PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief 21 Maart Zondagsbrief 21 Maart
Goedemorgen gemeente,
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Geuze uit Enter
Ouderling van dienst: Theo Ettema
Organist: Jan Noordijk Nicolette, Maaike en Dinant zang:

Koster: Marco Haakmeester

Vanavond om 19.00 uur open dienst ds. Perk
Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Elsinga
Om 19.00 uur: geen dienst

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: ZWO-collecte
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand.
Meeleven
We bidden voor Edwin Brughuis en voor Herman Jansen, die weer onderzoeken zal ondergaan.

Vanavond Open dienst
Wat de toekomst brengen moge... dat is het thema van de Open dienst waarin ds. R.J. Perk vanavond voor hoopt te gaan. U en jij zijn van harte welkom! Vanavond 19.00 uur. Muzikale medewerking door Jan en Erna, Erik W., Bernd en Eelke.

Stille week
Dit jaar zijn er weer vespers/ ‘stille momenten’ in de stille week. U kunt deze bijwonen in de kerk, maar ook thuis meebeleven via de livestream of kerkdienst gemist. De aanvang is steeds 19.30 uur.
René Schipper zal de vespers op de maandag en de dinsdag leiden. Albert Jansen de woensdagavond; Aart Kroeskamp de donderdagavond. Het thema is ‘mensen rondom Jezus’. Wat beleefden de discipelen, Simon van Cyrene, de mensen rond het kruis van Jezus? En wat betekent dat voor ons?

Wie gaan er naar de kerk? A-K
Ieder kan 1 keer in de veertien dagen naar de kerk. Laten we ons best blijven doen om voorzichtig te zijn en de bekende maatregelen nauwgezet in acht te nemen.
  • Achternamen A tot en met K. Mogelijkheid om naar de kerk te gaan op 21 maart; 2 april, 4 april, 18 april, 2 mei, 13 mei (hemelvaart), 16 mei, 30 mei; enzovoort
  • Achternamen L tot en met Z. Mogelijkheid om naar de kerk te gaan op 28 maart; 2 april, 11 april, 25 april, 9 mei, 13 mei (hemelvaart), 23 mei, 6 juni; enzovoort.
Degenen die niet in de kerk zijn kunnen thuis aan de dienst deelnemen. Via www.kerkdienstgemist.nl, ; en met beeld via https://www.twitch.tv/jvtwitch68

Meedoen aan de collecte van de kerk?
Dat kan via het banknummer van de Protestantse Gemeente Almelo: NL38 RABO 0157 9521 34. De vermelding kan dan zijn: Wijkkas De Ontmoeting, aantal zondagen (bijvoorbeeld 4 zondagen) en de verdeling.

Sport- en speldagen in juli!
Op 22,23 en 24 juli hoopt het team van de Turkse pioniersplek sport- en speldagen te organiseren voor (onder andere Turkse, maar ook Nederlandse) kinderen van de basisschool en tieners. ’s Middags vanaf 13.30 uur.
Op die manier willen we de kinderen en tieners ontspanning en plezier bieden tijdens de vakantie. Misschien met een springkussen, schmink-hoek, iets lekkers
om te eten en te drinken, enzovoort. Iedere dag luisteren we naar een verhaal uit de Bijbel. Zo kunnen we iets bijdragen aan de wijk en contacten leggen met kinderen/ jongeren en hun ouders.
Voor De Ontmoeting een mooie gelegenheid om ook contacten te leggen in de wijk. Wie zin heeft om mee te helpen is natuurlijk van harte welkom! (Opgave bij mij: cbelsinga@solcon.nl )
Het team van Yaşam Sözu, Turkse pioniersplek

Aanvraag gemeente van Bijzondere Aard
De kerkenraad heeft al ruim een jaar gepoogd het overleg met de AK op gang te brengen. De AK voert steeds nieuwe redenen aan om het overleg uit te stellen. Ondertussen is de AK wel gestart met de uitvoering van het voorlopige besluit rond Loslaten & Opnieuw beginnen. Zodoende zag de kerkenraad zich genoodzaakt aan het Breed Moderamen van de Classicale Vergadering het verzoek te doen om over te gaan tot de vorming van een gemeente van bijzondere aard, overeenkomstig artikel 2.5.5 van de ordinanties. (de ordinanties zijn een onderdeel van de kerkorde).
Inmiddels hebben we een reactie van het Breed Moderamen ontvangen. Twee leden van het BM zullen in gesprek gaan met de AK en de wijkkerkenraad. Zij rapporteren over de situatie aan het breed moderamen. Daarna kijkt het breed moderamen welke volgende stap gewenst is. De gesprekken van de twee leden moeten gezien worden als het horen van AK en de wijkkerkenraad (zoals bedoeld in ordinantie 2.5.5.).
Dinant Kramer

Collecte
ZWO-dienst Collecte t.b.v. ZWO Onderwijs voor werkende kinderen in Colombia Maar liefst 1,5 miljoen kinderen in Colombia moeten iedere dag zwaar en gevaarlijk werk doen. Ze groeien op in een omgeving met veel geweld en drugsgebruik, zoals in de sloppenwijken van de hoofdstad Bogotá. Kinderen werken er op de markt of in de vuilnis. School komt vaak op de laatste plaats. Stichting Kleine Arbeider, partner van Kerk in Actie, geeft de kinderen onderwijs en maakt ze meer weerbaar, om hun kansen op een betere toekomst te vergroten. 120 Jongeren volgen vakonderwijs en leren producten te maken die ze zelf kunnen verkopen. De Kleine Arbeider heeft daarnaast een eigen internetcafé, een cafetaria en een koksopleiding waar kansarme jongeren een beroepsopleiding kunnen volgen.

Bidstond
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond in de kerk, op de even weken voor de zieken en op de oneven weken voor de zieken, gemeente en de wereld. U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden.
Gebedspunten 21-2
  • Bidden voor een barware en stabiele regering, die gevormd gaat worden.
  • Toekomst van de Ontmoeting.
  • Betrokkenheid op elkaar binnen onze kerk.
  • Verkiezingen in Israël
Kidzzcorner

Paasproject: Jezus gaat ons voor

Ook al zijn wij nog thuis, wij kunnen samen aan dit project werken. Het miniproject thuis zat bij de zondagsbrief van 14 februari. Elke zondag komt er een nieuw werkboekje. Voor elke dag van de week is er iets leuks wat past bij de “Ik ben...” uitspraak die er die week centraal staat. Er staan leuke opdrachten in zoals proefjes, puzzels, uitleg bij het Bijbelgedeelte, enz. Elke week weer wat anders!

Doe je met ons mee? Je mag een foto van een opdracht die jij hebt gemaakt naar ons sturen.
Dan beleven wij dit project echt samen! Stuur je foto naar mariskawagenvoort@gmail.com.

Uitleg paasproject
In de projectverbeelding staat een weg centraal. Het bestaat uit 8 platen die stapsgewijs naast elkaar komen te staan. Langzaam wordt er dan een weg zichtbaar. Op elke plaat is een landschap te zien. Dit landschap laat een locatie/situatie zien uit het leven, waarin juist datgene wat Jezus benoemt hard nodig is. Een weg in allerlei omstandigheden van het leven; van diepe dalen, open velden, onder de brandende zon, in de striemende wind en regen tot in de donkere nacht. Jezus gaat ons voor en geeft ons: water, brood, licht, bescherming, een stevige basis. Hij wijst ons de weg, zodat we nu al vooruit kunnen kijken naar onze hemelse bestemming. Jezus leert ons voortuitkijken, omdat Hij de opstanding en het leven is. Jezus leeft en wij mogen door Hem en met Hem onze levensweg gaan.
We luisteren op weg naar Pasen naar zeven uitspraken van Jezus die beschreven worden in het evangelie naar Johannes. Jezus Christus maakt met een beeld duidelijk wie Hij is. Hij stelt zich aan ons voor: ‘Ik ben ...’

Projectthema: Ik ben de ware wijnstok (Johannes 15:1-8)

Wij zien een berglandschap in de zomer. Wandelend door de bergen kunnen we ons klein voelen en merken we hoe hard we God nodig hebben. Het bewandelen van een berg vraagt uithoudingsvermogen en een goede uitrusting. In het Oude Testament wordt Israël met een wijnstok vergeleken. God heeft een verbond gesloten met Israël. Hij heeft het zijn bescherming en zegen beloofd. Hij vraagt van Israël om zijn geboden te volgen. Jezus zegt: Ik ben de ware wijnstok. In Hem blijven geloven is het navolgen van de wet. Gelovigen zijn aan Jezus verbonden als ranken aan een wijnstok; zo geeft Hij kracht en ondersteuning.

In de cirkel van de locatie-aanwijzer zijn een paar bergschoenen te zien. Een goede uitrusting in de bergen is belangrijk. Jezus is de wijnstok, de basis van de druivenplant. Een goede basis, stevige schoenen en een wandelstok zorgen voor goede uitrusting op reis. Jezus wil deze uitrusting, onze basis zijn. Hij geeft ons kracht en ondersteuning tijdens onze reis.

Uit: Vertel het Maar

Uit het werkboekje: De wijnstok is de basis voor de druivenranken, vanuit de wijnstok komen de levenssappen waardoor de druivenranken kunnen groeien. Jezus wil ook onze basis van ons leven zijn. Door zijn kracht kunnen we steeds meer op Hem gaan lijken. Zijn liefde in de wereld doorgeven.

Lied: Jezus is – Hemelhoog 348
 
Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
De Ontmoeting en de PGA
Consequenties van de vorming van een gemeente B.A. / Afzonderlijke gemeente
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.