PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief 23 December 2018 Zondagsbrief 23 December 2018
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Elsinga
Ouderling van dienst: Maaike Wesselink
Organist: Marco Haakmeester
Koster: Jacob Dogger

Vanavond om 19.00 uur is er Geen dienst
1e kerstdag om 10.00 uur gaat voor Ds. Elsinga
Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Plette uit Vriezenveen
Om 19.00 uur: GEEN dienst

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: instellingen plaatselijk
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Denkt u ook aan de zending bus? Opbrengst is voor IZB en GZB!

Leiding Kindernevendienst: Mariska en Eelke
Oppasdienst: Tiny en Chantal
Koffieschenken volgende week: mevr. Steenhuizen en mevr. Heetebreij
Kerst

O kleine stad, o Bethlehem
in schaduwen gehuld
terwijl je diep en droomloos sliep
heeft God zijn woord vervuld
in jouw verlaten straten
verscheen het eeuwig Licht
Na eeuwenlang vol hoop en angst
toont God ons zijn gezicht


O heilig Kind van Bethlehem
geef ons een nieuwe start
zoveel is slecht; Heer, neem het weg
Wees welkom in ons hart
Goed nieuws laat U ons horen
door engelen verteld
O kom tot ons en blijf bij ons
O Heer, Immanuel

Harold ten Cate (vertaling van ‘O little town of Bethlehem’ van Philip Brooks)

In memoriam zuster Joke Snoeijer
Op zaterdag 8 december is van ons heengegaan zuster Joke Snoeijer op de leeftijd van 80 jaar. Op 19-jarige leeftijd vertrok ze naar Ermelo om de opleiding tot verpleegster te volgen. Ze genoot van haar werk in de verpleging en is later hoofd van een paviljoen geworden. Joke was een zorgzame en ondernemende vrouw. Eenieder kon altijd een beroep op haar doen en dan hielp ze waar ze kon. Ze is jaren betrokken geweest bij een interkerkelijke organisatie die hulp verleende aan mensen in armoedige omstandigheden in Roemenië. Ze genoot van theaterbezoek, sporten en reizen. Joke was lid van de Nederlands Gereformeerde Kerk. Toen ze verhuisde naar Almelo is ze lid geworden van wijkgemeente De Ontmoeting. Het geloof in God was belangrijk voor haar en iedere zondag genoot ze zichtbaar van de kerkdiensten in Eugeria. In de dankdienst voor haar leven op donderdag 13 december heeft haar zus Ida psalm 139: 1 – 18 voorgelezen. Deze psalm getuigt ervan dat de HERE ons kent en ons in het oog houdt. Mogen allen die achterblijven, in het bijzonder haar zussen en broer, troost vinden bij de Heer.
Ds. Rienke Vedders - Dekker

Meeleven
In onze voorbede denken we aan Lise Ek en zuster Mensink. We gedenken ook de zieken thuis, onder andere aan broeder Veldhuis en broeder Jansen. We zijn dankbaar met broeder en zuster Jan en Hennie Eshuis. Zij waren op 12 december 50 jaar getrouwd. Zij zijn de Here dankbaar voor de liefde en trouw en voor Gods bescherming en nabijheid in moeilijke perioden. Vandaag willen we daar samen met hen voor danken.

De tweede dienst
Vanavond en 30 december is er geen dienst vanwege de feestdagen. 6 januari – gebed- en getuigenisdienst; 13 januari – open dienst; 20 januari – leerdienst (begin week van gebed); 27 januari – afsluiting week van gebed.

LINKT-stadspastoraat verhuist
Vanaf januari 2019 werken we bij het LINKT-stadspastoraat samen met het ‘huis van Lydia’ in de Grotestraat. (Grotestraat 185 B 7607 CL Almelo). In de Grotestraat is het druk door winkelend publiek en in het huis van Lydia heerst
een hartelijke sfeer.
Behoefte aan een persoonlijk gesprek waarin echt naar je geluisterd wordt?
Wat je verhaal ook is – kom er gerust mee. Vertrouwelijk, gratis en vrijblijvend. De koffie staat klaar! Iedere donderdag van 10.00 uur – 12.30 uur, Grotestraat 185 B.
Zie ook: www.linkt.life
Catherinus Elsinga

Collecten
Instellingen plaatselijk
De diaconie-collecte is dit keer voor ‘Plaatselijke Instellingen’. Met Instellingen worden organisaties bedoeld die actief zijn op sociaal en maatschappelijk gebied. Als voorbeeld kan genoemd worden de Stichting Boodschappenmand die mensen in acute financiële problemen ondersteunt met boodschappenpakketten. Andere voorbeelden van plaatselijke instellingen
zijn Stichting Present en Schuldhulpmaatje.

Eerste Kerstdag, Kerk in Actie, Kinderen in de Knel
Ze brengen Kerst door in een vluchtelingenkamp, op straat, in een donker naaiatelier of ploeterend in de volle zon op het land van hun ouders. Voor veel te veel kinderen is Kerst helemaal geen feest. Zij groeien op in armoede of oorlogsgeweld. Misbruikt of verwaarloosd. Juist met Kerst verdienen zij onze bijzondere aandacht en steun. Geef daarom aan de kerstcollecte, waarvan de opbrengst bestemd is voor kinderprojecten!

Bidstond.
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond in de kerk, op de even weken voor de zieken en op de on even weken voor de zieken, gemeente en de wereld. U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden.

Oud Papier en oliebollen
Zaterdag 29 december kunt u weer terecht bij de kerk van 09.00-11.30 om uw oud papier in te leveren en kunt u tevens de bestelde oliebollen meenemen. De container staat zoals gebruikelijk van 09.00-12.00 aan de Bornerbroeksestraat, wel op een iets andere locatie, niet meer op het terrein naast de wasstraat maar op het terrein van de firma Schepers.

ALPHACURSUS OP MAANDAG
Op maandagavond 21 januari start er weer een nieuwe Alphacursus. Speciaal voor degenen die op de woensdag of donderdag niet kunnen is deze keer voor de maandagavond gekozen. Alpha is elf avonden en een weekend praten over- en luisteren naar- de belangrijkste zaken uit het Christelijk geloof. Daarnaast is samen eten een belangrijk onderdeel van een Alpha avond  Ben je zelf al eens geweest? ... attendeer een kennis, bekende, vriend, vriendin op de cursus.
Start: 21 januari 18.30 uur. Opgave bij Bonne Oosterhuis tel. 0546-828150

Koffieochtend op de woensdagmorgen in "de Ontmoeting".
I.v.m. de komende feestdagen is er op 26 dec. en 2 jan. Geen koffie café. Op 9 jan. bent u weer van harte welkom vanaf 10.00 uur met om 12.00 een kop soep en een broodje.

Interkerkelijk Volleybaltoernooi
Volleyballers, vrijdag 28 december is het dan zover, wij van De Ontmoeting doen mee met 2 teams.
Team 1: De Ontmoeting.
Team 2: Gideon.
Ongeveer een half uur van tevoren aanwezig zijn. Kun je nog even inspelen.

Wanneer: 28 december 2018
Tijd: 19.00 – 23.00 uur
Waar: Sporthal IISPA
stadionlaan 60

Wij zouden het ook leuk vinden om aangemoedigd te worden door familie en gemeenteleden.

Kidzzcorner

23 dec: Johannes: teken van Gods liefde
Johannes is belangrijk voor zijn ouders; Zacharias en Elisabet hebben toch een zoon. Dat is prachtig, maar niet het belangrijkste. Daarom is Johannes’ naam ook zo belangrijk. Die is een boodschap: God is genadig. Gods redding, de Messias, komt bijna. Want Johannes zal voor Gods Zoon uit gaan en Hem aankondigen. Zacharias geloofde dat eerst
niet, toen hij het hoorde. Sprakeloos moet hij opschrijven: ‘Johannes zal hij heten’. Dan is duidelijk, dat hij het nu wel gelooft. God geeft hem dan zijn stem terug en Zacharias kan weer zingen over Gods liefde. En over hun Johannes: hun zoon is het teken dat God doet wat Hij belooft.
Het reddende Wonder komt dichtbij
Dragers van Gods licht te zijn,
wat was dat bijzonder,
zij getuigden, groot en klein,
van een lichtend wonder.
Kindje, dat Johannes heet
en van Gods genade weet,
levend teken van
’t grootste reddingsplan.
Hij getuigt, roept het uit:
straks komt de Messias,
Die sinds lang beloofd was.

Kidzzcorner 25 december
Wonder

25dec de geboorte van Jezus De engel vertelt de herders in het veld wat er is gebeurd in de Kerstnacht. Er is niet zomaar een kind geboren in moeilijke omstandigheden (geen plaats, stal, voederbak en doeken). Nee, je moet verder kijken dan wat je kunt zien. Gods Wonder van liefde, Jezus, is gekomen in een duistere wereld. Door Hem gaat alles veranderen. Gods Koning op de troon, vrede en recht op aarde. En dat allemaal voor de herders, voor heel Betlehem en voor de hele wereld. Daarom gaan de herders kijken in de stal. Ze zijn zo onder de indruk van Gods grootheid dat ze op de terugweg Hem loven en prijzen. Zij vertellen door wat de engel hun heeft verteld. Iedereen mag het horen, iedereen  moet het weten: God is gekomen, ook voor jou!
Dragers van Gods licht te zijn,
wat is dat bijzonder,
wij getuigen, groot en klein,
van een lichtend wonder:
Jezus kwam voor ons op aard’,
dat is eindeloos veel waard,
Hij, Gods eigen Zoon,
Hij verlangt geen troon,
mens werd Hij, zodat wij

- als opnieuw geboren-
bij God mogen horen.
Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
De Ontmoeting en de PGA
Consequenties van de vorming van een gemeente B.A. / Afzonderlijke gemeente
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.