PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief 22 Maart 2020 Zondagsbrief 22 Maart 2020
Goedemorgen gemeente,
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Elsinga
Ouderling van dienst: Bonne Oosterhuis
Organist: geen Muzikale medewerking van Lydia en Hannah
Koster: Jacob Dogger

Vanavond om 19.00 uur is er Geen dienst
Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Elsinga
Om 19.00 uur: Geen dienst

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: KiA, Binnenl. Diac, Vakanties met aandacht
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand.

Leiding Kindernevendienst: geen dienst
Oppasdienst: geen dienst
Koffieschenken volgende week: geen dienst
Erediensten
Aanstaande zondag hopen we opnieuw een eredienst te houden vanuit De Ontmoeting. De aanvang van de dienst is 10.00 uur. Vanaf ongeveer vijf voor tien is er muziek. Enkele mensen kunnen erbij zijn. Degenen die niet helemaal fit zijn of een kwetsbare gezondheid hebben, wordt dringend aangeraden thuis aan de dienst deel te nemen. Gelukkig kan ieder thuis aan de dienst deelnemen, want hij wordt uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl en (met beeld) via https://www.twitch.tv/jvtwitch68 We hopen dat de komende weken de diensten op deze wijze gevierd kunnen worden. ’s Avonds is er geen dienst.

Communicatie
Communicatie is erg belangrijk. Via de digitale zondagsbrief en de site www.pga-deontmoeting.nl hopen we ieder zoveel mogelijk op de hoogte te houden. (Dank aan Nico Kamp, Reijer Copier en Jan Veninga voor hun extra inzet!)
Wie de digitale zondagsbrief wekelijks (kosteloos) wil ontvangen kan een mailtje sturen naar: zondagsbrief.deontmoeting@pga-almelo.nl
Wilt u deze info (en die over de diensten) doorgeven aan belangstellenden en aan
gemeenteleden die de digitale zondagsbrief wellicht niet ontvangen?

Geroepen om te dienen
De tekst die zondag 22 maart centraal staat is: “De Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en Zijn leven te geven als losprijs voor velen.” De crisis werpt ons terug op het fundament van ons bestaan. Wat is ons houvast in leven en in sterven? Een bekend belijdenisgeschrift geeft daarop als antwoord: Mijn enige troost is dat ik niet van mezelf ben maar van Jezus Christus. Hij heeft met Zijn bloed voor mijn zonden betaald en mij uit de macht van de duivel verlost. Hij beschermt mij, zodat zonder mijn Vader geen haar van mijn hoofd valt. Alles wat Hij doet is goed voor mij. Hij verzekert mij door de Heilige Geest van het eeuwige leven en maakt dat ik Hem mijn leven lang wil dienen. Het leven van een Christen mondt uit in dienst – aan God en naaste.

Activiteiten
Veel activiteiten en ontmoetingen worden stil gelegd. Ook in de kerk. Zo gaat de Bijbelcursus op 24 maart niet door. U wordt verzocht om bij het niet doorgaan van activiteiten Petra Kamp bericht te sturen via reserveringdeontmoeting@gmail.com.

Gebed
We kunnen de vrijkomende tijd vruchtbaar maken. Door meer tijd in te ruimen voor gebed, Bijbel lezen, bezinning.

HEER, bewaar ons in deze crisis voor wanhoop,
vooral hen die dreigen hun baan of bedrijf te verliezen.
Geef dat deze moeilijke situatie ons dichter bij elkaar en
vooral bij U brengt.
Troost ons met het uitzicht op een nieuwe aarde,
waar geen pest meer rondwaart in het duister,
waar de volken genezing vinden.

Voorbede
Wij bidden... Voor de zieken, thuis en in het ziekenhuis. Voor mensen met een beperking van wie velen niet kunnen bevatten wat er om hen heen gebeurt.
Voor ouderen en bewoners van tehuizen die vanwege het gevaar van besmetting niet bezoek kunnen ontvangen.
Wij danken voor allen die in de zorg werken, artsen, verpleegkundigen en anderen. We bidden dat zij niet besmet worden. En dat ze moedig, deskundig en met ontferming hun werk zullen doen.
Wij bidden ondernemers, zzp-ers – en anderen die in hun werk of bedrijf schade lijden. Wij danken voor hulp van de overheid. We bidden om moed, veerkracht en geestkracht in het omgaan met tegenslagen.
We bidden om wijsheid en leiding voor de regering. We danken voor de koning en de koningin. We bidden voor deskundigen en anderen die een bijzondere verantwoordelijkheid dragen.

De stille week
De stille week is dit jaar in de week van 5 – 11 april. We werken voor de vespers dit jaar samen met de Christelijke Gereformeerde Kerk aan de Hofkampstraat. Een groep van in totaal vier gemeenteleden uit beide kerken hebben de vespers voorbereidt. De aanvangstijd is 19.30 uur. Eventueel te volgen via www.kerkdienstgemist.nl en https://www.twitch.tv/jvtwitch68
Catherinus Elsinga

Wat gaat er niet door:
In verband met de corona crises komen zeker in de komende twee weken de volgende activiteiten te vervallen:
 
Maandag Kinderclub
  Vrouwen contact groep
Dinsdag Bijbelcursus
  Bijeenkomst Turkstalige Christenen
Woensdag Koffie café
Donderdag Bidstond
Zondag Bijeenkomst Turkstalige Christenen
De bloemengroet vanuit de gemeente zal ook de komende weken niet plaatsvinden.

Collecte
KiA, Binnenlandse Diaconie, Vakanties met aandacht

Diaconale vakantieweken zijn van onschatbare waarde. Jaarlijks genieten ruim 2.700 mensen die niet meer gemakkelijk zelf op vakantie kunnen van een week vol warmte, aandacht en gezelligheid. In de praktijk zijn dit grotendeels ouderen en mensen die zorg of begeleiding nodig hebben. Tijdens deze vakanties staan ruim 1.500 ervaren vrijwilligers dag en nacht klaar om de gasten een heerlijk vakantiegevoel te bezorgen. Zij helpen bij de activiteiten,
(persoonlijke) verzorging en bieden een luisterend oor. Kerk in Actie steunt het werk van Het Vakantiebureau, zodat zoveel mogelijk mensen genieten van een zorgeloze vakantie.

Do-event activiteit met de groeigroep.
Het is elke 14 dagen weer een feest om in het gastvrije huis van Theo en Rita E. samen te komen als groeigroep. Onze groep bestaat uit 9 personen.
Niet iedereen kan elke keer aanwezig zijn i.v.m. ziekte b.v. Maar dan is het heel bemoedigend te weten dat er voor je wordt gebeden.
De thema’s die we behandelen zijn bv. “De hoop die in ons leeft”: Jezus volgen in een verwarde tijd.
N.a.v. de 1ste brief van Petrus.
Zo bemoedigen we elkaar hoe we Jezus kunnen volgen in het dagelijkse leven.
Mooi is het om te horen dat één van ons die nog voltijd werkt , een positief standpunt in kan nemen in moeilijke situaties op het werk, zodat anderen merken dat je anders bent, omdat je Jezus volgt. Hierdoor wordt de werksituatie verbetert.
Als do-event van onze groep, was het heel gezellig om samen met Maarten in het restaurant van het Meulenbelt een gebakje te eten. Maarten genoot ervan. Zo gaan we samen hoopvol achter Jezus aan. Namens onze groeigroep.
M.D.

Oud papier
De inzameling van het oud papier de komende zaterdag gaat gewoon door. U kunt uw oude papier brengen tussen 09.00 en 12.00 uur aan de Bornerbroeksestraat. Wilt u wel rekening houden met de geldende voorschriften?

Kidzzcorner

Kies je voor Mij?


Mattheüs 27: 11-14 en 19-26 Jezus voor Pilatus

Jezus zegt niets tegen Pilatus en Pilatus weet niet wat hij moet doen. Hij is rechter en moet zeggen wat de waarheid is,. Pilatus denkt dat Jezus niets verkeerds heeft gedaan en probeert Jezus vrij te laten. Zijn vrouw stuurt een boodschap dat Jezus rechtvaardig is, dat Hij niets kwaads heeft gedaan. Maar Pilatus is bang voor de schreeuwende mensen. Dan zegt hij: kiezen jullie zelf maar. Wat een slechte rechter!

Dan moet Jezus naar het kruis om te sterven. Dat is ook de schuld van Pilatus, want hij deed zijn werk niet.

symbool is deze week de weegschaal

Dat beeld gebruiken we ook wel eens als we moeten kiezen, als we ‘afwegen’ wat we moeten doen. Je legt de voordelen in het ene schaaltje en de nadelen aan de andere kant en je kijkt wat meer weegt, zwaarder is. Zo beslis je wat het beste is.
 
Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
De Ontmoeting en de PGA
Consequenties van de vorming van een gemeente B.A. / Afzonderlijke gemeente
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.