PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief 21 Juli 2019 Zondagsbrief 21 Juli 2019
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Van Top uit Doornspijk
Ouderling van dienst: Theo Ettema
Organist: Jan Noordijk
Koster: Henk de Roo

Volgende week gaat voor:
Om 10.00 uur: ds. Elsinga
De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: vakantie bijzondere doelgroepen
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.

Denkt u ook aan de zendingsbussen? Opbrengst is voor IZB en GZB!
Leiding Kindernevendienst: Lisette en Risanne
Oppasdienst: Tanya en Eelke
Koffieschenken volgende week: Mevr. De Vries en mevr. Hinnen
 

Meeleven
In onze voorbede gedenken we zuster Mensink en Lykele de Leeuw. Lykele zal in augustus niet meer in het ZGT verblijven, maar in Eugeria zorg ontvangen. We zijn dankbaar voor de tekenen van herstel, al is er nog een lange weg te gaan. De operatie van Peter Oosterhuis is goed verlopen; vrijdag 19 juli wordt met hem besproken welk vervolg de behandeling zal krijgen. Broeder Janssen wacht samen met zijn vrouw ook op uitsluitsel over de vervolgbehandeling. We bidden de Heer om zijn leiding en vrede. Maarten Duiven verblijft in het Meulenbelt en ontvangt daar passende zorg.

Jubileum
Op D.V. 22 juli 2019 zijn Henk en Hennie Podt 50 jaar getrouwd. Een bijzonder jubileum! We zijn met hen dankbaar voor wat de Heer hen door de jaren heen gegeven heeft aan liefde en trouw. En voor wat ze samen mochten betekenen voor degenen die hen werden toevertrouwd en als leden van onze gemeente. We hopen dat ze samen nog goede en gezegende jaren mogen ontvangen.

Fijne vakantie toegewenst!
Heel wat mensen zijn in de gelegenheid om de gewone werkzaamheden even te laten rusten. Tijd voor een mooi boek, het doen van klusjes, een uitje of een familiebezoek. Bijkomen en recreëren. Het werk van Gods Geest zou je aan kunnen duiden met recreatie: herschepping. Hij ruimt het oude op en schenkt nieuw leven. In de hal van de kerk liggen Vakantie Bijbelstudie boekjes. 14 korte portretten uit de zending én 14 overdenkingen. Om mee te nemen en te lezen in de vakantieperiode, thuis of elders.

Startzondag 22 september
Op zondag 22 september hopen we onze Startzondag te houden. Ieder jaar is er een kleine groep die deze zondag voorbereidt. De Protestantse Kerk levert daarvoor al wat suggesties; zie: https://www.protestantsekerk.nl/thema/startzondag Heb je ideeën? Zou je het aardig vinden dit jaar mee te helpen? Geef je op bij onze scriba Dinant Kramer! scribadeontmoeting@gmail.com

Jarigen in augustus
De jarigen in de maand augustus zijn:
Bij / J. van der 4-8
Sasbrink - Braker / H. 5-8
Brouwer / J.J. 5-8
Cymbaluk / I. 7-8
Horst / H. ter 8-8
Kamp - Bosch / G. 8-8
Eppink - Dasselaar / J. 10-8
Timmerije - Letteboer / J.H. 14-8
Altena - Scholten / H.G. 14-8
Kroeskamp / A. 15-8
Wesselink - Damstra / M. 20-8
Eshuis - Brouwer / H.C. 24-8

De kroonjarigen in augustus zijn:
Holsbrink / D.J. 6 aug 1934 85
Frederiks - Wolters / M. 27 aug 1949 70
We wensen de jarigen een blijde dag en een gezegend nieuw levensjaar!
Catherinus Elsinga

Collecte
Diaconie, vakanties bijzondere doelgroepen
Het doel van deze collecte houdt verband met het kerkelijke vakantiehuis Nieuw Hydepark. Het gaat over financiële hulp aan ouderen en gehandicapten die zich opgeven voor een Twente- of Overijssel-week in dit huis. Wie een dergelijke vakantieweek heeft meegemaakt, kan hier dankzij de inzet van vele vrijwilligers

Bidstond.
Aanstaande donderdag is er GEEN bidstond

Oud papier
Komende zaterdag 27 juli kunt u weer terecht bij de bekende adressen voor het inleveren van oud papier, aan de Bornerbroeksestraat van 09-12.00 uur en bij de kerk van 09.00-11.30 uur.

Kidzzcorner
Thema: Twee manieren om te geloven (Lucas 10:38-42)

Weet jij wat het lievelingseten is van je broertje? Welk spelletje speelt jouw zus het liefst op de computer? Welke kleur vind jouw moeder het mooist? Als je in één huis woont, weet je veel van elkaar. Je kent elkaar.

Vandaag horen we over twee zussen, Marta en Maria. Ze zullen vast veel samen doen en elkaar door en door kennen. Dan komt Jezus bij hen op bezoek. Ze houden van Hem, geloven in Hem. Ze vinden het eervol, dat Hij in hun dorp komt en bij hen zal logeren. Maria en Marta zijn allebei blij met Jezus’ bezoek. Toch zijn ze verschillend. Marta werkt hard om Jezus te ontvangen en Maria zit rustig te luisteren naar wat Jezus zegt. Twee kanten van geloof, die allebei goed zijn. Marta zegt: werken is het belangrijkste en Maria moet dat ook gaan doen. Jezus zegt: soms moet je luisteren, soms moet je doen! Allebei op het juiste moment.
 
Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
De Ontmoeting en de PGA
Consequenties van de vorming van een gemeente B.A. / Afzonderlijke gemeente
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.