PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief 23 Februari 2020 Zondagsbrief 23 Februari 2020
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Klein Kranenburg
Ouderling van dienst: Albert Jansen
Organist: Marco Haakmeester
Koster: Jacob Dogger

Vanavond om 19.00 uur is er een gebed en getuigenisdienst
Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Visser uit Uelsen
Om 15.30 uur: Kliederkerk

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: KIA hulp voor mensen zonder papieren
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand.

Leiding Kindernevendienst: Mariska en Risanne
Oppasdienst: Jessica en Chantal
Koffieschenken volgende week: Dhr. Compagne en mevr. Spijkerman
Meeleven
We doen voorbede voor de zieken thuis en voor de ouderen die in een verpleeghuis zijn opgenomen.

De tweede dienst
De avonddiensten: vanavond: Gebeds- en getuigenisdienst; 1 maart: Kliederkerk; 8 maart: Open dienst (Thema: behoed je hart!); 15 maart: zangdienst; 22 maart: gebeds- en getuigenisdienst; 29 maart: leerdienst.

Kliederkerk 1 Maart 15.30 uur
Kliederkerk: 1 maart om 15.30 uur. Voor jong en oud. Creatief aan de slag met een Bijbels thema; luisteren naar de Bijbel; samen eten. Het thema van de Kliederkerk is: Bouw op de rots!
Deze keer zijn er tijdens het creatieve deel mooie spellen en doe-activiteiten. Zo is er bijvoorbeeld een tafel waar het Jenga-spel gespeeld kan worden. Verder
gaan we een huis op zand naast een huis op de rots bouwen... en kijken wat een plens water dan voor uitwerking heeft! In de ‘kletspotten’ zitten vragen waar de volwassenen zich mee bezig kunnen houden. En op een ‘muur’ mag je opschrijven wat jou sterk maakt – of juist zwak.

Flyers ronddelen?
Jenny Kroeskamp staat na de dienst in de van de kerk bij de stapeltjes flyers. Als u één straat wilt flyeren, zou dat al prachtig zijn!

Dankbaarheid voor groei!
We zijn enorm blij met de opbrengst van de actie Kerkbalans! Sinds 2013 zijn de totale jaarlijkse inkomsten van onze wijkgemeente jaar op jaar gestegen van € 90.000,- tot zo’n € 105.000,- d.w.z. met ongeveer 16,6%. We beroemen ons daar niet op; we zijn dankbaar voor. De Heer maakt dat we de middelen ontvangen die nodig zijn om de gemeente op te bouwen en het evangelie te delen!

Over Secularisatie-verhalen
Dr. Herman Paul verzet zich in zijn boek ‘de slag om het hart’ tegen ‘secularisatieverhalen’. In die verhalen wordt de secularisatie (dat mensen het geloof in God vaarwel zeggen en de kerk vaarwel zeggen) zien als een onafwendbaar proces. Volgens dr. Paul ligt de geschiedenis open: het staat God vrij de geschiedenis anders te leiden dan de mensen voorzien. Hij heeft de macht mensen te roepen uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Hoe moet de kerk zich opstellen? Dr. Paul: “Als het waar is dat onze verlangens vaak op hol slaan, op zoek naar bevrediging in deze wereld, laat de kerk dan een plek zijn waar mensen hun leven tegen het licht van Gods Woord kunnen houden. Een plek waar mensen elkaar helpen zien – biddend, lezend en vierend – dat hun verlangen alleen door God gestild kan worden. Laat de kerk een plek zijn die tintelt van de hoop dat mensenlevens kunnen veranderen, niet alleen ten kwade, maar door Gods Geest ook ten goede.”

Turks-Nederlandse diensten
Volgende week zondag is er weer een Turks-Nederlandse dienst. De diensten beginnen om 14.00 uur. Data zijn: 16 februari; 1, 15 en 29 maart, 12 en 26 april. U bent er van harte welkom!

Vakantie
Van 22-29 februari hopen wij een weekje vakantie te hebben. Voor dringende zaken kunt u contact opnemen met uw wijkouderling of met de scriba Dinant Kramer.
Catherinus Elsinga

KiA, Diaconaat, Hulp voor mensen zonder papieren
Volgens schattingen leven er in Nederland 30.000 migranten zonder verblijfsvergunning. Velen zijn arbeidsmigranten. Anderen hebben asiel aangevraagd en geen verblijfsvergunning gekregen, maar verlaten Nederland niet, bijvoorbeeld omdat het land van herkomst hen niet meer accepteert. Wie ongedocumenteerd in Nederland leeft, heeft maar weinig rechten. Bovendien is er altijd de angst om opgepakt en uitgezet te worden. Kerk in Actie ondersteunt kerkelijke initiatieven, zoals het Wereldhuis in Amsterdam en Den Haag, de Pauluskerk in Rotterdam en Villa Vrede in Utrecht die ongedocumenteerden helpen met informatie, advies en scholing. Doet u mee om al dit werk mogelijk te maken??

Bidstond
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond in de kerk, op de even weken voor de zieken en op de on even weken voor de zieken, gemeente en de wereld. U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden.

Reminder
DV zaterdag 29 februari is er een dag georganiseerd door het EW in de Ontmoeting.
Thema: Ruimte voor de Geest, in de traditionele kerken, in jou en in de ander
ds. Jelle de Kok, predikant toeruster in de PKN via het EW heeft een boek geschreven over dit onderwerp. Aanvang 09.30 einde 15.00 uur.

Oud papier
Aanstaande zaterdag kunt u weer uw oud papier inleveren op het bekende adres aan de Bornerbroeksestraat. U bent welkom tussen 09.00-12.00 uur

Kidzzcorner
Matteüs 21:1-11

We beginnen vandaag met een nieuw project, kijk maar eens wat we hier zien. Wat is het eerste dat je opvalt? Een kruis? Kun je dat kruis vastpakken? Nee hè. En toch zie je een kruis! Dus ook al kun je iets niet vastpakken, het is er wel. En kijk eens naar de buitenkant van onze projectverbeelding, waar lijkt dat op? Ja, een huis. Weet je hoe we de kerk ook wel eens noemen? Het huis van God. De plaats waar Hij wil wonen en waar wij Hem mogen leren kennen.

Het project heet: Ken je Mij? Nou als ik jou vraag: 'Ken je mij? Wat zeg je dan? Ja, ik ken jou. Want je weet mijn naam en we praten met elkaar over dingen die we doen. Of je weet wat ik voor werk doe. Maar weet je dan alles van mij? Nee hè. Er zijn nog een heleboel dingen die we niet weten van elkaar. Zo is het ook met God en ons; We leren over Hem door wat we horen, zien en lezen. Maar ook als we bidden tot Hem. Als we voor Hem zingen en luisteren naar Hem. Ook in dit project gaan we weer van alles ontdekken over God. Dan ontdekken we vast ook nieuwe dingen. Samen mogen we verwonderd zijn, als we zien hoe Christus ons heeft verlost.

Vandaag horen we over de intocht van Jezus in Jeruzalem. Heel veel mensen juichen Hem toe, ze staan langs de kant van de weg en zwaaien met takken.

Wie zijn jullie helden en heldinnen? Van wie zijn jullie fans? Waarom ben je fan? Misschien hoop je dat je net zo goed wordt als jouw held? Wat doe je als je fan bent?. De mensen bewonderen Jezus om wat Hij zegt en doet. Ze geloven dat Hij een goede koning zou zijn! Daarom eren ze Hem bij de intocht. Maar kloppen hun verwachtingen wel? Jezus heeft gezegd dat Hij niet op aarde zal regeren. Niet zijn fans, maar zijn vijanden krijgen hun zin. Jezus zal lijden en sterven en pas daarna, in de hemel bij God de Vader, koning worden. Hij is geen gewone held, maar de Zoon van God.

liedje : en toch is Hij koning.
 
Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
De Ontmoeting en de PGA
Consequenties van de vorming van een gemeente B.A. / Afzonderlijke gemeente
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.