PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief 20 Oktober 2019 Zondagsbrief 20 Oktober 2019
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Borsje uit Vriezenveen
Ouderling van dienst: Albert Jansen
Organist: Jan Noordijk
Koster: Jacob Dogger

Vanavond om 19.00 uur is er geen dienst
Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Elsinga
Om 19.00 uur: Zangdienst

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: Vredeswerk
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Denkt u ook aan de zending bus? Opbrengst is voor IZB en GZB!

Leiding Kindernevendienst: Ineke en Marjolein
Oppasdienst: Jessica en Astrid
Koffieschenken volgende week: fam. Oosterveld
Meeleven
We bidden de HERE om heling voor hen die ziek zijn. We noemen Albert Jansen, Gerda Kloosterboer, Lykele de Leeuw, broeder Janssen. Met zr. Mensink gaat het gelukkig iets beter; en Diny Vink kon gelukkig vanuit het ziekenhuis weer naar huis.

Avonddiensten
Vanavond is er geen dienst i.v.m. de vakanties; 27 oktober: zangdienst; 3 november (om 15.30 uur!) Kliederkerk; 10 november: gebed en getuigenisdienst; 17 november: Open dienst; 24 november: leerdienst; 1 december: geen dienst; 8 december: Open dienst.

Zaal gebruiken? Reserveer!
Er wordt gelukkig goed gebruik gemaakt van de zalen van de kerk! Daar zijn we blij mee; het is een teken dat er allerlei activiteiten plaatsvinden. Petra Kamp zorgt voor een goede planning en aan de hand daarvan wordt de verwarming ingesteld.
Daarom is het belangrijk dat ieder die een zaaltje wil gebruiken voor een vergadering dat aanmeldt bij Petra. Dat kan via reserveringdeontmoeting@gmail.com

Kliederkerk: God zorgt voor jou!
Op zondag 3 november om 15.30 uur is er ’s middags weer een Kliederkerk. Deze keer gaat het over ‘De weduwe van Sarfat’. Een
buitenlandse vrouw ervaart hoe de God van Israël voor haar en haar zoontje zorgt.
We beginnen met iets creatiefs over het thema. Daarna luisteren we naar het Bijbelverhaal. Tenslotte gaan we samen eten (samen met de Turkse gemeenschap). We beginnen om 15.30 uur.
Wat voor creatieve dingen we gaan doen? Brood bakken boven een vuurkorf (op het plein); op een schilderdoek een kunstwerkje inkleuren met verf... en nog veel meer. Komt u/ jij ook? Voor kinderen én volwassenen!

LINKT-pleisterplaats 9 oktober
  • LINKT-pleisterplaats is er weer op 23 oktober: koffie, brood en soep mét een goed gesprek over een actueel onderwerp. 23 oktober, huis van Lydia, Grotestraat 187 17.30 – 19.30 uur.
  • Zie ook: www.linkt.life
Catherinus Elsinga

Collecte
PKN, vredeswerk, praktische hulp & luisterend oor Op veel plaatsen in de wereld is vrede ver te zoeken. Vrede is meer dan de afwezigheid van oorlog. Het Bijbelse woord voor vrede, shalom, verwijst naar heelheid, voorspoed en gezondheid. Als Protestantse Kerk willen we werken aan vrede. Door praktische hulp of een luisterend oor te bieden aan oorlogsslachtoffers. Door vredesprojecten in oorlogsgebieden te ondersteunen en door onrecht aan de kaak te stellen. In de Vredesweek vragen Kerk in Actie en PAX daar met klem aandacht en financiële steun voor.

Bidstond.
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond in de kerk, op de even weken voor de zieken en op de on even weken voor de zieken, gemeente en de wereld. U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden

Laatste nieuws Schoenendoos actie!!!
Er is een sponsor, die ons ontzettend blij heeft gemaakt, met het aanleveren van artikelen, die we als extraatje kunnen toevoegen aan de schoenendoos!
Er zijn euro’s ontvangen van een sponsor, om de doos te voorzien van iets extra’s. We hebben ook al enkele gevulde dozen terug mogen ontvangen, waarvoor hartelijk dank! Er zijn inmiddels genoeg lege schoenendozen ontvangen.
Wilt u/jij ook een schoenendoos vullen, doos en informatie verkrijgbaar bij Jessica

Kidzzcorner

Thema: Respect voor de HEER (1 Samuël 6)

Hebben jullie wel eens gezien dat een kind echt iets verkeerds heeft gedaan en daarom straf kreeg van de ouders? Waarom geven de ouders straf? Vinden ze dat leuk om te doen, of houden ze niet meer van hun kind? Nee, ouders vinden het niet leuk om straf te geven. Maar ze hopen dat het kind er iets van leert en daarna die fout niet meer maakt.

De Ark komt terug. Wat een opluchting bij de Israëlieten. De HEER wil weer bij hen wonen. God zegt: Ik hou nog van jullie. Op de wagen ligt de gouden schadevergoeding van de Filistijnen. Dat moet de blije Israëlieten aan het denken zetten. God zegt niet alleen: Ik hou van jullie, maar stelt ook de vraag: respecteren jullie Mij nu wel? Ik wil weer bij jullie wonen. Daar had je geen recht meer op. Leef vanaf nu beter.
Jezus is voor ons gestorven. God de Vader heeft ons door Hem gered. Een groot cadeau, onverdiend. Een cadeau met een vraag: Hou jij van Mij, zoals Ik ben, heilig en vol liefde, boos over de zonde maar graag vergevend?

Lied: Wij gaan voor even uit elkaar (Nieuwe Tekst)
 
Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
De Ontmoeting en de PGA
Consequenties van de vorming van een gemeente B.A. / Afzonderlijke gemeente
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.