PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief 21 April 2019 Zondagsbrief 21 April 2019
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Elsinga
Ouderling van dienst: Maaike Wesselink
Organist: Geen, muzikale medewerking door jongeren uit de gemeente
Koster: Marco Haakmeester
Vanavond om 19.00 uur is er Geen dienst

Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Plette uit Vriezenveen
Om 19.00 uur: GEEN dienst

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: diaconale ondersteuningen
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Denkt u ook aan de zending bus? Opbrengst is voor IZB en GZB!

Leiding Kindernevendienst: Mariska
Oppasdienst: Tiny en Astrid
Koffieschenken volgende week: Fam. Oosterveld
De Heer is waarlijk opgestaan! Halleluja!
“Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus: in zijn grote barmhartigheid heeft Hij ons opnieuw geboren doen worden (voortgebracht) door de opstanding van Jezus Christus uit de dood, waardoor wij leven in hoop”.
Na de dood van hun Heer waren de leerlingen in de ban van angst en vertwijfeling. De opstanding en verschijning van Jezus betekent voor hen een bevrijding uit de cocon van verslagenheid. Ze mogen zich ontpoppen als getuigen van een nieuw leven in hoop! God opent een nieuw perspectief. De dood is overwonnen, de machten van de duisternis zijn verslagen, Jezus is Heer! Hij leeft en wij mogen léven – door Hem!
De Heer die de dood overwon kan ook in onze tijd het ongekende nieuwe leven aan het licht brengen. Hem eren wij en Hem verwachten wij, in de gemeente en – herscheppend – in de wereld om ons heen.

Meeleven
In onze voorbede gedenken we zuster Mensink, broeder Zwinselman, zr. Kamp en Lykele de Leeuw.

Geboorte Sophie van der Valk
Op 13 april is geboren Sophie Johanna Annemarie, dochtertje van Evert-Jan en Nathalie van der Valk, De Plevier 59. We wensen Evert-Jan en Nathalie van harte geluk met de geboorte van hun dochtertje. Op het geboortekaartje staat: “Je kent de wegen van de wind niet; je kent het kind dat in de moederschoot groeit niet; zo ken je ook de daden niet van God, die alles maakt”. (Prediker 11:5). Uit die tekst spreekt verwondering en eerbied. Verschijnselen als de wind en ervaringen als de geboorte van een kind nemen we wel waar. We ontvangen ze, maar we begrijpen het mysterie ervan niet. Dat komt doordat Gods onnaspeurlijke daden er doorheen spelen.
Nathalie en de kleine Sophie maken het goed. We hopen Sophie zal opgroeien tot vreugde van haar ouders en tot eer van God.

Bijbelcursus start weer in oktober
9de april was de laatste Bijbelcursus van dit seizoen. Ds. Visser hoopt het prachtige werk dat hij al verschillende jaren in onze gemeente doet, voort te zetten in oktober. De tweede dinsdag van oktober wordt de Bijbelcursus dus voortgezet. (Iedere tweede en vierde dinsdagmorgen van de maand).

De tweede dienst
Vanavond, 28 april en 5 mei: geen dienst in verband met de vakanties; 12 mei: gebed en getuigenisdienst; 19 mei: Open dienst met als thema: ‘Onze ziekten en de lijdende Heelmeester’. De avonddiensten beginnen om 19.00 uur. 26 mei: Kliederkerk (aanvang 15.30 uur) over Hemelvaart.

Tweede Paasdag naar de kerk?
Tweede Paasdag is er in de Christelijke Gereformeerde kerk een zangdienst met medewerking van Inspiration, een gospelkoor. Aanvang: half tien.

Turks-Nederlandse diensten
Sinds 3 maart zijn er in ons kerkgebouw een keer in de veertien dagen Turks-Nederlandse diensten. Als u een keer een dienst bij wilt wonen, bent u van harte welkom! De diensten beginnen om 15.00 uur; en ze zijn op de volgende data: 28 april, 12 mei, 26 mei, 9 juni, 23 juni, 7 juli.

FOCUS 5e blok! De missie van Jezus
Jezus had een missie en Hij geeft die door aan zijn gemeente: “Gelijk de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u!” Hij zendt ons uit, de wereld in Zijn spoor én in Zijn kracht volgen wij. Wil je een eindje optrekken met een van de FOCUS-groepen? Geef je op bij Bonne Oosterhuis of Henk Oosterveld!
Catherinus Elsinga

Collecte
Eerste Paasdag, diaconale ondersteuningen
Voor dit doel wordt dit jaar een aantal malen gecollecteerd. Een voorbeeld: voedselpakketten voor mensen die in acute financiële problemen zitten en hulp bij schuldsanering. Het betreft vaak problemen veroorzaakt door werkloosheid, scheiding of plotselinge hoge medische kosten. Geef wat u kunt voor dit belangrijke diaconale doel!

Collectebussen
De opbrengst van de zending bus “de Ontmoeting” periode 6 jan - 8 apr 2019 is: 385,10 Euro

Schilderijen Pasen
Voor de paastijd zijn een drietal nieuwe schilderijen opgehangen.
1. De opstanding; “Hij die is en die was en die komen zal”
2. Pinksteren: Plotseling klonk er uit de Hemel een geluid als van een hevige windvlaag...
.... een soort vlammen.. die zich op een ieder van hen neerzetten.
3. Onze weg en onze toekomst.

Bidstond.
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond in de kerk, op de even weken voor de zieken en op de on even weken voor de zieken, gemeente en de wereld. U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden

Oud papier
U kunt uw oude papier weer inleveren komende zaterdag 27 april op de bekende adressen, tussen 09.00 en 12.00 uur bij de container aan de Bornerbroeksestraat (achter het tankstation) en van 09.00-11.30 bij de aanhanger die bij de kerk staat (hier graag papier gebundeld aanleveren) U kunt ook aan de  Bornerbroeksestraat uw boeken inleveren voor de buurtmarkt van 11 mei

Buurtmarkt 11 mei
Vaasjes gezocht! We willen ook bloemstukjes maken voor moederdag en zijn hiervoor op zoek naar vaasjes (neem ze volgende week zondag maar mee). Fijn dat er al zoveel mensen mee gaan helpen en dat er zoveel enthousiasme is. De boeken stromen ook langzaam maar zeker binnen! Het springkussen wordt 11 mei gebracht en gehaald .. maar terwijl ik dit schrijf bedenk ik dat we het nog niet over de koffie en thee hebben gehad ... daar mag het natuurlijk niet aan ontbreken. Indien u ook wilt mee helpen (bv. van 10-12.00 of 12.00- 14.00 uur), dan kunt u zich melden bij Henk Podt, Nel Oosterhuis, Mathilda Schepers of Erna Veninga, maar gewoon even langskomen is natuurlijk ook leuk!

Kidzzcorner
Thema Paasproject: God kiest, God redt... kies jij ook?

Tijdens het Paasproject stond de grote rugzak centraal voor de reis die Jezus heeft gemaakt op weg naar Jeruzalem en welke moeilijke keuzes hij onderweg tegen kwam. De kleine rugzak stond centraal voor ons eigen levensrugzak. Hoe vaak maken wij niet verkeerde keuzes waardoor onze levensrugzak loeizwaar wordt?

God kiest
God kiest ervoor de schepping niet op te geven en ten onder te laten gaan. Jezus kiest de weg te gaan die God hem wijst. Een moeilijke zware weg. Jezus laat zijn aardse leven achter zich en laat zijn Hemelse leven aan ons zien. Jezus heeft het zwaar, maar Jezus kiest ervoor om onze moeilijkheden en fouten van ons over te nemen uit liefde voor ons allemaal. Hij is gehoorzaam tot in de dood.

God redt.
Nu beloont zijn hemelse Vader Jezus. Jezus leeft! Hij is opgestaan uit de dood. Het is niet afgelopen, het begint pas. Jezus brengt ons redding en nieuw leven. Onze levensrugzak is weer leeg en weer licht. Jezus neemt onze moeilijkheden en fouten over van ons allemaal. Daarom is er op de rugzak een wit hart genaaid als teken voor de Hemelse Liefde. Jezus mag regeren over hemel en aarde namens God. Pasen is voor Jezus een nieuwe start. En niet alleen voor Jezus maar voor ieder die in Hem gelooft en hem wil volgen tijdens zijn levensreis.

... kies jij ook?
Namens de kindernevendienst ontvangt u/jij van ons een sleutelhanger om ons hier elke dag aan te herinneren.

Lied: De steen is weg (Hemelhoog 207)
Een steen op het graf,
Die kan er niet af,
Iedereen treurt (iedereen treurt).
Maar... kijk’es wat er is gebeurd
Kijk’es wat er is gebeurd

De steen is weg (2x)
De weg is vrij (2x)
Het graf is leeg (2x)
De pijn voorbij (2x)
Want Jezus leeft en de steen is weg, weg, helemaal weg

Een steen op mijn hart,
Zo zwaar en zo zwart.
Het komt nooit meer goed (Het komt nooit meer goed).
Maar... kijk’es hier wat Jezus doet
Kijk’es hier wat Jezus doet

De steen is weg (2x)
Mijn hart is vrij (2x)
Ik voel me nieuw (2x)
God is bij mij (2x)
Want Jezus leeft en de steen is weg, weg, helemaal weg . . FOETSIE!
Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
De Ontmoeting en de PGA
Consequenties van de vorming van een gemeente B.A. / Afzonderlijke gemeente
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.