PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief 22 September 2019 Zondagsbrief 22 September 2019
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Elsinga
Ouderling van dienst: Bonne Oosterhuis
Organist: Jan Noordijk
Koster: Jacob Dogger :

Vanavond om 19.00 uur is er Geen dienst
Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Visser

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: Diaconie EIGEN WIJK
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Denkt u ook aan de zending bus? Opbrengst is voor IZB en GZB!

Leiding Kindernevendienst: Lisette en Jessica
Oppasdienst: Chantal en Aernout
Koffieschenken volgende week: fam. Vink
Meeleven
In onze voorbede gedenken we degenen die lichamelijk of psychisch zwakheid, moeite, pijn of angst ervaren. We leggen het verlangen naar Gods vrede en helende werk aan de Heer voor. We noemen met name zuster Mensink, Lykele de Leeuw, broeder Janssen en Thom Schepers.

Catechisatie - andere tijden!
Vandaag startzondag. Daarna beginnen de catechisaties weer. We werken opnieuw samen met de Christelijke Gereformeerde Kerk aan de Hofkampstraat. Iedere woensdagavond! De tijden zijn:
  • 12 tot 15 jaar om 7 uur.
  • 16/17 jaar om 7 uur
  • 18+ om 8 uur.
Verder is er gelegenheid om belijdeniscatechisatie te volgen. Er zijn al twee mensen die zich hebben opgegeven. Ook als je nog niet weet of je belijdenis zult doen, ben je van harte welkom! Info en opgave: C.B. Elsinga, T 673395 ; cbelsinga@solcon.nl

Kom bij de Groei Groep!
De Gemeente Groei Groepen zijn een van de manieren om elkaar op te bouwen in het geloof in de Heer. Tegelijkertijd wordt het onderlinge contact te beoefend. Kom erbij! Het GGG-materiaal over de 1e brief van Petrus is het uitgangspunt voor de Gemeente Groei groepen; Albert Jansen vult dat aan met waardevolle elementen uit het FOCUS-materiaal (dat dus niet aangeschaft hoeft te worden).

Bijbelcursus
Ook dit jaar hoopt ds. Visser weer de Bijbelcursus te geven. En velen van onze gemeente ervaren het als zeer verrijkend aan deze cursus mee te doen. De tweede dinsdag van oktober (8 oktober) gaat de Bijbelcursus weer van start. (Iedere tweede en vierde dinsdagmorgen van de maand). Tijd: 9.30 uur – 11.30 uur. De kosten voor deelname bedragen per jaar € 27,50.

Vanavond
Vanavond en volgende week zondag is er ’s avonds geen dienst. 6 oktober: open dienst; 13 oktober: leerdienst; 20 oktober: geen dienst i.v.m. de vakanties; 27 oktober: zangdienst; 3 november (om 15.30 uur!) Kliederkerk.

Avond over Story-telling
Op 16 oktober komt Harriët Cornelius (Stichting Evangelie en moslims) spreken over ‘story-telling’. Aanvang 19.30 uur. Moslims houden ervan naar verhalen te luisteren. Hoe werkt dat in de praktijk? Wat betekent dat voor het delen van het evangelie? Zouden wij kunnen leren verhalen uit de Bijbel te vertellen? Een avond voor de hele gemeente!

LINKT-pleisterplaats
  • LINKT-pleisterplaats: koffie, brood en soep mét een goed gesprek over een actueel onderwerp. 9 en 23 oktober, huis van Lydia, Grotestraat 187 17.30 – 19.30 uur.
  • Zie ook: www.linkt.life
Catherinus Elsinga

Geloven in Twente
Voor alle PKN-gemeenten onze regio is er een inspiratiebijeenkomst op 10 oktober 2019, Ontmoetingscentrum in Wierden, Spoorstraat. Thema: geloven in Twente. Aanvang: 19.15 uur (inloop). Spreker: ds. Klaas van der Kamp: ‘Geloven in Twente’. Na de pauze zijn er workshops: 1. Doorpraten met ds. Van der Kamp. 2. Hoe dorpskerk nu? o.l.v. dorpskerkenambassadrice: ds. Betsy Nobel. 3. Samen zingen o.l.v. ds. Pieter Endedijk. Bestemd voor alle gemeenteleden en kerkenraden in de voormalige classis Almelo.

Hervormingsbijeenkomst Enter 31 oktober
In het kader van herdenking van de kerkhervorming is door enkele plaatselijke kerken een bijeenkomst georganiseerd. Deze vindt plaats op donderdag 31 oktober DV om 19.30 u. in de Hervormde kerk van Enter. Spreker drs. P.J. den Admirant, Hervormd predikant te Apeldoorn. Thema: 'Waarom de boodschap van de reformatie altijd actueel blijft'. Wij zien ernaar uit u, ook vanuit omliggende
gemeenten, te ontmoeten.

J.M.A. Diepeveen, ouderling GG
C.G. van der Valk, ouderling HG

Collecte
Diaconie in de wijk, t.b.v. de eigen wijkdiaconie De opbrengst van deze collecte - die dit jaar voor de tweede keer wordt gehouden - kan besteed worden naar inzicht van de wijkdiaconie. Een unieke gelegenheid om het werk van de diaconie in de eigen wijk te ondersteunen of een project waar de wijk bij  betrokken is! Kom naar de kerk en geef ruimhartig voor deze collecte.

Bijbels voor Syrië
Afgelopen zondag was de collecte voor de opbouw van kerken in Syrië. Het Nederlands Bijbelgenootschap wil graag de mensen waarvan de bijbel verloren is gegaan in het oorlogsgeweld opnieuw van een bijbel voorzien. Ze willen 10.000 bijbels in Syrië verspreiden. Een bijbel kost € 10,00. Doe u mee? Invulformulieren liggen tijdens de startzondag op de tafels, evenals enveloppen waar het formuliertje in kan.
Ben en Louise Hemstede

Bidstond.
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond in de kerk, op de even weken voor de zieken en op de on even weken voor de zieken, gemeente en de wereld. U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden

Oud papier
Zaterdag 28 september kunt u weer terecht aan de  Bornerbroeksestraat bij het Avia tankstation om uw oud papier in te leveren. We zijn van 09.00-12.00 uur open.

Kidzzcorner

1 Samuël 2:11-36

Eli, kijk eens wat je doet

Priesters hebben recht op een deel van het offervlees; dat is het loon voor hun werk in de tempel. Maar het gaat eerst om God. De zonen van Eli draaien dat om: eerst wij en wat overblijft is voor God. Ze dwingen de mensen die offers brengen daaraan mee te doen. Eli doet weinig met hun klachten. Begrijpt hij niet hoe erg dit is? Ze bezorgen hun HEER een slechte naam. Of denkt Eli: laat maar zitten, ik wil geen ellende.

God stelt Eli voor de keuze. Ik wil nummer één zijn en jij moet daarvoor zorgen. Anders doe Ik dat zelf. Dan stel ik een andere priester aan in jullie plaats. Wat kiest Eli? Hoe worden wij op verkeerde dingen gewezen? En wat doen wij daarmee?

We zingen: wij gaan voor even uit elkaar.
Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
De Ontmoeting en de PGA
Consequenties van de vorming van een gemeente B.A. / Afzonderlijke gemeente
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.