PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief 23 September 2018 Zondagsbrief 23 September 2018
Goedemorgen gemeente,
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Elsinga
Ouderling van dienst: Dinant Kramer
Organist: Marco Haakmeester
Koster: Ben Hemstede

Vanavond om 19.00 uur is er Geen dienst
Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: drs. Leeflang uit Veenendaal
Om 15.30 uur: Kliederkerk.

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: Instellingen plaatselijk
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Denkt u ook aan de zending bus? Opbrengst is voor IZB en GZB!

Leiding Kindernevendienst: Annemarie en Lisanne
Oppasdienst: Aernout en Esther
Koffieschenken volgende week: Fam. Fierkens
Meeleven
Zr. Voskamp hoopt verder aan te sterken in de Koppel. Bij zr. Mensink zijn er verschillende klachten en complicaties. We bidden om Gods leiding en zegen voor haar en haar man.

De tweede dienst
Voor september en oktober is het schema: 30 september: Kliederkerk (aanvang 15.30 uur). 07 oktober:
open dienst (Thema: Bert van Leeuwen en Barnabas); 14 oktober - 19.00 - Gebed- en getuigenisdienst;
21 oktober - 19.00 - Alpha- en leerdienst
28 oktober - 19.00 - Zangdienst

De wijkkas
In de vorige zondagsbrief werd dankbaar melding gemaakt van de opbrengst van de actie ‘Groei en Bloei’. We hopen dat de inkomsten van onze wijkkas ook op peil blijven. Uw gift is zeer welkom! Wijkkas van de Ontmoeting NL38 RABO 0157 9521 34.

Data: 30 september; 17 oktober; 7 november
• 30 september 15.30 – 17.00 uur ‘Kliederkerk’ (voor jong én oud!)
• 17 oktober: ‘als kinderen andere wegen gaan’, 19.45 uur.
• 7 november: gemeenteavond (na de dienst op dankdag)

Open FOCUS-avond 26 september ‘Waar God je roept’
In de kerk; Aanvang: 19.45 uur. Iedereen is van harte welkom op de Open FOCUS-avond. Het gaat over uw/ jouw wereld. Hoe ziet je werkplek of buurt eruit? Dát is de plek waar God je roept. Wat is Zijn bedoeling daarmee? Een afwisselende avond waarin je kennis kunt maken met FOCUS én vast ook met gemeenteleden die je nog niet gesproken hebt.

Catechisatie
Op 26 september beginnen de catechisaties weer aan de Hofkampstraat. De jongste groep woensdagavond om 19.00 uur; de groep van 16-18 jaar woensdagavond 20.00 uur. Verder is er gelegenheid om belijdeniscatechisatie te volgen bij mij thuis. Info en opgave: C.B. Elsinga, T 673395; cbelsinga@solcon.nl

Oriëntatiecursus Christelijk geloof
Tijdens vier woensdagavonden wordt een introductie gegeven in het christelijk geloof. Er is geen vooropleiding of voorkennis nodig. Iedereen is welkom: gelovig of niet gelovig, kerklid of geen kerklid. Iets voor jou – of voor een bekende?
Locatie: ‘Het Pakhuis’, Touwbaan 58, Almelo.
Data: de woensdagen10 okt; 14 nov; 12 dec; 9 jan.
Tijd: 19.30 uur – 21.30 uur. Wie dat wil kan deelnemen aan de gezamenlijke maaltijd vooraf.
(Om17.30 uur is er koffie en daarna wordt er soep en een broodje geserveerd.)
Kosten: € 15,- inclusief het cursusboek.
Opgave: Catherinus Elsinga, (De Valduif 1, Almelo); T. 0546 – 673395; cbelsinga@solcon.nl.
Catherinus Elsinga

Collecte Instellingen plaatselijk
De diaconie-collecte is dit keer voor ‘Plaatselijke Instellingen’. Met Instellingen worden organisaties bedoeld die actief zijn op sociaal en maatschappelijk gebied. Als voorbeeld kan genoemd worden de Stichting Boodschappenmand die mensen in acute financiële problemen ondersteunt met boodschappenpakketten. Andere voorbeelden van plaatselijke instellingen zijn Schuldhulpmaatje en Stichting Present.

Autodienst
Er worden dringend een paar nieuwe mensen, (ook en vooral jongeren) gevraagd om volgens rooster mee te rijden in de autodienst. Mocht je op een ingeroosterde dag niet beschikbaar zijn, is ruilen altijd mogelijk. De autodienst komt nu steeds op dezelfde kleine groep chauffeurs neer. Kom op, en help mee de kleine ploeg chauffeurs versterken, aanmelden kan bij Harry de Vries, tel. 828201

Doppen actie
KNGF Geleidehonden meldt in het overzicht van 2017 het volgende: ''Verspreid over het land zetten enthousiaste spaarders zich in voor de doppeninzameling voor KNGF Geleidehonden. In 2017 werd er met deze actie 34.727 euro opgehaald.'' Een prachtig resultaat waar ook velen van ons een bijdrage aan hebben geleverd. Blijft u doorgaan met doppen sparen en doe ze zondags in de emmer in de hal. Het is zo nodig! Namens vele toekomstige hondenbezitters, hartelijk dank. Harry de Vries

DORCAS VOEDESELAKTIE:
We mogen weer meedoen!!!!!!
Zaterdag 10 november is er weer de Dorcas voedselpakkettenactie voor de allerarmsten in Europa.
We proberen om in 4 supermarkten in Almelo weer levensmiddelen in te zamelen.
Het kost maar 2 uurtjes van uw tijd tussen 09.00 en 17.00 uur.
Wie helpt mee?
Informatie en opgeven bij Ben Hemstede.
benhemstede@gmail.com 0546 64 28 91

BOODSCHAPPENMAND:
Fijn om te melden dat twee gemeenteleden zich hebben aangemeld om de boodschappen weg te brengen. Dus u kunt gerust weer boodschappen meenemen, elke 1e zondag van de maand. Ook de collectebus wil graag gevuld worden.

LUISTEREN NAAR GODS STEM
Op de donderdagen 4,11 en 18 oktober a.s. is er in Kloosterhaar weer gelegenheid om de cursus
“Luisteren naar Gods stem” te volgen.
Heeft u interesse? Meer info: famhemstede@gmail.com

Kidzzcorner

Thema: Geen dag zonder God (Daniël 6)

Hebben jullie vandaag God vandaag al nodig gehad? Zo ja, waarvoor?
Iedereen heeft God nodig: wie laat ons eten groeien, wie geeft ons gezondheid?
Dat kunnen wij zelf niet.

Wij horen vandaag weer meer over het leven van Daniël. Na koning Belsassar is nu koning Darius aan de macht. Daniël krijgt een hoge functie van koning Darius in zijn rijk. Daniël verandert niet. Bij alles wat hij doet betrekt hij God. De koning houdt van Daniël, omdat hij zijn werk erg goed doet. Hij wil hem zelfs nog belangrijker maken. Andere mannen zijn jaloers, zij willen belangrijker zijn! Die mannen bedenken een gemeen plan. Daniël wil elke dag bidden tot God. Als ze dat verbieden en zeggen dat je dertig dagen lang alleen aan de koning iets mag vragen, dan zal Daniël niet gehoorzamen. Hij wil iedere dag God danken en Hem vragen om hulp. De koning denkt niet goed na en trapt in de val. Als hij erachter komt is het te laat. Hij mag de wet niet veranderen. Hij kan alleen wensen en hopen dat Daniëls God die dag een wonder zal doen. Maar is dat wel mogelijk? Daniël blijft bidden en hij wordt daarom voor de leeuwen gegooid. Maar die eten hem niet op. God redt hem en zorgt dat de leeuwen hem niets doen. De volgende dag weet Darius en niet veel later zijn
hele rijk: De HEER is koning van hemel en aarde. Wat is de koning blij! En wat is hij dankbaar naar Daniëls God. Extra Bijbelgedeelte: Filippenzen 4: 4-7 (vooral vers 6) (Paulus geeft opdracht om te danken en te bidden ‘bij alles’)
Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
De Ontmoeting en de PGA
Consequenties van de vorming van een gemeente B.A. / Afzonderlijke gemeente
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.