PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief 23 Juni 2019 Zondagsbrief 23 Juni 2019
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Van Beesten uit Ommen
Ouderling van dienst: Henk Oosterveld
Organist: Jan Noordijk
Koster: Jacob Dogger :

Volgende week gaat voor:
Om 10.00 uur: ds. Smink uit Wierden
De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: KIA
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
3e collecte is de avondmaalscollecte bestemd voor het project van ZWO

Denkt u ook aan de zending bus? Opbrengst is voor IZB en GZB!
Leiding Kindernevendienst: Annet en Jeltje
Oppasdienst: Lisette en Eelke
Koffieschenken volgende week: Fam. Haakmeester
Meeleven
In onze voorbede gedenken we zuster Mensink en Lykele de Leeuw. Lykele is tot 18 juli opgenomen op afdeling De Horst van het ZGT, kamer 403. We om Gods leiding en vrede voor Maarten en Mieke Duiven. Maarten is verhuisd naar het Meulenbelt en ontvangt daar passende zorg.

Vakantie Bijbel studie boekje
In de hal van de kerk liggen Vakantie Bijbelstudie boekjes. 14 korte prtretten uit de zending én 14 overdenkingen. Om te lezen in de vakantieperiode, thuis of elders. Om mee te nemen!

TRUD en Foka van de Beek
Het werk van stichting TRUD, waar Jan en Erna Veninga, Rob en Agnes de Lange (en in het verleden Maarten en Mieke Duiven) zich voor inzetten, krijgt door de samenwerking met de GZB een mooi vervolg.
Foka van de Beek vertrekt in juni 2019 naar Bulgarije. Ze wordt voor 6 jaar, namens de GZB, uitgezonden naar dit land. 30 juni vindt de uitzenddienst plaats in de Vredeskerk in Veenendaal (9.30 uur). De provincie Burgas, in Bulgarije, ligt tegen Turkije en de Zwarte Zee aan. In de zomer wordt het kustgebied overspoeld door toeristen, maar iets verder het binnenland in lijkt de tijd te hebben stilgestaan.
Door het diaconale en evangelisatiewerk van een kleine groep vrouwen, de ‘Samaritaanse vrouwen’ genaamd, zijn in meer dan tien dorpen Bijbelstudiegroepen en huisgemeenten ontstaan. Deze vrouwen worden al lange tijd ondersteund vanuit stichting TRUD. De bevolking in deze dorpen bestaat uit Bulgaren, Roma en Turkse moslims. De groepen en gemeenten verlangen naar meer Bijbelkennis en theologische toerusting, daarnaast is kadervorming nodig. De ‘Samaritaanse vrouwen’ werken ook aan het verbeteren van de relaties tussen de verschillende bevolkingsgroepen. Daarnaast hebben ze het verlangen om in meer dorpen te evangeliseren.
Foka’s taak zal vooral bestaan uit theologische toerusting, Bijbels onderwijs en kadervorming in de groepen en gemeenten en ondersteuning van het evangelisatiewerk. We danken de Heer voor de uitzending van Foka en we bidden dat Gods zegen op dit zendingswerk zal blijven rusten.

Startzondag 22 september
Op zondag 22 september hopen we onze Startzondag te houden. Ieder jaar is er een kleine groep die deze zondag voorbereidt. De Protestatnse Kerk levert daarvoor al wat suggesties; zie: https://www.protestantsekerk.nl/thema/startzondag Heb je ideeën? Zou je het aardig vinden dit jaar mee te helpen? Geef je op bij onze scriba Dinant Kramer! scribadeontmoeting@gmail.com

Vakantie
Van 22 juni – 13 juli hopen wij met vakantie te zijn. Voor dringende zaken kunt u contact opnemen met uw wijkouderling of de scriba Dinant Kramer.

Jarigen in juli
De jarigen in de maand juli zijn:

Paine - Ibbenhorst / H.J. la
Vossebeld - van Merkestein / T.M.
Binnenmars - Olsman / E.
Jong - Appelmelk / J. de
Witteveen / H.
Krabshuis / J.
Schooten - Jaarsma / J.
Kamp - Bolkesteijn / B.J.
Zwinselman / J.J.H.
Schoonebeek / G.T.
Oosterhof - Kremer / W.
Keuken - Smelt / J. van de
Mulder - Wassink / H.
Holthuis - Duerink / H.

Kroonjarige is deze maand:
Hansen - van de Streek / M. 1 jul 1944 75
We wensen de jarigen een blijde dag en een gezegend nieuw levensjaar!

Catherinus Elsinga

Collecte
KiA, werelddiaconaat, vluchtelingen in Nigeria
Op deze zondag na Wereldvluchtelingendag, 20 juni, staan we in het bij zonder stil bij vluchtelingen over wie we niet vaak (meer) horen in de media. In Noordoost-Nigeria zijn nog steeds meer dan 1,6 miljoen mensen op de vlucht voor Boko Haram. Hun huizen en landbouwgronden zijn verwoest, zij zijn bang en getraumatiseerd. Kerk in Actie biedt noodhulp en ondersteunt mensen die terugkeren naar veilige dorpen. Samen met lokale kerken stimuleren we daarnaast moslims en christenen om samen te werken aan de ontwikkeling van hun dorpsgemeenschappen, bij voorbeeld door gezamenlijk een weg of waterput aan te leggen. Zo overbruggen mensen hun verschillen, ontstaat er begrip en werken zij samen aan een betere toekomst.

Bidstond.
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond in de kerk, op de even weken voor de zieken en op de on even weken voor de zieken, gemeente en de wereld. U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden

Slotavond Focus
A.s. maandag, 24 juni, is er hier in de Ontmoeting een avond voor de hele gemeente over story telling. Story telling is een mooie manier om de verhalen uit de bijbel te delen en daarover in gesprek te komen met moslims of iedereen, die Jezus nog niet kent. Daarnaast is er ook alle gelegenheid om elkaar te ontmoeten en sluiten we het focus-seizoen af. De avond begint om 20.00 uur en we hopen met velen bij elkaar te komen.

Oud papier
Aanstaande zaterdag is het weer zo ver, u kunt uw oude papier komen brengen bij de container aan de Bornerbroeksestraat (09.00-12.00 uur) en bij de aanhanger die bij de kerk staat (09.00-11.30 uur)
U hebt de vorige keer kunnen lezen dat het oude papier veel oplevert, de moeite waard om het in te blijven zamelen dus. Een vaste groep mensen is elke maand aanwezig maar dat zit ook net de kneep, die groep is niet zo groot dat er eens een keer iemand kan afzeggen zonder dat er tekorten ontstaan in de bezetting. Wat we graag zouden zien is dat er gemeenteleden zijn, zowel dames als heren zijn welkom, die het team komen versterken zodat we een rooster kunnen maken en niet iedereen elke keer aan de beurt is. Leeftijd is niet belangrijk enthousiasme wel! Aanmelden kan bij Henk Podt.
U laat de wijkgemeente toch niet in de kou staan door dit werk niet te steunen?

Toiletten
Vorige week hebben we al geschreven over de toiletgroep, vandaag nogmaals een oproep om a.u.b. geen andere zaken dan toiletpapier in de wc te deponeren. We hebben de afgelopen 2 weken al 3 keer een onststoppingsbedrijf moeten inschakelen en de kosten lopen zo wel erg hard op. Ook een verzoek aan de ouders, als de kinderen gebruik maken van de toiletten, wilt u dan even attent zijn. Hartelijk dank voor eenieder zijn medewerking

Cake en wafel verkoop

Beste allemaal,
Aankomende zomer gaat Timo Bisschop, de vriend van Lydia Stigter, op reis naar Uganda. Hier gaat hij een project draaien waarbij hij verschillende scholen gaat bezoeken en waar hij muzieklessen zal verzorgen.
Om nog het laatste stuk sponsorgeld bij elkaar te sparen gaan Timo en Lydia cakes en wafels bakken. U kan deze zondag (23 juni) een hele cake kopen voor €5 per stuk of een halve cake voor €3 per stuk. U hebt keus tussen een chocolade cake en een normale cake. Ook kan u een pakketje wafels kopen voor €5. We hopen dat u Timo wilt steunen door hem te sponsoren! Ook is het fijn als u aan hem wil denken en hem meeneemt in uw gebed.
Alvast super bedankt! Timo en Lydia

Boekenkast
In de nieuwe zaal staat een boekenkast gevuld met boeken. De bedoeling van boeken is dat ze worden gelezen, en mocht u in de kast een boek ziet staan dat u nog niet hebt gelezen of nog eens wilt lezen, neem het dan gerust mee o te lenen. Hebt u boeken over die u niet meer leest, dan mag u deze natuurlijk ook in de kast plaatsen. Wel een verzoek om de kast netjes te houden, en veel leesplezier gewenst van de inrichtingscie, Maaike, Albert en Aernout

Kidzzcorner

Gevangen zitten. Niet kunnen doen wat je graag wilt. Je kunt gevangen zitten in een cel. Dat kan je eigen schuld zijn. Je kunt ook gevangen zitten in een ziekenhuisbed: je moet daar liggen maar zou liever naar school gaan en spelen. Je kunt ook het gevoel hebben dat iedereen jou stom vindt, dat iedereen een hekel aan je heeft. Je gaat maar weer alleen naar huis, naar je kamer, zonder vriend of vriendin. Eigenlijk zit je dan ook gevangen: je wilt graag samen iets doen, maar dat kan niet. Vandaag komt Jezus een man tegen die kan lopen, zelfs heel sterk is. Maar hij is ziek in zijn hoofd. Stemmen in zijn hoofd zeggen dat hij vreemde en gevaarlijke dingen moet doen. En hij kan daar geen nee tegen zeggen, hij moet ze gehoorzamen. Daardoor woont hij alleen, niemand waagt zich in zijn buurt.
Jezus ziet hem en wil hem bevrijden. Jezus zegt tegen de stemmen: nu gaan jullie luisteren naar Gods stem. Weg nu !

Kinderlied: God kent jou

Refr: God kent jou vanaf het begin
helemaal van buiten en van binnenin
Hij kent al je vreugde en al je verdriet
Want hij ziet de dingen die een ander niet ziet

Maar weet je wat zo mooi is,
Bij Jezus voel je je vrij
Om helemaal jezelf te zijn,
want Hij houdt van jou 2x
ja Hij houdt van jou en mij
refr.
 
Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
De Ontmoeting en de PGA
Consequenties van de vorming van een gemeente B.A. / Afzonderlijke gemeente
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.