PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief 21 Februari Zondagsbrief 21 Februari
Goedemorgen gemeente,
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Elsinga
Ouderling van dienst: Henk Oosterveld
Organist: geen muziek i.v.m. richtlijnen RIVM
Koster: Marco Haakmeester

Vanavond om 19.00 uur is er geen dienst
Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Kaljouw
Om 19.00 uur: gebed en getuigenisdienst

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: KIA, Moldavië
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand.
In memoriam zuster Mensink-Zandvoort
Op dinsdag 9 februari is van ons heengegaan zuster Gerritdina Johanna Mensink-Zandvoort op de leeftijd van 68 jaar. Hoewel zij 30 jaar lang de zeldzame ziekte van Poems meedroeg, beheerste de ziekte niet haar bestaan. Er waren ingrijpende beperkingen en dikwijls ziekenhuisopnames. Maar ze vestigde niet de aandacht op zichzelf of op haar klachten. Ze was juist op de ander gericht. Ze leefde, bleef hoopvol, genoot met haar man van de kinderen en kleinkinderen, was trots op hen – en ze mocht er met haar man graag op uit gaan! Een lieve en sterke moeder voor haar kinderen, die zichzelf wegcijferde. Afkomstig uit Rijssen, verhuisde ze met haar ouders naar Almelo. Op 16 augustus 1974 trouwde ze met Johan Mensink. Zij deed het werk thuis; Johan was onderhoudsmonteur op de Universiteit Twente. Ze sprak niet gemakkelijk over haar geloof, maar liet wel merken dat ze in vertrouwen op de Heer leefde. Het laatste lied dat zij op aarde hoorde was: “Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe”. Dat is een geweldige troost. Als je naar jezelf kijkt, dan ben je er nooit klaar voor om God te ontmoeten. Maar als je op Christus ziet, dan komt er vrijmoedigheid om je toe te vertrouwen aan God als Vader. In Romeinen 5, dat we lazen tijdens de afscheidsdienst, schrijft de apostel Paulus: “Werden we in de tijd dat we nog Gods vijanden waren al met hem verzoend door de dood van zijn Zoon, des te zekerder is het dat wij, nu we met hem zijn verzoend, worden gered door diens leven.”. Moge de Here Johan Mensink, zijn kinderen en kleinkinderen troost en genade schenken.

Meeleven
We gedenken de zieken in onze gebeden. We zijn er dankbaar voor dat de operatie van Leo Vink goed is verlopen. We gedenken ook de andere zieken en degenen die zwak of eenzaam zijn.

Webinar 11 maart: Contact met Turkse medelanders
Het pioniersteam van Yaşam Sözu een webinar op 11 maart van 20.00 uur – 21.15 uur.
Harriët Cornelius schetst de achtergrond van Turken in Twente. Russel Paine deelt wat belangrijk is in het contact met Turkse moslims. Hatice Korstanje getuigt wat het christelijk geloof voor haar betekent. We horen een praktijkverhaal over contact met Turkse buren. En tussendoor gaan we in op vragen! Tijdens het webinar kun je inbreng hebben of vragen stellen via de app!
App naar T 06-8386 2258. Doe je mee op 11 maart? Dat kan door in te loggen op https://www.twitch.tv/jvtwitch68
Het team van Yaşam Sözu, Turkse pioniersplek

Sport- en speldagen in juli!
Op 22,23 en 24 juli hoopt het team van de Turkse pioniersplek sport- en speldagen te organiseren voor (onder andere Turkse, maar ook Nederlandse) kinderen van de basisschool en tieners. ’s Middags vanaf 13.30 uur.
Op die manier willen we de kinderen en tieners ontspanning en plezier bieden tijdens de vakantie. Misschien met een springkussen, schmink-hoek, iets lekkers om te eten en te drinken, enzovoort. Iedere dag luisteren we ook naar een verhaal uit de Bijbel. Zo kunnen we iets bijdragen aan de wijk en contacten leggen met kinderen / jongeren en hun ouders. Voor De Ontmoeting een mooie gelegenheid om ook contacten te leggen in de wijk. Wie zin heeft om mee te helpen is natuurlijk van harte welkom! (Opgave bij mij: cbelsinga@solcon.nl)

Wie gaan er naar de kerk? A-K
Ieder kan 1 keer in de veertien dagen naar de kerk. Blijft u wel letten op de berichtgeving via de zondagsbrief, zodat u op de hoogte bent van eventuele veranderingen. Laten we ons best blijven doen om voorzichtig te zijn en de bekende maatregelen nauwgezet in acht te nemen.
  • A tot en met K. Mogelijkheid om naar de kerk te gaan op 21 februari; 7 en 21 maart; enzovoort gemeenteleden met achternamen die beginnen met de letters A t/m K.
  • L tot en met Z. Mogelijkheid om naar de kerk te gaan op 28 februari; 14 en 28 maart; enzovoort gemeenteleden met achternamen die beginnen met de letters L t/m Z.
Degenen die niet in de kerk zijn kunnen thuis aan de dienst deelnemen. Via www.kerkdienstgemist.nl, ; en met beeld via https://www.twitch.tv/jvtwitch68

Meedoen aan de collecte van de kerk?
Dat kan via het banknummer van de Protestantse Gemeente Almelo: NL38 RABO 0157 9521 34. De vermelding kan dan zijn: Wijkkas De Ontmoeting, aantal zondagen (bijvoorbeeld 4 zondagen) en de verdeling.

Catherinus Elsinga

Collecte
KIA, Moldavië
Kerk helpt kwetsbare mensen. Door de economische situatie in Moldavië zien veel mensen geen andere mogelijkheid dan een baan te zoeken in het buitenland. Dit heeft desastreuze gevolgen voor de samenleving: in sommige dorpen wonen alleen nog maar ouderen en jongeren. Kerk in Actie ondersteunt kerken die hen stimuleren om voor elkaar te zorgen. Jongeren helpen eenzame en zieke ouderen. Andersom bieden ouderen de  jongeren, die opgroeien zonder ouders, een plek waar ze met hun verhaal terecht kunnen.

Bidstond
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond in de kerk, op de even weken voor de zieken en op de oneven weken voor de zieken, gemeente en de wereld. U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden. Gebedspunten 21 feb.
  • Kerkenwerk, dominee, kerkenraad en vrijwilligers.
  • Alpha team en cursisten.
  • Eerlijke voorlichting door politieke partijen.
  • Aankomende tweede kamerverkiezingen.
Kidzzcorner
Paasproject: Jezus gaat ons voor
Ook al zijn wij nog thuis, wij kunnen samen aan dit project werken. Het miniproject thuis zat bij de zondagsbrief van 14 februari. Elke zondag komt er een nieuw werkboekje. Voor elke dag van de week is er iets leuks wat past bij de “Ik ben...” uitspraak die er die week centraal staat. Er staan leuke opdrachten in zoals proefjes, puzzels, uitleg bij het Bijbelgedeelte, enz. Elke week weer wat anders!

Doe je met ons mee? Je mag een foto van een opdracht die jij hebt gemaakt naar ons sturen. Dan beleven wij dit project echt samen! Stuur je foto naar mariskawagenvoort@gmail.com.

Uitleg paasproject
In de projectverbeelding staat een weg centraal. Het bestaat uit 8 platen die stapsgewijs naast elkaar komen te staan. Langzaam wordt er dan een weg zichtbaar. Op elke plaat is een landschap te zien. Dit landschap laat een locatie/situatie zien uit het leven, waarin juist datgene wat Jezus benoemt hard nodig is. Een weg in allerlei omstandigheden van het leven; van diepe dalen, open velden, onder de brandende zon, in de striemende wind en regen tot in de donkere nacht. Jezus gaat ons voor en geeft ons: water, brood, licht, bescherming, een stevige basis. Hij wijst ons de weg, zodat we nu al vooruit kunnen kijken naar onze hemelse bestemming. Jezus leert ons voortuitkijken, omdat Hij de opstanding en het leven is. Jezus leeft en wij mogen door Hem en met Hem onze levensweg gaan. We luisteren op weg naar Pasen naar zeven uitspraken van Jezus die beschreven worden in het evangelie naar Johannes. Jezus Christus maakt met een beeld duidelijk wie Hij is. Hij stelt zich aan ons voor: ‘Ik ben ...’

Projectthema: Ik ben het brood dat leven geeft (Johannes 6:32-40)
Er is een berglandschap in de winter te zien. Sneeuw bedekt de grond, de bomen zijn kaal. Het is koud. Er is weinig voedsel te vinden voor mens en
dier. In de winter op reis hebben we voedsel hard nodig. Voedsel geeft kracht om door te gaan.

Jezus heeft duizenden mensen te eten gegeven. Logisch dat velen naar Hem toekomen. Bij Hem is brood in overvloed. Jezus zegt hun dat ze niet
moeten zoeken naar tijdelijk brood, maar naar het voedsel dat blijft. Vertrouwen op God is het belangrijkste. Dat willen de omstanders wel. Dan wijst Jezus op zichzelf: ‘Ik ben het brood dat leven geeft’. Ik maak Gods beloften waar.

Aansluitend bij de woorden van Jezus is het thema van deze week brood. Eigenlijk eten we  allemaal iedere dag wel brood: als ontbijt, in de eetpauze op school of thuis. De mensen in de Bijbel aten ook brood, elke dag. Zonder brood kun je niet leven. Denk jij er wel eens aan dat je het brood van God krijgt? Dat het een cadeau is van Hem voor jou? Deze week luisteren we naar verhalen uit de Bijbel over brood. God zorgt dat ze dat krijgen. God zorgt en Hij wil ook nu voor jou zorgen.

Uit: Vertel het Maar

Lied: Diep, diep, diep als de zee – Hemelhoog 327

 
Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
De Ontmoeting en de PGA
Consequenties van de vorming van een gemeente B.A. / Afzonderlijke gemeente
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.