PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief 23 Mei Zondagsbrief 23 Mei
Goedemorgen gemeente,
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Elsinga
Ouderling van dienst: Albert Jansen
Organist: Rene Schipper , zang Emmy, Eelke en Aernout

Koster: Marco Haakmeester

Vanavond om 19.00 uur is er geen dienst
Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: Ds. Nijland
Om 19.00 uur: geen dienst

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: KIA Egypte, stimuleren van Bijbellezen
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand.
Meeleven
We dragen de zieken in de gemeente op aan de HERE. We noemen Symon Taal, Herman Jansen en Daniël Kosters.

Dorst en Pinksteren
“Indien iemand dorst heeft, hij kome tot Mij en drinke! Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dit zei Hij van de Geest, welke zij, die tot geloof in Hem kwamen, ontvangen zouden...” Joh. 7:38,39.
Kennelijk hangt het van óns af of wij komen. De Here Jezus stelt geen voorwaarden; Hij nodigt ieder uit die dorst heeft. Dat royale van Koning Jezus is kenmerkend voor het Pinksterfeest. Hij heeft door Zijn offer volkomen betaald voor onze zonden. In de hemel heeft Hij namens ons de belofte van de Geest in ontvangst genomen. Het enige dat nodig is om de Geest – en daarmee de aanwezigheid van Jezus Zelf – te ontvangen is geloof. Geloven is een andere aanduiding voor ontvangen, drinken, vragen aan God om een lege hand te vullen. Laten we dat doen!

Belijdenis en doop 23 mei
Op dit pinksterfeest zullen Bradley Nyika, Esther Teeuw en Erik Braakman belijdenis doen van hun geloof. Erik zal dan tevens de heilige doop ontvangen. Suze Hannah Meike van der Valk, dochter van Evert-Jan en Nathalie van der Valk, zal eveneens de doop ontvangen.
We verwachten dat er op Pinksterzondag ongeveer 20 directe betrokkenen bij belijdenis en doop aan de dienst deelnemen. Naast hen nodigen we hun ambtsdragers / pastoraal werkers van de wijken waartoe zij behoren uit om er deze dienst bij te zijn. We vragen de andere gemeenteleden om de dienst bij te wonen via de livestream / kerkdienst gemist.

Wie gaan er naar de kerk? (voor de eerste Pinksterdag: hier boven)
Ieder kan 1 keer in de veertien dagen naar de kerk.
  • Achternamen A tot en met K. Mogelijkheid om naar de kerk te gaan op 30 mei; 6 juni om 16.00 uur (H.A..) 13 juni; 27 juni; 11 juli; 25 juli; enzovoort
  • Achternamen L tot en met Z. Mogelijkheid om naar de kerk te gaan op 6 juni (H.A..); 20 juni; 4 juli; 18 juli; 1 augustus; enzovoort.
Degenen die niet in de kerk zijn kunnen thuis aan de dienst deelnemen. Via www.kerkdienstgemist.nl, ; en met beeld via https://www.twitch.tv/jvtwitch68

Vanaf 11 juli – 22 augustus: ieder weer welkom
In de vakantietijd verblijven er nogal wat gemeenteleden elders. Reden voor de kerkenraad om te besluiten dat vanaf 11 juli tot 22 augustus iedereen weer welkom is bij de zondagse diensten.
Wellicht zijn de maatregelen op 22 augustus zodanig versoepeld, dat we ook nadien weer ‘gewoon’ naar de kerk kunnen gaan. We hopen erop en bidden er om!

Koffiedrinken
Als het weer het toelaat kunnen we weer buiten koffiedrinken. Steeds meer gemeenteleden zijn gevaccineerd. Zo keren we stap voor stap terug naar de ‘gewone’ situatie, (die we inmiddels als enorm kostbaar zien!).

Meedoen aan de collecte van de kerk?
Dat kan via het banknummer van de Protestantse Gemeente Almelo: NL38 RABO 0157 9521 34. De vermelding kan dan zijn: Wijkkas De Ontmoeting, aantal zondagen (bijvoorbeeld 4 zondagen) en de verdeling.

Sport- en speldagen - Help je ook mee?
Inmiddels zijn er al een aantal mensen die zich hebben opgegeven om te helpen bij de sport- en speldagen op 22,23 en 24 juli. Help je ook mee? Er zijn allerlei taken: sport en spel; er moet voor eten en drinken gezorgd worden; de kinderen worden begeleid bij het maken van een verwerking; de barbecue moet klaar gemaakt worden; enzovoort. JE HULP IS MEER DAN WELKOM! ’s Middags vanaf 13.30 uur – 16.00 uur.
Een prachtige kans om kinderen in de vakantietijd ontspanning, plezier te bezorgen én een verhaal uit de Bijbel aan hen te vertellen.

Vele handen maken licht werk. Op de opgavelijst kun je zien bij welke taken je kunt helpen. Geef maar aan waar u of jij goed in bent! De lijst is als bijlage bij deze nieuwsbrief gevoegd. Hij hangt ook
in de hal van de kerk. Opgave bij mij: cbelsinga@solcon.nl
Het team van Yaşam Sözu, Turkse pioniersplek
Catherinus Elsinga

Collecte
Eerste Pinksterdag: KIA Egypte, stimuleren van Bijbellezen
Voor kinderen in Egypte is lezen een luxe. Boeken zijn schaars en daardoor lezen mensen nauwelijks. De bijbelcompetitie van het Egyptisch Bijbelgenootschap stimuleert kinderen én ouders om dit juist wel te doen. Samen lezen ze een Bijbelboek en de kinderen maken een opdracht. tijdens een groot bijbelfeest in de kerk worden prijzen uitgereikt. Voor alle deelnemers is er een bijbelstripboek en kinderen van 12 jaar krijgen een Bijbel: hun eerste eigen boek. Zo kan de hele familie Bijbellezen!

Bidstond
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond in de kerk, op de even weken voor de zieken en op de oneven weken voor de zieken, gemeente en de wereld.
U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden.

Gebedspunten
  • Voor hen die met Pinksteren belijdenis doen en/of gedoopt worden: Erik, Esther, Bradley, Suze.
  • Een nieuwe bezieling door de Heilige Geest: Zijn gaven en vrucht in onze gemeente en ons persoonlijk leven
  • Examens middelbare scholieren
  • Situatie in Israël en de Palestijnse gebieden
  • Bestrijding Covid-19 en verstandige terugkeer naar het ‘normale’ leven
Nieuws van de Stichting de Ontmoeting
Het bestuur van de stichting heeft de afgelopen periode vergaderd en diverse zaken zijn besproken, de jaarrekening is goedgekeurd evenals het jaarverslag van de secretaris. Beide zijn terug te lezen op de website van de Stichting de Ontmoeting. We zijn als bestuur dankbaar voor uw trouw in de bijdragen en de ondersteuning van ons werk. Dankzij uw bijdragen kunnen we het gebouw onderhouden. Een punt van aandacht is de ventilatie van de kerkzaal en de andere ruimten. We hebben van 3 verschillende firma’s een offerte opgevraagd om te zorgen voor een goede ventilatie voorziening. U mag weten dat we nogal zijn geschrokken van de prijzen, de gemiddeld €40.000. —bedroegen. U begrijpt dat we dat geld niet op de plank hebben liggen. Ook met een groot deel zelf doen wordt het en te grote investering. We hebben besloten om wel de ventilatie van de nieuwe zaal aan te pakken zodat we die in ieder geval weer optimaal kunnen gebruiken.
Mocht er een andere, goedkopere oplossing zich aandienen, dan zullen we daar zeker nog naar kijken.

Beste allemaal,
Ik wil iedereen bedanken voor de kaartjes die ik heb ontvangen. Intussen ben ik al weer iets meer dan 7 maanden in Portugal en ik heb het hier naar mijn zin en het gaat goed met mij. Maar ondanks dat het goed gaat en het hier naar mijn zin heb, heb ik besloten om eerder terug te komen naar Nederland. In de week van 14 juni kom ik definitief weer terug. Het is een mooie avontuur geweest en een mooie tijd waar ik volop van genoten heb en veel dingen geleerd heb. Ook van de laatste weken ga ik nog vol op
genieten. Met vriendelijke groet,
Chantal de Leeuw

VACATURE ALGEMEEN COÖRDINATOR (m/v, 20 uur, betaald)
Stichting Present Almelo fungeert als makelaar in vrijwilligerswerk, wij koppelen vrijwilligers aan mensen met een hulpvraag. Dat doen we door gerichte projecten, waarbij de hulp wordt geboden door groepen van vrijwilligers en medewerkers van bedrijven en instellingen. Daarmee werken we in de Almelose samenleving aan een beweging waarbij het vanzelfsprekend is dat we omzien naar elkaar en naar onze kwetsbare stadgenoten. We zijn op zoek naar een algemeen coördinator die deze activiteiten coördineert en onze vrijwilligers en het team aanstuurt.
Ben jij een schaap met vijf poten?
Groot organisatietalent, die de handen uit de mouw wil steken
Uitstekende sociale vaardigheden, die kan en wil netwerken
HBO werk en denkniveau
Leiding kan geven aan het team en vrijwilligers
Ervaring met sociale en welzijnsactiviteiten
Creatief, oplossingsgericht, handig met de computer
Kent Almelo op zijn/haar duim en is flexibel inzetbaar
Onderschrijft uiteraard de doelstelling van Present en onze christelijke identiteit
Word dan de spin in ons web!
Een uitdagende aanstelling voor 20 uur per week, conform de cao Sociaal Werk
Veel vrijheid van handelen en ruimte voor eigen inbreng
Flexibele werkplek en flexibele werktijden
Een breed scala van contacten in de stad
Ondersteuning en toerusting vanuit Present Nederland
Nieuwsgierig geworden?
Neem contact op met onze bestuursvoorzitter, Henk Huisman via 06 – 42 38 78 72. Je sollicitatie
ontvangen we graag vóór 21 mei a.s. via e-mail: henk.huisman@presentalmelo.nl
De gesprekken worden gehouden op woensdag 26 mei a.s.
Hartelijke groet, Ruth Dam Algemeen coördinator 06-83225609
Werkdagen: Ma, Di, Do

Alpha-cursus (nog lang niet) afgelopen...
We zijn dankbaar dat we van 8 februari tot 17 mei de alphacursus (on-line) konden doen. Al is dit seizoen nu ten einde, we kijken terug op een aantal mooie weken met elkaar.
Enkele reacties: Ik vond het ontzettend fijn en mooi om te ervaren, dat ondanks het online was, we er toch een veilige omgeving van hebben gemaakt. Voor mijn gevoel kon alles besproken en gezegd worden, er bestonden geen gekke vragen en dat is een fijn gevoel! Elke week keek ik weer uit naar de maandagavond!
Verrassend dat Alpha online toch werkte. Ondanks de beperkingen waren eenheid, respect en openheid wel degelijk aanwezig.
Het was on-line voor mij wel een drempel: de situatie is wel anders dan wanneer je in de kerk met een groepje mensen om de tafel zit.. maar gaande weg leerden we elkaar beter en dieper kennen en valt het gegeven , on- line , weg. Het waren fijne weken waarin we onderling vertrouwen en bemoediging van elkaar mochten ontvangen. We voelden dat de Heilige Geest bij ons aanwezig was en de liefde van God en de Here Jezus met ons was. Ik heb veel aan de avonden gehad en vooral de voorbereiding hierop thuis als intens beleefd.
Als afsluiting van de Alpha hopen we elkaar in juni een keer te ontmoeten tijdens een wandeling en een gezamenlijke maaltijd in Buurse.
Mooi om dit te lezen toch? En natuurlijk, on-line haperde wel eens, maar zie de reacties, het hoeft echt geen belemmering te zijn om on-line hieraan mee te doen. Sterker nog: nu deden er mensen mee uit Portugal, Hardenberg, Hengelo en Almelo. Natuurlijk hopen we in september weer een alpha-cursus te mogen geven!
Namens Alpha-team, Albert J. Marijke v.d.S en Erna V.

Kidzzcorner
Handelingen 2:1-13
Vandaag vieren we de verjaardag van de kerk: hoera! Op het pinksterfeest is het begonnen, niet dat het erop leek.
In de stad jeruzalem was het druk omdat het oogstfeest werd gevierd, joden uit de hele wereld zijn in jeruzalem om dat feest te vieren. Maar op een bovenkamertje in die stad zitten de discipelen stil bij elkaar. Ze zijn bang om opgepakt te worden. Jezus had hen beloofd dat de Heilige Geest bij hen zou komen en daar wachten ze vol spanning op.
Plotseling is het of het huis is gevuld met wind, het lijkt alsof kleine vlammen op de hoofden van de leerlingen staan. Plotseling zijn ze niet stil meer maar vertellen over jezus, ze kunnen zich niet meer stilhouden, ze gaan uit het huis en gaan iedereen vertellen wat Jezus allemaal heeft gedaan en... de mensen luisteren, maar niet allemaal even goed!
Lied: Ik moet weggaan.
Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
De Ontmoeting en de PGA
Consequenties van de vorming van een gemeente B.A. / Afzonderlijke gemeente
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.