de dienst is er gelegenheid om met elkaar na te praten. WELKOM!

Oud Papier
Aanstaande zaterdag 30 augustus kunt u uw oud papier weer inleveren bij de bekende punten, tussen 09.00 en 12.00 uur aan de Bornerbroeksestraat (Avia tankstation) De inzameling bij de kerk komt met ingang van deze maand (door weinig belangstelling van de gemeente en buurt) te vervallen

Collecte
Instellingen plaatselijk
De diaconie-collecte is dit keer voor ‘Plaatselijke Instellingen’. Met Instellingen worden organisaties bedoeld die actief zijn op sociaal en maatschappelijk gebied. Als voorbeeld kan genoemd worden de Stichting Boodschappenmand die mensen in acute financiële problemen ondersteunt met boodschappenpakketten. Andere voorbeelden van plaatselijke instellingen zijn Schuldhulpmaatje en Stichting Present.

Zendingsbussen
De opbrengst van de zendingsbussen, periode 8 april – 7 juli, bedraagt € 388, 18
Alle gevers hartelijk dank

Bidstond.
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond in de kerk, op de even weken voor de zieken en op de on even weken voor de zieken, gemeente en de wereld. U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden

Ontmoeting
In de Algemene kerkenraad (AK) hebben we dit voorjaar gemerkt, dat mensen uit verschillende
wijken elkaar wellicht onvoldoende kennen. We vormen samen de Protestantse Gemeente Almelo (PGA), maar we weten weinig van elkaar. Omdat het belangrijk is om elkaar binnen de PGA beter te leren kennen, is besloten een ontmoeting voor gemeenteleden uit 5 wijken in de Ontmoeting te organiseren. Die bijeenkomst is gepland voor zaterdag 28 september vanaf 13:00 uur. We beginnen met een lunch in gemengde groepen om vervolgens op speelse wijze a.d.h.v. vragenkaartjes met elkaar in gesprek te raken. Lijkt het u leuk om hieraan deel te nemen, belt u met Aernout Stigter 06-24393020 of stuur een e-mail naar aernout.stigter@gmail.com.

Begin dit jaar hebben we uw mening gevraagd over de toekomst van de wijk de Ontmoeting. Daar is op de wijkavond een helder antwoord op gekomen dat u de huidige situatie niet gewijzigd wilt hebben. Maar er werd ook aangegeven dat we deel uitmaken van de PGA. Mede daarom vinden wij als wijkkerkenraad dat die ontmoeting belangrijk is. En daarom hebben we gastvrij ons gebouw voor dit evenement ter beschikking gesteld. We hopen op een gezellige middag en een goed gesprek met broeders en zusters uit andere wijken.
Wilt u helpen met de organisatie, laat het me weten.
Aernout Stigter

Een tweede leven voor uw oude mobieltje, toner of cartridge
Kerk in Actie gelooft in delen. Met elkaar in actie voor de naaste, dichtbij en ver weg. Geen mens uitgezonderd. Ook u kunt in actie komen door simpelweg uw oude mobieltje, lege inktcartridge of toner, ansicht- en geboortekaarten, postzegels en oud geld in te leveren in de kerk. Misschien heeft u de inleverpunten hiervoor wel zien staan in de kerk?

Wat kunt u nog meer doen?
  • Vraag op uw werk, school of vereniging om de lege cartridges en toners te verzamelen.
  • Knip postzegels ruim van de envelop. Knip geen postzegels van ansichtkaarten.
  • Lever alleen ansichtkaarten in, geen dubbele kaarten. Een ansichtkaart is een enkele kaart, met aan de ene kant een afbeelding en aan de andere kant ruimte voor adres en postzegel. Dubbele kaarten hebben geen verkoopwaarde en belanden bij het oud papier.
  • Ook welkom zijn geboortekaartjes, zelfgemaakte kaarten en kaarten van Anton Pieck, Voor het kind en Stichting Kinderpostzegels in alle maten en vormen.
Wilt u hier meer over weten? Neem dan even contact op met het Kerkelijk bureau, Kerkplein 3 in Almelo (tel. 456744) of kijk op www.kerkinactie.nl/inzamelingsacties en kijk eens op
www.facebook.com/inzamelingsactieskerkinactie.
P.S. in de wijkgebouwen staat achter in de kerk de box waarin u de verzamelde spullen kunt doen.

JAARREKENING PROTESTANTSE GEMEENTE ALMELO
De jaarrekening 2018 sluit met een negatief resultaat van 13.716,85, als volgt te verdelen:
NOACH 5.215,48
Ontmoeting 1.968,09
Pniël 2.255,63
Grote Kerk -27.766,57
Bleek -5.619,15
Centraal 10.229,67
Totaal -13.716,85

De volledige jaarrekening 2018 van onze gemeente ligt op het kerkelijk bureau ter inzage van 2 t/m 15 september 2019. Dit tijdens de uren dat het kerkelijk bureau is geopend. De openingstijden zijn: maandag en donderdag van 10 – 12 uur. Het kerkelijk bureau is te vinden in de Schouw, Kerkplein 3 te Almelo.
Mocht het voor u bezwaarlijk zijn om het kerkelijk bureau te bezoeken, dan volstaat een telefoontje (0546-456744) of een mailtje (kerk@pknalmelo.nl) om de jaarrekening thuisgestuurd te krijgen. U vindt de volledige jaarrekening ook gepubliceerd op onze website: www.pga-almelo.nl Onder publicaties vindt u de jaarrekeningen. Opmerkingen kunnen worden gezonden aan de voorzitter van de Algemene Kerkenraad, Aart Ek, email voorzitter@pga-almelo.nl.
Namens het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Almelo,
P.D. Visser, voorzitter H.J. Boere, penningmeester

Beste 10-ers,
Op 7 september hebben we een tweede interkerkelijk tiener-event. Begin dit jaar zijn we wezen bowlen, maar nu gaan we op zaterdag 7 september vanaf 15:00 tot 20:00 uur een sportief en creatieve middag met aansluitend een BBQ. Omdat we niet kunnen inschatten wat jij van de BBQ wil eten, moet je dat zelf meenemen neem het bij voorkeur mee in een plastic zakje. Bij binnenkomst kun je dat inleveren bij mij, dan leg ik het in de koelkast. Je mag vanaf 18:00 uur zelf helpen grillen. Heb je iets speciaals vanwege een dieet meegenomen, dan moet je dat even zeggen bij het inleveren. Dat mag niet terecht komen op een grote bult. Voor drinken wordt gezorgd. Omdat we een lekker sportief programma hebben is sportkleding en sportschoenen het handigst.

Het event wordt gehouden in en rondom het gebouw van de Pinkstergemeente ‘de Banier’
(Hofkampstraat 169 in Almelo). Bij slecht weer kunnen we alles binnen doen, maar we rekenen op een mooie nazomerdag.

Na de formele afsluiting om 20:00 uur hoef je niet persé direct weg, omdat we dan rondom de
vuurkorf gezellig doorgaan met elkaar ontmoeten. Ben jij 12 jaar of ouder en nog geen 24 jaar oud, dan ben je welkom. Je kunt je opgeven tot uiterlijk zondag 25 augustus. Doe dat door te bellen met Aernout 06-24393020 of te mailen aernout.stigter@gmail.com.We hopen dat jullie mee willen doen.
Corien en Aernout Stigter

“Hoe merk ik meer van God in mijn leven en hoe kan ik Zijn stem leren
verstaan?”
Ongetwijfeld vragen die meer christenen stellen.
Eigenlijk is dan ook de vraag hoe we de krachtige werking van de Heilige Geest
meer kunnen toelaten in ons leven.

Komend seizoen wordt de cursus gegeven in Wierden op donderdag 26 september, donderdag 10 oktober en donderdag 17 oktober in gebouw Hebron Dorpskerk, Burg. J.C. van den Bergplein 3, inloop en koffie/thee vanaf 19.45 uur. De kosten voor het boekje van de cursus zijn 10 euro.
Opgeven of meer informatie? Dit kan via email: marjoleinpost78@gmail.com

Regiowerkgroep Twente/Salland Evangelisch Werkverband

Kidzzcorner
Thema: Met Christus gestorven en opgestaan (Kol 2 en 3)

Heb jij foto’s op je slaapkamer staan? Van wie? Waarom staat die foto daar? Dan kun je aan die persoon denken, ook al is hij er niet, soms kan dat ook verdrietig zijn. Vaak zijn het foto’s van mensen van wie je houdt, die belangrijk voor je zijn. Paulus laat ons in dit bijbelgedeelte een soort fotoserie zien, waarop staat wat Jezus gedaan heeft. Jezus leefde op aarde en is daar gestorven aan het kruis. Daarna is hij uit het graf gekomen, want Hij leeft. En tenslotte is Hij naar de hemel gegaan, waar Hij Koning is. Paulus zegt: Denk bij alles wat je doet aan de foto van Jezus. Omdat Jezus stierf, zijn jouw zonden opgeruimd. Omdat Jezus leeft, krijg jij een nieuw leven voor altijd. En omdat Jezus Koning is, mag jij Hem volgen en Hem gehoorzamen. Denk in jouw leven steeds aan het leven van Jezus. Vergeet Hem niet en hou van Hem!

Kinderlied:
We gaan voor even uit elkaar...
 
Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
De Ontmoeting en de PGA
Consequenties van de vorming van een gemeente B.A. / Afzonderlijke gemeente
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.